Кафедра кібербезпеки, інформаційних технологій та економіки

  Кафедра кібербезпеки, інформаційних технологій та економіки

  Тупкало Віталій Миколайович - завідувачкафедри,

  доктор технічних наук, професор галузі інформаційних систем організаційного управління,

  академік Академії економічних наук України зі спеціальності «менеджмент»

Тема докторської дисертації: «Основи теорії та методи забезпечення функціональної контролю розрахункових систем спеціального призначення».

 • Публікації: 1.Машков О.А., Іващенко Т.Г., Тупкало В.М. Методологічні аспекти екологічного аудиту системи менеджменту підприємств//Екологічні науки.Науково-практичний журнал. - К.: ДЕА, 2020.- Вип. 6 (33), С.68-79.
 • 2.Тупкало В.М. Метод реалізації проектів менеджмент-консалтингу на основі системного бізнес-орієнтованого підходу /В.М. Тупкало // Економічний вісник НТУУ «КПІ»: зб. наук. пр. – К.:НТУУ «КПІ». 2020.- Вип. 17, С.306 – 314.
 • 3.Тупкало В.М. Бізнес-стійкість виробничого підприємства: концепція тамеханізму забезпечення підприємств /В.М. Тупкало // Економічний вісник НТУУ «КПІ»: зб. наук. пр. – К.:НТУУ «КПІ». 2019.- Вип. 16, С.327 – 333.
 • 4.Тупкало В.Н. Методичні основи побудови системи кібербезпеки комерційного підприємства /В.Н. Тупкало //Новітні технології.- К.: ПВНЗ «УНТ», 2019. - Вип.1(7), С.89-96.
 • 5. Тупкало В.Н. Метод оптимізації організаційної структури підприємства /В.Н.Тупкало //Новітні технології. 2018. - Вип.1(5), С.90-99.
 • 6. Тупкало В. Перевірка підписів модулів ПЗУ / В. Тупкало/ Emerging Technologies.-Київ: Університет нових технологій. - № 2(4)._2017._ С.75-81.
 • 7. Тупкало В.М. Метод сигнатурного операційного контролю цифрових інформаційних систем / В.М.Тупкало // Аерокосмічні технології: Щоквартальний науково-технічний журнал - К.: НЦУВКС, 2017.-С. 39-43.
 • 8.Тупкало В.Н.,Заплотинський Б.А., О результатахвнедрення стандартів ISO 9001 в Україні / Новітні технології.- №1(3).-2017.- С.57-63.
 • 9 . Тупкало В.М. Концаптуальніоснови інноваційного інжинірингу процесно – орієнтованих підприємств /В.М. Тупкало // Економічний вісник НТУУ «КПІ»: зб. наук. пр. – К.:НТУУ «КПІ». 2017.- Вип. 14, С.331 – 337.
 • 10. Тупкало В.М. Методичні аспекти комплексної оцінки бізнес-стійкостілекомунікаційного підприємства /В.М. Тупкало, І.В. Голь // Сучасні підходи доуправління підприємством: зб. наук. пр. – К.:НТУУ «КПІ». 2017.- Вип. 2, С.90 – 101.
 • 11. Тупкало В.М.,Голь І.В. Подходк реалізаціїмеханізму контроллінга економічної стійкості телекомунікаційного підприємства /В.М. Тупкало,І.В.Голь// Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія Економіка. 2017. – Вип. 1(7), С.110 – 116.
 • 12. Тупкало В.М. Концепція побудови системи управління підприємством на основі принципу «Структура слідує за стратегією»/В.М. Тупкало // Економічний вісник НТУУ «КПІ»: зб. наук. пр. – К.:НТУУ «КПІ». 2016.- Вип. 13, С.319 – 324.
 • 13. Тупкало В.М. Технологія захисту морського середовища з використанням спеціалізованого суду в умовах розливу нафти та нафтопродуктів / О.А. Машков, В.М. Тупкало, В.М. Тєут // Науково-практичний журнал «Екологічні науки», –К.: ДЕА ПОіУ. – 2016. – Вип.4 - 2016 (11). – С.68-85.
 • 14. Тупкало В.М. Менеджмент-аудит процесно-орієнтованих підприємств: проблема та методологічні аспекти /В.М. Тупкало // Економіка. Менеджмент. Бізнес: зб. наук. пр. – К.: ДУТ. – Вип.2 (16), 2016.- С.5 – 16.
 • 15. Тупкало В.Н., Колошко І.В. Концептуальний підхід до забезпечення та контролю економічної стійкості процесу – орієнтованого підприємства / В.Н.Тупкало, І.В. Колошко// Економіка. Менеджмент. Бізнес: зб. наук. пр. – К.: ДУТ. – Вип.2 (16), 2016.- С.175 – 124.

