Кафедра менеджменту та інформаційних технологій  Тупкало Віталій Миколайович, завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор
Завідувач кафедри менеджменту та інформаційних технологій - Тупкало Віталій Миколайович, доктор технічних наук, професор в області інформаційних систем організаційного управління,академік Академії економічних наук України зі спеціальності «менеджмент»,. є сертифікованим менеджмент - аналітиком(навчання в Німеччині за програмою МВА (Master of Business Administration, сертифікат GOPA Consult, Німеччина), член двох спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій, пройшов бізнес - стажування з pecтруктуризації підприємств у Пoльщі, Німеччині, Франції за програмами Фонду Дж. Сороса і європрограмою TACIS. Регулярно з 1998 року виконує управлінські консалтингові проекти на підприємствах різних напрямків бізнесу щодо оптимізації систем управління підприємствами з використанням авторської практико - орієнтованої інтерпретації відомих менеджмент-технологій: «управління за цілями» (MBO), «Key Performance Indicator» (KPI, аналітична система показників досягнення бізнес-цілей), «Balanced Scoreсard» (BSC, система стратегічного управління компанією на основі вимірювання і оцінки ключових показників). При виконанні проектів з розробки технічного завдання на впровадження процесно - орієнтованої автоматизованої системи менеджменту класу ERP (англ. Enterprise Resource Planning - планування і управління ресурсами підприємства) використовує авторську TML (Tupkalo Modeling Language) - технологію виділення, композиції та опису управлінських і технологічних бізнес- процесів, оптимізації управлінського документообігу, інформаційної та організаційної структури підприємств. Проводить індивідуальні консультації керівників і менеджерів підприємств, відкриті й корпоративні семінари - практикуми, тренінги та вебінари по фінансовому менеджменту, управлінському обліку, бюджетуванню, управлінню за цілями (МВО),стратегічному плануванню, оптимізації системи консолідації інформації. Має власний практичний досвід діяльності в якості директора з організаційного розвитку корпорації. Автор практико - орієнтованої методології впровадження процесно - орієнтованих систем управління підприємствами (TML - методологія). Володіє технологією навчання «Навчально - тренувальна фірма» і проводить відповідні тренінги для тих, хто має намір створити власний бізнес. Має понад 300 наукових публікацій, 27 винаходів.


  Кафедра забезпечує викладання таких дисциплін:
 • Основи менеджменту.
 • Менеджмент персоналу.
 • Адміністративний менеджмент.
 • Інноваційний менеджмент.
 • Фінансовий менеджмент.
 • Автоматизоване робоче місце слідчого та детектива.
 • Інформаційні технології управління інноваційною діяльністю.
 • Інформаційні технології організації бізнесу.
 • Теорія бізнесу (Засади відкриття власного бізнесу).
 • Проектування консолідованих інформаційних ресурсів та систем.
 • Системний бізнес – інжиніринг.
 • Технології менеджменту знань.
 • Методологія наукових досліджень.
 • Технології інформаційного менеджменту.
 • Теорія систем та системний аналіз.
 • Основи економічної теорії.
 • Економічна безпека.
 • Основи менеджменту.
 • Консалтингова діяльність.
 • Науково-технічні та економічні інформаційні ресурси.
 • Комунікації в професійній діяльності.
 • Інтелектуальний капітал промислового підприємства.
 • Економіка інтелектуальної власності.
 • Економіка інноваційного підприємства.
 • Методологія інформаційно-аналітичної діяльності.
 • Маркетинг інтелектуальної власності.
 • Технології підтримки прийняття рішень та системний аналіз.
 • Технології підтримки прийняття рішень.
 • Економіка і організація інформаційно-аналітичної діяльності.
 • Прогнозування розвитку об'єктів технологій.
 • Креативний менеджмент.
 • Венчурний бізнес.
 • Електронне судочинство.
 • Використання інформаційних технологій в судах.
 • Консолідована інформація.
 • Основи інформаційної безпеки.
 • Управління якістю та сертифікація.
 • Системний аналіз.

Історія створення

 • Кафедра створена у 2008 році у складі окремого закладу вищої освіти «Інституті інтелектуальної власності» і мала назву «кафедра інформаційно-аналітичної та інноваційної діяльності». З 2014 року кафедра діє як структурний підрозділ Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія». З 2016 року кафедру очолює Тупкало Віталій Миколайович. В 2018 році кафедра перетворена у кафедру менеджменту та інформаційних технологій і є випускаючою щодо підготовки бакалаврів та магістрів зі спеціальності 073 «Менеджмент» (спеціалізація «Управління інноваційною діяльністю») та 124 «Системний аналіз» (спеціалізація «Консолідована інформація»). Також кафедра забезпечує підготовку бакалаврів та магістрів зі спеціальності 081 «Право» щодо спеціалізацій: кримінальна юстиція (судово-прокурорська діяльність); судова та управлінська діяльність; цивільна та господарська юстиція; інтелектуальна власність, - викладаючи дисципліни з галузі знань інформаційних технологій, економічної теорії та менеджменту. Завданням кафедри є забезпечення взаємодії знання, інтелектуальної власності і інновацій з метою формування фахівців нової формації та створення й постійне оновлення науково-методичного забезпечення підготовки сучасних кадрів, які здійснюватимуть удосконалення систем управління у сферах юриспруденції, інтелектуальної власності, інформаційно-аналітичної та інноваційної діяльності підприємств різних напрямів господарської діяльності. Підготовку спеціалістів на кафедрі проводить висококваліфікований науково-педагогічний склад з науковими ступенями доктора та кандидата наук.Персоналії кафедри:

