Запрошуємо на навчання до аспірантури

Київський університет інтелектуальної власності та права

Національного університету «Одеська юридична академія»

запрошує на навчання

за освітньо-науковою програмою Право

третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

для здобуття ступеня доктора філософії (кандидата наук)

за спеціальністю 081 «Право»

Отримання наукового ступеню доктора філософії (кандидата наук) є основною формою підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації. Доктор філософії (PhD) - це перший науковий ступінь, що отримується на третьому рівні вищої освіти на основі ступеня магістра (спеціаліста) за результатами навчання в аспірантурі і публічного захисту дисертації.

Форми і термін підготовки в аспірантурі:

очна (денна, вечірня) – 4 роки;

заочна – 4 роки.

Документи для вступу подаються до приймальної комісії Університету з 1 березня 2023 року за адресою: місто Київ, вулиця Харківське шосе, 210.

Довідки за тел.:

(044)-563-80-64

(044)-563-80-75

(050)-702-92-00 приймальна комісія

Новини

2023-01-23

Запрошуємо на навчання до аспірантури

Київський університет інтелектуальної власності та права запрошує на навчання до аспірантури

Докладніше

2022-12-10

День відкритих дверей 2023

Київський університет інтелектуальної власності та права запрошує на День відкритих дверей 18 березня і 6 травня 2023 року

Докладніше