Кафедра інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін


Кафедра інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін Київського інституту інтелектуальної власності та права НУ «Одеська юридична академія»

Науково-педагогічний колектив кафедри проводить наукові дослідження в межах НДР "Охорона інтелектуальної власності в період глобалізації економіки"

Кафедра інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін є випусковою кафедрою з освітніх програм «Інтелектуальна власність» (081 «Право»), «Управління інтелектуальною власністю» (073 «Менеджмент»). Високо кваліфікаційні науково-педагогічні працівники кафедри забезпечують викладання навчальних дисциплін, які формують у студентів компетентності щодо набуття, здійснення і захисту прав на об’єкти права інтелектуальної власності.

Останніми роками викладачами кафедри підготовлено понад 20 найменувань навчальних посібників (конспектів лекцій), а також методичних розробок щодо підготовки фахівців з питань інтелектуальної власності. Науковий напрям у роботі кафедри – управління інтелектуальною власністю та її комерціалізація. У 2007 році на замовлення Головного Управління освіти і науки КМДА була виконана наукова робота на тему «Розробка механізмів залучення в господарський обіг м. Києва об’єктів інтелектуальної власності». Кафедра плідно співпрацює з Всесвітньою організацією інтелектуальної власності та Українським науково-технологічним центром щодо реалізації освітніх програм, пов’язаних із підготовкою наукових кадрів.

Персоналії кафедри

Харь Інна Олексіївна - в.о. завідувача кафедри інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін, кандидат юридичних наук, доцент.

Основні публікації за напрямом: 1. Харь І. О. Теоретичні та прикладні проблеми суб’єкта злочину в сфері охорони навколишнього природного середовища / І.О. Харь. - К.: – «Юридична Наука». – № 3. – 2016. – С. 127 - 145. 2. Харь І.О. Суб’єкт злочинів проти життя особи: проблеми теорії і практики / І.О. Харь. - К.: – «Юридична Наука».– № 4. – 2016. – С. 144 - 163. 3. Харь І.О. Суб’єкт злочинів проти здоров’я особи: проблеми теорії і практики / І.О. Харь. - К.: – «Юридична Наука». – № 5. – 2016. – С. 46 - 87. 4. Харь І.О. Суб’єкт злочинів проти статевої свободи і статевої недоторканості: проблеми теорії та практики / І.О. Харь. - К.: – «Юридична Наука». – № 6. – 2016. – С. 94- 117. 5. Харь І.О. Теоретичні і прикладні проблеми суб’єкта злочинів проти волі, честі та гідності особи за КК України / І.О. Харь. - К.: – «Юридична Наука». – № 7. – 2016. – С. 92- 116. 6. Харь І.О. Теоретичні і прикладні проблеми суб’єкта злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина / І.О. Харь. - К.: – «Юридична Наука». – № 8. – 2016. – С. 96- 129. 7. Харь І. О. Теоретичні та прикладні проблеми суб’єкта злочинів проти власності / І.О. Харь. - К.: – «Юридична Наука». – № 9. – 2016. – С. 69-98. 8. Харь І.О. Теоретичні і прикладні проблеми суб’єкта злочинів у сфері господарської діяльності, передбачених стст. 199-201, 203-1, 203-2, 204-205, 205-1, 206, 206-2, 209, 209-1, 210 КК України / І.О. Харь. - К.: – «Юридична Наука». – № 10. – 2016. – С. 157-201. 9. Харь І.О. Суб’єкт злочинів у сфері господарської діяльності, передбачених статтями 211 - 212, 212-1, 213, 216, 218-1, 219, 220-1, 220-2, 222, 222-1, 223-1, 223-2, 224, 227, 229, 231 - 232, 232-1, 232-2, 233 Кримінального кодексу України / І.О. Харь. - К.: – «Юридична Наука». – № 11. – 2016. – С. 73-104. 10. Харь І.О. Теоретичні і прикладні проблеми суб’єкта складів злочинів проти громадської безпеки / І.О. Харь. - К.: – «Юридична Наука». – № 12. – 2016. – С. 83-103. 11. Харь І.О. Суб’єкт злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту / І.О. Харь. - К.: – «Юридична Наука»– № 2. – 2017. – С. 99-124. 12. Харь І.О. Теоретичні і прикладні проблеми суб’єкта складів злочинів проти безпеки виробництва / І.О. Харь. - К.: – «Юридична Наука». – № 1. – 2017. – С. 54-66. 13. Харь І.О. Суб’єкт злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту / І.О. Харь. - К.: – «Юридична Наука». – № 2. – 2017. – С. 99-124. 14. Харь І.О. Суб’єкт злочинів проти громадського порядку і моральності/ І.О. Харь. - К.: – «Юридична Наука». – № 3. – 2017. – С. 98-112. 15. Харь І.О. Суб’єкт злочину у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інших злочинів проти здоров’я населення / І.О. Харь. - К.: – «Юридична Наука». – № 4. – 2017. – С. 41-60. 16. Харь І.О. Суб'єкт злочинів у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації / І.О. Харь. - К.: – «Юридична Наука». – № 5. – 2017. – С. 149-167. 17. Харь І.О. Суб'єкт злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян і злочини проти журналістів / І.О. Харь. - К.: – «Юридична Наука». – № 7. – 2017. – С. 126-142. 18. Харь І. О. Суб’єкт злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку / І.О. Харь. - К.: – «Юридична Наука». – № 8. – 2017. . 19. Харь І. О. Витоки та генеза суб'єкта злочину на теренах України в третьому (ХІ-ХІV стст.) і четвертому (ХІV ст. і до початку ХVІІІ ст.) періодах розвитку державності / І.О. Харь. - К.: – «Юридична Наука». – № 10. – 2017. – С. 85-104. 20. Харь І. О. Витоки та ґенеза суб'єкта злочину в п’ятому – восьмому періодах за кримінальним законодавством на теренах України / І.О. Харь. - К.: – «Юридична Наука». – № 11. – 2017. – С. 82-101. 21. Харь І.О. Суб’єкт злочинів проти встановленого порядку несення військової служби / І.О. Харь. - К.: – «Юридична Наука». – № 12. – 2017. – С. 138-174. 22. Харь І. О. Суб’єкт злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку / І.О. Харь. - К.: – «Юридична Наука». – № 1. – 2018. – С. 186-204. 23. Харь І. О. Виконавець злочину невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат. / І.О. Харь. - К.: – «Юридична Наука». – № 5. – 2018. – С. 115-126. 24. Харь І. О. Теоретичні підходи щодо визначення суб’єкта злочину завідомо незаконні затримання, привід, домашній арешт або тримання під вартою, передбаченого ст. 371 КК України / І.О. Харь. - К.: – «Юридична Наука». – № 6. – 2018. – С. 78-102. 25. Харь І. О. Теоретичні та практичні питання стосовно суб’єкта злочину відмова свідка від давання показань або відмова експерта чи перекладача від виконання покладених на них обов'язків / І.О. Харь. - К.: – «Юридична Наука». – № 7. – 2018. – С. 92-117.;