Тупкало Віталій Миколайович

Посада: завідувач кафедри
Вчений ступень: доктор технічних наук
Вчене звання: професор
Сфера наукових інтересів: методологія побудови процесно-орієнтованих організаційних систем, методологія системного бізнес-інжинірингу.
Викладає дисципліни:
1)Інформаційні технології в юридичній діяльності.
2)Автоматизоване робоче місце слідчого та детектива.
3) Інформаційні технології управління інноваційною діяльністю.
4) Інформаційні технології організації бізнесу.
5)Теорія бізнесу (Засади відкриття власного бізнесу).
6) Проектування консолідованих інформаційних ресурсів та систем.
7) Системний бізнес – інжиніринг.
8) Технології менеджменту знань.
9) Методологія наукових досліджень.
10) Технології інформаційного менеджменту.
11) Теорія систем та системний аналіз

Заплотинський Борис Андрійович

Посада: доцент кафедри
Вчений ступень: кандидат технічних наук
Вчене звання: доцент
Сфера наукових інтересів: методологія побудови систем якості організаційних систем, методологія забезпечення інформаційної безпеки телекомунікаційних систем та мереж правоохоронних органів.
Викладає дисципліни:
1)Електронне судочинство.
2)Використання інформаційних технологій в судах.
3)Консолідована інформація.
4)Основи інформаційної безпеки.
5)Управління якістю менеджменту та сертифікація.

Червінська Тетяна Михайлівна

Посада: доцент кафедри
Вчений ступень: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Сфера наукових інтересів: Методологічні і економічні основи здійснення інформаційно-аналітичної діяльності.
Викладає дисципліни:
 • Основи менеджменту.
 • Менеджмент персоналу.
 • Адміністративний менеджмент.
 • Інноваційний менеджмент.
 • Фінансовий менеджмент.
 • Економічна безпека.
 • Основи економічної теорії.
 • Консалтингова діяльність.
 • Науково-технічні та економічні інформаційні ресурси.
 • Комунікації в професійній діяльності.
 • Інтелектуальний капітал промислового підприємства.

  Коваленко Наталія Анатоліївна

  Посада: доцент кафедри.
  Вчений ступінь: кандидат філологічних наук.
  Сфера наукових інтересів: бізнес-аналітика, венчурний бізнес, стартапи, data science, data mining.Викладає дисципліни:
  • Методологія інформаційно-аналітичної діяльності.
  • Маркетинг інтелектуальної власності.
  • Технології підтримки прийняття рішень та системний аналіз.
  • Системний аналіз.
  • Технології підтримки прийняття рішень.
  • Економіка і організація інформаційно-аналітичної діяльності.
  • Прогнозування розвитку об'єктів технологій.
  • Креативний менеджмент.
  • Венчурний бізнес.

Дяченко Наталія Павлівна

Посада: доцент кафедри менеджменту та інформаційних технологій
Вчений ступінь: кандидат наук з державного управління

Навчальні дисципліни, які викладає: Зовнішньоекономічна політика, Фінанси, гроші та кредит, Економіка підприємства, Мікроекономіка, Макроекономіка, Міжнародна економіка і бізнес, Організація державної служби в Україні

Сфера наукових інтересів: аналітика діяльності органів державного управління

Автор і співавтор понад 60 наукових праць, серед них, зокрема, є такі:

 • Дяченко Н. Прогнозування як аналітична складова діяльності органів державного управління. Навчально-методичний матеріал. Київ, Видавництво КМЦППК, 2016. 36с.
 • Дяченко Н. П. Публічне управління у сфері інтелектуальної діяльності в Україні: стан та перспективи. Наукові записки Інституту законодавства Верховної ради України. 2019. №2. С. 151-161.
 • Новаченко Т. В., Дяченко Н. П., Демченко С. О. Модернізація механізмів державного управління у сфері інтелектуальної власності України в контексті глокалізаційних процесів розвитку. Наукові записки Інституту законодавства Верховної ради України. 2019. №3. С. 118-124.
 • Дяченко Н.П., Іваненко Г.В., Коваленко Н.А., Мельник А.Ю. Правові засади міждержавного регулювання у сфері інтелектуальної власності. Розумовські зустрічі: збірник наукових праць. Інститут законодавства Верховної ради України; Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові Україні; Сіверський центр післядипломної освіти; Сіверський інститут регіональних досліджень. Чернігів: Сіверський центр післядипломної освіти, 2019. Вип. 6. 209 с. С.56–66.
 • Дяченко Н. П., Дяченко В. С. Менеджмент у сфері інтелектуальної власності. Інтелектуальнавласність і право на шляху до сталого розвитку України»: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. К.: КІІВП НУ «ОЮА», 2019. С.296-301.
 • Пухкал О.Г., Новаченко Т.В., Дяченко Н. П. Становлення системи публічного управління інтелектуальною діяльністю в Україні: проблеми та перспективи. Актуальні питання підготовки фахівців у сфері публічного управління та адміністрування: матеріали щоріч. наук.-практ. конф. за міжнар. Участю. Київ : НАДУ, 2018. Т.2. 352 с. С.135–140.
 • Дяченко Н.П.Особливості механізмів державного управління у сфері інтелектуальної власності України Теорія та практика публічного управління та адміністрування у ХХІ сторіччі: матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю. Київ : НАДУ, 2018. 402 с. С.118-121.
 • Дяченко Н.П. Публічна політика у сфері інтелектуальної власності в Україні. Проблеми управління соціальним і гуманітарним розвитком: матеріали ХІІ регіон. наук.-практ. конф. за міжнар. Участю. Д.: ДРІДУ НАДУ, 2018. 568 с. С.342–345.
 • Дяченко Н.П. Публічна політика у сфері інтелектуальної власності України: стан та механізми модернізації. Теорія та практика публічної служби : матеріали наук.-практ. конф. Д. : ДРІДУ НАДУ, 2018. 264 с. С.198–200.
 • Александров О.В., Демченко С.О., Підкамінна І.В., Дяченко Н.П. Діяльність громадських організацій як механізм узгодження інтересів в процесі формування й реалізації публічної політики в Україні. Розумовські зустрічі: збірник наукових праць / Інститут законодавства Верховної ради України; Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові Україні; Сіверський центр післядипломної освіти; Сіверський інститут регіональних досліджень. Чернігів: Сіверський центр післядипломної освіти, 2019. Вип. 6. 218 с. С.8–16.
 • Дяченко Н. П. Механізми організації прогнозування в органах державної влади України. Розумовські зустрічі: збірник наукових праць / Інститут законодавства Верховної ради України; Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові Україні; Сіверський центр післядипломної освіти; Сіверський інститут регіональних досліджень. 2018. Вип. 5. 218 с. С.45–53.
 • Дяченко Н. Прогнозні оцінки динаміки впровадження електронного урядування. Державне управління та місцеве самоврядування: зб. наук. праць. Дніпропетровськ, 2013. Вип. 2(17).с.286. С. 134–142.
 • Дяченко Н. Роль мониторинга при моделировании социально-политических процессов. Государственное управление и государственная служба: международный научно-аналитический журнал. РГКП “Академия государственного управления при Президенте республики Казахстан”, 2014. Изд.2.228 с. С.154–160.
 • Дяченко Н. Прогнозирование как базисный фактор формирования эффективных управленческих решений. Проблемы управления: научно-практический журнал Академии государственного управления при президенте Республики Беларусь, 2015. 162 с. С.104–107.

