Міжнародна науково-практична конференція «Публічне та приватне право у формуванні компетентності юриста та фахівця в галузі інтелектуальної власності» у Київському інституті інтелектуальної власності та права НУ ОЮА

15 грудня 2017 року на базі Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія» відбулася міжнародна науково-практична конференція «Публічне та приватне право у формуванні компетентності юриста та фахівця в галузі інтелектуальної власності».

Під час церемонії урочистого відкриття конференції з привітальним словом до учасників конференції звернулся директор Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія», доктор юридичних наук, доцент Фелик Василь Іванович.


Модератор заходу - Мельник Петро Васильович, к.ю.н., доцент, заступник директора Київського інституту інтелектуальної власності та права НУ ОЮА ознайомив учасників з програмою науково-практичної конференції.

На пленарному засіданні виступили досвідчені фахівці-правники, які представили на розгляд наступні питання:

Академічна доброчесність як важлива складова наукової діяльності здобувачів вищої освіти

Ульянова Галина Олексіївна, д.ю.н., доцент, проректор з наукової роботи НУ ОЮА

Оптимізація системи органів виконавчої влади у сфері інтелектуальної власності

Голосніченко Іван Пантелійович, д.ю.н., професор, заслужений юрист України, заступник директора з наукової роботи Київського інституту інтелектуальної власності та права НУ ОЮА

Гармонизация авторского права в информационном обществе в условиях Европейского Союза

Ясюк Ева, проректор по делам науки и сотрудничеству с зарубежными странами Академии Экономики в Радоме, док. Вадим Чичирко, студент Академии Экономики в Радоме

Публічне та приватне в конституційному праві України

Крусян Анжеліка Романівна, д.ю.н., професор, завідувач кафедри загальнотеоретичної юриспруденції, конституційного та адміністративного права Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія»

Значення інтелектуальних цінностей для кримінально-виконавчої політики України

Колб Олександр Григорович, д.ю.н., професор, професор кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права Національної академії внутрішніх справ

Методологічні аспекти розвитку інноваційного маркетинг–менеджменту об’єктів інтелектуальної власності

Тупкало Віталій Миколайович, д.т.н., професор, завідувач кафедри інформаційно-аналітичної та інноваційної діяльності Київського інституту інтелектуальної власності та права НУ ОЮА

Інтелектуальна власність в контексті четвертої промислової революції

Цибульов Павло Миколайович, д.т.н., професор, професор кафедри інтелектуальної власності і права Київського інституту інтелектуальної власності та права НУ ОЮА

Проблеми підготовки юристів у сфері інтелектуальної власності як складова реформи правової освіти

Шишка Роман Богданович, д.ю.н., професор, професор кафедри інтелектуальної власності і права Київського інституту інтелектуальної власності та права НУ ОЮА

Право на державну службу в умовах правової держави: проблеми та тенденції законодавчого регулювання

Костюк Віктор Леонтійович, д.ю.н., доцент, професор кафедри соціально-гуманітарних та правових дисциплін Київського інституту інтелектуальної власності та права НУ ОЮА

Актуальні питання міжнародної науково-практичної конференції «Публічне та приватне право у формуванні компетентності юриста та фахівця в галузі інтелектуальної власності» були розглянуті на 4 секціях. В обговоренні прийняли участь 163 учасника, серед яких науковці , викладачі провідних ВНЗ України та зарубіжних країн, досвідчені юристи, студенти.

Секція 1 «Особливості формування компетентності фахівців у галузі інтелектуальної власності»

Модератор – Крусян Анжеліка Романівна, д.ю.н., професор, завідувач кафедри загальнотеоретичної юриспруденції, конституційного та адміністративного права Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія»

Секція 2 «Інтелектуальна власність та інновації у сфері освіти»

Модератор – Кулініч Ольга Олексіївна, д.ю.н., доцент, завідувач кафедри інтелектуальної власності і права Київського інституту інтелектуальної власності та права НУ ОЮА

Секція №3 «Теоретико-правові питання реформування у сфері кримінальної юстиції»

Модератор – Палій Максим Валерійович, к.ю.н., доцент, завідувач кафедри кримінального права, процесу та криміналістики Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія», член Президії ГО «Всеукраїнська асоціація кримінального права»

Секція4 «Приватне та публічне право в умовах сучасного державотворення»