Участь у конференціях і семінарах: 1. Харь І.О. Суб’єкт злочину незаконне знищення виборчої документації або документів референдуму за ч.1 ст. 158-2 КК України / І.О. Харь //Проблеми науки кримінального права та їх вирішення у законотворчій та правозастосовній діяльності: матеріали між нар. наук.-практ. конф., 8-9 жовт. 2015 р. / редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І.Борисов (заст.. голов. ред.) та ін. – Х.: Право, 2015. – 528 с. (С. 258 – 261) 2. Харь І.О. Класифікація суб’єктів злочину: важлива теоретична проблема / І. О. Харь // Актуальні проблеми реформування кримінального та кримінального процесуального права в умовах інтеграційних процесів: Міжнародна науково-практична конференція (присвячена 10-річчю Інституту управління та права Запорізького національного технічного університету (20 травня 2017 року). – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – С.240-243 3. Харь І.О. Теоретичні і методологічні проблеми дослідження суб’єкта злочину: позитивне спрямування / І. О. Харь // Оптимізм і песимізм: амбівалентність українського соціуму в духовному і матеріальному вимірах: ХVІ Науково-практична конференція (Київ, 18 травня 2017 р.). – Київ: ВНЗ «Національна академія управління», Науково-дослідний інститут праці і зайнятості населення Міністерства соціальної політики України і НАН України, 2017. – С.125-127 4. Харь І. О. Теоретичні і прикладні проблеми суб’єкта складів злочинів проти безпеки виробництва / І. О. Харь // ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Закарпатські правові читання» (Ужгород, 20-22 квітня 2017 року). – Ужгород: Ужгородський національний університет. - 2017. – С. 85-89 5. Харь І. О. Cуб’єкт злочинів проти громадського порядку та моральності / І. О. Харь // Міжнародна науково-практична конференція «Наука та сьогодення» (Київ, 30-31 серпня 2017 року). – Київ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ЦЕНТР НАУКИ. - 2017. – С. 112-115. 6. Харь І. О. Суб’єкт злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку Юридична наука і практика: пошук правової гармонії: збірник матеріалів Міжнародної юридичної науково-практичної конференції «Актуальна юриспруденція», м. Київ, 5 жовтня 2017 року. Тези наукових доповідей. – К.: Видавничий дім «АртЕк», 2017. – С.157-158.(207 с.) 7. Харь І. О. Суб'єкт злочинів у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації. Уголовная юстиция: законодательство, теория и практика : сб. материалов VІІІ Респ. науч.-практ. конф. студентов, магистрантов и аспирантов, Брест, 20 окт. 2017 г. / Брест. гос. ун-т им. А. С. Пушкина ; редкол.: О. Н. Иванчина (отв. ред.) [и др.]. – Брест : БрГУ, 2018. – С. 100-104 (260 с.) 8. Харь І. О. Суб’єкти злочинів проти встановленого порядку несення військової служби, передбачені стст. 402, 403, 404 КК України / І.О. Харь. - Актуальні проблеми кримінального права, процесу, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності : тези ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Хмельницький, 2 березня 2018 року). – Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2018. – С. 226-228 (580 с.) 9. Харь І.О. Суб’єкт злочину проти осіб та установ, що мають міжнародний
Шишка Роман Богданович –– професор кафедри інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін, доктор юридичних наук, професор, академік Академії наук вищої школи України.

Напрям наукових інтересів: правове регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності, авторське право, проблеми юридичних осіб корпоративного права, договірне право, загальна теорія деліктів та цивільної відповідальності.