Наукова та навчально-методична робота - інформація та перелік монографій, підручників, посібників та методичних матеріалів науково-педагогічного складу кафедри з відсканованими обкладинками


1. Бізнес-інжиніринг сучасних процесно-орієнтованих підприємств 2016 монографія розкриває теоретичні та методичні авторські засади бізнес-інжинірингу процесно-орієнтованих систем управління підприємствами; монографія орієнтована на науковців, викладачів, аспірантів, студентів галузі знань з менеджменту організацій
2. Системний бізнес-інжиніринг підприємств: практикум у моделях і схемах. 2018 у посібнику через модельно-схематичний виклад узагальнені набуті автором через практику виконання консалтингових проектів на ряду підприємств методичні знання щодо практичного впровадження процесно-орієнтованих систем менеджменту підприємств; видання розраховане на викладачів, аспірантів, студентів та менеджерів інноваційно орієнтованих підприємств
3. Управління якістю у сфері телекомунікацій: навчально-методичний посібник 2014 посібник розкриває сутність забезпечення та управління якістю системи менеджменту підприємства на основі впровадження міжнародних стандартів якості серії ISO 9000; посібник розрахований на студентів, які навчаються за спеціальністю «менеджмент»
4. Дисертація: методичні рекомендації здобувачам наукових ступенів 2014 викладені основи методології проведення наукових досліджень; посібник розрахований на студентів магістерської програми навчання, аспірантів, буде корисний науковим керівникам дисертаційних робіт
5. Методологія наукових досліджень. Конспект лекцій 2013 в конспекті детально розкрито методологічні основи наукового пізнання, методологію дослідницької діяльності, методичні та організаційні основи наукових досліджень, інформаційне забезпечення, методи проведення і форми відображення результатів досліджень, а також міжнародне співробітництво у сфері науково-технічної діяльності; конспект лекцій рекомендується для використання при підготовці магістрів
6. Практикум з економіки праці: задачі, тести, виробничі ситуації 2016 навчальний посібник розроблено для теоретичного та практичного закріплення знань з дисциплін «Основи економічної теорії», «Фінансовий менеджмент», «Теорія бізнесу»
Публікації викладацького складу кафедри у період 2014-2020 року.

Тупкало Віталій Миколайович:

1. Тупкало В.М. Бізнес-стійкість виробничого підприємства: концепція та механізм забезпеченняпідприємств /В.М. Тупкало // Економічний вісник НТУУ «КПІ»: зб. наук. пр. – К.:НТУУ «КПІ». 2019.- Вип. 16, С.327 – 333. Наукометричне видання

2. Тупкало В.М. Проблемні питання використання інформаційних технологій в юридичній діяльності // В.М.Тупкало // XІІІ Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми інформатизації»: зб.тез.доп. -К.:ДУТ, 2019. - С.54.

3. Тупкало В.М. База знань про устрій системи менеджменту як складова інтелектуальної власності підприємства / В.М. Тупкало // ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інтелектуальнавласність і право на шляху до сталого розвитку України», 19.04.2019: зб. тез. доп. – К.: КІІВП НУ «ОЮА», 2019. - С.209-211.

4. Тупкало В.М. Мультимедійна лекція як сучасна інноваційна форма навчальногопроцесу у вищих навчальних закладах/ В.М. Тупкало // ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інтелектуальнавласність і право на шляху до сталого розвитку України», 19.04.2019: зб. тез. доп. – К.: КІІВП НУ «ОЮА», 2019. - С.293-296.

5. Тупкало В.Н. Методичні основи побудови системи кібербезпеки комерційного підприєм-ства /В.Н. Тупкало //Новітні технології.- К.: ПВНЗ «УНТ», 2019. - Вип.1(7), С.89-96.

6. Тупкало В.М. Методологічні засади системного підходу щодо забезпечення бізнес-стій-кості підприємств / В.М. Тупкало // X Всеукраїнськанауково – практична конференція «Сучасніпідходи до управлінняпідприємством»: зб. тез. доп. – К.: Вид-во «Політех-ніка», 2019.- С.104.