Модератор – Макодзей Людмила Іванівна, к.п.н., доцент кафедри соціально-гуманітарних та правових дисциплін Київського інституту інтелектуальної власності та права НУ ОЮА

Під час роботи секцій були розглянуті наступні питання:

  • Методичні аспекти викладання курсу «Житлове право» в юридичному ВНЗ
  • Режим охорони фотографій у соціальних мережах

-Методичні особливості проведення семінарських занять з цивілістичних дисциплін

-Компетентність майбутнього юриста – основа стандартів юридичної освіти

-Впровадження елементів антикорупційної освіти в підготовку професійного юриста

-Окремі аспекти викладання юридичних дисциплін при підготовці фахівців у галузі інтелектуальної власності

-Проблемні питання методичного забезпечення формування компетентності фахівця в галузі інтелектуальної власності

-Методика викладання права інтелектуальної власності: відправне поняття

-Щодо уточнення терміну «інклюзія»

-Шляхи вдосконалення управління якістю в юридичній діяльності

-Транспортне право в підготовці професійно орієнтованих магістрів

-Інтелектуальна власність: як стати фахівцем

-Гносеологічні та методологічні витоки цивілістики України

-Методика викладання предмету цивільного права

-Професійна компетентність майбутнього юриста

-Формування комунікативної компетентності майбутнього юриста

-Властивості інформації в системі управління в умовах впливу (на прикладі банківського сектору)

-Активізація інтелектуального капіталу у розвитку нанотехнологій в Україні

-Особливості комерціалізації інтелектуальної власності за ліцензійними договорами

-Про необхідність встановлення повноважень омбудсмана з охорони прав і свобод людини та громадянина на інтелектуальну власність

-Сучасний стан і перспективи удосконалення системи охорони інтелектуальної власності в Україні

-Право фізичної особи на власне зображення та право на творчість: співвідношення та особливості їх здійснення

-Майнові права інтелектуальної власності в системі військових розробок: державне оборонне замовлення

-Юридичний менеджмент – інноваційний напрямок розвитку бізнесу в юридичній сфері

-Патентний троллінг у сфері «хмарних» технологій: механізм протидії

-Правове регулювання функціонування електронних бібліотек

-Встановлення охоронюваного законом інтересу у сфері інтелектуальної власності

-Особливості правових умов здійснення інформаційно-аналітичної діяльності

-Попередження піратських дій в Інтернеті

-Юридичні факти як підстави виникнення цивільних прав та обов’ язків

-Щодо деяких проблем патентного законодавства України в аспекті патентної реформи

-Касаційне провадження за новим господарським процесуальним законодавством

-Відкриті (вільні) ліцензії на об’єкти права інтелектуальної власності

- «Право бути забутим» у контексті правового забезпечення захисту персональних даних

-Патентування методів діагноститки та лікування людини: чи потрібна реформа

-Відповідальність інтернет-посередників за порушення прав інтелектуальної власності в мережі Інтернет

-Система управління інтелектуальною власністю підприємства

-Особливості використання та реєстрації прізвищ у знаках для товарів і послуг

-Світовий досвід реалізації конкурентної політики при правовому захисті інтелектуальної власності

-Роль інтелектуальної власності та інновацій в еволюції складних соціально-економічних систем і циклів розвитку

-Правовий аспект формування інституцій культури інформування щодо товарів з географічним зазначенням походження

- Особливості судової експертизи об’єктів права промислової власності

- Практичні аспекти захисту об'єктів права інтелектуальної власності в сфері промислового дизайну

- Патентна юрисдикція в Україні

-Захист права інтелектуальної власності в контексті проведення публічних закупівель лікарських засобів

- Перспективи запровадження правового регулювання штучного інтелекту в ЄС

- Значення медіації для врегулювання спорів у сфері інтелектуальної власності

- Місце транспортних зобов’язань у системі транспортного права

- Правове регулювання трансплантології в Україні: сучасний стан та перспективи

- Інновації в спорті та їх правова охорона

- Промислові зразки: обсяг правової охорони

- Урахування європейської практики у вирішенні питань інтелектуальної власності

- Деякі питання захисту права інтелектуальної власності: на прикладі кейсу Tuesday Bessie (Тьюсдей Бессі) v Inditex (ТМ Zara)