Основні публікації за напрямом:
1. Roman Shyshka, Maxym Tkalych Тhe world in 2020: what are the threats to humanity? // Аmazoniainvest . Vol. 9 Num. 26 : 3 -5/Febrero 2020 Р.3-5 - Web of Science Core Collection
2. Шишка Р.Б. Права на аудівізуальний твір // Часопис Київського університету права – 2016/1. - С.210 – 214.
3. Шишка Р.Б. Методологія досліджень за спеціальністю 12.00.03 / Р. Б. Шишка // Часопис Київського університету права. - 2016. - № 4. - С. 150-152.
4. Шишка Р.Б. Термінологія та культура цивільного права / Р. Б. Шишка // Приватне та публічне право. -2017. - № 1. - С. 28-31.
5. Шишка Р.Б. Протидія патентному тролінгу в Україні / Р. Б. Шишка // Часопис цивілістики. - 2017. - Вип. 23. - С. 73-77.
6. Шишка Р.Б. Санкції в цивільному праві // Правничий вісник університету КРОК. 2019. №33, - С. 72-78.
7. Шишка Р.Б. Концепт відповідальності у цивільному праві // Часопис цивілістики : Науково-практичний журнал. – Одеса, 2019. – С. 73-77.
8. Шишка Р.Б. Правовий режим космічних об’єктів: наукова доктрина// Advanced Space Law, Volume 2, 2018 с.63-69
9. Шишка Р.Б. Правові основи протидії піратству в ІТ сфері / Часопис цивілістики : Науково-практичний журнал. Випуск 27. Одеса, 2017.– С.17-21;
Участь у конференціях і семінарах:
1. Шишка Р.Б. Господарсько-правова відповідальність: до запитання // Спогади про Людину, Вченого, Цивіліста-епоху (до 85-річчя від Дня народження академіка Ярославни Миколаївни Шевченко) ; за заг. ред. Р.О. Стефанчука. – К.: АртЕк, 2017. – 389 с. –С.347-360
2. Шишка Р.Б. Бенефіціарна власність позитивістська конструкція та реалії // Часопис цивілістики : Науково-практичний журнал. Випуск 27. Одеса 2017 – С. 22-28.
3. Шишка Р.Б. Правові основи протидії піратству в ІЕ сфері Часопис цивілістики : Науково-практичний журнал. Випуск 27. Одеса, 2017.– С.17-21
4. Шишка Р.Б. Цивільно-правова охорона прав винахідників в ЄС // Актуальні проблеми інтелектуального, інформаційного та ІТ права: ма-тер. другої Всеукр. наук.-практ. конф. (Львів 27-28 жовтня 2017 р.). Львів, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. 2017. –С.43-49. (0,35 д.а.)
5. Шишка Р.Б. Право на безпеку в системі прав людини як концепт // Цивільне право України і європейська інтеграція: тенденції та перспективи. Матеріали VІІ Міжн. цивіліст. форуму. Київ 27 жовтня 2017 р. - К.: ТОВ «Білоцерківдрук» 2017. – С. 284 -287. (0,4 д.а.)
6. Шишка Р.Б. Відшкодування чи компенсація моральної шкоди // Цивільне судочинство у світлі судової реформи в Україні: матер. всеукр. наук.-практич. конф. до 90-річчя від дня народж. Ю.С. Червоного (Одеса, 6 листоп. 2017) / за заг. ред. Н.Ю. Голубєвої. – Одеса : Фенікс, 2017. - С. 25 -28 (0,3 д.а.)
7. Шишка Р.Б. Право на безпеку в системі прав людини у приватній сфері// Безпека людини, суспільства, держави: Матеріали науково-практичної конференції, м. Київ, 28 жовтня 2017 р. – К.: Київський кооперативний інститут бізнесу і права, 2017. - С. 293 - 296. ( 0,25 д.а.)
8. Шишка Р.Б. Фіскальна політика : парадигмальний підхід: Фіскальна політика: теоретичні та практичні аспекти юридичної науки: : Збірник тез доповідей Міжн. наук.-практ. конф. « Фіскальна політика: теоретичні та практичні аспекти юридичної науки» 24 листопада 2017 р. УДФС України, ННІП – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД» , 2017. – С.243-247 (0,4 д.а.)
9. Шишка Р.Б. Детермінізм розширення правового становища людини в приватних відносинах на сучасному етапі // Динаміка статусу приватної особи в сучасних умовах інтеграційного розвитку України: матер. Всеукр. наук.-практ. конф. присвячена пам’яті І.В. Шерешевського ( м.Одеса. 30 листопада 2017 р.) / За ред. д.ю.н., проф. Є.О. Харитонова. – Одеса, Фенікс, 2017. – С.9- 13. (0,4 д.а.) 10. Шишка Р.Б. Договір: коли запитань більше, ніж відповідей //Договір як універсальна форма пра-вового регулювання: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ, 16 березня 2018 р.) ДВНЗ «Прикарпатський національний університет іме-ні Василя Стефаника, 2018, -С.16-19
11. Шишка Р.Б. Концепт безпеки в сучасній правовій доктрині Безпека як правовий концепт : виступи учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ , 20- квітня 2018 р.) /Відповідальний за випуск професор Р.Б. Шишка. –К. Вид-во Ліра-К, 2018. –С.43-49
12. Шишка Р.Б. Окремі аспекти зловживання приватними правами Від римського приватного права до ІТ права: мат. міжнар. наук.-практ. конф. «Римське право і сучасність (м. Одеса, 19 травня 2018 р.)/ за заг. ред. д.ю.н., проф. О.І. Харитонової, к.ю.н., доцента К.Г. Некіт. – Одеса, Фенікс. 2018. С. 100-103
13. Шишка Р.Б. Визначна постать у становленні міліцейської цивілістичної наукової щколи в Харкові Проблеми цивільного права та процесу : тези доп. учасників наук.-практ. конф., присвяч. світлій пам’яті О.А. Пушкіна. Харків 25 травня 2018 р. / МВС України, Харків. Нац. ун-т внутр. справ; Харків. Обласний осередок Всеукр. Громад. Орг. «Асоціація цивілістів України. – Хaрків : ХНУВС, 2018.. С. 75- 77.
14. Шишка Р.Б., Шишка А.Р. Гражданско-правовая ответственность как государственное принуждение // Власть закона .Научно-практический журнал № 4 (40) 2019. – С. 177-185
15. Шишка Р.Б. Місце корпоративного права в системі права України //Корпоративне право України та європейських країн: питання теорії та практики [текст] : Збірник наукових праць за матеріалами ХV Міжнародної науково-практичної конференції (6-7 жовтня 2017 р. м. Івано-Франківськ / НДІ приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України: за ред. д-ра юрид. наук акад. НАПрН України В.В. Луця. Івано-Франківськ. С.259-264.;
Робота з аспірантами та докторантами: Науковий консультант (керівник) 2 дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук та 62 дисертацій – кандидата юридичних наук, з яких у 2016-2021 роках:
1. Ходєєва Наталія ВІадимівна, спеціальність 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право, 2017 рік, тема дисертації «Право на інформацію про стан свого здоров’я: цивільно-правовий аспект», диплом кандидата ДК №045007 виданий Харківським національним університетом внутрішніз справ МВС України на пілставі рішення Атестаційної колегії Мінінстерства осмвіти і науки України від 12.12.2017 року.
2. Гоголіна Галина Володимирівна, спеціальність 12.00.03 - Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право, 2019 рік, тема дисертації «Правове регулювання Інтернет-аукціонів примусово вилученого майна», диплом кандидата ДК № 054577 виданий Інститутом держави і права ім. В.М. Корецького НАН України на підставі рішення Атестаційної коленгії Міністерства освіти і науки України від 16.12.2019 р.