7. Тупкало В.М. Конкурентна стійкість навчального закладу: концепція та механізм забезпечення // В.М.Тупкало, Б.А. Заплотинський// XІІ Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми інформатизації»: зб.тез.доп. - К.: ДУТ, 2018. - С.3.

8. Тупкало В.Н. Социальная ответственность как необходимое звено улучшения качества конечной продукции, уровня деловогосовершенства и конкурентоспособности украинских компаний / В.Н. Тупкало, Б.А. Заплотынский // XІІ Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми інформатизації»: зб.тез.доп.- К.: ДУТ, 2018. - С.135.

9. Тупкало В.Н. Метод оптимизацииорганизационнойструктурыпредприятия /В.Н.Тупкало //Новітні технології. 2018. - Вип.1(5), С.90-99. Наукометричне видання

10. Тупкало В.М. Методологічні аспекти розвитку інноваційного маркетинг-менеджменту об’єктів інтелектуальної власності / В.М. Тупкало // IX Всеукраїнська науково- практична конференція «Сучасні підходи до управління підприємством»: зб. тез. доп. – К.: Вид-во «Політехніка», 2018.- С. 36.

11. Tupkalo V. Signature checkibg of ROM modules / V.Tupkalo/ Emerging Technologies.-Kiev: University of Emerging Technologies. - № 2(4)._2017._ P.75-81. Наукометричне видання

12. Тупкало В.М. Метод сигнатурногоопераційного контролю цифрових інформаційних сис-тем / В.М.Тупкало // Аерокосмічнітехнології: Щоквартальнийнауково-технічний журнал - К.: НЦУВКС, 2017.-С. 39- 43.

13. Тупкало В.М. Методологічні аспекти розвитку інноваційного маркетинг–менеджменту об’єктівінтелектуальноївласності / В.М.Тупкало //Матеріали міжнародної конференції «Публічне та приватне право у формуванні компетентності юриста та фахівця в галузі інтелектуальної власності». – К.: Інститут інтелектуальної власності та права НУ «Одеська юридична академія», 15-16 грудня 2017 р. – С.27-29.

14. Тупкало В.М. Юридичний менеджмент – інноваційний напрямок розвитку бізнесу в юридичній сфері/ В.М.Тупкало// Матеріали міжнародноїконференції «Публічне та приватне право у формуванні компетентності юриста та фахівця в галузі інтелектуальної власності». – К.: Інститут інтелектуальної власності та права НУ «Одеська юридична академія», 15-16 грудня 2017 р. – С.85-88.

15. Тупкало В.М., Червінська Т.М. Особливості функціонування інформаціних систем у судочинстві. / В.М. Тупкало, Т.М. Червінська // Цивільне судочинство у світі судової реформи в Україні: матер. Всеукр. наук.-практич. конф. – Одеса: НУ «Одеська юридична академія», 06 листопада 2017 р. – С. 17-20.

16. Тупкало В.Н.,Заплотынский Б.А., О результатах внедрения стандарта ISO9001 в Украине / Новітні технології.-№1(3). – 2017. – С.57-63.

17. Тупкало В.М. Концаптуальніоснови інноваційного інжинірингу процесно орієнтованих підприємств / В.М. Тупкало // Економічний вісник НТУУ «КПІ»: зб. наук. пр. – К.:НТУУ «КПІ». 2017.- Вип.14. – С.331-337.Наукометричне видання

18. Тупкало В.М. Особливості маркетингу в сфері створення інтелектуальної власності // Маркетинг майбутнього: виклики та реалії: Матеріали І міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 25 жовтня 2017 р.) / Навчально-науковий інститут менеджменту та підприємництва ДУТ. – Київ: Державний університет телекомунікацій, 2017. – С.166.

19. Тупкало В.М. Методичні аспекти комплексної оцінки бізнес-стійкості телекомунікацій-ного підприємства / В.М. Тупкало, І.В. Голь // Сучасні підходи до управління підприємством: зб. наук. пр. – К.:НТУУ «КПІ». 2017. – Вип. 2. – С. 90-101.

20. Тупкало В.Н. Методическиеосновы инновационного инжинирингапроцессно-ориенти-рованных предприятий /В.Н.Тупкало //Міжнародна наукова конференція «Інтелектуаль-ні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту»: Материалы меж- дународной научной конференции. – Херсон: Видавництво «ПП Вишемирський В.С.», 2017. – С.158-160.

21. Тупкало В.М.,Голь І.В.Подход к реализации механизма контроллинга экономической устойчивости телекоммуникационного предприятия /В.М. Тупкало,І.В.Голь // Науко-вий вісник Мукачівського державного університету.Серія Економіка. 2017. – Вип. 1(7), С.110-116. Наукометричне видання

22. Тупкало В.М., Машков О.А., Пашков Д.П., Теут В.М. Забезпечення екологічної безпекиморського середовища звикористанням спеціалізованого судна в умовах розливу нафти та нафтопродуктів/ В.М. Тупкало, О.А.Машков, Д.П. Пашков, В.М.Тєут // Интеллектуальныесистемыпринятиярешений и проблемывычислительногоинтеллекта: Материалы международной научной конференции. – Херсон:Видавництво ПП Вишемирський В.С., 2017. – С. 105-113.

23. Тупкало В.М.,Голь І.В. Модель комплексної оцінки бізнес - стійкості телекомунікаційного підприємства / В.М. Тупкало,І.В.Голь// VІІІ Всеукраїнська науково – практична конференція «Сучасніпідходи до управління підприємством»: зб. тез. доп. – К.: Вид-во «Політехніка», 2017. – С. 36.

