Кафедра менеджменту та інформаційних технологій  Тупкало Віталій Миколайович, завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор
Завідувач кафедри менеджменту та інформаційних технологій - Тупкало Віталій Миколайович, доктор технічних наук, професор в області інформаційних систем організаційного управління,академік Академії економічних наук України зі спеціальності «менеджмент»,. є сертифікованим менеджмент - аналітиком(навчання в Німеччині за програмою МВА (Master of Business Administration, сертифікат GOPA Consult, Німеччина), член двох спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій, пройшов бізнес - стажування з pecтруктуризації підприємств у Пoльщі, Німеччині, Франції за програмами Фонду Дж. Сороса і європрограмою TACIS. Регулярно з 1998 року виконує управлінські консалтингові проекти на підприємствах різних напрямків бізнесу щодо оптимізації систем управління підприємствами з використанням авторської практико - орієнтованої інтерпретації відомих менеджмент-технологій: «управління за цілями» (MBO), «Key Performance Indicator» (KPI, аналітична система показників досягнення бізнес-цілей), «Balanced Scoreсard» (BSC, система стратегічного управління компанією на основі вимірювання і оцінки ключових показників). При виконанні проектів з розробки технічного завдання на впровадження процесно - орієнтованої автоматизованої системи менеджменту класу ERP (англ. Enterprise Resource Planning - планування і управління ресурсами підприємства) використовує авторську TML (Tupkalo Modeling Language) - технологію виділення, композиції та опису управлінських і технологічних бізнес- процесів, оптимізації управлінського документообігу, інформаційної та організаційної структури підприємств. Проводить індивідуальні консультації керівників і менеджерів підприємств, відкриті й корпоративні семінари - практикуми, тренінги та вебінари по фінансовому менеджменту, управлінському обліку, бюджетуванню, управлінню за цілями (МВО),стратегічному плануванню, оптимізації системи консолідації інформації. Має власний практичний досвід діяльності в якості директора з організаційного розвитку корпорації. Автор практико - орієнтованої методології впровадження процесно - орієнтованих систем управління підприємствами (TML - методологія). Володіє технологією навчання «Навчально - тренувальна фірма» і проводить відповідні тренінги для тих, хто має намір створити власний бізнес. Має понад 300 наукових публікацій, 27 винаходів.


  Кафедра забезпечує викладання таких дисциплін:
 • Основи менеджменту.
 • Менеджмент персоналу.
 • Адміністративний менеджмент.
 • Інноваційний менеджмент.
 • Фінансовий менеджмент.
 • Автоматизоване робоче місце слідчого та детектива.
 • Інформаційні технології управління інноваційною діяльністю.
 • Інформаційні технології організації бізнесу.
 • Теорія бізнесу (Засади відкриття власного бізнесу).
 • Проектування консолідованих інформаційних ресурсів та систем.
 • Системний бізнес – інжиніринг.
 • Технології менеджменту знань.
 • Методологія наукових досліджень.
 • Технології інформаційного менеджменту.
 • Теорія систем та системний аналіз.
 • Основи економічної теорії.
 • Економічна безпека.
 • Основи менеджменту.
 • Консалтингова діяльність.
 • Науково-технічні та економічні інформаційні ресурси.
 • Комунікації в професійній діяльності.
 • Інтелектуальний капітал промислового підприємства.
 • Економіка інтелектуальної власності.
 • Економіка інноваційного підприємства.
 • Методологія інформаційно-аналітичної діяльності.
 • Маркетинг інтелектуальної власності.
 • Технології підтримки прийняття рішень та системний аналіз.
 • Технології підтримки прийняття рішень.
 • Економіка і організація інформаційно-аналітичної діяльності.
 • Прогнозування розвитку об'єктів технологій.
 • Креативний менеджмент.
 • Венчурний бізнес.
 • Електронне судочинство.
 • Використання інформаційних технологій в судах.
 • Консолідована інформація.
 • Основи інформаційної безпеки.
 • Управління якістю та сертифікація.
 • Системний аналіз.

Науково-педагогічний колектив кафедри здійснює наукові дослідження в межах НДР "Методологічні засади синтезу кіберконтрольованих інформаційних систем менеджменту підприємств на основі використання математичного апарату булево-поліноміальної алгебри

Персоналії кафедри:

Тупкало Віталій Миколайович

Посада: завідувач кафедри
Вчений ступень: доктор технічних наук
Вчене звання: професор
Сфера наукових інтересів: методологія побудови процесно-орієнтованих організаційних систем, методологія системного бізнес-інжинірингу.
Викладає дисципліни:
1)Інформаційні технології в юридичній діяльності.
2)Автоматизоване робоче місце слідчого та детектива.
3) Інформаційні технології управління інноваційною діяльністю.
4) Інформаційні технології організації бізнесу.
5)Теорія бізнесу (Засади відкриття власного бізнесу).
6) Проектування консолідованих інформаційних ресурсів та систем.
7) Системний бізнес – інжиніринг.
8) Технології менеджменту знань.
9) Методологія наукових досліджень.
10) Технології інформаційного менеджменту.
11) Теорія систем та системний аналіз

Заплотинський Борис Андрійович

Посада: доцент кафедри
Вчений ступень: кандидат технічних наук
Вчене звання: доцент
Сфера наукових інтересів: методологія побудови систем якості організаційних систем, методологія забезпечення інформаційної безпеки телекомунікаційних систем та мереж правоохоронних органів.
Викладає дисципліни:
1)Електронне судочинство.
2)Використання інформаційних технологій в судах.
3)Консолідована інформація.
4)Основи інформаційної безпеки.
5)Управління якістю менеджменту та сертифікація.

Червінська Тетяна Михайлівна

Посада: доцент кафедри
Вчений ступень: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Сфера наукових інтересів: Методологічні і економічні основи здійснення інформаційно-аналітичної діяльності.
Викладає дисципліни:
 • Основи менеджменту.
 • Менеджмент персоналу.
 • Адміністративний менеджмент.
 • Інноваційний менеджмент.
 • Фінансовий менеджмент.
 • Економічна безпека.
 • Основи економічної теорії.
 • Консалтингова діяльність.
 • Науково-технічні та економічні інформаційні ресурси.
 • Комунікації в професійній діяльності.
 • Інтелектуальний капітал промислового підприємства.

  Коваленко Наталія Анатоліївна

Посада: доцент кафедри.
Вчений ступінь: кандидат філологічних наук.
Сфера наукових інтересів: бізнес-аналітика, венчурний бізнес, стартапи, data science, data mining.Викладає дисципліни:
 • Методологія інформаційно-аналітичної діяльності.
 • Маркетинг інтелектуальної власності.
 • Технології підтримки прийняття рішень та системний аналіз.
 • Системний аналіз.
 • Технології підтримки прийняття рішень.
 • Економіка і організація інформаційно-аналітичної діяльності.
 • Прогнозування розвитку об'єктів технологій.
 • Креативний менеджмент.
 • Венчурний бізнес.

Основні публікації за напрямом: 1. Коваленко Н.А. Кіммерійці: етнос та етнонім: монографія. Харків: Основа, 1998. 104 с. 2. Дяченко Н.П., Іваненко Г.В., Коваленко Н.А. Правові засади міждержавного регулювання у сфері інтелектуальної власності. Розумовські зустрічі: збірник наукових праць. Інститут законодавства Верховної ради України; Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові Україні; Сіверський центр післядипломної освіти; Сіверський інститут регіональних досліджень. Чернігів: Сіверський центр післядипломної освіти, 2019. Вип. 6. С.56–67. 3. Коваленко Н.А. Бенчмаркінг і маркетингові дослідження в системі вищої освіти. Україна в Європі: ювілейний випуск наукових праць до 10-річчя Одеського інституту МАУП. За матеріалами Всеукраїнської конференції «Проблеми політико-правового забезпечення євро- та євроатлантичної інтеграції України» та круглих столів Інституту. Одеса: Студія «Негоціант», 2018. – С. 222–236.;
Участь у конференціях і семінарах: 1. Коваленко Н.А., Дяченко Н.П., Демченко С. О. Становлення інклюзивного громадянського суспільства як механізм узгодження інтересів при формуванні державної політики в Україні// Актуальні проблеми соціального права. Вип. 5: науково-практичний посібник. Збірник матеріалів учасників Всеукраїнських соціальних програм (заходів) ВГОІ «Інститут реабілітації та соціальних технологій» у 2019 р. /за аг. ред.. Іншина М.І., Костюка В.Л., Мельника В.П. Київ: ПВГОІ «ІР СТ Україна», 2019. С.41-44. 2. Дяченко Н. П., Іваненко Г. В., Коваленко Н. А., Мельник А. Ю. Правові засади міждержавного регулювання у сфері інтелектуальної власності. Розумовські зустрічі: збірник наукових праць. /Інститут законодавства Верховної ради України; Сіверський інститут регіональних досліджень. Чернігів: Сіверський центр післядипломної освіти, 2019. Вип. 6. 208 с. С.56–66. 3. Коваленко Н.А. Бенчмаркінг і маркетингові дослідження в системі вищої освіти. Україна в Європі: ювілейний випуск наукових праць до 10-річчя Одеського інституту МАУП. За матеріалами Всеукраїнської конференції «Проблеми політико-правового забезпечення євро- та євроатлантичної інтеграції України» та круглих столів Інституту. Одеса: Студія «Негоціант», 2018. – С. 222–236. 4. Новаченко Т.В., Дяченко Н.П., Іваненко Г.В., Коваленко Н.А. Інформаційно-комунікаційні технології як механізм співпраці органів державної влади та місцевого самоврядування з правоохоронними органами, військовими формуваннями та громадськістю. Спільні дії військових формувань і правоохоронних органів держави: проблеми та перспективи: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. Одеса. Військова академія. 2020. 534 с. С. 315-316. 5. Новаченко Т.В., Дяченко Н.П., Коваленко Н.А. Впровадження інновацій як основа сталого регіонального розвитку //Перспективи та інновації сучасного менеджменту: матеріали науково-практичної конференції. Дніпро, 2020. – С. 57-59.

Дяченко Наталія Павлівна

Посада: доцент кафедри менеджменту та інформаційних технологій
Вчений ступінь: кандидат наук з державного управління

Навчальні дисципліни, які викладає: Зовнішньоекономічна політика, Фінанси, гроші та кредит, Економіка підприємства, Мікроекономіка, Макроекономіка, Міжнародна економіка і бізнес, Організація державної служби в Україні

Сфера наукових інтересів: аналітика діяльності органів державного управління

Автор і співавтор понад 60 наукових праць, серед них, зокрема, є такі:

 • Дяченко Н. Прогнозування як аналітична складова діяльності органів державного управління. Навчально-методичний матеріал. Київ, Видавництво КМЦППК, 2016. 36с.
 • Дяченко Н. П. Публічне управління у сфері інтелектуальної діяльності в Україні: стан та перспективи. Наукові записки Інституту законодавства Верховної ради України. 2019. №2. С. 151-161.
 • Новаченко Т. В., Дяченко Н. П., Демченко С. О. Модернізація механізмів державного управління у сфері інтелектуальної власності України в контексті глокалізаційних процесів розвитку. Наукові записки Інституту законодавства Верховної ради України. 2019. №3. С. 118-124.
 • Дяченко Н.П., Іваненко Г.В., Коваленко Н.А., Мельник А.Ю. Правові засади міждержавного регулювання у сфері інтелектуальної власності. Розумовські зустрічі: збірник наукових праць. Інститут законодавства Верховної ради України; Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові Україні; Сіверський центр післядипломної освіти; Сіверський інститут регіональних досліджень. Чернігів: Сіверський центр післядипломної освіти, 2019. Вип. 6. 209 с. С.56–66.
 • Дяченко Н. П., Дяченко В. С. Менеджмент у сфері інтелектуальної власності. Інтелектуальнавласність і право на шляху до сталого розвитку України»: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. К.: КІІВП НУ «ОЮА», 2019. С.296-301.
 • Пухкал О.Г., Новаченко Т.В., Дяченко Н. П. Становлення системи публічного управління інтелектуальною діяльністю в Україні: проблеми та перспективи. Актуальні питання підготовки фахівців у сфері публічного управління та адміністрування: матеріали щоріч. наук.-практ. конф. за міжнар. Участю. Київ : НАДУ, 2018. Т.2. 352 с. С.135–140.
 • Дяченко Н.П.Особливості механізмів державного управління у сфері інтелектуальної власності України Теорія та практика публічного управління та адміністрування у ХХІ сторіччі: матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю. Київ : НАДУ, 2018. 402 с. С.118-121.
 • Дяченко Н.П. Публічна політика у сфері інтелектуальної власності в Україні. Проблеми управління соціальним і гуманітарним розвитком: матеріали ХІІ регіон. наук.-практ. конф. за міжнар. Участю. Д.: ДРІДУ НАДУ, 2018. 568 с. С.342–345.
 • Дяченко Н.П. Публічна політика у сфері інтелектуальної власності України: стан та механізми модернізації. Теорія та практика публічної служби : матеріали наук.-практ. конф. Д. : ДРІДУ НАДУ, 2018. 264 с. С.198–200.
 • Александров О.В., Демченко С.О., Підкамінна І.В., Дяченко Н.П. Діяльність громадських організацій як механізм узгодження інтересів в процесі формування й реалізації публічної політики в Україні. Розумовські зустрічі: збірник наукових праць / Інститут законодавства Верховної ради України; Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові Україні; Сіверський центр післядипломної освіти; Сіверський інститут регіональних досліджень. Чернігів: Сіверський центр післядипломної освіти, 2019. Вип. 6. 218 с. С.8–16.
 • Дяченко Н. П. Механізми організації прогнозування в органах державної влади України. Розумовські зустрічі: збірник наукових праць / Інститут законодавства Верховної ради України; Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові Україні; Сіверський центр післядипломної освіти; Сіверський інститут регіональних досліджень. 2018. Вип. 5. 218 с. С.45–53.
 • Дяченко Н. Прогнозні оцінки динаміки впровадження електронного урядування. Державне управління та місцеве самоврядування: зб. наук. праць. Дніпропетровськ, 2013. Вип. 2(17).с.286. С. 134–142.
 • Дяченко Н. Роль мониторинга при моделировании социально-политических процессов. Государственное управление и государственная служба: международный научно-аналитический журнал. РГКП “Академия государственного управления при Президенте республики Казахстан”, 2014. Изд.2.228 с. С.154–160.
 • Дяченко Н. Прогнозирование как базисный фактор формирования эффективных управленческих решений. Проблемы управления: научно-практический журнал Академии государственного управления при президенте Республики Беларусь, 2015. 162 с. С.104–107.

