Кафедра філософії, іноземних мов та соціально-гуманітарних дисциплін

Основні завдання кафедри полягають у реалізації освітніх, програм, навчальних планів підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації у сфері права, міжнародного права, менеджменту, психології, правоохоронної діяльності та інтелектуальної власності; формування єдиного концепту освіти за дисциплінами, які викладаються кафедрою, з метою поєднання теоретичного навчання із практичною спрямованістю підготовки фахівців; розробка й затвердження критеріїв оцінки та засобів діагностики рівня засвоєних здобувачами вищої освіти знань, умінь та навичок; здійснення моніторингу та контролю якості засвоєних знань та вмінь здобувачів вищої освіти через систему поточного і підсумкового контролю; розробка й систематичне оновлення науково-методичного забезпечення з навчальних дисциплін, що викладаються кафедрою; впровадження прогресивних методів та засобів навчання, що забезпечують високу якість освітнього процесу; організація роботи наукових гуртків, проведенні олімпіад, «круглих столів», конференцій, конкурсів за профілем діяльності кафедри; забезпечення іманентного підвищення наукового рівня та педагогічної майстерності працівників кафедри; організація самостійної роботи студентів; − організація взаємодії з іншими навчальними закладами та органами публічної адміністрації та громадськими організаціями; підготовка і видання навчально-методичної та наукової літератури з дисциплін, які викладаються на кафедрі.

  Науково-педагогічний склад кафедри філософії, іноземних мов та соціально-гуманітарних дисциплін:

КИВЛЮК Ольга Петрівна

Посада: завідувач кафедри філософії, іноземних мов та соціально-гуманітарних дисциплін

Науковий ступінь: доктор філософських наук

Вчене звання: професор


 • Участь у професійних організаціях: головний редактор наукового фахового видання України «категорії Б» «Освітній дискурс: збірник наукових праць», член редакційних рад наукових фахових видань України «категорії Б»: «Цифрова платформа: інформаційні технології в соціокультурній сфері», «Державна сімейна та молодіжна політика: законодавство, методи та практика», «Вісник НАУ: збірник наукових праць. Серія: філософські науки», член постійно діючої спецради Д 26.053.16 Спеціалізована вчена рада з спеціальностей - 09.00.03; 09.00.04; 09.00.10 в НПУ імені М.П. Драгоманова (2022 р), експерт Національного агентства забезпечення якості освіти відповідно до оновленого реєстра експертів від 13 жовтня 2020 року, член ЕГ-01(соціогуманітарні науки) МОН України, щодо експертної оцінки ефективності діяльності наукових установ відповідно до наказу № 524 від 19.04.2019.

  КОВАЛЕНКО Наталя Анатоліївна

  Посада: доцент кафедри філософії, іноземних мов та соціально-гуманітарних дисциплін

  Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

  Державні, відомчі нагороди, відзнаки: подяка Міністерства освіти і науки України (2021)

  Сфера наукових інтересів: соціальна інформація, аналітика соціальних мереж, інформаційні війни, обробка природної мови (NLP), великі дані, data science, data mining, бізнес-аналітика, інновації, венчурний бізнес, стартапи, економічна безпека, прогнозування розвитку технологій, інноваційні освітні технології

Наукові профілі:

  ЖОРНОКУЙ Уляна Василівна

  Посада: доцент кафедри філософії, іноземних мов та соціально-гуманітарних дисциплін

  Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

  Державні, відомчі нагороди, відзнаки: подяка Міністерства освіти і науки України (2021)

  Сфера наукових інтересів: Переклад як форма міжлітературних взаємин, queer-студії у контексті сучасного літературознавства, проблеми порівняльного вивчення національних літератур, концепція інтертекстуальності та імагологія в компаративістиці, типи міжтекстової взаємодії та синергетичний підхід до аналізу літературних текстів

  Наукові профілі:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=XFG0WTUAAAAJ&hl=ukr
https://orcid.org/0000-0003-3413-785X

ГОРСЬКИЙ Сергій Віленович

Посада: доцент кафедри філософії, іноземних мов та соціально-гуманітарних дисциплін

Науковий ступінь: кандидат соціологічних наук

Вчене звання: доцент

Сфера наукових інтересів: соціологія, соціологія політики, соціологія туризму

Наукові профілі:

e-mail gorskyys@gmail.com


СОЛЯНИК Світлана Федорівна

Посада: доцент кафедри філософії, іноземних мов та соціально-гуманітарних дисциплін

Науковий ступінь: кандидат філософських наук

Вчене звання: доцент

Сфера наукових інтересів: філософія, філософія туризму, професійна етика, міжкультурні комунікації, релігієзнавство, культурологія, ораторське мистецтво

Наукові профілі:

https://scholar.google.com/citations?user=B7TWEnUAAAAJ&hl=ukr

https://orcid.org/0000-0003-4393-5749

e-mail naykaa@ukr.net

ПОКОТИЛО Лідія Борисівна


Посада: доцент кафедри філософії, іноземних мов та соціально-гуманітарних дисциплін

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Сфера наукових інтересів: порівняльно-історичне та типологічне мовознавство, прикладна лінгвістика, наратологія, психолінгвістика, лінгвокультурологія, етнолінгвістика