24. Тупкало В.М. Концепція побудови системи управління підприємством на основі принципу «Структура слідує за стратегією»/В.М. Тупкало // Економічний вісник НТУУ «КПІ»: зб. наук. пр. – К.:НТУУ «КПІ». 2016. – Вип. 13, С.319 – 324. Наукометричне видання

25. Тупкало В.М. Технологія захисту морського середовища з використанням спеціалізованого судна в умовах розливу нафти та нафтопродуктів / О.А. Машков, В.М. Тупкало, В.М. Тєут// Науково-практичний журнал «Екологічні науки», – К.: ДЕА ПОіУ. – 2016. – Вип.4 - 2016 (11). – С. 68-85.

26. Тупкало В.М., Колошко І.В. Контролінговий механізм оцінки економічної безпеки енергетичного підприємства на основі оцінки його економічної стійкості / В.М. Тупкало, І.В. Колошко // Економічна безпека держави і науково-технологічні аспекти її забезпечення: зб. наук. праць за матеріалами міжнар.наук.-практ. семінару, 21-22 жовт., 2016 р., К.: «МП Леся». С. 228-237.

27. Тупкало В.М. Методологічні аспекти організаційного менеджмент-аудиту процесно-орієнтованих підприємств/В.М.Тупкало //Науково-практична конференція «Актуальні проблеми управління та економічного розвитку в умовах інформатизації суспільства» зб.тез.доп. К.: Вид-во ДУТ, 2016. – С.79-80.

28. Тупкало В.М. Бізнес – інжиніринг сучасних процесно – орієнтованих підприємств:монографія / В.М. Тупкало. – К.: ДУТ, 2016. – 281 с.

29. Тупкало В.М. Менеджмент-аудит процесно-орієнтованих підприємств: проблема та методологічні аспекти /В.М. Тупкало //Економіка. Менеджмент. Бізнес:зб. наук. пр. – К.: ДУТ.– Вип.2 (16), 2016. – С.5 -16.

30. Тупкало В.Н., Колошко И.В. Концептуальный подход к обеспечению и контроллингу кономической устойчивости процессно-ориентированного предприятия / В.Н.Тупкало, И.В. Колошко//Економіка.Менеджмент.Бізнес:зб. наук. пр.– К.: ДУТ.– Вип.2(16), 2016. – С.175 – 124.

31. Тупкало В.М.,Колошко І.В. Підхід до формування процесно-структурованого контролін-гового механізму управління підприємством / В.М. Тупкало,І.В.Колошко// VІІ Всеукра-їнська науково – практична конференція «Сучасніпідходи до управлінняпідприємст-вом» : зб. тез. доп. – К.: Вид-во «Політехніка», 2016. – С.41.

32. Тупкало В.М., Заплотинский Б.А. Вдосконалення якости навчання у вищихнавчальних закладах на основі врахування вимог нової версії стандарту ISO9001:2015. / / В.М. Тупкало, Б.А.Заплотинський // Економіка. Менеджмент. Бізнес: зб. наук. пр. – К.: ДУТ. – Вип.1(15), 2016. – С.5-11.

33. Тупкало В.М., Колошко І.В. Методичний підхід до створення механізмів управління витратами процесно-орієнтованого підприємства./ / В.М. Тупкало, І.В.Колошко // Еко-номіка. Менеджмент. Бізнес: зб. наук. пр. – К.: ДУТ. – Вип.4(14), 2015. – С.5-9.

34. Тупкало В.М.,Заплотинський Б.А. Процесний підхід як основа вдосконалення якості навчання у вищих навчальних закладах/ / В.М. Тупкало, Б.А. Заплотинський // Економі-ка. Менеджмент. Бізнес: зб. наук. пр. – К.: ДУТ. – Вип.3(13), 2015. – С.5-9.

35. Тупкало В.М. Основи методології процесного бізнес-моделювання/ В.М. Тупкало// Економіка. Менеджмент. Бізнес: зб. наук. пр. – К.: ДУТ. –Вип.2(12), 2015. – С.5-15.

36. Тупкало В.М., Вальчук Т.Л. Процесно-орієнтований підхід щодо створення механізму контролінгуекономічної стійкості підприємства / В.М. Тупкало, Т.Л.Вальчук // Збірник наук. праць VI Всеукраїнськоїнауково-практичної конференції з міжнародною участю, 23 квітня 2015 р. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А. – С.523-527.

37. Тупкало В.М. Контролінговий механізм реалізації бізнес-стратегії підприємства / В.М. Тупкало // Економіка. Менеджмент. Бізнес: зб. наук. пр. – К.: ДУТ. –Вип.1(11), 2015. – С. 5-14.

38. Тупкало В.Н., Ващенко А.П. Методика оптимизацииорганизационной структуры теле-коммуникационного предприятия на основе реструктуризации технологическихбізнес- процессов/ В.М. Тупкало, О.П. Ващенко // Економіка. Менеджмент. Бізнес: зб. наук. пр. – К.: ДУТ. –Вип.4, 2014. – С.5-13.

39. Тупкало В.М., Ващенко О.П. Методологічні основи бізнес-інжинірингу процесно-орієнтованої системи управління телекомунікаційним підприємством / В.М. Тупкало, О.П. Ващенко // Економіка. Менеджмент. Бізнес: зб. наук. пр. – К.: ДУТ. –Вип. 3, 2014. – С. 5-14.

40. Тупкало В.М. Управління економічною доданою вартістю підприємства на основі меха-нізму контролінгової піраміди виручки / В.М. Тупкало // Економіка.Менеджмент. Бізнес: зб. наук. праць. – К.: ДУТ. – Вип.2(10), 2014. – С. 5-13.