Кузьменко Любов Григорівна – доцент кафедри інтелектуальної власності і права, кандидат економічних наук, доцент, старший науковий співробітник, заслужений економіст України.

Напрям наукових інтересів: особливості застосування конкурентного права в Україні, міжнародний досвід застосування конкурентного права та можливості його застосування в Україні, захист інтелектуальної власності від недобросовісної конкуренції, конкурентна та антимонопольна політика, проблеми захисту прав інтелектуальної власності в Україні.

Науково-дослідні роботи: 1. Відповідальний виконавець науково-дослідної роботи відповідно до тематичного плану прикладних наукових досліджень та розробок у сфері конкурентної політики та права на 2016 рік за темою: «Особливості розгляду справ про порушення Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» (код дослідження 02-16). 2. Відповідальний виконавець науково-дослідної роботи відповідно до тематичного плану прикладних наукових досліджень та розробок у сфері конкурентної політики та права на 2017 рік за темою: «Методичні підходи до оцінки обміну інформацією між конкурентами в контексті дотримання законодавства про захист економічної конкуренції» (остаточний). УДК 338.12:339.13, № держреєстрації 0117U000189. 3. Відповідальний виконавець науково-дослідної роботи відповідно до тематичного плану прикладних наукових досліджень та розробок у сфері конкурентної політики та права на 2017 рік за темою: «Тенденції змін стану конкурентного середовища в економіці України у 2016 році» (остаточний). УДК 338.12:339.13, № держреєстрації 0117U000189.;

Основні публікації за напрямом: 1. Кузьменко Л. Г. Розділ 6. Особливості регулювання діяльності суб'єктів природних монополій: монографія // Конкурентна політика держави в умовах трансформації національної економіки. За заг. ред. В. Д. Лагутіна. – К.: Київ. нац. торг.- екон. ун-т, 2008.- 308 с. (особистий внесок С. 223-268). 2. Кузьменко Л. Г. Розділ 7. Ефективний захист від недобросовісної конкуренції – важлива складова державної політики у сфері забезпечення розвитку добросовісної конкуренції в Україні: монографія //Охорона та захист прав інтелектуальної власності: економіко-правові підходи. За ред. О. О. Кулініч та Р. Б. Шишки (кер. авт. кол). – К.: Видавицтво Ліра – К, 2019, – 276 с., (особистий внесок с. 229 – 252). 3. Кузьменко Л. Г. Паралельний імпорт – важливий механізм існування конкурентних відносин. Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. Том 1. Випуск 1. Київ 2016. С. 95 – 100. 4. Кузьменко Л.Г. Досвід ЄС щодо вдосконалення механізмів державного регулювання в авіаційній галузі. Наукові записки НаУКМА. Економічні науки, том 2, випуск 1, К. ВПЦ НаУКМА 2017. С. 81-86. (З 2016 року інформація про журнал та усі статті міститься у базі Index Copernicus. (ICI Journals Master List)) 5. Кузьменко Л.Г. Контроль економічної концентрації як форма підтримання конкуренції на ринку. Наукові записки НаУКМА. Економічні науки, том 3, випуск 1, К. ВПЦ НаУКМА 2018. С. 69-73 . Міститься у базі Index Copernicus. (ICI Journals Master List). 6. Кузьменко Л.Г. Взаємозв’язок між патентним захистом інтелектуальної власності і конкурентною політикою, 2019 р., / Наукові записки НаУКМА. Економічні науки, том 4, випуск 1. – К.: ВПЦ НаУКМА, 2019. – 106 с. с. 60-65 . – 0,65 д.а.;