Чьочь Вікторія Володимирівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Викладає дисципліни: о
фісні інформаційні технології, Операційні системи, Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп'ютерів, Основи побудови та функціонування мікропроцесорних систем.
Основні публікації за напрямом:
1. Васильєв В.В., Васильєв О.В., Зборовська Л.Є., Чьочь В.В. Інформаційно-пошукова система наукових публікацій // Вісник АН України. — 2008, № 2.
2. Борисов А.В., Мукшинова Т.О., Несенюк О.О., Чьочь В.В. Аналіз стану патентування в сфері пожежної безпеки в Україні / Науковий вісник УкрНДІПБ. - 2014, № 2 (30). – C. 109-115.
3. Борисов А.В., Мукшинова Т.О., Васильєв О.В., Чьочь В.В. Аналіз патентування нових технічних рішень та винаходів у галузі цивільного захисту в Україні / Науковий вісник УкрНДІПБ. - 2017, № 2 (1). – C. 90-94.
4. Васильєв О.В., Чьочь В.В. Порівняльний аналіз інформаційної цінності провідних інфомаційних систем (сегмент педагогічних наук) / Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського. - 2017, Вип. 6. – с.117-120.
5. Васильєв О. В., Чьочь В.В. Наукометричні дослідження методів інтегральних перетворень при описі динамічних систем дробового порядку / Моделювання та інформаційні технології, 2019. - № 88.
6. Васильєв О. В., Чьочь В.В. Наукометричні та патентні дослідження проблем кібербезпеки в енергетиці / Моделювання та інформаційні технології, 2019. - № 89.
7. Васильєв В.В., Васильєв О.В., Сімак Л.О., Чьочь В.В. Апроксимація рішень диференційних рівнянь дробового і змінного порядків методом S-перетворення / Моделювання та інформаційні технології, 2019. - № 88.
8. П’ятчаніна Т.В., Огородник А.М., Васильєв О.В., Чьочь В.В. Патентно-інформаційний пошук як сучасний інструмент досліджень у галузі медико-біологічних наук / Nauka innov. 2020. Т. 16, № 3. С. 81—87.;
Участь у конференціях і семінарах:
1. Васильєв О.В., Чьочь В.В. Оцінка перспективності та прогнозування розвитку використання графітових матеріалів за результатами інформаційних та патентних досліджень Роль і значення інтелектуальної власності в інноваційному розвитку економіки. - НУ ОЮА, Київ .- 2015. - c. 224-231.
2. Васильєв О.В., Чьочь В.В. Аналіз інформаційних потоків при патентних дослідженнях / Проблеми підготовки фахівців з інтелектуальної власності, інформаційно-аналітичної та інноваційної діяльності в Україні, Київ. – 2015. - с. 64-67.
3. Васильєв О.В., Чьочь В.В. Практика реалізації комплексу матеріалів електронного підручника / Проблеми підготовки фахівців з інтелектуальної власності, інформаційно-аналітичної та інновацій-ної діяльності в Україні, Київ. – 2016. - с. 37-43.
4. Васильєв О.В., Чьочь В.В. Параметричний пошук у патентних і науково-технічних базах даних / Інтелектуальна власність в Україні.- № 7, 2016 , с. 48-55.
5. Васильєв В.В., Чьочь В.В. Порівняльний аналіз методу диференціальних перетворень Пухова та методу s-перетворень / Безпека енергетики в епоху цифрової трансформації: матеріали науково-практичної конференції Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова Національної академії наук України, м. Київ, 20 грудня 2019. – К.: ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України, 2019. – С.8.
6. Васильєв О.В., Чьочь В.В. Наукометричні та патентні дослідження за темою «нейронна криптографія» / II науково-практична конференція Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова Національної академії наук України «Безпека енергетики в епоху цифрової трансформації», 28-29 грудня 2020 р., Київ : ІПМЕ ім. Г.Є.Пухова НАН України, 2020. - C. 6-7.

Степанова Алла Адамівна

Посада: доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Викладає дисципліни:
Стратегічний менеджмент, Адміністративний менеджмент, Проектний менеджмент, Інноваційний менеджмент, Основи маркетингу, Інтегровані маркетингові комунікації, Маркетинг соціальних медіа, Інноваційний менеджмент, Методологія та організація наукових досліджень з основами проектного менеджменту.

Основні публікації за напрямом: 1. A. Stepanova, I. Horbas O. Davydova (2017). Practical aspects of strategic marketing management of agricultural enterprises (on the example of "MRIYA AGRO HOLDING" LLC.). Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. № 2 (23), 2017. с. 221-228 WEB OF SCIENS https://doi.org/10.18371/fcaptp.v2i23.95635
2. A. Stepanova, I. Horbas O. Zhylinska (2017). Effective synergic interaction of strategic business units of diversified company. Problems and Perspectives in Management (open-access), 15(4), Р.38-49. SCOPUS http://dx.doi.org/10.21511/ppm.15(4).2017.04
3. Alla Stepanova, Oleksandr Bediukh, Iryna Novikova (2019). Contradictions of Enterprise Europe Network Using in Ukraine. Problems and Perspectives in Management (open-access), 17(4), Р.190-202. SCOPUS http://dx.doi.org/10.21511/ppm.17(4).2019.16
4. Iryna Novikova, Alla Stepanova, Oksana Zhylinska, Oleksandr Bediukh. (2020). Knowledge and Technology Transfer Networking Platforms in Modern Research Universities. Innovative Marketing (open-access), 16 (1), 2020. Р.56-65. SCOPUS http://dx.doi.org/10.21511/im.16(1).2020.06
5. A. Stepanova, I. Horbas, O. Derkach, T. Ovcharenko. (2020) Endowment as a Fundraising Tool of the Research University. European Journal of Sustainable Development. № 9 (2), Р. 366-374 SCOPUS, WEB OF SCIENS http://dx.doi.org/10.14207/ejsd.2020.v9n2p366
6. Oksana Zhylinska, Iryna Novikova, Alla Stepanova, Alona Vikulova (2020) Assessment Methods of Intellectual Product in Research Universities. Маркетинг і менеджмент інновацій, №3. Ст. 32-44. WEB OF SCIENS http://doi.org/10.21272/mmi.2020.3-03
7. Степанова А.А. Диверсифікація енергетичної залежності України. Вісник КНУ. Серія економіка № 172/2015 – С.69-74. DOI: 10.17721/1728-2667.2015/172-7/10
8. Степанова А.А. Інвестування в світову енергетику: основні тенденції. Вісник КНУ. Серія економіка № 184/2016 – С.28-32. DOI: 10.17721/1728-2667.2016/184-7/4
9. Степанова А.А. Інвестиційно-інноваційний розвиток економіки України: проблеми та перспективи. Схід: Аналітично-інформаційний журнал. Донецьк, 2016. – №4. – С.41-46.
10. Stepanova A., O. Davydova. Distance Education as one of the Innovative Studying Methods. Формування ринкової економіки в Україні: Наук. збірник ЛНУ ім. Івана Франка. – 2017. - Вип. 37. Ч.2 – С. 194-197.
11. Степанова А. Овчаренко Т. Розробка інвестиційного проекту створення виробничих потужностей на промисловому підприємстві. Актуальні проблеми економіки. Науковий економічний журнал - №5/2017 – С. 116-126. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cg...
12. Степанова А., Рогоза Я. Ризик-менеджмент як важлива складова інноваційної діяльності підприємства. Фінансові послуги: науково-практичний збірник. К., 2017 р. – №5. – с.15-18
13. Степанова А., Мельничук В. Залученість персоналу як якісна оцінка кадрового забезпечення організації. Фінансові послуги: науково-практичний збірник. К., 2018 р. – №6. – с.23-27
14. Степанова А.А. І.М. Горбась, О.Г. Деркач Практичні аспекти маркетингового забезпечення просування інноваційної продукції (на прикладі «Філіп Морріс Україна»). Теоретичні та прикладні питання економіки. Збірник наукових праць. 2018. Випуск 2 (37). с. 79-90
15. Степанова А. А., Бодрецький М. В. (2019). Передумови функціонування і розвитку банківських установ України в контексті забезпечення їх життєдіяльності. Формування ринкової економіки в Україні. № 41. С. 436-442. DOI: http://dx.doi.org/10.30970/meu.2019.41.0.2864
10. Stepanova A. A., Pavlenko I. I. (2019). Investment Attractiveness of Plant Extracts Market of Ukraine. Бізнес Інформ. №12, С.171-177 http://dx.doi.org/10.32983/2222-4459-2019-12-171-177;
Участь у конференціях і семінарах: 1. Степанова А.А. Інноваційний кластер як перспектива розвитку української економіки / Матеріали науково-методичної конференції «Європейські студії в університетах України» (22 квітня 2016, м. Київ). С. 130-132
2. Степанова А. Сутність і роль системи ризик-менеджменту в інноваційній діяльності підприємства / А. Степанова, Я. Рогоза // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Фінансово-кредитний механізм активізації інвестиційного процесу» (10 листопада, м. Київ, 2017). С. 130-132
3. Степанова А. Інноваційний кластер як інструмент сучасного розвитку економіки країни // Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції: Фінансова система України в умовах економічної та фінансової глобалізації світу. – Том1. – Київ, 15 грудня 2017 року / За редакцією професора В. М. Фурмана. Київський інститут банківської справи, 2017. С. 114-117
4. Stepanova A., Davydova O. The influence of foreign investments on the innovative development of the Ukrainian economy // Актуальные проблемы современной науки: сборник тезисов научных трудов XХV Международной научно-практической конференции (Москва–Астана–Харьков–Вена, «28» декабря 2017 года) / Международный научный центр, 2017. С. 45-49 https://www.inter-nauka.com/nauchnye-konferencii/w...
5. Степанова А., Деркач О. Маркетинг інвестицій як важливий інструмент управління розвитком територій // International scientific-practical conference integration of business structures: strategies and technologies, February 23, 2018. Tbilisi, Georgia: Baltija Publishing. 23 лютого 2018 року(0.17). С. 119-121. 6. Stepanova A., Derkach O. The Role of Foreign Investments in Innovative Development of Ukrainian Economy // Участь у ІІ International scientific conference Economy and Management: Modern Transformation in the Age of Globalization, 23 березня 2018, Klaipeda, Lithuania: Baltija Publishing (0,22) c. 103-105.
7. Степанова А., Деркач О. Кластер як система управління малими туристичними містами // Економіка міста та урбаністика: матеріали Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»(23 березня 2018 р.) c. 120-123
8. Горбась І.М., Деркач О.Г., Степанова А.А. Ринок туристичних послуг в Україні: напрямки подолання кризи // Конкурентоспроможність національної економіки: Матеріали ХVІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, КНУ, 4-5 жовтня 2018) / К., 2018, 344 с. (с. 128-132) [Електронний ресурс] Режим доступу: http://econom.univ.kiev.ua/science/conferences/in2...
9. Степанова А.А. Ратнікова О.В. Сучасні тенденції інвестиційного забезпечення інноваційної діяльності в Україні // International Scientific Conference Digital and Innovative Economy: Processes, Strategies, Technologies: Conference Proceedings, January 25th, 2019. Kielce, Poland: Baltija Publishing. (Цифрова та інноваційна економіка: процеси, стратегії, технології: Міжнародна наукова конференція, м. Кельце (Республіка Польща), 25 січня 2019 року) С. 75-77. СЕРТИФІКАТ
10. Степанова А.А. Ефективний інструмент фандрайзингу у підготовці майбутніх фахівців-менеджерів // Міжнародного форуму EFBM’2019 «ЕКОНОМІКА. ФІНАНСИ. БІЗНЕС. УПРАВЛІННЯ» Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху, 21–24 травня 2019 року, Т.1, В.1, с. 151.
11. Степанова А., Бабинець Д. Сучасні ризики будівельної галузі України // ІV International Scientific-practical Conference Integration of Business Structures: Strategies and Technologies: Conference Proceedings, February 21th, 2020. Tbilisi, Georgia: Baltija Publishing, С. 91-94.
12. Степанова А.А. Ендавмент-фонди в освітньому просторі: досвід США // Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки: Збірник наукових статей за матеріалами VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16-17 квітня 2020 р., м. Дніпро, с. 165-168. МОН
13. Степанова А.А., Кучма Д.О. Українські реалії державної підтримки експортної діяльності вітчизняних підприємств під час пандемії COVID-19 //Всеукраїнської науково - практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених «ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА: ТЕОРЕТИЧНИЙ ТА ПРАКТИЧНИЙ АС

Соляник Світлана Федорівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: Кандидат філософських наук
У 2000 р. закінчила Київський національний університет культури та мистецтв (з відзнакою). У 2011 році захистила дисертацію на тему «Туризм як соціоетичний чинник суспільного життя» і здобула науковий ступінь кандидата філософських наук (Національний педагогічний університетім. М.П.Драгоманова, науковий керівник – доктор філос. наук, проф., член-кор. НАН України Пазенок В.С.)

Основні публікації за напрямом:
1. Соляник С.Ф. Професійна етика у сфері туризму: особливості впровадження / С.Ф.Соляник // Наукові записки КУТЕП: Збірник / Редкол.: Пазенок В.С. (голова) та ін. – К. : КУТЕП, 2014. ¬ – Випуск 17. – С. 208-221.
2. Соляник С.Ф. Проблеми туристичної практики у системі формування екологічної свідомості / С.Ф.Соляник // Наукові записки КУТЕП: Збірник / Редкол.: Пазенок В.С. (голова) та ін. – К. : КУТЕП, 2015. ¬ – Випуск 19. – С. 373-382.
3. Соляник С.Ф. Екологічна етика у системі сучасних ціннісних пріоритетів / С.Ф.Соляник // Наукові записки КУТЕП: Збірник / Редкол.: Пазенок В.С. (голова) та ін. – К. : КУТЕП, 2016. ¬ – Випуск 23. – С. 192-199.
4. Соляник С.Ф. Україна у системі екологізації всесвітнього туристського руху: проблеми та перспективи // Перспективи розвитку туризму в Україні: збірник статей до ювілею В.К.Федорченка / Відп. ред.. Федорченко Н.В.; Мініч І.М. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2019. – С.284-291.;
Участь у конференціях і семінарах: 1. Соляник С.Ф. Україна у системі екологізації всесвітнього туристського руху: проблеми та перспективи // Перспективи розвитку туризму в Україні: збірник статей до ювілею В.К.Федорченка / Відп. ред. Федорченко Н.В.; Мініч І.М. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2019. – С.284-291.
2. Соляник С.Ф., Кручек О.А. Інклюзивна освіта: аспекти філософського аналізу // Формування інклюзивного громадянського суспільства та імплементація положень Конвенції про права осіб з інвалідністю в Україні: матеріали І-ої всеукраїнської науково-практичної конференції. – К., 2019. – С. 97-108.
3. Соляник С.Ф. Туристичне право як об’єкт наукового аналізу // Правове життя сучасної України: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Одеса, 2020. – С. 31-35.
4. Соляник С.Ф. Технологія фасилітації як один із філософських аспектів впровадження інклюзивної освіти // Формування інклюзивного громадянського суспільства та імплементація положень Конвенції про права осіб з інвалідністю в Україні: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (3 грудня 2020 р.) – К., 2021. – С. 43-46.
5. Соляник С.Ф. Культорологічний аналіз процесу формування професійної культури юриста / С.Ф.Соляник // Інтелектуальна власність і право нашляху сталого розвитку України Матеріали IІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 23 квітня 2021, Інститут інтелектуальної власністі НУ «ОЮА», Київ.; керівництво науковою роботою студентів: Заступник керівника відділу науки та аспірантури Київського університету туризму, економіки і права.