- Державна допомога на інноваційну діяльність в рамках імплементації у законодавство України правил ЄС

- Психологічні аспекти захисту інтелектуальної власності від конкурентів

- Онлайн - медіація в сфері права інтелектуальної власності

- Ноу-хау як об’єкт права інтелектуальної власності

- Сучасний стан реалізації майнових прав інтелектуальної власності в сфері медицини в Україні

- Визначення та використання терміну «національна інноваційна система» в нормативно-правових актах України

- Керований перехід від наукових відкриттів до технологічних процесів та засобів їх здійснення

- Висновок експерта за новими процесуальними кодексами України у господарському та цивільному процесі

- Порівняльна характеристика правового регулювання договору франчайзингу в Україні та Бельгії

- Сучасний стан експертизи заявок на об’єкти промислової власності в Україні

- Назва лікарського засобу як знак для товарів і послуг

- Обґрунтування і спростування апеляційних скарг і позивних заяв про визнання недійсним патенту на корисну модель

- Особливості правової охорони географічних зазначень в Україні у зв’язку з підписанням Угоди про асоціацію з ЄС

- Інтелектуальна власність в рекламі

- Господарські договори як спосіб комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності

- Спори про назви та місце походження алкогольних напоїв у судовій практиці України

- Передання прав інтелектуальної власності до статутного капіталу господарського товариства

- «Ексклюзивність даних» реєстраційного досьє лікарських засобів у вітчизняному законодавстві

- Право на творчу діяльність

- Визначення окремих особистих немайнових прав виконавця художнього твору

- Теоретико-правові засади захисту прав інтелектуальної власності на сайтах в мережі Інтернет

- Захист прав інтелектуальної власності в засобах масової інформації

- Надання примусової ліцензії за міжнародним законодавством

- Деякі проблеми введення інтелектуальної власності в господарський оборот України

- Захист прав інтелектуальної власності як важлива складова національної безпеки України

- Застосування поняття про практичну повноту і точність описів об’єктів техніки при складанні та розгляді заявок на винаходи

- Особливості захисту прав інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію в Україні (історико-правовий аспект)

- Організація діяльності зі створення, охорони та використання права інтелектуальної власності в наукових установах та ВНЗ України

- Дизайн в системі об’єктів права інтелектуальної власності

- Правова охорона інтелектуальної власності у відеохостингу YouTube

- Особливості психологічного оцінювання претендентів для роботи в системі «людина-машина»

- Державне сприяння комерціалізації інтелектуальної власності

- Щодо правової охорони плацебо

- Правове забезпечення кібербезпеки в Україні

- Криптовалюта: сутність та аналіз особливостей

- Марракешський договір. Основні переваги його ратифікації в Україні

- До питання місця інституту інформаційної безпеки в контексті права інтелектуальної власності

- Відомість TRADE MARK з точки зору маркетинга

- Криптовалюти: перспективи правового регулювання в Україні

- Бізнес-план впровадження винаходу «Проектор, який транслює 3d зображення»

- Словник ілюстрація до дисципліни «Право промислової власності»

- Веб-сайт як обєкт авторського права

- Авторське право у мережі Інтернет

- Музика як джерело доходу

- Проблеми захисту прав інтелектуальної власності в Інтернеті

-Деякі питання при набутті прав на сорти рослин

- Механізм альтернативного врегулювання спорів в області інтелектуальної власності Всесвітньої організації інтелектуальної власності

- Бізнес-проект: Булочка здорового харчування «Вкуси місяць»

- Дотримання прав інтелектуальної власності в соціальних мережах

- Порядок надання дозволу на демонстрування кінофільмів та заборону їх поширення

-Судові справи та експертиза у сфері інтелектуальної власності

- Міжнародно-правові засади профілактичної діяльності Національної поліції України

- Система уголовной ответственности за экстремистскую деятельность в Республике Беларусь

Географія злочинності: деякі питання теорії та практики зміцнення правопорядку

-Входження до складу редакційної ради засобу масової інформації: порушення антикорупційної заборони чи дозволена діяльність?