Участь у конференціях і семінарах: 1. Кузьменко Л.Г. Проблеми і перспективи соціально-економічного розвитку фармацевтичної галузі. Соціально-економічний розвиток / Матеріали ХХХІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Чернівці, 18-19 січня 2016 р. - Т. 2. - Київ: Науково-видавничий центр «Лабораторія думки», 2016. - 40 с. с. 14- 16. 2. Кузьменко Л.Г., Рогоза Н.С. «Лікарське страхування як важливий напрямок підвищення забезпечення доступності ліків для населення.». Матеріали міжнародного симпозіуму «Соціальна та економічна солідарність – український вибір від 28 січня 2016 року, м. Київ. Інститут міжнародних відносин. 142 с. с.57 – 60. 3. Кузьменко Л. Г. Політика конкуренції і оптимізація ціноутворення – важливий шлях вдосконалення економічного потенціалу країни. Шляхи вдосконалення економічного потенціалу країни: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 19-20 лютого 2016 р.). – К.: ГО «Київський економічний науковий центр», 2016. – 136 с. С. 27 – 30. 4. Кузьменко Л. Г. Інноваційний розвиток фармацевтичного ринку. Матеріали Науково-практичної конференції: «Інноваційні ідеї в економічній науці: пошуки вирішення сучасних проблем»: 24-25 бер. 2016 року/ НУ «Києво-Могилянська академія, ННЦ НаУКМА «Інноваційна лабораторія». – Київ: Знання України, 2016. – 95,/1/ с. 5. Кузьменко Л.Г., Роль патентного захисту і конкуренції в інноваціях і стимулюванні подальшого наукового прогресу. Проблеми підготовки фахівців з інтелектуальної власності, інформаційно-аналітичної та інноваційної діяльності в Україні: Матеріали XVI Науково-практичної конференції (Київ, 20-22 квітня 2016 р.) / відп. ред. Д.В. Андреєв. – Київ: Інст. інтел. власн. НУ «ОЮА».- 280 с. с. 148-151. 6. Кузьменко Л.Г. Підвищення конкурентоспроможності – важливий напрям соціально-економічного відродження України. Виклики глобалізації ХХ1 ст. та стратегія соціально-економічного відродження України: матеріали Міжнар. наук. - практ. конф. (Київ, 24 травня 2016 р.) / відп. ред. А.А. Мазаракі. – Київ: Київ. нац. торг.-екон. у-т, 2016. – 220 с. 7. Кузьменко Л.Г. Захист від недобросовісної конкуренції як важливий фактор стабільності національної економіки. Потенціал економіки країни: сучасний стан, розвиток та управління: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Львів. 17-18 червня 2016 року) / ГО «Львівська економічна фундація». – у 2-х частинах. – Львів: ЛЕФ, 2016. – Ч. 1. – 144 с., с. 50-52. 8. Кузьменко Л.Г. Пріоритетні напрями соціально-економічного розвитку держави та регіонів: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 16-17 вересня 2016 р.). – Дніпро: НО «Перспектива», 2016. – 144 с. 9. Кузьменко Л.Г. Конкурентна політика як важливий пріоритет економічного розвитку України. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: Геостратегічні пріоритети України в політичній, економічній, правовій та інформаційних сферах. (м. Київ, 20 жовтня 2016 р.) 168 с. с. 81-83. 10. Кузьменко Л. Г. Європейський досвід вдосконалення механізмів запровадження конкуренції на ринках наземного обслуговування в аеропортах. Сучасні механізми реалізації конкурентної політики України в умовах глобалізації: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 17 листопада 2016 р.). ? Київ: КНУБА, 2016 – 100 с. С. 62-64. 11. Кузьменко Л. Г. Основні підходи і принципи Європейського Союзу до оцінки горизонтальних угод про співпрацю. Економічне зростання та конкурентоспроможність національного господарства: стратегії, напрями та пріоритети: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 14-15 квітня 2017 р.). – К.: ГО «Київський економічний науковий центр», 2017. – 108 с. С. 9 – 12. 12. Кузьменко Л. Г Міжнародний досвід запобігання антиконкурентному обміну інформацією між конкурентами. Стратегія реалізації конкурентної політики України в контексті євроінтеграційних викликів: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 27 квітня 2017 р.). ? Київ: КНУБА, 2017. – 96 с. С. 51 – 53. С 89. 13. Кузьменко Л.Г. Конкуренція як важливий фактор забезпечення економічної безпеки держави. Безпека як правовий концепт, виступи учасників всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 20 квітня 2018 р.) - К. : Видавництво Ліра-К. - 194с., с. 73-76. 14. Кузьменко Л.Г. Захист прав інтелектуальної власності як важливий фактор забезпечення добросовісної конкуренції. Всеукраїнська науково-практична конференція «Об’єкти цивільних прав. Актуальні дослідження». м. Київ 18 квітня 2018 р. Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України. 15. Кузьменко Л.Г. Світовий досвід реалізації конкурентної політики при правовій охороні та захисті інтелектуальної власності. Публічне та приватне право у формуванні компетентності юриста та фахівця в галузі інтелектуальної власності: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 15 грудня 2017 року). – К.: ФОП Кандиба Т. П. –2018. – 484 с. С. 125 – 130.
Макаришева Тетяна Степанівна – доцент кафедри інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник.