Пройшов підвищення кваліфікації (стажування)в Державній екологічній академії, свідоцтво № 18/4-12 від 25.02.2020 р. Є сертифікованим менеджментом - аналітиком (навчання в Німеччині за програмою МВА (магістр ділового адміністрування, сертифікат GOPA Consult, Німеччина), членами двох спеціалізованих спеціалізованих кадрів із захисту дисертацій, залученим бізнесом - налагодженням з петруктуризації підприємств у Франції, Німеччина, Сороса та європрограмою TACIS. Має власний практичний досвід діяльності в якості директорів організаційного розвитку корпорацій. Автор практично - орієнтованої методології впровадження процесно - орієнтованої системи управління підприємствами (TML - методологія). для тих,


Васюренко Олег Володимирович

Посада: професор кафедри

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Основні публікації за напрямом:

Oleg Vasiurenko, Vyacheslav Lyashenko. Spatial-temporal analysis the dynamics of changes on the foreign exchange market: an empirical estimates from Ukraine\\ Journal of Asian multicultural research for economy and management study. – 2020.- Vol.1 No.2.- p. 001-006.

 • Oleg Vasiurenko, Nataliya Sheludko, Vyacheslav Lyashenko. Gold and bitcoin price dinnamics as a reflection of investor sentiment \\ Journal La Bisecoman. – 2020. – Vol. 01, Issue 04. – p.019-025.
 • Васюренко О. В., Ляшенко В. В.Вейвлет-когерентність як інструментретроспективного аналізу діяльності банків \\ Економіка та прогнозування. – 2020. - №2. – с.43-60.
 • Vasiurenko O., Khosha M. Relationship between the financial security of bank employees and the efficiency of bank’s activities: A case study on banks of Ukraine\\ Scholar Journal of economics, business and management. – 2016. – 3(11). – p. 596-604.
 • О. Васюренко. Ресурсна складова в управлінні кредитно-інвестиційною діяльністю банків: Монографія \ О. Васюренко, О. Мусієнко. – Дніпропетровськ: «Форест», 2015. – 206 с.
 • О. Васюренко. Планування фінансового потенціалу суб’єктів господарювання: Монографія\ О. Васюренко, Н. Гніп. – Дніпропетровськ: «Форест», 2015. – 233с.

Червінська Тетяна Михайлівна

Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Сфера наукових інтересів: Методологічні та економічні основи здійснення інформаційно-аналітичної діяльності

Наукові праці:

 • Червінська Т.М. Інноваційні практики управління бізнесом // Сучасні підходи до управління підприємством: зб. тез доп. ІX Всеукр. наук.-практ. конф., 12 квітня. 2018 р. - Київ: КПІ ім. І.Сікорського, Вид-во «Політехніка, 2018.-С. 40-41.
 • Червінська Т. М. Детинізація заробітної плати та легалізація трудових відносин: причини, наслідки та шляхи подолання // Публічне та приватне право у формуванні компетенцій юристів та спеціалістів у галузі інтелектуальної власності: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 15 грудня 2017 року). - К .: ФОП Кандіба Т.П. - 2018. - С. 450-454. 9.
 • Червінська Л.П., Червінська Т.М. Міжнародна трудова міграція-загроза національної безпеки країни України // II Міжнародна науково-практична конференція / Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності в рамках міжнародних відносин,-18-19 квітня, 2018. С.278-281. 10. 12.
 • Червінська Т.М. Формування організаційної культури в контексті використання інновацій / Освіта, мова та культура у процесах глобальних трансформацій: міжвузівський круглий стін, 01 квітня 2016 р., М.В. Київ: Збірник матеріалів. - К. : Інститут кримінально-виконавчої служби, 2016.-С. 113-118.
 • Червінська Т.М. Бенчмарк як сучасний інструмент управління конкурентоспроможністю // Маркетинг майбутнього підприємства: відділи та реалізації І міжн. наук-пр. конференції (м. Київ, 25 жовтня 2017 р. ) / Навчально-науковий інститут менеджменту та підприємництва ДУТ. -Київ: Державний університет телекомунікацій, 2017.-С.173-175.
 • Тупкало В.М., Червінська Т.М. Особливості функціонування інформаційних технологій у судочинстві // Цивільне судочинство у світі судової реформи в Україні: матер. Всеукр. наук.-практич. конф. до 90-річчя від дня народження Ю.С. Червоного (м.Одеса, 6 лист. 2017 р.) / За заг. ред. Н.Ю. Голубєвої. -Одеса: Фенікс, 2017.-С.17-20.
 • Червінська Л.П. Червінська Т.М. Екологічна складова в системі формування соціально-відповідального бізнесу // ІV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Управління розвитком соціально-економічних систем», присвячена 90-річчю Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка, 8 жовтня 2020 р. - С. 123-125.
 • Червінська Т.М. Соціальні аспекти інноваційних процесів // Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки / Зб. наук статей за матеріалами ІІІ Всеукр. наук.-пр. конференції (13-14 квітня 2017 р.), - Частина 2, - Дніпро: НМетАУ, - 2017 р., - С. 286-291;
 • Червінська Л., Червінська Т. Інноваційні практики соціально-відповідальних роботодавців: людина-суспільство-економіка // Zielona Gora, tom 6: spoleczna odpowiedzialnosc organizacji / Соціальна відповідальність організацій / Соціальна відповідальність організації redakcja naukowa. - 2018 р., - С. 67-77
 • Червінська Т.М. Управління ризиками в АПК як передумова забезпечення стійкості галузей // Ефективна економіка. -Дніпропетровськ: Дніпропетровський державний аграрно-економічний ун-т., 2015.-№ 11.-С.
 • Червінська Л.П., Червінська Т.М. Проблеми виробничої адаптації молоді // Збірник КНЕУ: «Економіка та підприємництво». -№40, 2018.-С.87-92. 5. Червінська Т.М. Позаекономічні чинники інформаційного суспільства // Зб. наук праць КНЕУ: «Соціально-трудові відносини: теорія та практика»,-№1.2020. -С.161-165

Дяченко Наталія Павлівна

Посада : доцент кафедри
Вчений ступінь: кандидат наук з державного управління

Наукові інтереси: механізми державного управління, забезпечення права інтелектуальної власності

У 2018 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Прогнозування в органах державної влади: організаційно-правовий аспект» зі спеціальності 25.00.02 – механізми державного управління

Публікації:

 • 1.Дяченко Н. П. Прогнозування як складова аналітичної діяльності органів державної влади. Ефективність державного управління : зб. наук. праць. ЛРІДУ НАДУ, 2016. Вип. 4 (49). С.190–197.
 • 2.Дяченко Н. П. Механізми організації прогнозування в органах державної влади України. Розумовські зустрічі : збірник наукових праць / Інститут законодавства Верховної ради України; Сіверський інститут регіональних досліджень. Чернігів: Сіверський центр післядипломної освіти, 2018. Вип. 5. 218 с. С.45–53.
 • 3.Дяченко Н.П. Публічне управління у сфері інтелектуальної діяльності в Україні : стан та перспективи / Наукові записки. Інститут законодавства Верховної ради України, 2019. №2. С. 151-161.
 • 4.Дяченко Н.П. Правова охорона інтелектуальної власності: історія та сьогодення. Розумовські зустрічі: збірник наукових праць / Інститут законодавства Верховної ради України; Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України; Сіверський центр післядипломної освіти; Сіверський інститут регіональних досліджень. Чернігів: Сіверський центр післядипломної освіти, 2020. Вип. 7. 204 с. С.145–154.
 • 5.Tetyana V. Novachenko, Tetiana V. Bielska, Eduard A. Afonin, Mariia H. Lashkina, Oksana M. Kozhemiakina, Nataliia P. Diachenko. Use of Information Technology to Increase Economic Efficiency and Credibility in Public Administration in the Context of Digitization/ International Journal of Economics and Business Administration, Volume VIII, Issue 1, 374-382, 2020. URL: https://www.ijeba.com/journal/431# (Scopus)
 • 6.Дяченко Н. П., Дяченко В. С., Економічний механізм стимулювання інноваційної діяльності в Україні. Управління економікою: теорія та практика. Чумаченківські У67 читання: зб. наук. праць / НАН України, Ін-т економіки пром-сті; редкол.: О.О. Хандій (голов. ред.), В.І. Ляшенко (відп. ред.), В.Є. Куриляк та ін. Київ, 2020. 360 с. С.216-222. (фахове видання категорії Б).
 • 7.Суспільна довіра як чинник ефективного публічного управління: наук. розробка / авт. кол. Е. А. Афонін та ін.; за заг ред. Т. В. Новаченко. /авторський колектив: Е. А. Афонін (розділ 4), Т. В. Бєльська (розділ 2), Н. М. Дармограй (розділ 6), Н. П. Дяченко (розділ 5), О. М. Кожемякіна (розділ 3), Є. Ф. Лукашова (розділ 7), Т. В. Новаченко (розділ 1). Київ: НАДУ, 2021, 160 с.
 • 8.Базові положення концепції сталого розвитку: Методичний посібник/Черніг. центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів держ. влади, місцевого самоврядування, держ. п-в, установ і орг.; Укладачі: Дяченко Н.П., Дяченко В.С., Александров О.В., Коваленко Н.А. Чернігів: Сіверський центр післядипломної освіти, 2021. 25 с.
 • 9.Прогнозування як складова аналітичної діяльності органів державного управління: Методичний посібник/Черніг. центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів держ. влади, місцевого самоврядування, держ. п-в, установ і орг.; Укладачі: Дяченко Н.П., Дяченко В.С., Александров О.В., Коваленко Н.А. Чернігів: Сіверський центр післядипломної освіти, 2021. 36 с.
 • 10.Дяченко Н. П., Дяченко В. С. Аналіз основних тенденцій розвитку сфери інноваційної діяльності в Україні. Економічний вісник Донбасу. № 1(63) 2021. С.123-128.
 • 11.Новаченко Т. В., Александров О. В., Дяченко Н. П., Коваленко Н. А. Ефективність інноваційної політики як передумова зростання суспільної довіри. Державне управління: удосконалення та розвиток № 5 2021. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/.
 • 12.Дяченко Н. П., Александров О. В., Дяченко В. С., Коваленко Н. А. Інноваційний розвиток як передумова зростання суспільної довіри. Інвестиції: практика та досвід № 10 (травень) 2021. С.103-108.
 • 13.Дяченко В. С., Дяченко Н. П., Слободян В. Упровадження інновацій як механізм економічного зростання країни. Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи: зб. тез доп. ІІ Міжнарод. наук.-практ. конф., 22 квіт. 2021 р. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2021. 288 с. С. 216-217.
 • 14.Дяченко Н. П., Дяченко В. С., Сьоміна Ю. Механізми державного регулювання у сфері рекламної діяльності. Модернізація економіки: сучасні реалії, прогнозні сценарії та перспективи розвитку: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (28-29 квітня 2021 р., м. Херсон). Херсон: Видавництво ФОП Вишемирський В.С., 2021. 448 с. С. 334-335.Дяченко Валентин Сергійович

Посада: Доцент кафедри
Науковий ступінь: Кандидат економічних наук

Наукові інтереси: економічні аспекти формування засад сталого розвитку, забезпечення права інтелектуальної власності

Кандидатську дисертацію «Формування економічної стійкості сільськогосподарських підприємств» зі спеціальності 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» (за видами економічної діяльності) захистив у 2020 році.