-Проблемні аспекти організації місцевої публічної влади в Україні

- Національна безпека України в контексті права на необхідну оборону

- Щодо змісту принципів діяльності деяких правоохоронних органів

- Методологія досліджень практики застосування до засуджених основних засобів виправлення та ресоціалізації

- Проблеми становлення технологічного підходу у криміналістиці

- Місце Лісабонського договору у здійснені спільної зовнішньої політики і політики безпеки Європейського Союзу

- Медіація в кримінальних справах: перспективи впровадження у вітчизняну правову систему

- The comparative study of administrative justice in Ukraine and foreign countries

- Протидія промисловому шпигунству корпорацій

- Кримінальна відповідальність за злочини, пов’язані з неправомірною вигодою: досвід України та Грузії

- Мировий суд для України: міф чи реальність

- Вплив основного постулату християнства на самооцінку особи та запобігання злочинності

- О практике квалификации в Республике Беларусь преступлений частного или частно-публичного обвинения при наличии множественности потерпевших

Право на безпеку в цивільному судочинстві при розгляді справ, які повязані із захистом прав інтелектуальної власності

Кримінальна відповідальність за порушення авторських і суміжних прав

Перевірка показань на місці: щодо питання процесуальної регламентації

Система надання адміністративних послуг у сфері правоохоронної діяльності України: наявні проблеми та шляхи їх вирішення

Аксіологічні орієнтири у професійній підготовці майбутніх юристів як запорука профілактики злочинності

Визначення окремих понять в діяльності Національної поліції України

Процесуальний аспект участі педагога, психолога при допиті неповнолітнього підозрюваного

Щодо класифікації, яка застосовується у кримінально-виконавчому праві України

Виключне право адвоката на представництво в судах: позитивні та негативні наслідки запровадження

Протидія негативному впливу засобів масової інформації

Інтелектуальні цінності як об'єкти національної безпеки

Інформаційна безпека як складова національної безпеки: загрози та шляхи подолання

Перспективи електронного правосуддя та потреб у фахівцях

Адміністративно-правові потреби та подолання кризи державного управління в Україні

«Полное собрание законов» як джерело публічного права Російської імперії в українських землях

Ухвала суду як виконавчий документ

Нормативне закріплення основних засад екологічної політики України і питання охорони пралісів Карпат

Форвардні угоди як правовий інструмент державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників в Україні

Зменшення цивільного ризику шляхом реорганізації сучасного грошово-кредитного господарства

Співвідношення міжнародного приватного та міжнародного публічного права

Розширення доступу до лікарських засобів: баланс приватних і публічних інтересів

Право на освіту осіб з особливими потребами: стан і перспективи розвитку

Міжнародні соціальні стандарти та права осіб з інвалідністю: проблеми та перспективи

Соціологічні аспекти та особливості ринку праці для молоді

Особливості нормативного регулювання окремих питань публічної служби у країнах Європи

Проблеми відчуження земельних ділянок державної, комунальної та приватної власності на землю

На шляху до соціальної держави

Формування Московської держави: до питання державотворення

Детінізація заробітної плати та легалізація трудових відносин: причини, наслідки та шляхи подолання

Захист інформації про персональні дані працівника

Особливості реалізації адміністративної відповідальності у зв’язку із запровадженням системи автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху

Правове забезпечення деяких видів державного контролю в сфері місцевого самоврядування

До питання про поділ механізмів реалізації превентивного призначення права

Міжнародно-правові акти ООН як джерела права соціального забезпечення т інші

Міжнародна науково-практична конференція «Публічне та приватне право у формуванні компетентності юриста та фахівця в галузі інтелектуальної власності» пройшла на високому рівні. Вона об'єднала кращих фахівців, науковців в області права України, Грузії, Білорусії. Учасники конференції змогли поділитися досвідом та запропонувати шляхи вирішення поставлених питань. Тема науково-практичної конференції є важливою і актуальною на сучасному етапі розвитку українського суспільства. Досвідчені юристи , науковці, викладачі та студенти-правники в атмосфері співпраці та взаєморозуміння довели, що питання формування компетентності юриста та фахівця в галузі інтелектуальної власності є важливим пріоритетом правового поля нашої держави.

Дякуємо учасників конференції за плідну працю!


Новини

2021-01-22

З Днем Соборності України!