Сердюк Марина Євгеніївна
Посада:Доцент
Вчене звання: доцента кафедри комп'ютерних технологій; Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Участь у конференціях і семінарах: 1. Олексієнко А.О., Сердюк М.Є. Застосування паралельних алгоритмів у задачах обробки зображень / Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем: XVІІI міжнародна науково-практична конференція МПЗІС-2020, Дніпро, 20-22 листоп. 2019 р.: тези допов.. – Дніпро: ДНУ, 2019 - С.80-81.
2. Гулий Т.О., Сердюк М.Є. Метод виявлення фальсифікацій у цифрових растрових зображеннях та його програмна реалізація / Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем: XVІI міжнародна науково-практична конференція МПЗІС-2019, Дніпро, 20-22 листоп. 2019 р.: тези допов.. – Дніпро: ДНУ, 2019 - С.80-81.
3. Іванова О.А., Сердюк М.Є. Задача усунення шуму природного походження з цифрових зображень / Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем: XVІ міжнародна науково-практична конференція, 21-23 листоп. 2018 р.: тези допов. – Д.: ДНУ, 2018. - С.83-84.
4. Крутенюк К.С., Сердюк М.Є. Задача розпізнавання математичних символів у формулах з застосуванням нейронних мереж / Матеріали ХХХІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. ? Переяслав-Хмельницький, 2018. ? Вип. 34. С. 378-381.
5. Сердюк М.Є., Сорокіна А.І., Автоматизована система ідентифікації об'єктів за їх двовимірним зображенням / Інформаційні технології – 2018: зб. тез V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців, 17 травня 2018 р., м. Київ. С. 206-208.;
Основні публікації за напрямом: 1. Сердюк М.Є. Аналіз цифрових зображень на наявність внесених змін / М.Є. Сердюк, А.Г. Борисенко // Питання прикладної математики і математичного моделювання : зб.наук.пр. – Дніпро: ЛІРА, 2020. - Вип.20. – С. 141-152.
2. Сердюк М.Є. Метод покращення видимості на затуманених цифрових зображеннях та його реалізація у комп’ютерній системі обробки зображень / М.Є. Сердюк, В.Г. Беркут, С.Ф. Сірик // Радіоелектроніка, інформатика, управління. Науковий журнал. Вид-во НУ «Запорізька політехніка». Запоріжжя, 2019. №4(51). – С.166-176.
3. Сердюк М.Є. Автоматична колоризація цифрових напівтонових зображень з використанням нейронних мереж / М.Є. Сердюк, С.Ф. Сірик, О.О. Сокол // Питання прикладної математики і математичного моделювання : зб.наук.пр. – Дніпро: ЛІРА, 2019. - Вип.19. – С.143-152.
4. Сердюк М.Є. Автоматизована система синтезу зображень з безшовним накладенням фрагментів / Сердюк М.Є., Боровик М.О. // Питання прикладної математики і математичного моделювання : зб.наук.пр. – Дніпропетровськ: ЛІРА, 2017. Вип.17. – С.199-206.
5. Сердюк М.Є. Комп’ютерна система локалізації та видалення тіней у цифрових зображеннях / Сердюк М.Є., Беркут В.Г. // Радіоелектроніка, інформатика, управління. Науковий журнал. Вид-во ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. №2(41). – С.127-133.;
Керівництво науковою роботою студентів: Керівництво студентським науковим гуртком кафедри комп’ютерних технологій з 2015 року по теперішній час.

Сагайдак Юлія Анатоліївна
Посада:Доцент
Вчене звання: Доцент; Науковий ступінь: Кандидат економічних наук

Основні публікації за напрямом: 1. SAHAIDAK Y., Kharchenko T., Hatska L., Chubuk L. Education system environmentalization in Ukraine within the modern context // Journal of Environmental Management and Tourism, [S.l.], v. 11, n. 3, p. 704-713, june 2020. 2. Сагайдак Ю.А. Харченко Т.Б. Підвищення інвестиційної привабливості регіонів України: стратегічні аспекти та можливості // Молодий вчений. - №6(46). – 2017. – С.523-526. 3. Sagaidak Y.A., Fedulova I.V. Forming Company’s Risk Appetite // Scientific bulletin Polissia. – 2018. – Vol. 1(13), P.1.- P. 47-53. 4. Сагайдак Ю.А., Харченко Т.Б., Харіна О.О. Підвищення ефективності фінансування інноваційної діяльності в Україні // Фінансові послуги. - 2018. - Вип. 5. - С. 31-38. 5. Сагайдак Ю.А., Харченко Т.Б., Желібо Є.П. Тенденції розвитку торговельно-економічних відносин в сучасних умовах // Бізнес-навігатор. – 2019. - Вип. 6.1-1(56). - С. 29-33. 6. Сагайдак Ю.А., Харченко Т.Б. Перспективи розвитку зеленої логістики в Україні // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - 2020. - № 3 (114), частина 2. – С. 62-67. 7. Сагайдак Ю.А., Іваненко О.І. Аналітичне оцінювання рівня розвитку та збалансованості зовнішньої торгівлі товарами // Механізм регулювання економіки. – 2020. - №1(87). – С. 141-151.;
Участь у конференціях і семінарах: 1. Сагайдак Ю.А. Дослідження питань захисту озонового шару Землі // International Scientific-Practical Conference Modern Transformation of Economics and Management in the Era of Globalization: Conference Proceedings. January 29, 2016 / Klaipeda: Baltija Publishing. 348 pages 2. Сагайдак Ю.А., Харченко Т.Б. До питання врахування екологічного фактору в оцінці вартості нерухомості в Україні // Зелений бізнес: життя заради майбутнього: Матеріали IV Міжнар. Наук.-практ. Конференції. За ред.. В.Д. Базилевича, Г.І. Купалової. – К.: ДП «Прінт Сервіс», 2016. – 260 с. 2. Сагайдак Ю.А., Харченко Т.Б. Ефективність функціонування банків в сучасних умовах // Управління публічними фінансами та проблеми забезпечення національної економічної безпеки: збірник тез Податкового конгресу (м. Ірпінь, 12 грудня 2019 р.). Ірпінь: Університет ДФС України, 2019, С. 613-615. 3. Сагайдак Ю.А., Гацька Л.П., Авраменко Н.Л. Управління відходами в Україні: проблеми та перспективи їх вирішення // Evropsky casopis ekonomiky a managementu. – 2020. Том 6. Вип. 1. – С. 29-34 4. Сагайдак Ю.А. Освіта в умовах сталого розвитку // Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління, матеріали І Міжнародного економічного форуму / За заг. ред. проф. А.І. Ігнатюк: - К., ФОП Ямчинський О.В., 2019. – Вип. І. Частина І – 154 с. (С. 90). 5. Сагайдак Ю.А., Харченко Т.Б. До питання врахування екологічного фактору в оцінці вартості нерухомості в Україні // Зелений бізнес: життя заради майбутнього: Матеріали IV Міжнар. Наук.-практ. Конференції. За ред.. В.Д. Базилевича, Г.І. Купалової. – К.: ДП «Прінт Сервіс», 2016. – 260 с.

Покидько Людмила Миколаївна
Посада: Доцент
Науковий ступінь: Кандидат технічних наук
Дисципліни, що викладаються: Фізика, Системи контролю та управління доступом, Біометрічні системи кібербезпеки, Системи автентифікації, Система стандартів інформаційних технологій, Теорія керування.

Отришко Олег Васильович
Посада: Старший викладач
Вчене звання: Старший науковий співробітник
Дисципліни, що викладаються:Безпека Інтернет речей, Методи захисту мобільних систем, Методи захисту стаціонарних систем, . Системи штучного інтелекту, Проектування систем захисту, Системний ІТ-аудит та виявлення вторгнень, Інтелектуальні системи захисту інформації в кіберпросторі, Комплексні системи захисту інформації в кіберпросторі.

Мельник Володимир Петрович

Посада:Професор
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
В 1992 р. закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка. В 2013 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Теоретичні проблеми ієрархічної структури законодавства». Науковий доробок складає понад 50 наукових праць у вітчизняних та зарубіжних виданнях з проблематики трудового права, права соціального забезпечення, теорії та історії держави і права, історії політичних і правових учень, співавтор підручника «Трудове право України».

Основні публікації за напрямом: 1. Svitlana Vyshnovetska and Volodymyr Melnyk. Unmanned Spacecrafts and Space Drones as the Challenges for Space Law. Philosophy and Kosmology. Academic Journal. 2020. Volume 24. P. 39-47 //Web of Science 2. Мельник В. П. Права осіб з інвалідністю за законодавством ЄС: питання правового регулювання. Публічне право. 2017. № 3 (27). С. 160–166. 3. Мельник В. П.Міжнародно-правове регулювання соціального захисту осіб з інвалідністю у сфері реабілітації та праці: теоретико-правовий підхід. Прикарпатський юридичний вісник. 2018. № 1 (22). С. 63–67. 4. Мельник В. П. Основні напрями кодифікації законодавства про права осіб з інвалідністю. Право и политика. 2018. № 2. С. 35–40. 5. Мельник В. П. Пенсії у солідарній системі пенсійного страхування у контексті новітньої реформи: теоретико-правовий аспект. Вчені записки Таврійського національного Університету імені В. І. Вернадського. 2018. № 3. Том 29 (68). С. 61–67. 6. Мельник В. П. Тенденції удосконалення пенсії по інвалідності у пенсійному страхуванні через призму новацій сьогодення: теоретико-правовий аспект. Право і суспільство. 2018. № 3 (27). С. 165–170. 7. Мельник В. П. Інститути громадянського суспільства та їх роль у становленні недержавного соціального захисту осіб з інвалідністю: науково- теоретичний аспект. Вчені записки Таврійського національного Університету імені В. І. Вернадського. 2018. № 4. Том 29 (68). С. 65–70. 8. Мельник В. П. Новації концепції соціального страхування осіб з інвалідністю: теоретико-правовий аспект. Право і суспільство. 2018. № 4. С. 125–131. 9. Мельник В. П. Соціальний захист осіб з інвалідністю: засади правового регулювання окремих держав-членів ЄС. Підприємництво, господарство і право. 2018. № 7. С. 133–138. 9. Мельник В. П. Принципи соціального страхування осіб з інвалідністю: теоретико-правовий аспект. Підприємництво, господарство і право. 2018. № 8. С. 133–138. 10. Мельник В.П. Поняття та ознаки публічного соціального захисту осіб з інвалідністю. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2018. № 32.С. 71–75.;
Участь у конференціях і семінарах: 1. Мельник В. П. Право на працю у контексті Конвенції ООН про права інвалідів: проблеми та перспективи. Малиновські читання: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Острог, 13-14 листопада 2015 р.). Острог, 2015. С. 105–107. 2. Мельник В. П. Соціальний захист осіб з інвалідністю: проблеми та перспективи. Юридична наука та практика: виклики сучасних євроінтеграційних процесів: збірник наукових праць, матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Братислава, Словацька Республіка, 27–28 листопада 2015 р.). Братислава, 2015. Частина 2. С. 163–165. 3. Мельник В. П. Недержавний соціальний захист осіб з інвалідністю: проблеми та перспективи. Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення: тези доповідей та наукових повідомлень учасників ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 21-22 квітня 2016 р.) / за ред. проф. М.І. Іншина, проф. В.І. Щербини. Київ: Прінт-Сервіс, 2016. С. 155–157. 4. Мельник В. П. Недержавний соціальний захист осіб з інвалідністю: сутність та перспективи. Малиновські читання: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Острог, 30 вересня – 1 жовтня 2016 р.). Острог, 2016. С. 122–123. 5. Мельник В. П. Інститут уповноваженого з прав людей з інвалідністю: проблеми та перспективи. Актуальні проблеми соціального права. Випуск III: збірник матеріалів учасників Всеукраїнських соціальних програм (заходів) ВГОІ «Інститут реабілітації та соціальних технологій» у 2016 р. / за заг. Ред. Костюка . В.Л., Мельника В.П. Київ: ПВГОІ «ІРСТ Україна», 2017. С. 59–62. 6. Мельник В. П. Право на соціальний захист через призму конвенції ООН про права осіб з інвалідністю: проблеми та тенденції. Розвиток правового регулювання в Східній Європі: досвід Польщі та України: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Сандомир, Республіка Польща, 27-28 січня 2017 р.). Сандомир, 2017. С. 102–104. 7. Мельник В. П. Право на працю осіб з інвалідністю через призму кодифікації трудового законодавства: проблеми та тенденції. Проблеми кодифікації трудового законодавства України: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 26 квітня 2017 р.). Київ, 2017. С. 134–136. 8. Мельник В. П. Державний соціальний захист осіб з інвалідністю: сутність, проблеми та перспективи. Традиції та новації юридичної науки: минуле, сучасність, майбутнє: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 19 травня 2017 р.): у 2 т. / відп. ред. Г.О. Ульянова. Одеса: Вид. дім «Гельветика», 2017. Т. 1. С. 593–597. 9. Мельник В. П. Громадські організації інвалідів та їх роль у становленні недержавного соціального захисту: проблеми та перспективи. Актуальні проблеми соціального права в умовах євроінтеграції: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 31 жовтня 2017 р.). Одеса, 2017. С. 131-134. 10. Мельник В. П. Роботодавці та їх роль у встановленні недержавного соціального захисту: проблеми та перспективи. Малиновські читання: матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Острог, 17 листопада 2017 р.). Острог, 2017. С. 65–66. 11. Мельник В. П. Міжнародні соціальні стандарти та права осіб з інвалідністю: проблеми та перспективи. Публічне та приватне право у формуванні компетентності юриста та фахівця в галузі інтелектуальної власності: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 15 грудня 2017 р.). Київ, 2017. С. 433–435. 12. Мельник В. П. Організаційно-правові форми та види соціального захисту осіб з інвалідністю: поняття, особливості та види. Актуальні проблеми соціального права в Україні: збірник наукових праць / за ред. М.І. Іншина, В.І. Щербини, С.Я. Вавженчука; відпов. ред. І.С. Сахарук. Харків: «Юрайт», 2017. С. 215–230. 13. Melnik V. The concept and features of international legal regulation for social protection of persons with disabilities. Collection of scientific articles Research tendencies and prospects. Mexico City, Mexico.2017. P.222-226. 14. Мельник В. П. Конституція України і соціально-правовий статус осіб з інвалідністю: стан і перспективи. Актуальні проблеми соціального права. Випуск IV: збірник матеріалів Всеукраїнських соціальних програм (заходів) ВГОІ «Інститут реабілітації та соціальних технологій» у 2017 р. / за заг. ред. Іншина М.І. , Костюка В.Л., Мельника В.П. Київ: ПВГОІ «ІРСТ Україна», 2018. С. 32-34. 15. Мельник В. П. Соціальні послуги у системі соціального захисту осіб з інвалідністю: проблеми та перспективи. Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів: тези доповідей учасників ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 26 жовтня 2018 р.) За ред. д.ю.н., проф. М. І. Іншина, к.ю.н. І. С. Сахарук. Київ, 2018. С. 28–31. 16. Мельник В. П. Принципи кодифікації законодавства про права осіб з інвалідністю: проблеми та перспективи. Малиновські читання: матеріалиVІІ Міжнародноїнауково-практичноїконференціїм. Острог, 07 грудня2018 року. Острог, 2018. С. 25-28.