Напрям наукових інтересів: правове регулювання відносин у сфері творчості, патентне право, право промислової власності,експертиза об’єктів права промислової власності та комерційних позначень, набуття прав на об’єкти права промислової власності, судова експертиза об’єктів права інтелектуальної власності.

Участь у конференціях і семінарах: 1. Т. Макаришева, Г. Декуша. Застосування теорії еквівалентності при проведенні експертизи винаходів // журнал «Інтелектуальна власність в Україні», 2018, №9, С.18-22. 2. Т. Макаришева, О. Тимошенко. Об’єкти права інтелектуальної власності в агропромисловому комплексі // журнал «Інтелектуальна власність в Україні», 2019, №1, С.9-16. 3. Підготовка фахівців з інтелектуальної власності — важлива складова у розвиткуУкраїни / науково-практичний журнал "Інтелектуальна власність в Україні", 2019, № 5, С.65-67. 4.Творчий підхід до проведення занять з інтелектуальної власності / науково-практичний журнал "Інтелектуальна власність в Україні", 2019, № 5, С.18-23 5.Чи можна вважати реальне зображення таким, що набуло розрізняльної здатності («страшна казка»).Проблеми теорії та практики судової експертизи з питань інтелектуальної власності («Крайнєвські читання»): Матер. III Міжнар. наук.-практ. конф. (12 грудня 2019 р. м. Київ); за ред. акад. НАПрНУкраїни О.В. Скрипнюка і проф. В.Л. Федоренка / НДЦСЕ судовоїекспертизи з питань інтелектуальної власності Мін’юсту.Київ: Вид-во Ліра-К 2019. С. 150-154. 6. Географічні зазначення або роздуми про херсонський кавун. Матер. Науково-практ. Конф. (Київ, 19 грудня 2019 р., м.Київ); упорядник Р.Б.Шишка.-К.:-2020.- С.49-58.; основні публікації за напрямом: Охорона та захист прав інтелектуальної власності: економіко-правові підходи: монографія / За ред. О.О.Кулініч та Р.Б.Шишки (кер.авт.кол.:Бичковська М.Є., Еннан Р.Є., Кузьменко Л.Г., Кулініч О.О., Макаришева Т.С., Фелик В.І., Цибульов П.М., Шишка Р.Б.). К.: Вид-во «Ліра», 2019, 276с..


Мельник Ольга Олегівна– кандидат юридичних наук, адвокат, доцент кафедри інтелектуальної власності та цивільно - правових дисциплін.

Напрям наукових інтересів: договірне застереження про форс-мажор за цивільним законодавством України, цивільне право, договори у цивільному праві України.

Основні публікації за напрямом: 1. Мельник О.О. Зміна та розірвання договору у випадку дії обставин форс–мажору внаслідок пандемії // Часопис Київського університету права. - 2020. №4. - С. 238-241. 2. Мельник О.О. Звільнення боржника від відповідальності у разі неможливості виконання договірного зобов’язання /О.О. Мельник //Юридичний науковий електронний журнал. – 2016. – Вип. 3. – С. 57-61. 3. Мельник О.О. Поняття «форс-мажор» у цивільному праві України /О.О. Мельник //Юридичний вісник. – 2016. – №1. – С. 205-209. 4. Мельник О.О. Застереження про незмінність обставин договору та форс-мажор у цивільному праві України /О.О. Мельник //Национальный юридический журнал: теория и практика. – 2016. – №2/1 (18). – С. 76-78. 5. Мельник О.О. Умова про форс-мажор (непереборну силу) у зовнішньоекономічному контракті /О.О. Мельник //Часопис цивілістики. – Вип. 22. – 2016. – С. 83-87.;
Участь у конференціях і семінарах: 1. Мельник О.О. Зміна та розірвання договору, з точки зору різних правових доктрин у випадку дії обставин форс – мажору // Journal «ScienceRise: Juridical Science». – 2020. - № 4 (14). – р. 34-40. 2. Olga Melnyk. The Distinction of the categories “The force majeure” and “The irresistible force” in the conceptual apparatus of the civil legislation of Ukraine // Knowledge, Education, Law, Management. 2019. - № 3/4 (27/28). – р. 95-111. 3. Мельник О.О. Інтелектуальний капітал як важливий елемент у розвитку сучасної економіки / грудень 2018, Київ. 4. Мельник О.О. Договірне застереження про форс–мажор за цивільним законодавством України / березень 2018, Люблін, Польща. 5. Принцип рівності, що закріплений у Конвенції «Про права осіб з інвалідністю, його реалізація / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Формування інклюзивного громадянського суспільства та імплементація положень Конвенції про права осіб з інвалідністю в Україні", листопад 2019 р., Київ. 6. Мельник О.О. Проблемні питання судової практики, що виникають у сфері інтелектуальної власності. / Виступи учасників Другої Всеукраїнської науково–практичної конференції «Безпека у сфері інтелектуальної власності», 3 грудня 2020, Київ, Київський інститут інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія». – К.: Ліра-К, 2020. 7. Мельник О.О. Актуальні проблеми правового режиму спільно нажитого майна подружжя та призначення судових експертиз під час розподілу, з точки зору практики / Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Priority directions of science and technology development», 25-27 жовтня 2020 р., Київ, Національний університет біоресурсів і природокористування УкраїниМудрицька Катерина Олексіївна – викладач кафедри інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін.

