Нормативне забезпечення освітньої діяльності Фахового коледжу

Положення про організацію освітнього процесу у Фаховому коледжі

Положення про освітні (освітньо-професійні програми)

Положення про програми освітніх компонентів

Положення про вільний вибір здобувачами освітніх компонентів

Положення про індивідуальний навчальний план здобувача

Положення про порядок проведення контрольних заходів

Положення про контрольні заходи з використанням комп'ютерних технологій

Положення про атестацію здобувачів

Положення про порядок оскарження процедури та результатів контрольних заходів

Положення про академічну доброчесність

Положення про курсову роботу

Положення про навчання за індивідуальним графіком

Положення про використання технологій дистанційного навчання

Положення про порядок визнання результатів неформальної освіти

Положення про самостійну роботу здобувачів

Положення про проведення практики

Положення про дуальну освіту

Положення про академічну мобільність здобувачів

Положення про врегулювання конфліктних ситуацій

Положення про порядок розгляду випадків булінгу

Положення про атестацію педагогічних працівників

Новини

2022-10-19

З Днем народження, Сергіє Миколайовичу!

Вітання з Днем народження Міністра освіти і науки України Шкарлета Сергія Миколайовича!

Докладніше