Від імені директора Київського інституту інтелектуальної власності та права, Заслуженого юриста України, професора, д.ю.н. Василя Івановича Фелика вітаючи усіх із Днем Соборності, бажаємо міцного здоровʼя, переможного миру, щастя, успішних життєвих і карʼєрних звершень, а головне ‒ мужності й усвідомлення надзвичайної відповідальності в сучасних умовах. Памʼятаймо: Україна у нас – одна!​

Докладніше

2021-01-20

20 січня 2021 року відбулася онлайн-лекція голови Вищого антикорупційного суду, к.ю.н. Олени Танасевич та судді ВАКС Тетяни Гавриленко для студентів Київського інституту інтелектуальної власності та права

20 січня 2021 року відбулася онлайн-лекція голови Вищого антикорупційного суду, к.ю.н. Олени Танасевич та судді ВАКС Тетяни Гавриленко для студентів Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету "Одеська юридична академія". Зустріч відбулася на тему: "Особливості застосування кримінального та кримінального процесуального законодавства України в кримінальних провадженнях щодо корупційних та пов’язаних із ними злочинів ". Дана тематика віднайшла неабияку зацікавленість студентів тому у ході дискусії брали участь студенти усіх курсів бакалаврату та магістратури

Докладніше

2021-01-18

Коледж Київського Інституту інтелектуальної власності та права НУ «ОЮА» запрошує на підготовчі курси!

Навчання відбувається у вигляді теоретичних занять та тренувальних тестувань, які моделюють вступні випробування до Коледжу та ЗНО. Заняття проводяться за розкладом щосуботи.

Докладніше

2021-01-13

13 січня 2021 року відбувся старостат

​13 січня 2021 року директор Київського інституту інтелектуальної власності та права НУ ОЮА, Заслужений юрист України, професор, д.ю.н. Василь Іванович Фелик провів зібрання старост в онлайн режимі.

Докладніше

2021-01-13

13 січня 2021 року пройшли збори трудового колективу Київського інституту інтелектуальної власності та права

​За допомогою впровадження новітніх технологій на онлайн платформі Zoom 13 січня 2021 року відбулася зустріч директора Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету "Одеська юридична академія" , Заслуженого юриста України, професора д.ю.н. Василя Івановича Фелика із професорсько-викладацьким складом.

Докладніше

2021-01-12

Голова Вищого антикорупційного суду Олена Танасевич проведе онлайн-лекцію для студентів

20 січня 2021 року об 11.00 год. відбудеться перша онлайн-лекція для студентів із головою суду Оленою Танасевич. Через карантинні обмеження зустріч відбудеться на онлайн-платформах. Перша зустріч відбудеться на тему: "Особливості застосування кримінального та кримінального процесуального законодавства України в кримінальних провадженнях щодо корупційних та пов’язаних із ними злочинів ". У ході бесіди також буде обговорено питання антикорупційного законодавства, організацію роботи Вищого антикорупційного суду.

Докладніше

2021-01-07

Вітання із Різдвом Христовим!

Від імені Президента НУ «Одеська юридична академія» професора, академіка, Заслуженого юриста України Сергія Васильовича Ківалова, директора інституту, Заслуженого юриста України, професора, д.ю.н. Василя Івановича Фелика, адміністрації та професорсько-викладацького складу Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету "Одеська юридична академія" прийміть найкращі й найщиріші вітання з нагоди Різдва Христового!

Докладніше

2021-01-05

Навчання за програмою підготовки офіцерів запасу!

Нещодавно у рамках співпраці відбулося підписання угоди про співробітництво між Національним університетом оборони України імені Івана Черняховського та Київським інститутом інтелектуальної власності та права Національного університету "Одеська юридична академія" про організацію військової підготовки здобувачів вищої освіти за програмою підготовки офіцерів запасу.​ Таким чином, здійснюється спільна освітня діяльність, зокрема, щодо здійснення військової підготовки студентів за військово- обліковими спеціальностями.

Докладніше

2021-01-01

Висловлюємо найщиріші вітання з нагоди Дня народження директору КІІВП НУ ОЮА, Заслуженому юристу України, професору, д.ю.н. Василю Івановичу Фелику!

​У цей чудовий святковий день своє День народження святкує директор Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного Університету «Одеська юридична академія», Заслужений юрист України, професор, доктор юридичних наук Василь Іванович Фелик.

Докладніше

2021-01-01

Вітання із новорічними святами!