Машков Олег Альбертович
Посада:
Професор
Науковий ступінь: Доктор технічний наук
Основні публікації за напрямом: 1. Mashkov O. Features of determining controlling effects in functionally-stablesystems with the recovery of a control / Mashkov O., Chumakevych V., Sokulsky O., Chyrun L./ Mathematical modeling and computing, Vol. 6, No. 1, pp. 80–86 (2019). 2. Mashkov O. Information Technologies for Environmental Monitoring of Plankton Algae Distribution Based on Satellite Image Data|/ Mashkov O., Kosenko V., Savina N., Rozov Y., Radetska S., Voronenko M./ Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1020. Springer, Cham, р.434-446, 2019. International Scientific Conference “Intellectual Systems of Decision Making and Problem of Computational Intelligence” , ISDMCI 2019: Lecture Notes in Computational Intelligence and Decision Making doi: 10.1007/978-3-030-26474-1_31 3. O.A. Mashkov. Improvement of variational-gradient method in dynamical systems of automated control for integro-differential models / O. A. Mashkov, V. V. Sobchuk, O. V. Barabash, N. B. Dakhno, H. V. Shevchenko, T. V. Maisak / Mathematical modeling and computing, Volume 6, Number 2, 2019, pp. 344–357. 4. Mashkov O.A., Chumakevich V.A., Mamchur Yu.V., Kosenko V.R. The method of inverse problems of dynamics for the synthesis of a system of stabilization of the movement of a dynamic object on operatively programmable trajectories / Mathematical modeling and computing, Vol. 7, No. 1, pp. 29–38 (2020). 5. Oleg Mashkov, Victor Chumakevych, Vadym Ptashnyk, Igor Puleko. Qualitative Evaluation of the Process of Functionally Stable Recovery Control of the Aircraft in Emergencies with an Algorithm Based on Solving Inverse Dynamic Problems / Proceedings of the 2nd International Workshop on Modern Machine Learning Technologies and Data Science (MoMLeT+DS 2020). Volume I: Main Conference, Lviv-Shatsk, Ukraine, June 2-3, 2020. публікація, яка індексуються в СКОПУС ( посилання на зміст: http://ceur-ws.org/Vol-2631/), p. 384-394. 6. Oleg Mashkov, Viktoriya Kosenko. Restoration of Information in On-Board Information and Controlling Complexes of Movable Objects in Emergency Situations / Proceedings of the 2nd International Workshop on Modern Machine Learning Technologies and Data Science (MoMLeT+DS 2020). Volume I: Main Conference, Lviv-Shatsk, Ukraine, June 2-3, 2020. публікація, яка індексуються в СКОПУС ( посилання на зміст: http://ceur-ws.org/Vol-2631/), p. 384-394/), p. 471-490. 7. S. Viktor Chumakevych, Volodymyr Pohrebennyk, Oleg Mashkov, Jakub Takosoglu, Vadym Ptashnyk. Structure Optimization of Functionally Sustainable Electromechanical Systems / Przeglad Elektrotechniczny, Poland, doi:10.15199/48.2020.10.32, 2020, Nr.10, pp. 170-173. 8. Viktor Chumakevych, Volodymyr Pohrebennyk, Oleg Mashkov, Jakub Takosoglu, Vadym Ptashnyk. Structure Optimization of Functionally Sustainable Electromechanical Systems / PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY, Poland doi:10.15199/48.2020.10.32, ISSN 0033-2097, R. 96 NR 10/2020, р. 170-173.;
Участь у конференціях і семінарах: 1. Бондар О.І., Машков О.А., Міхеєв В.С. Системний підхід до визначення та усунення екологічних загроз та ризиків України /Актуальні питання техногенної безпеки України: Материали ІІ Всеукраїнської наукової конференції. Миколаїв: Видавець Торубара В.В., 2020. – с. 155-160. 2. Бондар О.І., Машков О.А. Формалізація наукових підходів задля забезпечення захисту довкілля та природних ресурсів /Актуальні питання техногенної безпеки України: Материали ІІ Всеукраїнської наукової конференції. Миколаїв: Видавець Торубара В.В., 2020. – с. 111-117. 3. Машков О.А., Жукаускас С.В., Нігородова С.А. Прогнозування надзвичайних ситуацій щодо зменшення екологічних загроз та оцінювання ризиків з використання аерокосмічних технологій / Збірник наукових праць VIII Міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми екологічної безпеки», Україна, Кременчук, 06-08 жовтня 2020, с. 73-79. 4. Машков О.А., Панасюк І.В., Томильцева А.І., Зуб Л.М. Шляхи інтеграції досліджень природних вод до приоритетів Європейського Союзу / Материали 19 Міжнародної науково-практичної конференції «Ресурси природних вод Карпатського регіону: Проблеми охорони та раціонального використання», (м. Львів, 8-9 жовтня 2020): Львів: Нац. Університет «Львівська політехніка», 2020. с. 89-92. 5. Bondar O.I., Mashkov O.A., Mikheev V.S. System technologies of introduction of ecological aspects of sustainable development / Третя Міжнародна науково-практична конференція «Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку» : збірник матеріалів (22-23 жовтня 2020, м. Херсон, Україна) – Херсон : «ОЛДІ-ПЛЮС», 2020, с. 819-822.; робота з аспірантами та докторантами:
Підготував 10 докторів та 36 кандидатів наук, зокрема: 1. Науковий керівник Жукаускас Сергій Вікторович, 2020 рік, спеціальність 21.06.01 – Екологічна безпека, назва «Удосконалення систем управління екологічною безпекою із застосуванням безпілотних літальних апаратів та аерокосмічних технологій» 2. Науковий керівник Мамчур Юлій Валерійович, 2019 рік, спеціальність 05.07.14 - авіаційно-космічні тренажери, назва «Зворотні задачі динаміки в тренажерному комплексі дистанційного пілотованого літального апарату екологічного спостереження» 3. Науковий керівник Нігородова Світлана Анатоліївна, 2020 рік, спеціальність 21.06.01 – екологічна безпека, назва «Методика оцінювання екологічних загроз та ризиків регіону з використанням аерокосмічних технологій та експертних оцінок».

Кривоножко Галина Євгенівна
Посада:Доцент
Вчене звання: Старший науковий співробітник
Основні публікації за напрямом: 1. Кривоножко Г.Є., Петров Д.В., Жовтун А.А. Алгоритм визначення трудовитрат супроводження програмного забезпечення на основі моделі COCOMO II / Збірник наукових праць Військового інституту телекомунікацій та інформатизації. – Вип. № 1. – Київ: ВІТІ, 2017. – 136 с.- С. – 47-56. 2. Кривоножко Г.Є., Заікіна Т.В., Зубач О.І. Щодо оптимізації часових витрат під час проведення судових експертиз (експертних досліджень) / Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління : електронне наукове видання : збірник. – 2020. – № 6 (12) – грудень. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2020. – 239 с. – С.43-49. 3. Кривоножко Г.Є., Петров Д.В., Жовтун А.А., Пономаренко З.М. Сучасні тенденції розвитку автоматизованих систем управління спеціального призначення // Збірник наукових праць Військового інституту телекомунікацій та інформатизації. - 2017. - Вип. 2. - С. 58-63. 4. Кривоножко Г.Є., Заікіна Т.В. Особливості проведення судових експертиз визначення трудовитрат розробки програмних продуктів на основі моделі COCOMO II за умов обмежених вихідних даних // Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління. 2020. № 1. С. 101-109. 5. Кривоножко Г.Є., Голікова О.В., Заікіна Т.В. ЗНАЧЕННЯ РЕФАКТОРІНГУ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ (ЕКСПЕРТНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ) ТА ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ НА ОСНОВІ МОДЕЛІ COCOMO II / Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління : електронне наукове видання : збірник. – 2020. – № 3 (9). – Київ : Видавництво Ліра-К, 2020 с. – 85-90.;
Участь у конференціях і семінарах: 1. Кривоножко Г.Є., Самелюк О.С. Алгоритм визначення трудовитрат на розробку комп’ютерних програм на стадії раннього проектування на основі моделі СОСОМО ІІ // Проблеми теорії та практики судової експертизи з питань інтелектуальної власності : Матер. наук.-практ. конф. (21 грудня 2017 р., м. Київ) ; за заг. ред. проф. В.Л. Федоренка ; Науково-дослідний центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності Мін’юсту. – К. : Видавництво Ліра-К, 2017. – 212 с.- С. 167-179. 2. Кривоножко Г., Собін О. Розробка спеціалізованого програмного забезпечення як складова автоматизованих систем підтримки прийняття рішень на замовлення державних органів // Публічне управління та публічна служба в Україні: стан проблем та перспективи розвитку [Матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю (07-08 вересня 2018 року, м. Київ] / За заг ред. В.С.Куйбіди, В.Л.Федоренка. – Київ: Видавництво Ліра-К, 2018. - - 520 с. - С. – 242-247. 3. Кривоножко Г. Є., Заікіна Т. В. КОНТРОЛЬ ВВОДУ ІНФОРМАЦІЇ ПРИ РОЗРОБЛЕННІ КОМП’ЮТЕРНИХ ПРОГРАМ ТА ФОРМУВАННІ БАЗ ДАНИХ ПРОГРАМНО-АПАРАТНИХ КОМПЛЕКСІВ НА ОСНОВІ ОПИТУВАЛЬНИХ ЛИСТІВ // Актуальні питання судової експертизи і криміналістики : збірник матеріалів міжнарод. наук.-практ. конф., присвяченої 150-річчю з дня народження Засл. проф. М. С. Бокаріуса (Харків, 18–19 квіт. 2019 р.). Харків : ХНДІСЕ, 2019. 508 с..- С.488-492. 4. Кривоножко Г.Є. Рекомендації стосовно розрахунку оціночної вартості майнових прав на комп’ютерні програми та підходи визначення основних показників вихідних кодів на основі конструктивної моделі витрат COCOMO II....// Формування академічної доброчесності та механізмів запобігання та протидії плагіату в наукових творах в Україні : Матер. круглого столу (30 вересня 2016 р., м. Київ) ; за заг. ред. проф. В.Л. Федоренка ; Науково-дослідний центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності Мін’юсту. – К. : Видавництво Ліра-К, 2016. – 96 с. – С. 31-34. 5. КРИВОНОЖКО Г. Е., Определение оценочной стоимости компьютерных программ с использованием конструктивной модели затрат COCOMO II..С. 96-99

Колесник Вікторія Юріївна
Посада:Доцент
Науковий ступінь: Кандидат юридичних наук
Основні публікації за напрямом: 1. Волощук О.Т., Колесник В.Ю. Поняття та юридична сутність екстрадиції у міжнародному праві. Право та державне управління збірник наукових праць. 2019. № 4. С. 5-11. 2. Колесник В. Ю. Основи правового регулювання сфери освіти Європейським Союзом. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія юридичні науки. Херсон. 2016. Вип. 6. Том 3. С. 154-158. 3. Колесник В. Ю. Партикулярний рівень міжнародної кооперації Європейського Союзу у сфері освіти: правові засади та напрями. Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія»: збірник наукових статей. Чернівці, 2019. № 3. С. 189-207. 4. Колесник В. Ю. Правові основи кооперації Європейського Союзу та ЮНЕСКО в освітній сфері. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2018. № 6. Том 2. С. 195-198. 5. Питання однозначності у викладенні кримінальних процесуальних вимог щодо підготовки й проведення негласних (розшукових) дій / В. Колесник // Історико-правовий часопис. - 2017. - № 2. - С. 114-119. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipch_2017_2_25;
Участь у конференціях і семінарах: 1. Колесник В.Ю. Амбітна ціль Європейського Союзу – європейський простір освіти: поняття та правові засади. Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 8–9 квіт. 2020 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв; редкол.: М. М. Поплавський (голова), Костиря І. О. (заст. голови) [та ін]. Київ: Вид. центр КНУКіМ, 2020. С. 179-184. 2. Колесник В. Ю. Загальна характеристика джерел правового регулювання сфери освіти Європейського Союзу. Visegrad Journal on human rights. 2016. No. 2. Part 2. P. 133-139. 3. Колесник В. Ю. До питання про правову природу меморандумів про взаєморозуміння як нормативної основи співпраці Європейського Союзу із міжнародними організаціями щодо освіти. Україна в системі сучасного міжнародного правопорядку та Європейської інтеграції: загальнотеоретичні та практичні проблеми: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 18 грудня 2018 р.). Київ: Таврійський національний університету імені В.І. Вернадського, 2018. С. 190-193. 4. Колесник В. Роль Европейской Комиссии в формировании концептуальных и правовых основ образовательной политики Европейского Союза. Jurnalul juridic national: teorie si practica. 2017. No. 4. С.194-197. 5. Kolesnyk V. Y. Legal instruments of the influence of the European Union on European integration processes in Education. East European Scientific Journal. 2016. No. 14. Part 3. Р. 105-109. 6. Колесник В. Ю. Комунітарний метод як метод впливу ЄЄ на освітню політику держав-членів: правові аспекти застосування. Державне регулювання суспільних відносин: розвиток законодавства та проблеми правозастосування: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 14-15 липня 2017 р.). К.: Центр правових наукових досліджень, 2017. С. 96-100. 7. Колесник В.Ю. Диспозитивність як принцип адміністративного судочинства України». Актуальні питання юридичної науки та практики : тези доп. учасників І Наук.-практ. онлайн-конф. (Київ, 23 квіт. 2020 р.), Квітень, 97-101. https://library.pp-ss.pro/index.php/ndippsn_20200423/article/view/kolesnyk.