41. Тупкало В.М. Побудова механізму процесно-орієнтованого контролінгу економічної стійкості підприємства / В.М. Тупкало // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Серія «Економіка і управління». – Вип.31. – К.: ДЕТУТ, 2015. – С. 295-306.

42. Тупкало В.М. Категоріальний апарат теорії процесного управління / В.М. Тупкало, С.В.Тупкало //Економічний вісник НТУУ «КПІ»: зб. наук. пр. – К.:НТУУ «КПІ». 2014.- Вип. 11, С.299 – 304. Наукометричне видання

43. ТупкалоВ.М. Методичний підхід до реалізації процесно-орієнтованого бюджетування / В.М.Тупкало, С.В.Тупкало // Економіка. Менеджмент. Бізнес: зб. наук. пр. – К.: ДУТ. – Вип.1(9), 2014. – С.5-16.

44. Голь И.В., Тупкало В.Н.Анализ подходов формирования системы бизнес- процессов предприятия / И.В. Голь, В.Н.Тупкало // V Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання теорії та практики менеджменту» : зб. наук. пр. – Луганськ, СНУ. – Видавничий дім «Промдрук», 2014. – С. 221-223.

45. Тупкало В.М., Бурбело Н.О. Системний підхід до антикризового управління / В.М.Тупкало. Н.О.Бурбело // V Всеукраїнської науково – практичної конференції з міжнародною участю: зб. наук. пр.- К.: НТУУ «КПІ», 2014. – С. 499-503.

46. Голь И.В., Тупкало В.Н. Модель финансово-экономическойустойчивостипредприятий на основебизнес-целевогоподхода / И.В. Голь, В.Н.Тупкало// Сучасні наукові підходи до стабільного розвитку та економічної безпеки : зб. наук. пр. – Чернігів, ЧДТУ. – Видавничий дім «Гельветика», 2014. – С.123-124.

Заплотинський Борис Андрійович

1. Заплотинський Б.А., Тупкало В.М.Управлінняякістю у сфері телекомунікацій: навч-метод. посібник. – К.: ДУТ, 2014. – 200 с. (в електронній біб-ці закладу).

2. Заплотинський Б.А. Поліпшення якості ТК-послуг на основі підходів з управлінняякістю // Економіка.Менеджмент.Бізнес, 2015. –№1. – С.30-38.

3. Заплотинський Б.А. Підхід до оцінювання взаємозвʼязку між інноваціями, стратегічним плануванням і поліпшенням якості послуг підприємств галузі телекомунікацій. МатериалыМНТК “Инфокоммуникационные технологии”, секц. “Инновационные технологии менедж-мента организационных систем, ДУТ, 2015, с. 126-128.

4. Тупкакло В.М., Заплотинський Б.А. Процесний підхід як основа вдосконалення якості навчання у вищих навчальних закладах // Економіка.Мен-т. Бізнес, 2015. – №3(13). – С. 5-9.

5. Заплотынский Б.А.,Тупкало В.Н. Управление качеством в сфере ТК: уч.метод. пособие. – К.:ДУТ,2016. – 224 с. ( в електрон. бібл. ДУТ).

6. Тупкало В.М., Заплотинський Б.А.Вдосконаленняякостінавчання у вищих навчальних закладах наосновіврахуваннявимогнової версії стандарту ISO 9001:2015 // Економіка. Мен-т. Бізнес, 2016. – №1(14). – С. 5-11.

7. Заплотинський Б.А., Пʼятецька Є.О. Нова редакція стандарту ISO 9001:2015: особливості і відмінності на концептуальному рівні. Мат-ли 7-оївсеукраїнськоїНПК“Сучасні підходи до управлінняпідприємством”, КПІ, 2016, с. 80.

8. Заплотинський Б.А. Поліпшення конкурентоспроможності підприємств телекомуніка-ційної сфери на основі Європейської моделі досконалості // Економіка.Мен-т. Бізнес, 2016. – №2 (15). – С. 50-55.

9. Заплотынский Б.А., Тупкало В.Н.О результатах внедрения стандарта ISO 9001:2008 в Украине. Збірник наук. праць“Новітні технології”. –№1(3). – 2017. – С.57-63.

10. Заплотинський Б.А. Управління якістю професійної діяльності: конспект лекцій. КІІВтаП, 2017. – 150 с.(ел. ресурс в репозиторії біб-ки НУ “ОЮА”).

11. Заплотинський Б.А. Основиінформаційноїбепеки:конспект лекцій.КІІВтаП, 2017. – 132 с.(ел. ресурс в репозиторії біб-ки НУ “ОЮА”).

12. Заплотинський Б.А. Вдосконалення управлінняякістю вюридичній діяльності. Мат-ли9-оївсе-української НПК “Сучасні підходи до управління підприємством,КПІ,2018, с. 92.

13. Інформаційні технології в юридичній діяльності: конспект лекцій. КІІВтаП, 2018. – 96 с. (ел. ресурс в репозиторії біб-ки НУ “ОЮА”).

14. Заплотинський Б.А. Електроннесудочинство: конспектлекцій. КІІВтаП, 2018. – 84 с.(ел. ресурс в репозиторії біб-ки НУ “ОЮА”).

15. Тупкало В.М., Заплотинський Б.А. Конкурентна стійкість навчального закладу: концепціятамеханізмзабезпечення. Зб. тез доповідей 12-ої МНТК “Проблеми інформатизації”, К.:ДУТ, 2018, с. 3.

16. Заплотынский Б.А., Тупкало В.Н. Социальная ответственность как необходимое звено улучшения качества конечной продукции и уровня делового совершенства украинских компаний. Зб. тез допові-дей 12-ої МНТК “Проблеми інформатизації”, К.:ДУТ, 2018, с. 135.