Публікації:

 • 1.Дяченко В.С. Моделювання економічної стійкості виробничо-господарських структур в сільськогосподарському виробництві. Молодий вчений. 2016. № 11 (38). С. 590–593.
 • 2.Єрмаков О.Ю., Дяченко В.С. Концептуальні засади формування економічної стійкості сільськогосподарських підприємств. Ефективна економіка. 2016. № 6. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?n=6&y=2016.
 • 3.Дяченко В.С. Особливості механізму забезпечення сталого розвитку регіонів. Економічний вісник Донбасу. 2019. № 1 (55). C. 90–93.
 • 4.Дяченко В.С., Дяченко Т.А., Підкамінна І. В. Особливості механізмів забезпечення сталого розвитку сільських територій. Розумовські зустрічі. 2019. № 6. С. 48–56;
 • 5.Дяченко В.С. Особливостi формування економічної стійкості сільськогосподарських підприємств. Молодий вчений. 2020. № 7(83). С.222-225.
 • 6.Дяченко Н. П., Дяченко В. С., Економічний механізм стимулювання інноваційної діяльності в Україні. Управління економікою: теорія та практика. Чумаченківські У67 читання: зб. наук. праць / НАН України, Ін-т економіки пром-сті; редкол.: О.О. Хандій (голов. ред.), В.І. Ляшенко (відп. ред.), В.Є. Куриляк та ін. Київ, 2020. 360 с. С.216-222.
 • 7.Дяченко Н. П., Дяченко В. С. Аналіз основних тенденцій розвитку сфери інноваційної діяльності в Україні. Економічний вісник Донбасу. № 1(63) 2021. С.123-128.
 • 8.Новаченко Т. В., Александров О. В., Дяченко Н. П., Коваленко Н. А. Ефективність інноваційної політики як передумова зростання суспільної довіри. Державне управління: удосконалення та розвиток № 5 2021. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/.
 • 9.Дяченко Н. П., Александров О. В., Дяченко В. С., Коваленко Н. А. Інноваційний розвиток як передумова зростання суспільної довіри. Інвестиції: практика та досвід № 10 (травень) 2021. С.103-108.
 • 10.Дяченко В. С., Дяченко Н. П., Слободян В. Упровадження інновацій як механізм економічного зростання країни. Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи: зб. тез доп. ІІ Міжнарод. наук.-практ. конф., 22 квіт. 2021 р. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2021. 288 с. С. 216-217.
 • 11.Дяченко Н. П., Дяченко В. С., Сьоміна Ю. Механізми державного регулювання у сфері рекламної діяльності. Модернізація економіки: сучасні реалії, прогнозні сценарії та перспективи розвитку: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (28-29 квітня 2021 р., м. Херсон). Херсон: Видавництво ФОП Вишемирський В.С., 2021. 448 с. С. 334-335.
 • 12.Дотримання прав інтелектуальної власності як чинник формування передумов зростання суспільної довіри : Методичний посібник/Черніг. центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів держ. влади, місцевого самоврядування, держ. п-в, установ і орг.; Укладачі: Новаченко Т.В., Дяченко Н.П., Дяченко В.С., Коваленко Н.А. Чернігів: Сіверський центр післядипломної освіти, 2021. 33 с.
 • 13.Базові положення концепції сталого розвитку: Методичний посібник/Черніг. центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів держ. влади, місцевого самоврядування, держ. п-в, установ і орг.; Укладачі: Дяченко Н.П., Дяченко В.С., Александров О.В., Коваленко Н.А. Чернігів: Сіверський центр післядипломної освіти, 2021. 25 с.
 • 14.Прогнозування як складова аналітичної діяльності органів державного управління: Методичний посібник/Черніг. центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів держ. влади, місцевого самоврядування, держ. п-в, установ і орг.; Укладачі: Дяченко Н.П., ДяченкоВ.С., Александров О.В., Коваленко Н.А. Чернігів: Сіверський центр післядипломної освіти, 2021. 36 с.
 • 15.Дяченко Н.П., Дяченко В.С. Дотримання прав інтелектуальної власності як чинник формування передумов зростання суспільної довіри. Наука та суспільне життя України в епоху глобальних викликів людей у цифрову епоху (з нагоди 30-тиріччя проголошення незалежності України та 25-тиріччя прийняття Конституції України): у 2 т.: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м.Одеса, 21 трав. 2021р.)/ за загальною редакцією С.В.Ківалова. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2021. Т.2. 704 с. С.510-512.
Новини