Наукові профілі:

https://orcid.org/0000-0002-2331-7954

https://scholar.google.com.ua/citations?user=0_j71uwAAAAJ&hl=uk

e-mail krotenko_lidija@ukr.net


ДАНЬКО-СЛІПЦОВА Анна Анатоліївна

Посада: старший викладач кафедри філософії, іноземних мов та соціально-гуманітарних дисциплін

Науковий ступінь: кандидат політичних наук

Участь у професійних організаціях: член Національної спілки журналістів України, ведуча програм суспільного радіо

Сфера наукових інтересів: соціально-політичні комунікації, інклюзія в комунікативній сфері та маніпуляції у ЗМК

Наукові профілі:

https://orcid.org/0000-0003-2263-2917

https://scholar.google.com.ua/citations?user=1KlgANoAAAAJ&hl=uk

e-mail danko_anna@ukr.net


ОЛІЙНИК Ольга Борисівна


Посада: професор кафедри філософії, іноземних мов та соціально-гуманітарних дисциплін

Науковий ступінь: доктор юридичних наук, доктор філологічних наук

Вчене звання: професор

Державні, відомчі нагороди, відзнаки: відмінник освіти України, Заслужений працівник освіти України, Лауреат нагороди Ярослава Мудрого в галузі науки і техніки, Міжнародна людина року 2000.

Участь у професійних організаціях: член спілки журналістів України, академік Академія вищої освіти України

Сфера наукових інтересів: Юридична риторика, психолінгвістика, ораторське мистецтво

Наукові профілі:

https://orcid.org/0000-0002-4053-3819

e-mail oliynikolga1@gmail.com


КОРЧЕМНА Марина Яківна

Посада: старший викладач кафедри філософії, іноземних мов та соціально-гуманітарних дисциплін

Державні, відомчі нагороди, відзнаки: подяка Міністерства освіти і науки України (2021)

Сфера наукових інтересів: правові аспекти безпеки життєдіяльності

Наукові профілі:

https://orcid.org/0000-0002-9455-8333

e-mail marinka.k@ukr.net


БОРОДІН Віктор Олексійович

Посада: старший викладач кафедри філософії, іноземних мов та соціально-гуманітарних дисциплін

Державні, відомчі нагороди, відзнаки: майстер спорту

Сфера наукових інтересів: фізична культура і спорт, фізичне виховання, фізична реабілітація

Наукові профілі:

https://orcid.org/0000-0002-4258-7562

e-mail viktorborodin2906@gmail.com


МАКСИМОВИЧ Наталія Юріївна

Посада: старший викладач кафедри філософії, іноземних мов та соціально-гуманітарних дисциплін

Сфера наукових інтересів: фізична культура і спорт, фізичне виховання, фізична реабілітація

Наукові профілі:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=NCBPVycAAAAJ&hl=ukr

https://orcid.org/0000-0002-7405-9801

e-mail natalimaximovich@i.ua


Новини

2022-10-03

Поєднання теорії та практики в освітньому процесі

Бінарні заняття для магістрів освітньої програми "Міжнародне право"

Докладніше

2022-09-20

Студенти обрали голову студентського самоврядування

20 вересня 2022 року в Київському інституті інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія» відбулися вибори голови Студентського самоврядування Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія».

Докладніше

2022-09-17

Вибори голови Студентського самоврядування

Передвиборча програма кандидата на посаду голови Студентського самоврядування Ганни Скрипник

Докладніше

2022-09-10

Підготовчі курси для майбутніх абітурієнтів

​Київський інститут інтелектуальної власності і права Національного університету «Одеська юридична академія» запрошує на підготовчі курси!

Докладніше

2022-09-05

Навчальний рік розпочато

​5 вересня 2022 року в Київському інституті інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія» розпочалося навчання

Докладніше

2022-09-03

Початок 2022/2023 навчального року

5 вересня 2022 року розпочинається навчальний процес у Київському інституті інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія»

Докладніше

2022-08-23

Державний Прапор України - символ нашої України

Державний Прапор України як символ нашої країни є втіленням національної єдності, честі та гідності, традицій державотворення, історії та сьогодення України

Докладніше

2022-08-17

Продовжено прийом заяв до Фахового коледжу

Випускникам 9-х та 11-х класів! Набір вступників до фахового коледжу на базі базової та повної загальної середньої освіти продовжено до 26 серпня 2022 року

Докладніше

2022-08-07

Магістрам 2022!!! Складання МКТ/МТНК

​З 10 по 17 серпня 2022 року відбуватиметься складання магістерського комплексного тесту (МКТ) для вступників на спеціальності 081 «Право» та 293 «Міжнародне право» та магістерського тесту навчальної компетентності (МТНК) на спеціальності 053 «Психологія» та 073 «Менеджмент».

Докладніше

2022-08-04

Подання заяв на навчання у Фаховому коледжі

​Продовжується подання заяв вступників до Фахового коледжу. Термін навчання 3 роки.

Докладніше

2022-07-30

Порядок подання електронних заяв до бакалаврату

29 липня 2022 року розпочато подання електронних заяв на вступ для отримання освітнього ступеня бакалавра у Київському інституті інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія».

Докладніше