17. Заплотинський Б.А. Проблеми впровадження електронного судочинства в Україні. Зб.тездоповідей 13-ої МНТК “Проблеми інформатизації”,К.:ДУТ, 2019,с. 167-168.

Дяченко Наталія Павлівна

1. Дяченко Н. Прогнозування як аналітична складова діяльності органів державного управління. Навчально-методичний матеріал. Київ, Видавництво КМЦППК, 2016. 36с.

2. Дяченко Н. П. Публічне управління у сфері інтелектуальної діяльності в Україні: стан та перспективи. Наукові записки Інституту законодавства Верховної ради України. 2019. №2. С.151-161.

3. Новаченко Т. В., Дяченко Н. П., Демченко С. О. Модернізація механізмів державного управління у сфері інтелектуальної власності України в контексті глокалізаційних процесів розвитку. Наукові записки Інституту законодавства Верховної ради України. 2019. №3. С. 118-124.

4. Дяченко Н.П., Іваненко Г.В., Коваленко Н.А., Мельник А.Ю. Правові засади міждержавного регулювання у сфері інтелектуальної власності. Розумовські зустрічі: збірник наукових праць. Інститут законодавства Верховної ради України; Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові Україні; Сіверський центр післядипломної освіти; Сіверський інститут регіональних досліджень. Чернігів: Сіверський центр післядипломної освіти, 2019. Вип. 6. 209 с. С.56–66.

5. Дяченко Н.П., Дяченко В.С. Менеджмент у сфері інтелектуальної власності. Інтелектуальнавласність і право на шляху до сталого розвитку України»: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. К.: КІІВП НУ «ОЮА», 2019. С.296-301.

6. Александров О.В., Демченко С.О., Підкамінна І.В., Дяченко Н.П. Діяльність громадських організацій як механізм узгодження інтересів в процесі формування й реалізації публічної політики в Україні. Розумовські зустрічі: збірник наукових праць / Інститут законодавства Верховної ради України; Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові Україні; Сіверський центр післядипломної освіти; Сіверський інститут регіональних досліджень. Чернігів: Сіверський центр післядипломної освіти, 2019. Вип. 6. 218 с. С.8–16.

7. Пухкал О.Г., Новаченко Т.В., Дяченко Н. П. Становлення системи публічного управління інтелектуальною діяльністю в Україні: проблеми та перспективи. Актуальні питання підготовки фахівців у сфері публічного управління та адміністрування: матеріали щоріч. наук.-практ. конф. за міжнар. Участю. Київ : НАДУ, 2018. Т.2. 352 с. С.135–140.

8. Дяченко Н.П.Особливості механізмів державного управління у сфері інтелектуальної власності України Теорія та практика публічного управління та адміністрування у ХХІ сторіччі: матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю. Київ : НАДУ, 2018. 402 с. С.118-121.

9. Дяченко Н.П. Публічна політика у сфері інтелектуальної власності в Україні. Проблеми управління соціальним і гуманітарним розвитком: матеріали ХІІ регіон. наук.-практ. конф. за міжнар. Участю. Д.: ДРІДУ НАДУ, 2018. 568 с. С.342–345.

10. Дяченко Н.П. Публічна політика у сфері інтелектуальної власності України: стан та механізми модернізації. Теорія та практика публічної служби : матеріали наук.-практ. конф. Д. : ДРІДУ НАДУ, 2018. 264 с. С.198–200.

11. Дяченко Н. П. Механізми організації прогнозування в органах державної влади України. Розумовські зустрічі: збірник наукових праць / Інститут законодавства Верховної ради України; Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові Україні; Сіверський центр післядипломної освіти; Сіверський інститут регіональних досліджень. 2018. Вип. 5. 218 с. С.45–53.

12. Дяченко Н. Роль мониторинга при моделировании социально-политических процессов. Государственное управление и государственная служба: международный научно-аналитический журнал. РГКП “Академия государственного управления при Президенте республики Казахстан”, 2014. Изд.2.228 с. С.154–160.

13. Дяченко Н. Прогнозирование как базисный фактор формирования эффективных управленческих решений. Проблемы управления: научно-практический журнал Академии государственного управления при президенте Республики Беларусь, 2015. 162 с. С.104–107.

14. Вировий С.І., Дяченко Н.П. Формування демократичних компетентностей як чинник становлення громадянського суспільства в Україні. URL: http://www.vidkryti-ochi.org.ua/search?updated-max=2015-07-15T15:30:00%2B03:00&max-results=1&start=15&by-date=false

Ініціативна тема НДР кафедри «Розробка методологічних засад системного бізнес-інжинірингу процесно-орієнтованих підприємств». Науковий керівник Тупкало В.М. , д.т.н., професор. Назва етапу (розділу) теми, який виконувався у 2017 - 2018 н.р.«Методичні засади системного бізнес - інжинірингу комерційних організаційних структур». Строки закінчення теми - 2020 рік. Джерела фінансування НДР:в межах робочого часу викладачів.

Перелік вибіркових дисциплін

Магістерська програма зі спеціальності "Менеджмент"

Системний аналіз, спеціалізація "КОНСОЛІДОВАНА ІНФОРМАЦІЯ"

Запрошуємо до навчання бакалаврів зі спеціальності 073 – «МЕНЕДЖМЕНТ»

Новини

2021-04-12

12 квітня 2021 року відбулася онлайн-лекція судді Вищого антикорупційного суду Кравчука Олексія Олеговича

​12 квітня 2021 року відбулася онлайн-лекція судді Вищого антикорупційного суду Кравчука Олексія Олеговича для студентів Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету "Одеська юридична академія"на тему: " Процесуальна позиція сторін в справі ​" та " Прийняття й написання судових рішень​". Варто зазначити, що у рамках співпраці між Київським інститутом інтелектуальної власності та права й Вищим антикорупційним судом проводиться цілий курс онлайн-лекцій для студентської молоді.