​Від імені Президента НУ «Одеська юридична академія» професора, академіка, Заслуженого юриста України Сергія Васильовича Ківалова​, директора інституту, Заслуженого юриста України, професора, д.ю.н. Василя Івановича Фелика, ​ адміністрації та професорсько-викладацького складу Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету "Одеська юридична академія" прийміть найкращі й найщиріші вітання з нагоди Нового 2021 року та прийдешніми святами!

Докладніше

2020-12-14

Директор інституту Василь Іванович Фелик відзначив ліквідатора ЧАЕС Тимощенка Віктора Васильовича

14 грудня 2020 року від імені Президента НУ ОЮА, академіка, Заслуженого юриста України, професора Ківалова Сергія Васильовича директор Київського інституту інтелектуальної власності та права, Заслужений юрист України, професор, д.ю.н. Василь Іванович Фелик відзначив працівника нашого інституту - ліквідатора аварії Тимощенка Віктора Васильовича грошовою премією та пам'ятними подарунками.

Докладніше

2020-12-11

Студентка 2 курсу Інституту стала ведучою однієї з програм на 5 каналі!

Для професійної підготовки студентів спеціальності 061 "Журналістика" Київський інститут інтелектуальної власності та права веде активну співпрацю з провідними національними телеканалами, зокрема 5 каналом. Відповідно договору про співробітництво студенти інституту мають можливість стажування на телеканалі, а також отримання безпосередньо практичних навичок журналістської діяльності у ході безпосередньої участі в ефірах, написанні репортажів тощо.

Докладніше

2020-12-05

Підписання Угоди про співробітництво між Національним університетом оборони України імені Івана Черняховського та Київським інститутом інтелектуальної власності та права Національного університету "Одеська юридична академія"

​05.12.2020 року відбулася визначна подія для Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного Університету «Одеська юридична академія». За підтримки та сприяння Президента НУ «Одеська юридична академія» професора, академіка, Заслуженого юриста України Сергія Васильовича Ківалова у рамках співпраці​ була підписана Угода про співробітництво між Національним університетом оборони України імені Івана Черняховського та Київським інститутом інтелектуальної власності та права Національного університету "Одеська юридична академія" про організацію військової підготовки здобувачів вищої освіти за програмою підготовки офіцерів запасу.

Докладніше

2020-12-05

05 грудня 2020 року відбувся День відкритих дверей в ONLINE режимі

​05 грудня 2020 року за підтримки та сприяння Президента НУ «Одеська юридична академія» професора, академіка, Заслуженого юриста України Сергія Васильовича Ківалова та директора КІІВП НУ ОЮА, Заслуженого юриста України, професора, д.ю.н. Василя Івановича Фелика Київський інститут інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія» організував День відкритих дверей, який пройшов у незвичайному форматі - режимі online.​

Докладніше

2020-12-04

Всеукраїнська психологічна науково-практична конференція на тему: «Комунікативна компетенція юриста»

2 грудня 2020 р. за підтримки директора Київського інституту інтелектуальної власності та права НУ «ОЮА» доктора юридичних наук, професора, академіка, Національної академії наук Вищої освіти України, Заслуженого юриста України Фелика Василя Івановича відбулась знакова подія для нашого інституту - Всеукраїнська психологічна науково-практична конференція на тему: «Комунікативна компетенція юриста», участь в якій прийняли практикуючи психологи, експерти, висококваліфіковані знавці своєї непростої, але досить серйозної та надважливої для всього суспільства професії.

Докладніше

2020-12-04

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Актуальні проблеми реалізації положень Конвенції про права осіб з інвалідністю в Україні: проблеми та перспективи

​03 грудня 2020 року в Київському інституті інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія»​ кафедрою іноземних мов та соціально-гуманітарних дисциплін спільно з ВГООІ "Інститут реабілітації та соціальних технологій" та Центром проблем імплементації європейського соціального права​, за сприяння та підтримки Президента НУ ОЮА, Заслуженого юриста України, професора, академіка Сергія Васильовича Ківалова та директора КІІВП, Заслуженого юриста України, професора, д.ю.н. Василя Івановича Фелика відбулася ІІ Всеукраїнська науково-практична конференції "Актуальні проблеми реалізації положень Конвенції про права осіб з інвалідністю в Україні: проблеми та перспективи" (платформа ZOOM).

Докладніше