Дяченко Валентин Сергійович
Посада:Доцент
Науковий ступінь: Кандидат економічних наук
Участь у конференціях і семінарах: 1. Дяченко В.С., Дяченко Н.П. Аграрна політика як пріоритет економічної політики держави. Аграрна політика в умовах глобальних продовольчих та фінансово-економічних викликів: Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 20–21 жовтня 2016 року: тези доповіді. К, 2016. С. 25–27. 2. Титаренко О. Р., Дяченко В. С. Пріоритети аграрної політики в контексті реалізації положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Національні цінності й національні інтереси в системі публічного управління: науково-практична конференція з міжнародною участю, м. Київ, 12 жовтня 2017 року: тези доповіді. К., 2017. С. 359–364. 3. Дяченко В.С. Формування економічної стійкості аграрних підприємств як основа стійкого розвитку сільських територій. Проблеми управління соціальним і гуманітарним розвитком: XI науково-практична конференція з міжнародною участю, м. Дніпро, 1 грудня 2017 року: тези доповіді. Дніпро, 2017. С. 662–665. 4. Дяченко В.С. Економічна стійкість сільськогосподарських підприємств: принципи, методи формування та оцінки. Інновації в управлінні соціально-економічним розвитком: І Міжнародна науково-практична інтернет-конференція, присвячена 95-річчю Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова, м. Харків, 5 березня 2018 року: тези доповіді. Х., 2018. С. 552–555. 5. Дяченко В. С. Особливості державної аграрної політики в Україні. Теорія та практика публічного управління та адміністрування у ХХІ сторіччі: I Всеукраїнська науково-практична конференція за міжнародною участю здобувачів вищої освіти та молодих вчених, м. Київ, 30 листопада 2018 року: тези доповіді. К., 2018. С. 113–116. 6. Дяченко В.С. Особливості механізмів забезпечення сталого регіонального розвитку. Становлення публічного адміністрування в Україні: Х конференція студентів та молодих учених за міжнародною участю, м. Дніпро, 10 травня 2019 року: тези доповіді. Дніпро, 2019. С. 108–111. 7. Новаченко Т.В., Дяченко Н.П., Дяченко В.С. Проблемы модернизации системы государственного управления в сфере интеллектуальной собственности в Украине. Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы: сборник трудов XIV международной научно–практической конференции, УО «Полесский государственный университет», г. Пинск, 24 апреля 2020 г. / Министерство образования Республики Беларусь [и др.]; редкол.: К.К. Шебеко [и др.]. Пинск : ПолесГУ, 2020. 217 с. C.188-189. 8. Новаченко Т.В., Дяченко Н.П., Дяченко В.С. Узгодження інтересів суб’єктів публічної політики у сфері інтелектуальної власності аграрної галузі. Україна 2030: публічне управління для сталого розвитку : матеріали щоріч. міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 2020 р.) : у 3 т. / за заг. ред. А. П. Савкова, М. М. Білинської, О. М. Петроє. Київ : НАДУ, 2020. Т. 2. 252 с. С.175-177. 9. Дяченко В.С., Дяченко Н.П., Слободян В. Упровадження інновацій як механізм економічного зростання країни. Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи: зб. тез доп. ІІ Міжнарод. наук.-практ. конф., 22 квіт. 2021 р. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2021. 288 с. С. 216-217.;
Основні публікації за напрямом: 1. Єрмаков О.Ю., Дяченко В.С. Концептуальні засади формування економічної стійкості сільськогосподарських підприємств. Ефективна економіка. 2016. № 6. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?n=6&y=2016. 2. Дяченко В.С. Особливостi формування економічної стійкості сільськогосподарських підприємств. Молодий вчений. - 2020. - № 7(83).- С.222-225. 3. Дяченко В.С. Особливості механізму забезпечення сталого розвитку регіонів. Економічний вісник Донбасу. 2019. № 1 (55). C. 90–93. 4. Дяченко В.С. Моделювання економічної стійкості виробничо-господарських структур в сільськогосподарському виробництві. Молодий вчений. 2016. № 11 (38). С. 590–593. 5. Дяченко В.С., Дяченко Т.А., Підкамінна І. В. Особливості механізмів забезпечення сталого розвитку сільських територій. Розумовські зустрічі. 2019. № 6. С. 48–56; науково-дослідні роботи: Дослідження в напрямах Паспорта спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Горський Сергій Віленович


Посада:Доцент
Вчене звання: Доцент; Науковий ступінь: Кандидат соціологічних наук
Дисципліни: Соціологія, Соціально-політичні процеси, Політологія, Практична логіка, Міжкультурні комунікації
Напрям наукових інтересів: Соціологія, Соціологія політики, Соціологія туризму, Проблеми глобалізації.

1. Туризм епохи глобалізації.Туризм в умовах глобалізації: виклики часуЧастина І. Київ: КУТЕП, 2015 - С.70-73.

2. Етапи формування туристичного продукту. Наукові записки КУТЕП, випуск 21. серія „філософські науки” – Київ 2015 – С.86-93.

3.Ґлобалізація і людина. Науковий журнал «Молодий вчений» No 4.1 (31.1) квітень, 2016 р. - С. 49-52.

4. Становлення соціології туризму. Актуальные научные исследования в современном мире. Сб. научных трудов - Переяслав-Хмельницкий. - Вып. 12(20), ч. 3 –С.109-115 (140 с.)

5. Міфотворення традицій.Традиційна культура України ХХІ століття як складова культурної політики: стан та перспективи розвитку. Міжнародна науково-практична конференція. Том ІІ. Київ 2016 - С. 163-165 (215с.)

6. Формування нових традицій. Держава та глобальні соціальні зміни: 25 років української незалежності. Матеріали VII міжнародної наукової-практичної конференції. Київ 2016 - С.289-290 (355с.)

7. Соціальні механізми формування іміджу.Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин. Міжнародна науково-практична конференція. Частина ІІ , Київ, КНУКіМ 2017 - С.230-234. (412с.)

8. Сучасна людина у віртуальному світі.Мультиверсум, випуск 9-10 (157-158),Київ 2016 С.- 23-29.

9. Соціологічне дослідження соціокультурних практик туризму. Соціокультурний аналіз сучасних соціокультурних процесів. колективна монографія. Київ, КНУКіМ,2017 - С.163-181. (287с.)

10. Людина в глобалізованому світі. Актуальні проблеми філософії та соціології. Випуск 18, Одеса, 2017 - С. 24-27. (156с.)

11. Соціальні механізми формування іміджу України.Теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин: вчора,сьогодні, завтра.колективна монографія – Київ: КНУКіМ, 2017. – С. 311-314. (325с.)

12. Сучасне місто як віртуальне село. Міжнародні відносини: теоретичні та практичні аспекти, випуск 1, Київ, КНУКіМ 2018 - С.182-189. (284с.)

13. Визначення предмета соціології політики. Правове життя сучасної України.Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. том1. Одеса 2020 - С.236-240 (484)

Васюренко Олег Володимирович
Посада:Професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Основні публікації за напрямом: 1. Васюренко О.В., Ляшенко В.В. Вейвлет – когерентність як інструмент ретроспективного аналізу діяльності банків // Економіка та прогнозування. – 2020. - №2. – с.43-60. 2. O. Vasiurenko, N. Sheludko Gold and bitcoin price dinamics as a reflection of investor sentiment // Journal La Bisecoman. – 2020. – Vol. 01, Issue 04. – p.019-025. 3. O. Vasiurenko, V. Lyashenko. Spatial-temporal analysis the dinamics of changes on the foreign exchange market: an empirical estimates from Ukraine // Journal of Asian multicultural research for economy and management study. – 2020. – Vol.1. No.2. – p.001-006. 4. Vasiurenko O., Khosha M. Relationships between the financial security of bank employees and the efficiency of bank’s activities: A case study on banks of Ukraine // Scholar Journal of economics, business and management. – 2016. – 3(11). – p.596-604.;
Робота з аспірантами та докторантами: Науковий керівник здобувача наукового ступеня кандидата наук Дмитренко Олександр Іванович, кандидат економічних наук, спеціальність 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит, тема дисертація – «Управління інвестиційним ризиком банку». Диплом виданий ДВНЗ «Українська академія банківської справи, 2017 р. Захист відбувся 24”березня 2016 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 55.081.01 в Українській академії банківської справи

Васильєв Олексій Всеволодович
Посада: Доцент
Науковий ступінь: Кандидат технічних наук
Основні публікації за напрямом: 1. Борисов А.В., Мукшинова Т.О., Васильєв О.В., Чьочь В.В. Аналіз патентування нових технічних рішень та винаходів у галузі цивільного захисту в Україні / Науковий вісник УкрНДІПБ. - 2017, № 2 (1). – C. 90-94. 2. Васильєв О.В., Чьочь В.В. Порівняльний аналіз інформаційної цінності провідних інфомаційних систем (сегмент педагогічних наук) / Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського. - 2017, Вип. 6. – с.117-120. 3. Васильєв О. В., Чьочь В.В. Наукометричні дослідження методів інтегральних перетворень при описі динамічних систем дробового порядку / Моделювання та інформаційні технології, 2019. - № 88. 4. Васильєв О. В., Чьочь В.В. Наукометричні та патентні дослідження проблем кібербезпеки в енергетиці / Моделювання та інформаційні технології, 2019. - № 89. 5. Васильєв В.В., Васильєв О.В., Сімак Л.О., Чьочь В.В. Апроксимація рішень диференційних рівнянь дробового і змінного порядків методом S-перетворення / Моделювання та інформаційні технології, 2019. - № 88. 6. П’ятчаніна Т.В., Огородник А.М., Васильєв О.В., Чьочь В.В. Патентно-інформаційний пошук як сучасний інструмент досліджень у галузі медико-біологічних наук / Nauka innov. 2020. Т. 16, № 3. С. 81—87. 7. Васильев А.В. Аппроксимационное решение уравнений Блоха дробного порядка операционным методом S-преобразований / Информационные и телекоммуникационные технологии, № 20, 2016. – С. 40 – 49. 8. Васильев В.В, Симак Л.А., Васильев А.В. Аппроксимационное решение интегральных уравнений Фредгольма и Вольтерра второго рода методом S-преобразований / Электронное моделирование, 2016, № 4/38. – С. 13-33. 9. П’ятчаніна Т.В., Огородник А.М., Васил’єв О.В., Мазур М.Г. Аналіз патентної активності в Інституті експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України. / Наука та інновації, 2019, 15(3): с. 55-64.; участь у конференціях і семінарах: 1. Васильєв О.В., Чьочь В.В. Оцінка перспективності та прогнозування розвитку використання графітових матеріалів за результатами інформаційних та патентних досліджень Роль і значення інтелектуальної власності в інноваційному розвитку економіки. - НУ ОЮА, Київ .- 2015. - c. 224-231. 2. Васильєв О.В., Чьочь В.В. Аналіз інформаційних потоків при патентних дослідженнях / Проблеми підготовки фахівців з інтелектуальної власності, інформаційно-аналітичної та інноваційної діяльності в Україні, Київ. – 2015. - с. 64-67. 3. Васильєв О.В., Чьочь В.В. Практика реалізації комплексу матеріалів електронного підручника / Проблеми підготовки фахівців з інтелектуальної власності, інформаційно-аналітичної та інновацій-ної діяльності в Україні, Київ. – 2016. - с. 37-43. 4. Васильєв О.В., Чьочь В.В. Параметричний пошук у патентних і науково-технічних базах даних / Інтелектуальна власність в Україні.- № 7, 2016 , с. 48-55. 5. Васильєв В.В., Чьочь В.В. Порівняльний аналіз методу диференціальних перетворень Пухова та методу s-перетворень / Безпека енергетики в епоху цифрової трансформації: матеріали науково-практичної конференції Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова Національної академії наук України, м. Київ, 20 грудня 2019. – К.: ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України, 2019. – С.8. 6. Васильєв О.В., Чьочь В.В. Наукометричні та патентні дослідження за темою «нейронна криптографія» / II науково-практична конференція Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова Національної академії наук України «Безпека енергетики в епоху цифрової трансформації», 28-29 грудня 2020 р., Київ : ІПМЕ ім. Г.Є.Пухова НАН України, 2020. - C. 6-7. 7. Rzevtseva, N.L. and Vasyliev, O.V. Publication citation at CriMiCo conference microwave & telecommunication technology in Scopus database / CriMiCo 2014 - 2014 24th International Crimean Conference Microwave and Telecommunication Technology, Conference Proceedings 2014, pp. 33-36.