Докладніше

2021-04-11

Запрошуємо на День відкритих дверей, що відбудеться 24 квітня 2021 року

24 квітня 2021 року о 12.00 год. відбудеться День відкритих дверей Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету "Одеська юридична академія".

Докладніше

2021-04-09

Вручення сертифікатів про успішне закінчення підготовчих курсів

За результатами проведення підготовчих курсів директор Київського інституту інтелектуальної власності та права НУ «ОЮА», Заслужений юрист України, д.ю.н., професор Фелик Василь Іванович вручає слухачам Сертифікати про їх успішне закінчення.

Докладніше

2021-04-03

Київський інститут інтелектуальної власності та права запрошує на навчання!

Київський інститут інтелектуальної власності та права запрошує на навчання!

Докладніше

2021-04-02

Запрошуємо на навчання!

Запрошуємо на навчання!

Докладніше

2021-04-01

Запрошуємо узяти участь у роботі ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції : «Інтелектуальна власність і право на шляху до сталого розвитку України»

​Київський інститут інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія» запрошує узяти участь у роботі ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції : «Інтелектуальна власність і право на шляху до сталого розвитку України» Конференція відбудеться ​23 квітня 2021 року в Київському інституті інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія» в режимі «онлайн».

Докладніше

2021-03-31

Ми пишаємось нашими випускниками!

31 березня 2021 року директор Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету " Одеська юридична академія"​, Заслужений юрист України, професор, д.ю.н. Василь Іванович Фелик особисто привітав Лабунського Юрія Олександрович​а, засновника ТОВ «НВО «Інформаційні технології», власника ТОВ «ТРК «Марс ТВ», голову правління Громадської організації «Всеукраїнська Асоціація операторів кабельного телебачення і телеінформаційних мереж»​ із закінченням магістратури КІІВП НУ ОЮА та отриманням диплому зі спеціальност 073 "Менеджмент" освітня програма "Управління інтелектуальною власністю"​.

Докладніше

2021-03-31

Коледж Київського Інституту інтелектуальної власності та права НУ «ОЮА» запрошує на підготовчі курси!

Навчання відбувається у вигляді теоретичних занять та тренувальних тестувань, які моделюють вступні випробування до Коледжу та ЗНО. Заняття проводяться за розкладом щосуботи.

Докладніше

2021-03-27

Наші студенти стали учасниками чемпіонату України з перетягування канату серед студентів закладів вищої освіти

​Київський інститут інтелектуальної власності та права НУ ОЮА активно сприяє розвитку позаінститутської діяльності студентів, зокрема, їхнього спортивного, творчого та всебічного розвитку.

Докладніше

2021-03-17

​17 березня 2021 року відбулася онлайн-лекція судді Вищого антикорупційного суду, к.ю.н. Сікори Катерини Олександрівни

​17 березня 2021 року відбулася онлайн-лекція судді Вищого антикорупційного суду, к.ю.н. Сікори Катерини Олександрівни для студентів Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету "Одеська юридична академія"на тему: "Судове провадження у Вищому антикорупційному суді". Варто зазначити, що у рамках співпраці між Київським інститутом інтелектуальної власності та права й Вищим антикорупційним судом заплановано цілий курс онлайн-лекцій для студентської молоді.

Докладніше

2021-03-13

13 березня 2021 року відбувся День відкритих дверей!

​13 березня 2021 року за підтримки та сприяння Президента НУ «Одеська юридична академія» професора, академіка, Заслуженого юриста України Сергія Васильовича Ківалова у стінах Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія» пройшло урочисте свято – День відкритих дверей!

Докладніше

2021-03-11

11 березня 2021 року відбулася онлайн-лекція судді Вищого антикорупційного суду Михайленко Віри Володимирівни

​11 березня 2021 року відбулася онлайн-лекція судді Вищого антикорупційного суду Михайленко Віри Володимирівни для студентів Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету "Одеська юридична академія"​на тему: "Кримінальний процес у практиці антикорупційного суду". Варто зазначити, що у рамках співпраці між Київським інститутом інтелектуальної власності та права й Вищим антикорупційним судом заплановано цілий курс онлайн-лекцій для студентської молоді.

Докладніше

2021-03-11

11.03.2021 року відбувся старостат

​11 березня 2021 року відбулося зібрання старост усіх курсів та директора Київського інституту інтелектуальної власності та права, Заслуженого юриста України, професора, д.ю.н. Василя Івановича Фелика.

Докладніше

2021-03-10

Профорієнтаційна зустріч у м. Кагарлик Київської області

​10 березня 2021 року студентський актив на чолі з адміністрацією Київського інституту інтелектуальної власності та права НУ ОЮА провели профорієнтаційну зустріч з учнями 9-11-тих класів у м. Кагарлик Київської області.

Докладніше

2021-03-08

Вітання директора КІІВП НУ ОЮА, професора Василя Івановича Фелика із Міжнародним жіночим днем!

​З ледь відчутним весняним подихом приходить до нас прекрасне жіноче свято - 8 Березня. У цей неймовірно чудовий день від імені чоловічої частини керівництва й професорсько-викладацького складу свої вітання висловлює директор КІІВП НУ ОЮА, Заслужений юрист України, професор, д.ю.н. Василь Іванович Фелик.

Докладніше

2021-03-05

Вітання з нагоди Міжнародного жіночого дня - 8 березня!

Святковий настрій подарувало керівництво Київського інституту інтелектуальної власності та права НУ ОЮА дівчатам та жінкам напередодні свята Міжнародного жіночого дня 8 Березня​

Докладніше