Дисципліни, що викладаються: «Господарське право», «Господарське процесуальне право», «Процедури банкрутства та арбітражне управління», «Господарське судочинство», «Господарський процес», «Основи цивільного судочинства», «Медіа право», «Правова охорона інтелектуальної власності у мережі Інтернет».

Напрям наукових інтересів: процесуальні особливості розгляду спорів про порушення прав інтелектуальної власності на сайтах в мережі Інтернет, застосування окремих цивільно-правових способів захисту у мережі Інтернет, правові засади регулювання цивільних відносин у мережі Інтернет.


Сердюк Геогргій Нікандрович – доцент кафедри інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін, кандидат технічних наук.

Дисципліни, що викладаються: «Інноваційне право», «Право інтелектуальної власності».

Напрям наукових інтересів: інноваційна політика у сфері інтелектуальної власності, сучасні інноваційні системи.

Тур`ян Олександр Володимирович - професор кафедри, кандидат психологічних наук

Дисципліни, що викладаються:Антикризові комунікації, Спічрайтинг, Організація роботи прес-служби, Практика PR-діяльності, Проблематика PR, Аудіовізуальні комунікації, Ведення перемов, Психологія реклами, Основи соціальної психології, Лідерство, Конфліктологія.

Буткалюк Вячеслав Петрович

Посада: асистент
Дисципліни, що викладає: Аудіовізуальні комунікації

Білякова Алла Віталіївна
Посада: асистент
Дисципліни, що викладає: Вступ до спеціальності, Професійна етика

Лоташевський Ігор Олександрович

Посада:Доцент
Почесне звання: Заслужений працівник освіти України
Дисципліни, що викладає: Рекламний менеджмент, Політичний event-менеджмент, Корпоративний event-менеджмент, Соціокультурий event-менеджмент, Виробництво радіореклами, . Виробництво телереклами, Виробництво поліграфічної продукції, . Зарубіжний PR, . Творчі студії: рекламний проект, Творчі студії: PR-проект.;

Досенко Анжеліка Костянтинівна

Посада: професор
Вчене звання: Доцент
Науковий ступінь: Кандидат наук із соціальних комунікацій

Основні публікації за напрямом: 1. Досенко А. К. До питання динаміки розвитку української блогосфери. Психолінгвістика. Психолингвистика. Psycholinguistics : [зб. наук. праць ДВНЗ «Переяслав- Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» ]. Переяслав- Хмельницький : ФОП Лукашевич О.М., 2015. Вип. 18 (2). С.141-150 2. Dosenko A. Amateur Media as a Tool of Ukraininian. Educational System Media and education 2017.Prague. 2017 .P. 35-41. 3. Anzhelika Dosenko, Olga Khamedova, Inha Pohrebniak, Viktoria Crime and Gender: Violence against Women in the Ukrainian Press in the First Half of the Twentieth Century International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE) ISSN: 2277-3878, Volume-8 Issue-3, September 2019 Р 6316 -6320 5. Anzhelika Dosenko, Oksana Gerachkovska, Viktoria Shevchenko, Аnastasiia Bessarab Media as a Tool for Forming the President's Image (On the Example of the 2019 Election Process) International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE) ISSN: 2278- 3075, Volume-9 Issue-1, November 2019 pp 1624-1628 6. Dosenko А., I. Pohrebniak, G. Iuksel, A.Synowiec, V. Shevchenko Communication platforms: new positions and appointment International Journal of Management (IJM) Volume 11, Issue 3, March 2020, pp. 294– 303 7. Наявність наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України: 8. Досенко А. К. Блогінг як платформа для прихованої реклами Держава та регіони. Серія: соціальні комунікації. № 3. 2015. С. 100-104 9. Досенко А. К. Реклама у блогосфері: специфіка існування. Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації. № 1, 2016. С 153-156 10. Досенко А. К. Етика аматорських інтернет- медіа: соціальнокомунікацій підхід. Соціальні комунікації: теорія і практика. № 3.8 2016.- С. 47-53 11. Досенко А. К. Блогінг і громадська журналістика: зона дифузності. Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації. 2018. № 1 (33). 12-18. 12. Досенко А. К. Становлення інтернет- журналістики в Україні: специфіка, умови розвитку. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія Філологія. Соціальні комунікації.Том 28 (67). № 1. Київ. 2017. C. 53-58. 13. Досенко А. К. Блоги і традиційні медіа. Образ. № 1(27). 2018. С. 111-119 14. Досенко А. К. Блогінг і громадська журналістика: зона дифузності. Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації. № 1, 2018. С 12-18. 15. Досенко А. К Digital- реклама як жанр: етичні параметри реалізації. Образ. № 1 (30), 2019. С. 52–60 16. Досенко А., Погребняк І. Соціальні мережі як комунікаційні платформи. Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації. 2019. № 3.103-108. 17. Досенко А. К. Публіцистичний дискурс комунікаційних платформ. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Том 31 (70). № 2. Ч 4, 2020 С. 246-251 18. Досенко А.К. Дискурс комунікаційних платформ: критичний та диджитальний різновиди // Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації. – 2020. - № 3(43). – С. 72-77.;
Участь у конференціях і семінарах: 1. Досенко А.К. Інформаційні війни крізь призму ЗМІ: український аспект // Всеукраїнська науково-практична конференції «Соціальні комунікації і нові комунікаційні технології, 16-17 грудня 2016. - С. 117-120. 2. Досенко А.К. Формування соціальної активності українців крізь призму ЗМІ // Всеукраїнська науково-практична конференція «Соціальні комунікації: інструменти, технологія і практика, 10-11 березня 2017 р. – С. 12-15. 3. Досенко А.К. Громадська журналістика як феномен сучасності у час гібридної війни // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасна журналістика і гібрідна війна: виклики, місія, перспективи, Київ, 18 квітня 2018 р. – С. 28-32. 4. Досенко А.К. Сучасний медійний контент / Всеукраїнська науково-практична конференція «Соціальні комунікації і нові комунікаційні технології», м. Запоріжжя, 9-10 листопада 2018 р. - С. 56-59. 5. Досенко А.К. Громадскість і журналістика: межі соціальної відповідальності сучасного журналіста // Міжнародна науково-практична конференція «Засоби масової інформації та комунакації: історія, сьогодення, перспективи розвитку, Київ-Буча, 2019. – С. 23-25. 6. Досенко А.К. Комунікаційні платформи: тенденції існування // Всеукраїнська науково-практична конференція «Медіаосвіта як інструмент розвитку громадянського суспільства в Україні, 29 листопада 2019 року.Новини