2022-05-18

Нарада з керівниками структурних підрозділів Інституту

Обговорення питань організації освітнього процесу в Київському інституті інтелектуальної власності та права НУ "ОЮА"

Докладніше

2022-05-11

Участь у Міжнародному фестивалі-конкурсі «Прес-весна на Дніпрових схилах 2022»

​Київський інститут інтелектуальної власності та права НУ "ОЮА" взяв участь у онлайн-заходах Міжнародного фестивалю-конкурсу «Прес-весна на Дніпрових схилах 2022».

Докладніше

2022-05-01

Привітання з Днем народження Сергія Васильовича Ківалова

Науково-педагогічний колектив та студенти Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія» вітають з Днем народження президента Київського інституту інтелектуальної власності та права НУ «ОЮА» професора, академіка, Заслуженого юриста України Сергія Васильовича Ківалова.

Докладніше

2022-04-23

Христос Воскрес!

Христос воскрес Великоднє привітання ректора Київського інституту інтелектуальної власності та права НУ "ОЮА" д.ю.н., проф. Фелика В.І.

Докладніше

2022-04-16

Зміст і структура національного мультипредметного тестування

У межах вступної кампанії 2022 року для вступу на бакалаврат Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія» передбачено проведення національного мультипредметного тестування (НМТ)

Докладніше

2022-04-16

ДО УВАГИ ВИПУСКНИКІВ 11-Х КЛАСІВ! НМТ (БЛОК З МАТЕМАТИКИ)

Зміст, структура й оцінювання блоку з математики національного мультипредметного тестування

Докладніше

2022-04-07

До уваги випускників 11-х класів! НМТ (блок з української мови)

Зміст, структура й оцінювання блоку національного мультипредметного тестування з української мови.

Докладніше

2022-04-06

Освітній процес підтримує емоційний стан та гуртує нас для Перемоги

В Київському інституті інтелектуальної власності та права НУ "ОЮА" освітній процес триває в онлайн-режимі

Докладніше

2022-04-03

До уваги вступників 2022 року!

Шановні друзі, війна змінила наші життя, і певні події складно планувати, однак, здобуття вищої освіти є надважливим правом кожного, тому для реалізації цього права у 2022 році Вам необхідно ознайомитись з інформацією, поданою нижче.

Докладніше

2022-02-19

Другий шаховий турнір Відкритого кубку Києва «Гран-прі 64»

У Київському інституті інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія» проходить другий шаховий турнір Відкритого кубку Києва «Гран-прі 64»

Докладніше

2022-02-16

Акредитація ОП Право бакалаврського рівня вищої освіти

21-23 лютого 2022 року у Київському інституті інтелектуальної власності та права Національного університету "Одеська юридична академія" проходитиме акредитаційна експертиза за спеціальністю 081 "Право" за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти.

Докладніше

2022-01-28

Шаховий турнір "Відкритий Кубок Києва «Гран-прі 64»"

Київський інститут інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія» виступив співорганізатором шахового турніру Відкритий Кубок Києва «Гран-прі 64» (28-30 січня 2022р.)

Докладніше

2022-01-24

Запрошуємно на навчання за державним замовленням

Обсяги державного замовлення для Київського інституту інтелектуальної власності та права НУ "ОЮА"

Докладніше

2022-01-01

З Днем Народження, Василю Івановичу!

1 січня відзначає День Народження ректор Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія» доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України ФЕЛИК Василь Іванович

Докладніше