Бородіна Олена Михайлівна
Посада:Доцент
Вчене звання: Доцент
Науковий ступінь: Кандидат економічних наук
Основні публікації за напрямом: 1. Бородіна О.М. Методи і механізми державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання в умовах євроінтеграції // Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. – Kosice, Slovakia. Volume 4, № 1/2016. – P. 27-30. 2. Iryna Cherevan, Olena Borodina. Interregional cooperation in the government regional policy system // European journal of economics and management. – Praha, Volume 4, Issue 2. – 2018. – P. 41-47. 3. Borodina O.M. Концептуальні основи сучасної моделі міжрегіональних взаємовіднисин // Problems of development modern science: theory and practice: Collection of scientific articles. – EDEX, Madrid, Espana, 2016. – P. 157-160. 4. Бородіна О.М. Напрями державного регулювання активізації економічних процесів в депресивних регіонах України // Бізнес-навігатор: [Науково-виробничий журнал] / Приватний вищий навчальний заклад Міжнародний університет бізнесу і права. – Херсон, Вип. №1 (38). – 2016. – С. 20-25. 5. Бородіна О.М., Солодко О.О. Прогнозування інноваційної діяльності промислових підприємств // Бізнес-навігатор: [Науково-виробничий журнал] / Приватний вищий навчальний заклад Міжнародний університет бізнесу і права. – Херсон, Вип. №1 – 1(44). – 2018. – С.110-114. 6. О.М. Бородіна, Л.І. Плотнікова. Стратегічні домінанти регіонального адміністрування в сучасних умова / Публічне управління та адміністрування. Науковий збірник Університету митної справи та фінансів. – Дніпро, №2 (21). – 2019. – С. 142-148. 7. Бородіна О.М., Уваровський Р.Д. Вплив інноваційних процесів на діяльність сучасного підприємства / Економічний простір: Збірник наукових праць. – № 154. – Дніпро: ПДАБА, 2020. – с. 75-79;
Участь у конференціях і семінарах: 1. Бородіна О.М. Транскордонне співробітництво як основа вирішення соціально-економічних проблем прикордонних регіонів // International Scientific-Practical Conference Economic Development Strategy in Terms of European Integration: Conference Proceedings, May 27, 2016. Kaunas: Baltija Publishing. – С. 205-208. 2. Бородіна Олена Михайлівна. Роль транскордонного співробітництва у вирішенні соціально-економічних проблем прикордонних регіонів // Proceedings of International scientific and practical conference “Problems and perspectives in Epean education development”, Prague, Czech Republic, 20th-27th of November 2016, Prague Institute for Qualification Enhancement, Prague, ISBN 978-1-365-53544-4, P.158-159. 3. Бородина Е.М. Экономические стратегии в условиях мировой глобализации // Инновационное развитие и структурная перестройка экономики: материалы ХХІІ Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 19-20 апр. 2018 г. / под общ. ред. В Г. Тихини, М. И. Овсейца. – Минск: РИВШ, 2019. – С. 11-13. 4. LEVKIVSKYI I.B., BORODINA O.M. SPECIAL ASSPECTS OF IMPLEMENTATION OF THE COUNTRY’S ECONOMIC DEVELOPMENT STRATEGYР // IІI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ANTI-CRISIS MANAGEMENT: STATE, REGION, ENTERPRISE, NOVEMBER 22 TH , 2019. LE MANS, FRANCE: BALTIJA PUBLISHING. – P. 36-39 5. Бородіна О., Левкіський І. Організація стратегічного планування розвитку об’єднаних територіальних громад // Modern problems in science. Abstracts of VIII International Scientific and Practical Conference. Prague, Czech Republic 2020. 22-24 рр. DOI: 10.46299/ISG.2020.II.VIII. 6. Левківський Іван Богданович, Бородіна Олена Михайлівна. Інноваційні інструменти фінансового механізму організації міжбюджетних відносин. Діджиталізація бізнесу: сьогодення і майбутнє. Збірник матералів круглого столу (м. Київ, 28 січня 2021 року). К.: «Хай-Тек Прес», 2021, С. 57-61. 7. Уваровський Руслан Дмитрович, Бородіна Олена Михайлівна. Інноваційні технології на сучасному підприємстві. Діджиталізація бізнесу: сьогодення і майбутнє. Збірник матералів круглого столу (м. Київ, 28 січня 2021 року). К.: «Хай-Тек Прес», 2021, С. 81-85. 8. Бородіна О.М., Акуліч Н.І. Прийняття управлінських рішень в публічній політиці. International scientific and practical conference “Public administration: European development strategies” : conference proceedings, March 12-13, 2021. Venice : “Baltija Publishing”, P. 68-72.

Богом`я Володимир Іванович
Посада:Професор
Вчене звання: Професор
Науковий ступінь: Доктор технічних наук
Основні публікації за напрямом: 1. Tymoshchuk O.M., Daki O.A., Bohomia V.I., Bukariev A.O. Passive doppler navigation system using measurements of ship-based millimeter-wave radiometer. Eurasian Journal of Mathematical and Computer Applications. 2019. Vol.7. Issue 2. P.89–103. 2. O. Fomin, A. Lovska, O. Daki, O. Tymoshchuk, V. Tkachenko, Bohomia V.I.. Study of the dynamic loading of a open-top wagon with a two-tube ridge gate. Eastern-Evropean Journal of Enterprise Technologies. 2019. Vol 3. No.7 (99). P. 18–25. DOI: 10.15587/ 1729-4061.2019.166329 3. O. Fomin, A. Lovska, O. Daki, Bohomia V.I., O. Tymoshchuk, P. Prokopenko. The substantiation of the concept of creating сontainers with viscous-elastic connections In fitting. ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences. 2019. Vol. 14, No. 15. P. 2771–2776. 4. Богом’я В.І., Коломієць О. М. Методи підвищення ефективності процесу експлуатації суднових комплексів // Новітні технології. – К.: УНТ ПВНЗ, 2017.– Вип. 1(3).– C. 42–48. 5. Богом’я В.І., Шапран Ю.Є., Кас’яненко М.В., Якобінчук О.В. Узагальнений показник ефективності контролю технічного стану радіотехнічних засобів і методика його оцінювання. // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони.– Вип.3 (30).–2017.–С.5–8. 6. Гудков Д.М., Богом’я В.І., Тихонов І.В Метод підвищення точності результатів поточних вимірів у суднових системах // Новітні технології. –2017.– Вип. 1(3).– C. 84–87. 7. Богом’я В.І., Трофименко А. О. Удосконалення системи експлуатації засобів водного транспорту в сучасних умовах // Новітні технології. –2018.– Вип. 1(5).–С.99–С.110. 8. Богом’я В.І., Дакі О.А., Тимощук О.М. Методологія синтезу полігармонійних вимірювальних сигналів з нормованим спектром // Новітні технології. –2018.– Вип. 3(7).–С.33–44. 9. Богом’я В.І., Дакі О.А., Тимощук О.М. Аналіз вимірювальних сигналів для контролю технічного стану радіонавігаційних комплексів управління рухом засобів водного транспорту // Вчені записки Таврійського національного університету ім. Н.В. Вернадського. 2019. Том 30 (69). Ч.2. № 3. С.137-142. DOI: 10.32838/ 2663-5941/2019.3-2/24 10. Богом’я В.І., Дакі О.А., Тимощук О.М. Теоретичні основи синтезу вимірювальних сигналів для контролю технічного стану радіонавігаційних комплексів управління рухом засобів водного транспорту // Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету. Випуск 9. Том 1. DOI: 10.31388/2220-8674-2019-1-16 11. Богом’я В.І., Дакі О.А. Аналіз методів синтезу вимірювальних сигналів для контролю технічного стану радіонавігаційних комплексів управління рухом засобів водного транспорту // Збірник наукових праць ДУІТ. Серія «Транспортні системи і технології». Київ: ДУІТ, 2019. Вип. 33. Том.1. С.96–106. DOI: 10.32703/2617-9040-2018-33-1-99 12. Богом’я В.І., Бойко С.О., Панчишкін О. І., Поляков Г. Е., Савін Р. О. Дослідження шляхів розвитку автоматизованої системи управління суден // Новітні технології. –2019.– Вип. 2(9).–С.149–156. 13. Богом’я В.І., Давидов В.С., Доронін В.В., Кудрявцев В.Г. Алгоритм автоматизованого контролю положення кінцівок суден і складів на траєкторії руху засобами ECDIS // Водний транспорт. – ДУІТ, 2020. –Вип.1(29).–С.46–52. 14. Богом’я В.І., Тихонов І.В., Штрибець В.В., Коршунов М.Я. Визначення періодичності перевірки суднового обладнання // Водний транспорт. – ДУІТ, 2018. –Вип.1(27).–С.38–44.;
Участь у конференціях і семінарах: 1. Богом’я В.І., Кириченко В.О. Впровадження системи управління знаннями як елементу системи управління якістю у сфері надання освітніх послуг / тези доповідей ІІI Міжнародної науково-практичної конференції пам’яті професора Петра Столярчука, «Управління якістю в освіті та промисловості: досвід, проблеми та перспективи», 11–12 травня 2017 року. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – С. 32. 2. Богом’я В.І., Чернега І.М. Розроблення гармонизированих національних стандартів / III Міжнародна науково-практична конференція «Стандартизація, сертифікація, метрологія та менеджмент» 22-23 травня 2017 року – К: Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації сертифікації та якості», 2017. – С.21. 3. Богом’я В.І., Шапран Ю.Є. Модель впливу точності оцінки коефіцієнту готовності мобільних контрольно-діагностичних систем на достовірність контролю апаратури радіонавігації морського транспорту // тези доповідей V Міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми інформатизації», 13–15 листопада 2017 року. – Черкаси-Баку-Бяльско-Бяла-Полтава, 2017. – С. 31. 4. Богом’я В.І., Шевченко А.П. Обґрунтування моделі функціонування автоматизованої системи управління засобів водного транспорту // Міжнародна науково-практична конференція «Водний транспорт: сучасний стан та перспективи розвитку»: тези доповідей, 16-17 травня 2019 року. – К.: ДУІТ, 2019.– С.379-380. 5. Штрибець В.В., Пліта В.В., Богом?я В.І. Дослідження фільтрів для спектрального аналізу випадкових сигналів двигунів засобів водного транспорту / МАТЕРІАЛИ II МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ МОРСЬКОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ КАФЕДРИ СЕУ І ТЕ ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО МОРСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ, квітень 2020, м. Одеса, - С. -169-174 6. Шевченко А.П., Богом?я В.І. Моделі та методи прогнозування технічного стану засобів водного транспорту на основі використання м’яких обчислень // МАТЕРІАЛИ II МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ МОРСЬКОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ КАФЕДРИ СЕУ І ТЕ ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО МОРСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ, квітень 2020, м. Одеса, - С. 174-179;
Робота з аспірантами та докторантами: Науковий керівник чотирьох кандидатів технічних наук та науковий консультант двох докторів технічних наук, зокрема: 1. Науковий консультант Тимощук Олена Миколаївна, спеціальність 05.12.17 – радіотехнічні та телевізійні системи, назваї дисертації «Структурний синтез просторово-розподілених надширокосмугових радіометричних комплексів», спеціалізована рада – Д 64.052.03 Харківський національний університет радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України 2. Науковий консультант Дакі Олена Анатоліївна, 2020 рік, назва дисертації: «Теоретичні основи автоматизації контролю технічного стану радіонавігаційних комплексів засобів водного транспорту». спеціальність 05.22.20 – експлуатація та ремонт засобів транспорту, спецрада Д 26.110.01 Державного університету інфраструктури та технологій

Бобровіцький Юрій Петрович
Посада: Старший викладач
Дисципліни, що викладає: Основи інформаційної безпеки (Кібербезпека), Дослідження загроз мережевої безпеки, Система стандартів інформаційної безпеки, Технології підтримки прийняття рішень інформаційної безпеки.

Наукова та навчально-методична робота - інформація та перелік монографій, підручників, посібників та методичних матеріалів науково-педагогічного складу кафедри з відсканованими обкладинками


1. Бізнес-інжиніринг сучасних процесно-орієнтованих підприємств 2016 монографія розкриває теоретичні та методичні авторські засади бізнес-інжинірингу процесно-орієнтованих систем управління підприємствами; монографія орієнтована на науковців, викладачів, аспірантів, студентів галузі знань з менеджменту організацій
2. Системний бізнес-інжиніринг підприємств: практикум у моделях і схемах. 2018 у посібнику через модельно-схематичний виклад узагальнені набуті автором через практику виконання консалтингових проектів на ряду підприємств методичні знання щодо практичного впровадження процесно-орієнтованих систем менеджменту підприємств; видання розраховане на викладачів, аспірантів, студентів та менеджерів інноваційно орієнтованих підприємств
3. Управління якістю у сфері телекомунікацій: навчально-методичний посібник 2014 посібник розкриває сутність забезпечення та управління якістю системи менеджменту підприємства на основі впровадження міжнародних стандартів якості серії ISO 9000; посібник розрахований на студентів, які навчаються за спеціальністю «менеджмент»
4. Дисертація: методичні рекомендації здобувачам наукових ступенів 2014 викладені основи методології проведення наукових досліджень; посібник розрахований на студентів магістерської програми навчання, аспірантів, буде корисний науковим керівникам дисертаційних робіт
5. Методологія наукових досліджень. Конспект лекцій 2013 в конспекті детально розкрито методологічні основи наукового пізнання, методологію дослідницької діяльності, методичні та організаційні основи наукових досліджень, інформаційне забезпечення, методи проведення і форми відображення результатів досліджень, а також міжнародне співробітництво у сфері науково-технічної діяльності; конспект лекцій рекомендується для використання при підготовці магістрів
6. Практикум з економіки праці: задачі, тести, виробничі ситуації 2016 навчальний посібник розроблено для теоретичного та практичного закріплення знань з дисциплін «Основи економічної теорії», «Фінансовий менеджмент», «Теорія бізнесу»
Публікації викладацького складу кафедри у період 2014-2020 року.

Тупкало Віталій Миколайович:

1. Тупкало В.М. Бізнес-стійкість виробничого підприємства: концепція та механізм забезпеченняпідприємств /В.М. Тупкало // Економічний вісник НТУУ «КПІ»: зб. наук. пр. – К.:НТУУ «КПІ». 2019.- Вип. 16, С.327 – 333. Наукометричне видання

2. Тупкало В.М. Проблемні питання використання інформаційних технологій в юридичній діяльності // В.М.Тупкало // XІІІ Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми інформатизації»: зб.тез.доп. -К.:ДУТ, 2019. - С.54.

3. Тупкало В.М. База знань про устрій системи менеджменту як складова інтелектуальної власності підприємства / В.М. Тупкало // ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інтелектуальнавласність і право на шляху до сталого розвитку України», 19.04.2019: зб. тез. доп. – К.: КІІВП НУ «ОЮА», 2019. - С.209-211.

4. Тупкало В.М. Мультимедійна лекція як сучасна інноваційна форма навчальногопроцесу у вищих навчальних закладах/ В.М. Тупкало // ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інтелектуальнавласність і право на шляху до сталого розвитку України», 19.04.2019: зб. тез. доп. – К.: КІІВП НУ «ОЮА», 2019. - С.293-296.

5. Тупкало В.Н. Методичні основи побудови системи кібербезпеки комерційного підприєм-ства /В.Н. Тупкало //Новітні технології.- К.: ПВНЗ «УНТ», 2019. - Вип.1(7), С.89-96.

6. Тупкало В.М. Методологічні засади системного підходу щодо забезпечення бізнес-стій-кості підприємств / В.М. Тупкало // X Всеукраїнськанауково – практична конференція «Сучасніпідходи до управлінняпідприємством»: зб. тез. доп. – К.: Вид-во «Політех-ніка», 2019.- С.104.

7. Тупкало В.М. Конкурентна стійкість навчального закладу: концепція та механізм забезпечення // В.М.Тупкало, Б.А. Заплотинський// XІІ Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми інформатизації»: зб.тез.доп. - К.: ДУТ, 2018. - С.3.

8. Тупкало В.Н. Социальная ответственность как необходимое звено улучшения качества конечной продукции, уровня деловогосовершенства и конкурентоспособности украинских компаний / В.Н. Тупкало, Б.А. Заплотынский // XІІ Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми інформатизації»: зб.тез.доп.- К.: ДУТ, 2018. - С.135.