2021-09-19

До уваги вступників у магістратуру!

15 вересня 2021 року розпочався прийом заяв для вступу у магістратуру

Докладніше

2021-09-19

Оголошення

Відкрита зустріч ОП Правоохоронна діяльність (другий рівень вищої освіти)

Докладніше

2021-09-19

Оголошення

Відкрита зустріч ОП Міжнародне право (другий рівень вищої освіти)

Докладніше

2021-09-06

Урочистий початок навчального року

6 вересня 2021 року у Київському інституті інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія» відбулися урочистості з нагоди початку навчального року та посвяти у першокурсники.

Докладніше

2021-09-03

Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання і перспективи розвитку судової експертизи і криміналістики»

​3 вересня 2021 року відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання і перспективи розвитку судової експертизи і криміналістики». 

Докладніше

2021-08-26

26 серпня - Збори трудового колективу

26 серпня 2021 року відбулися збори трудового колективу Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету "Одеська юридична академія" з нагоди підготовки до початку навчального процесу

Докладніше

2021-08-24

З Днем Незалежності!

Вітаємо з 30-ю річницею Незалежності України!

Докладніше

2021-08-18

ВІтаємо першокурсників!

Навчальний процес розпочнеться 3 вересня!!!

Докладніше

2021-07-29

Військова підготовку

​Студенти Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету "Одеська юридична академія" маю можливість навчатися за програмою підготовки офіцерів запасу

Докладніше

2021-07-15

Подання електронних заяв для бакалаврів після 11 класів

Подання електронних заяв для бакалаврів після 11 класів до Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету "Одеська юридична академія"

Докладніше

2021-07-10

Реєстрація електронних кабінетів вступників

​1 липня 2021 р. розпочалася реєстрація електронних кабінетів для вступу на бакалавра та магістра

Докладніше

2021-07-09

Випускникам 9-их класів!!!

Набір до Фахового коледжу Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету«Одеська юридична академія»

Докладніше

2021-06-04

Вітання з нагоди Дня народження професора кафедри кримінального права, процесу і криміналістики Матвійчука Валерія Констянтиновича

​4 червня 2021 року директор Київського інституту інтелектуальної власності та права, Заслужений юрист України, професор, д.ю.н. Василь Іванович Фелик, адміністрація Інституту та професорсько-викладацький склад кафедри кримінального права, процесу і криміналістики привітали Заслуженого працівника народної освіти України, Відмінника освіти України, стипендіата державної стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров’я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери, академіка Академії наук вищої освіти України, професора кафедри кримінального права, процесу і криміналістики Матвійчука Валерія Констянтиновича з нагоди Дня народження.

Докладніше

2021-06-01

Коледж Київського Інституту інтелектуальної власності та права НУ «ОЮА» запрошує на підготовчі курси!

Навчання відбувається у вигляді теоретичних занять та тренувальних тестувань, які моделюють вступні випробування до Коледжу та ЗНО. Заняття проводяться за розкладом щосуботи.

Докладніше

2021-05-28

Урочисте відкриття спортивно-оздоровчого комплексу Київського інституту інтелектуальної власності та права НУ "ОЮА"

​Все краще для студентів! Під цим гаслом за підтримки та сприяння Президента НУ ОЮА, Заслуженого юриста України, академіка, професора Сергія Васильовича Ківалова та директора КІІВП, Заслуженого юриста України, професора, д.ю.н. Василя Івановича Фелика 28 травня 2021 року відбулося відкриття спортивно-оздоровчого комплексу Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету "Одеська юридична академія". Це надзвичайно потужній й масштабний проект, який уже сьогодні реалізовано у життя, що доводить - Національний університет "Одеська юридична академія" виступає справжнім еталоном для наслідування. Для нас навчання та здоровий активний відпочинок студентів - є пріоритетом розвитку!

Докладніше