9. Тупкало В.Н. Метод оптимизацииорганизационнойструктурыпредприятия /В.Н.Тупкало //Новітні технології. 2018. - Вип.1(5), С.90-99. Наукометричне видання

10. Тупкало В.М. Методологічні аспекти розвитку інноваційного маркетинг-менеджменту об’єктів інтелектуальної власності / В.М. Тупкало // IX Всеукраїнська науково- практична конференція «Сучасні підходи до управління підприємством»: зб. тез. доп. – К.: Вид-во «Політехніка», 2018.- С. 36.

11. Tupkalo V. Signature checkibg of ROM modules / V.Tupkalo/ Emerging Technologies.-Kiev: University of Emerging Technologies. - № 2(4)._2017._ P.75-81. Наукометричне видання

12. Тупкало В.М. Метод сигнатурногоопераційного контролю цифрових інформаційних сис-тем / В.М.Тупкало // Аерокосмічнітехнології: Щоквартальнийнауково-технічний журнал - К.: НЦУВКС, 2017.-С. 39- 43.

13. Тупкало В.М. Методологічні аспекти розвитку інноваційного маркетинг–менеджменту об’єктівінтелектуальноївласності / В.М.Тупкало //Матеріали міжнародної конференції «Публічне та приватне право у формуванні компетентності юриста та фахівця в галузі інтелектуальної власності». – К.: Інститут інтелектуальної власності та права НУ «Одеська юридична академія», 15-16 грудня 2017 р. – С.27-29.

14. Тупкало В.М. Юридичний менеджмент – інноваційний напрямок розвитку бізнесу в юридичній сфері/ В.М.Тупкало// Матеріали міжнародноїконференції «Публічне та приватне право у формуванні компетентності юриста та фахівця в галузі інтелектуальної власності». – К.: Інститут інтелектуальної власності та права НУ «Одеська юридична академія», 15-16 грудня 2017 р. – С.85-88.

15. Тупкало В.М., Червінська Т.М. Особливості функціонування інформаціних систем у судочинстві. / В.М. Тупкало, Т.М. Червінська // Цивільне судочинство у світі судової реформи в Україні: матер. Всеукр. наук.-практич. конф. – Одеса: НУ «Одеська юридична академія», 06 листопада 2017 р. – С. 17-20.

16. Тупкало В.Н.,Заплотынский Б.А., О результатах внедрения стандарта ISO9001 в Украине / Новітні технології.-№1(3). – 2017. – С.57-63.

17. Тупкало В.М. Концаптуальніоснови інноваційного інжинірингу процесно орієнтованих підприємств / В.М. Тупкало // Економічний вісник НТУУ «КПІ»: зб. наук. пр. – К.:НТУУ «КПІ». 2017.- Вип.14. – С.331-337.Наукометричне видання

18. Тупкало В.М. Особливості маркетингу в сфері створення інтелектуальної власності // Маркетинг майбутнього: виклики та реалії: Матеріали І міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 25 жовтня 2017 р.) / Навчально-науковий інститут менеджменту та підприємництва ДУТ. – Київ: Державний університет телекомунікацій, 2017. – С.166.

19. Тупкало В.М. Методичні аспекти комплексної оцінки бізнес-стійкості телекомунікацій-ного підприємства / В.М. Тупкало, І.В. Голь // Сучасні підходи до управління підприємством: зб. наук. пр. – К.:НТУУ «КПІ». 2017. – Вип. 2. – С. 90-101.

20. Тупкало В.Н. Методическиеосновы инновационного инжинирингапроцессно-ориенти-рованных предприятий /В.Н.Тупкало //Міжнародна наукова конференція «Інтелектуаль-ні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту»: Материалы меж- дународной научной конференции. – Херсон: Видавництво «ПП Вишемирський В.С.», 2017. – С.158-160.

21. Тупкало В.М.,Голь І.В.Подход к реализации механизма контроллинга экономической устойчивости телекоммуникационного предприятия /В.М. Тупкало,І.В.Голь // Науко-вий вісник Мукачівського державного університету.Серія Економіка. 2017. – Вип. 1(7), С.110-116. Наукометричне видання

22. Тупкало В.М., Машков О.А., Пашков Д.П., Теут В.М. Забезпечення екологічної безпекиморського середовища звикористанням спеціалізованого судна в умовах розливу нафти та нафтопродуктів/ В.М. Тупкало, О.А.Машков, Д.П. Пашков, В.М.Тєут // Интеллектуальныесистемыпринятиярешений и проблемывычислительногоинтеллекта: Материалы международной научной конференции. – Херсон:Видавництво ПП Вишемирський В.С., 2017. – С. 105-113.

23. Тупкало В.М.,Голь І.В. Модель комплексної оцінки бізнес - стійкості телекомунікаційного підприємства / В.М. Тупкало,І.В.Голь// VІІІ Всеукраїнська науково – практична конференція «Сучасніпідходи до управління підприємством»: зб. тез. доп. – К.: Вид-во «Політехніка», 2017. – С. 36.

24. Тупкало В.М. Концепція побудови системи управління підприємством на основі принципу «Структура слідує за стратегією»/В.М. Тупкало // Економічний вісник НТУУ «КПІ»: зб. наук. пр. – К.:НТУУ «КПІ». 2016. – Вип. 13, С.319 – 324. Наукометричне видання

25. Тупкало В.М. Технологія захисту морського середовища з використанням спеціалізованого судна в умовах розливу нафти та нафтопродуктів / О.А. Машков, В.М. Тупкало, В.М. Тєут// Науково-практичний журнал «Екологічні науки», – К.: ДЕА ПОіУ. – 2016. – Вип.4 - 2016 (11). – С. 68-85.

26. Тупкало В.М., Колошко І.В. Контролінговий механізм оцінки економічної безпеки енергетичного підприємства на основі оцінки його економічної стійкості / В.М. Тупкало, І.В. Колошко // Економічна безпека держави і науково-технологічні аспекти її забезпечення: зб. наук. праць за матеріалами міжнар.наук.-практ. семінару, 21-22 жовт., 2016 р., К.: «МП Леся». С. 228-237.

27. Тупкало В.М. Методологічні аспекти організаційного менеджмент-аудиту процесно-орієнтованих підприємств/В.М.Тупкало //Науково-практична конференція «Актуальні проблеми управління та економічного розвитку в умовах інформатизації суспільства» зб.тез.доп. К.: Вид-во ДУТ, 2016. – С.79-80.

28. Тупкало В.М. Бізнес – інжиніринг сучасних процесно – орієнтованих підприємств:монографія / В.М. Тупкало. – К.: ДУТ, 2016. – 281 с.

29. Тупкало В.М. Менеджмент-аудит процесно-орієнтованих підприємств: проблема та методологічні аспекти /В.М. Тупкало //Економіка. Менеджмент. Бізнес:зб. наук. пр. – К.: ДУТ.– Вип.2 (16), 2016. – С.5 -16.

30. Тупкало В.Н., Колошко И.В. Концептуальный подход к обеспечению и контроллингу кономической устойчивости процессно-ориентированного предприятия / В.Н.Тупкало, И.В. Колошко//Економіка.Менеджмент.Бізнес:зб. наук. пр.– К.: ДУТ.– Вип.2(16), 2016. – С.175 – 124.

31. Тупкало В.М.,Колошко І.В. Підхід до формування процесно-структурованого контролін-гового механізму управління підприємством / В.М. Тупкало,І.В.Колошко// VІІ Всеукра-їнська науково – практична конференція «Сучасніпідходи до управлінняпідприємст-вом» : зб. тез. доп. – К.: Вид-во «Політехніка», 2016. – С.41.

32. Тупкало В.М., Заплотинский Б.А. Вдосконалення якости навчання у вищихнавчальних закладах на основі врахування вимог нової версії стандарту ISO9001:2015. / / В.М. Тупкало, Б.А.Заплотинський // Економіка. Менеджмент. Бізнес: зб. наук. пр. – К.: ДУТ. – Вип.1(15), 2016. – С.5-11.

33. Тупкало В.М., Колошко І.В. Методичний підхід до створення механізмів управління витратами процесно-орієнтованого підприємства./ / В.М. Тупкало, І.В.Колошко // Еко-номіка. Менеджмент. Бізнес: зб. наук. пр. – К.: ДУТ. – Вип.4(14), 2015. – С.5-9.

34. Тупкало В.М.,Заплотинський Б.А. Процесний підхід як основа вдосконалення якості навчання у вищих навчальних закладах/ / В.М. Тупкало, Б.А. Заплотинський // Економі-ка. Менеджмент. Бізнес: зб. наук. пр. – К.: ДУТ. – Вип.3(13), 2015. – С.5-9.

35. Тупкало В.М. Основи методології процесного бізнес-моделювання/ В.М. Тупкало// Економіка. Менеджмент. Бізнес: зб. наук. пр. – К.: ДУТ. –Вип.2(12), 2015. – С.5-15.

36. Тупкало В.М., Вальчук Т.Л. Процесно-орієнтований підхід щодо створення механізму контролінгуекономічної стійкості підприємства / В.М. Тупкало, Т.Л.Вальчук // Збірник наук. праць VI Всеукраїнськоїнауково-практичної конференції з міжнародною участю, 23 квітня 2015 р. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А. – С.523-527.

37. Тупкало В.М. Контролінговий механізм реалізації бізнес-стратегії підприємства / В.М. Тупкало // Економіка. Менеджмент. Бізнес: зб. наук. пр. – К.: ДУТ. –Вип.1(11), 2015. – С. 5-14.

38. Тупкало В.Н., Ващенко А.П. Методика оптимизацииорганизационной структуры теле-коммуникационного предприятия на основе реструктуризации технологическихбізнес- процессов/ В.М. Тупкало, О.П. Ващенко // Економіка. Менеджмент. Бізнес: зб. наук. пр. – К.: ДУТ. –Вип.4, 2014. – С.5-13.

39. Тупкало В.М., Ващенко О.П. Методологічні основи бізнес-інжинірингу процесно-орієнтованої системи управління телекомунікаційним підприємством / В.М. Тупкало, О.П. Ващенко // Економіка. Менеджмент. Бізнес: зб. наук. пр. – К.: ДУТ. –Вип. 3, 2014. – С. 5-14.

40. Тупкало В.М. Управління економічною доданою вартістю підприємства на основі меха-нізму контролінгової піраміди виручки / В.М. Тупкало // Економіка.Менеджмент. Бізнес: зб. наук. праць. – К.: ДУТ. – Вип.2(10), 2014. – С. 5-13.

41. Тупкало В.М. Побудова механізму процесно-орієнтованого контролінгу економічної стійкості підприємства / В.М. Тупкало // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Серія «Економіка і управління». – Вип.31. – К.: ДЕТУТ, 2015. – С. 295-306.

42. Тупкало В.М. Категоріальний апарат теорії процесного управління / В.М. Тупкало, С.В.Тупкало //Економічний вісник НТУУ «КПІ»: зб. наук. пр. – К.:НТУУ «КПІ». 2014.- Вип. 11, С.299 – 304. Наукометричне видання

43. ТупкалоВ.М. Методичний підхід до реалізації процесно-орієнтованого бюджетування / В.М.Тупкало, С.В.Тупкало // Економіка. Менеджмент. Бізнес: зб. наук. пр. – К.: ДУТ. – Вип.1(9), 2014. – С.5-16.

44. Голь И.В., Тупкало В.Н.Анализ подходов формирования системы бизнес- процессов предприятия / И.В. Голь, В.Н.Тупкало // V Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання теорії та практики менеджменту» : зб. наук. пр. – Луганськ, СНУ. – Видавничий дім «Промдрук», 2014. – С. 221-223.

45. Тупкало В.М., Бурбело Н.О. Системний підхід до антикризового управління / В.М.Тупкало. Н.О.Бурбело // V Всеукраїнської науково – практичної конференції з міжнародною участю: зб. наук. пр.- К.: НТУУ «КПІ», 2014. – С. 499-503.

46. Голь И.В., Тупкало В.Н. Модель финансово-экономическойустойчивостипредприятий на основебизнес-целевогоподхода / И.В. Голь, В.Н.Тупкало// Сучасні наукові підходи до стабільного розвитку та економічної безпеки : зб. наук. пр. – Чернігів, ЧДТУ. – Видавничий дім «Гельветика», 2014. – С.123-124.

Заплотинський Борис Андрійович

1. Заплотинський Б.А., Тупкало В.М.Управлінняякістю у сфері телекомунікацій: навч-метод. посібник. – К.: ДУТ, 2014. – 200 с. (в електронній біб-ці закладу).

2. Заплотинський Б.А. Поліпшення якості ТК-послуг на основі підходів з управлінняякістю // Економіка.Менеджмент.Бізнес, 2015. –№1. – С.30-38.

3. Заплотинський Б.А. Підхід до оцінювання взаємозвʼязку між інноваціями, стратегічним плануванням і поліпшенням якості послуг підприємств галузі телекомунікацій. МатериалыМНТК “Инфокоммуникационные технологии”, секц. “Инновационные технологии менедж-мента организационных систем, ДУТ, 2015, с. 126-128.

4. Тупкакло В.М., Заплотинський Б.А. Процесний підхід як основа вдосконалення якості навчання у вищих навчальних закладах // Економіка.Мен-т. Бізнес, 2015. – №3(13). – С. 5-9.

5. Заплотынский Б.А.,Тупкало В.Н. Управление качеством в сфере ТК: уч.метод. пособие. – К.:ДУТ,2016. – 224 с. ( в електрон. бібл. ДУТ).

6. Тупкало В.М., Заплотинський Б.А.Вдосконаленняякостінавчання у вищих навчальних закладах наосновіврахуваннявимогнової версії стандарту ISO 9001:2015 // Економіка. Мен-т. Бізнес, 2016. – №1(14). – С. 5-11.

7. Заплотинський Б.А., Пʼятецька Є.О. Нова редакція стандарту ISO 9001:2015: особливості і відмінності на концептуальному рівні. Мат-ли 7-оївсеукраїнськоїНПК“Сучасні підходи до управлінняпідприємством”, КПІ, 2016, с. 80.

8. Заплотинський Б.А. Поліпшення конкурентоспроможності підприємств телекомуніка-ційної сфери на основі Європейської моделі досконалості // Економіка.Мен-т. Бізнес, 2016. – №2 (15). – С. 50-55.

9. Заплотынский Б.А., Тупкало В.Н.О результатах внедрения стандарта ISO 9001:2008 в Украине. Збірник наук. праць“Новітні технології”. –№1(3). – 2017. – С.57-63.

10. Заплотинський Б.А. Управління якістю професійної діяльності: конспект лекцій. КІІВтаП, 2017. – 150 с.(ел. ресурс в репозиторії біб-ки НУ “ОЮА”).

11. Заплотинський Б.А. Основиінформаційноїбепеки:конспект лекцій.КІІВтаП, 2017. – 132 с.(ел. ресурс в репозиторії біб-ки НУ “ОЮА”).

12. Заплотинський Б.А. Вдосконалення управлінняякістю вюридичній діяльності. Мат-ли9-оївсе-української НПК “Сучасні підходи до управління підприємством,КПІ,2018, с. 92.

13. Інформаційні технології в юридичній діяльності: конспект лекцій. КІІВтаП, 2018. – 96 с. (ел. ресурс в репозиторії біб-ки НУ “ОЮА”).

14. Заплотинський Б.А. Електроннесудочинство: конспектлекцій. КІІВтаП, 2018. – 84 с.(ел. ресурс в репозиторії біб-ки НУ “ОЮА”).

15. Тупкало В.М., Заплотинський Б.А. Конкурентна стійкість навчального закладу: концепціятамеханізмзабезпечення. Зб. тез доповідей 12-ої МНТК “Проблеми інформатизації”, К.:ДУТ, 2018, с. 3.

16. Заплотынский Б.А., Тупкало В.Н. Социальная ответственность как необходимое звено улучшения качества конечной продукции и уровня делового совершенства украинских компаний. Зб. тез допові-дей 12-ої МНТК “Проблеми інформатизації”, К.:ДУТ, 2018, с. 135.

17. Заплотинський Б.А. Проблеми впровадження електронного судочинства в Україні. Зб.тездоповідей 13-ої МНТК “Проблеми інформатизації”,К.:ДУТ, 2019,с. 167-168.

Дяченко Наталія Павлівна

1. Дяченко Н. Прогнозування як аналітична складова діяльності органів державного управління. Навчально-методичний матеріал. Київ, Видавництво КМЦППК, 2016. 36с.

2. Дяченко Н. П. Публічне управління у сфері інтелектуальної діяльності в Україні: стан та перспективи. Наукові записки Інституту законодавства Верховної ради України. 2019. №2. С.151-161.

3. Новаченко Т. В., Дяченко Н. П., Демченко С. О. Модернізація механізмів державного управління у сфері інтелектуальної власності України в контексті глокалізаційних процесів розвитку. Наукові записки Інституту законодавства Верховної ради України. 2019. №3. С. 118-124.

4. Дяченко Н.П., Іваненко Г.В., Коваленко Н.А., Мельник А.Ю. Правові засади міждержавного регулювання у сфері інтелектуальної власності. Розумовські зустрічі: збірник наукових праць. Інститут законодавства Верховної ради України; Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові Україні; Сіверський центр післядипломної освіти; Сіверський інститут регіональних досліджень. Чернігів: Сіверський центр післядипломної освіти, 2019. Вип. 6. 209 с. С.56–66.

5. Дяченко Н.П., Дяченко В.С. Менеджмент у сфері інтелектуальної власності. Інтелектуальнавласність і право на шляху до сталого розвитку України»: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. К.: КІІВП НУ «ОЮА», 2019. С.296-301.

6. Александров О.В., Демченко С.О., Підкамінна І.В., Дяченко Н.П. Діяльність громадських організацій як механізм узгодження інтересів в процесі формування й реалізації публічної політики в Україні. Розумовські зустрічі: збірник наукових праць / Інститут законодавства Верховної ради України; Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові Україні; Сіверський центр післядипломної освіти; Сіверський інститут регіональних досліджень. Чернігів: Сіверський центр післядипломної освіти, 2019. Вип. 6. 218 с. С.8–16.

7. Пухкал О.Г., Новаченко Т.В., Дяченко Н. П. Становлення системи публічного управління інтелектуальною діяльністю в Україні: проблеми та перспективи. Актуальні питання підготовки фахівців у сфері публічного управління та адміністрування: матеріали щоріч. наук.-практ. конф. за міжнар. Участю. Київ : НАДУ, 2018. Т.2. 352 с. С.135–140.

8. Дяченко Н.П.Особливості механізмів державного управління у сфері інтелектуальної власності України Теорія та практика публічного управління та адміністрування у ХХІ сторіччі: матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю. Київ : НАДУ, 2018. 402 с. С.118-121.

9. Дяченко Н.П. Публічна політика у сфері інтелектуальної власності в Україні. Проблеми управління соціальним і гуманітарним розвитком: матеріали ХІІ регіон. наук.-практ. конф. за міжнар. Участю. Д.: ДРІДУ НАДУ, 2018. 568 с. С.342–345.

10. Дяченко Н.П. Публічна політика у сфері інтелектуальної власності України: стан та механізми модернізації. Теорія та практика публічної служби : матеріали наук.-практ. конф. Д. : ДРІДУ НАДУ, 2018. 264 с. С.198–200.

11. Дяченко Н. П. Механізми організації прогнозування в органах державної влади України. Розумовські зустрічі: збірник наукових праць / Інститут законодавства Верховної ради України; Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові Україні; Сіверський центр післядипломної освіти; Сіверський інститут регіональних досліджень. 2018. Вип. 5. 218 с. С.45–53.

12. Дяченко Н. Роль мониторинга при моделировании социально-политических процессов. Государственное управление и государственная служба: международный научно-аналитический журнал. РГКП “Академия государственного управления при Президенте республики Казахстан”, 2014. Изд.2.228 с. С.154–160.

13. Дяченко Н. Прогнозирование как базисный фактор формирования эффективных управленческих решений. Проблемы управления: научно-практический журнал Академии государственного управления при президенте Республики Беларусь, 2015. 162 с. С.104–107.

14. Вировий С.І., Дяченко Н.П. Формування демократичних компетентностей як чинник становлення громадянського суспільства в Україні. URL: http://www.vidkryti-ochi.org.ua/search?updated-max=2015-07-15T15:30:00%2B03:00&max-results=1&start=15&by-date=false

Ініціативна тема НДР кафедри «Розробка методологічних засад системного бізнес-інжинірингу процесно-орієнтованих підприємств». Науковий керівник Тупкало В.М. , д.т.н., професор. Назва етапу (розділу) теми, який виконувався у 2017 - 2018 н.р.«Методичні засади системного бізнес - інжинірингу комерційних організаційних структур». Строки закінчення теми - 2020 рік. Джерела фінансування НДР:в межах робочого часу викладачів.

Перелік вибіркових дисциплін

Магістерська програма зі спеціальності "Менеджмент"

Системний аналіз, спеціалізація "КОНСОЛІДОВАНА ІНФОРМАЦІЯ"

Запрошуємо до навчання бакалаврів зі спеціальності 073 – «МЕНЕДЖМЕНТ»

Новини

2021-06-04

Вітання з нагоди Дня народження професора кафедри кримінального права, процесу і криміналістики Матвійчука Валерія Констянтиновича

​4 червня 2021 року директор Київського інституту інтелектуальної власності та права, Заслужений юрист України, професор, д.ю.н. Василь Іванович Фелик, адміністрація Інституту та професорсько-викладацький склад кафедри кримінального права, процесу і криміналістики привітали Заслуженого працівника народної освіти України, Відмінника освіти України, стипендіата державної стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров’я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери, академіка Академії наук вищої освіти України, професора кафедри кримінального права, процесу і криміналістики Матвійчука Валерія Констянтиновича з нагоди Дня народження.

Докладніше

2021-06-01

Коледж Київського Інституту інтелектуальної власності та права НУ «ОЮА» запрошує на підготовчі курси!

Навчання відбувається у вигляді теоретичних занять та тренувальних тестувань, які моделюють вступні випробування до Коледжу та ЗНО. Заняття проводяться за розкладом щосуботи.

Докладніше

2021-05-28

Урочисте відкриття спортивно-оздоровчого комплексу Київського інституту інтелектуальної власності та права НУ "ОЮА"

​Все краще для студентів! Під цим гаслом за підтримки та сприяння Президента НУ ОЮА, Заслуженого юриста України, академіка, професора Сергія Васильовича Ківалова та директора КІІВП, Заслуженого юриста України, професора, д.ю.н. Василя Івановича Фелика 28 травня 2021 року відбулося відкриття спортивно-оздоровчого комплексу Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету "Одеська юридична академія". Це надзвичайно потужній й масштабний проект, який уже сьогодні реалізовано у життя, що доводить - Національний університет "Одеська юридична академія" виступає справжнім еталоном для наслідування. Для нас навчання та здоровий активний відпочинок студентів - є пріоритетом розвитку!

Докладніше

2021-05-17

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми діяльності психолога в сучасних умовах: професійні вимоги і завдання»

​13 травня 2021 року за підтримки Директора Київського інституту інтелектуальної власності та права НУ «ОЮА», доктора юридичних наук, професора, Заслуженого юриста України Фелика Василя Івановича відбулась знакова подія для нашого інституту: проведення ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми діяльності психолога в сучасних умовах: професійні вимоги і завдання», участь в якій прийняли практичні психологи, експерти, висококваліфіковані знавці своєї непростої, але досить серйозної та надважливої для всього суспільства професії – психології, а також юристи.

Докладніше

2021-05-15

Вітання із Днем науки

Директор Київського інституту інтелектуальної власності та права, Заслужений юрист України, професор, д.ю.н. Василь Іванович Фелик висловлює найщиріші вітання професорсько-викладацькому складу з нагоди свята.

Докладніше

2021-05-08

З нагоди Дня пам'яті та примирення й Дня перемоги над нацизмом

​8–9 травня Україна відзначає День пам’яті та примирення і День перемоги над нацизмом. Не зникне з людської пам’яті великий подвиг і велика трагедія українського народу – його битва, його перемога над нацизмом!

Докладніше

2021-05-02

Христос воскрес! Воістину воскрес! Вітання з нагоди Великодня!

​У ці весняні дні мільйони людей у всьому світі святкують найбільше свято – Світле Христове Воскресіння! У житті кожного з нас Великдень особливо шанується, тому що ми відкриваємо серця один одному.

Докладніше

2021-05-01

Київський інститут інтелектуальної власності та права висловлює щирі вітання з нагоди Дня народження Президенту НУ ОЮА Сергію Васильовичу Ківалову

Сьогодні свій День народження святкує дуже дорога для усіх нас людина - Президент Національного університету «Одеська юридична академія», Заслужений юрист України, академік і почесний громадянин міста Одеси та Одеської області Сергій Васильович Ківалов. Народна мудрість говорить, що навесні народжуються найдобріші і найчуйніші люди, і наш вельмишановний Сергій Васильович тому найкраще підтвердження.

Докладніше

2021-04-26

Директор КІІВП НУ ОЮА Василь Іванович Фелик відзначив ліквідатора ЧАЕС Тимощенка Віктора Васильовича

​26 квiтня — це найтрагiчнiша дата в iсторії нашої держави. Адже цього дня 1986 року сталася жахлива трагедія — вибух атомного реактора на Чорнобильськiй АЕС. Пам’ять знову і знову повертається до тієї страшної дати. Через десятки років ми згадуємо про страшну подію, яка залишила похмурий слід на нашому календарі - Чорнобильську трагедію.

Докладніше

2021-04-24

24 квітня 2021 року відбувся День відкритих дверей в online режимі

​24 квітня 2021 року за підтримки та сприяння Президента НУ «Одеська юридична академія» професора, академіка, Заслуженого юриста України Сергія Васильовича Ківалова та директора КІІВП НУ ОЮА, Заслуженого юриста України, професора, д.ю.н. Василя Івановича Фелика Київський інститут інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія» організував ​День відкритих дверей​, який пройшов у online режимі.

Докладніше

2021-04-23

ІІІ​ Міжнародна науково-практична конференція «Інтелектуальна власність і право на шляху до сталого розвитку України» в online режимі

​23 квітня 2021 року за підтримки та сприяння Президента НУ ОЮА, Заслуженого юриста України, академіка, професора Сергія Васильовича Ківалова та директора КІІВП, Заслуженого юриста України, професора, д.ю.н. Василя Івановича Фелика​ відбулася ІІІ​ Міжнародна науково-практична конференція «Інтелектуальна власність і право на шляху до сталого розвитку України» в online режимі.

Докладніше

2021-04-20

Директор КІІВП НУ ОЮА Василь Іванович Фелик привітав студентів Фахового Коледжу із отриманням призових місць у Всеукраїнській Олімпіаді з Екології «Всеосвіта Весна-2021»

20 квітня 2021 року директор Київського інституту інтелектуальної власності та права НУ ОЮА, Заслужений юрист України, професор, д.ю.н. Василь Іванович Фелик особисто привітав студентів першого курсу Фахового Коледжу із отриманням призових місць у Всеукраїнській Олімпіаді з Екології «Всеосвіта Весна-2021», вручивши іменні подяки.

Докладніше

2021-04-20

Круглий стіл на тему: «Адміністративне право України: проблеми теорії і практики»

​17 квітня 2021 року відбувся Міжвузівський круглий стіл на тему: «Адміністративне право України: проблеми теорії і практики», у якому прийняли участь вчені Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» та Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія».

Докладніше

2021-04-19

Будівництво спортивно-оздоровчого комплексу

За підтримки та сприяння Президента НУ ОЮА, Заслуженого юриста України, академіка, професора Сергія Васильовича Ківалова та директора КІІВП, Заслуженого юриста України, професора, д.ю.н. Василя Івановича Фелика на території інституту відбувається будівництво надзвичайно потужнього й масштабного проекту –спортивно-оздоровчого комплексу, який включатиме у себе велике професійне футбольне поле, чудові глядацькі трибуни, просторі передягальні, фітнес і тренажерні зали.

Докладніше

2021-04-17

Запрошуємо на День відкритих дверей ONLINE, що відбудеться 24 квітня 2021 року

​Через введення заходів по боротьбі з коронавірусом багато хто не може відвідати свій майбутній вуз особисто, тому Київський інститут інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія» 24 квітня 2021 року о 12:00 год. проводить свій День відкритих дверей ONLINE!

Докладніше

2021-04-12

12 квітня 2021 року відбулася онлайн-лекція судді Вищого антикорупційного суду Кравчука Олексія Олеговича

​12 квітня 2021 року відбулася онлайн-лекція судді Вищого антикорупційного суду Кравчука Олексія Олеговича для студентів Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету "Одеська юридична академія"на тему: " Процесуальна позиція сторін в справі ​" та " Прийняття й написання судових рішень​". Варто зазначити, що у рамках співпраці між Київським інститутом інтелектуальної власності та права й Вищим антикорупційним судом проводиться цілий курс онлайн-лекцій для студентської молоді.

Докладніше