Кафедра філософії, іноземних мов та соціально-гуманітарних дисциплін

Основні завдання кафедри полягають у реалізації освітніх, програм, навчальних планів підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації у сфері права, міжнародного права, менеджменту, психології, правоохоронної діяльності та інтелектуальної власності; формування єдиного концепту освіти за дисциплінами, які викладаються кафедрою, з метою поєднання теоретичного навчання із практичною спрямованістю підготовки фахівців; розробка й затвердження критеріїв оцінки та засобів діагностики рівня засвоєних здобувачами вищої освіти знань, умінь та навичок; здійснення моніторингу та контролю якості засвоєних знань та вмінь здобувачів вищої освіти через систему поточного і підсумкового контролю; розробка й систематичне оновлення науково-методичного забезпечення з навчальних дисциплін, що викладаються кафедрою; впровадження прогресивних методів та засобів навчання, що забезпечують високу якість освітнього процесу; організація роботи наукових гуртків, проведенні олімпіад, «круглих столів», конференцій, конкурсів за профілем діяльності кафедри; забезпечення іманентного підвищення наукового рівня та педагогічної майстерності працівників кафедри; організація самостійної роботи студентів; − організація взаємодії з іншими навчальними закладами та органами публічної адміністрації та громадськими організаціями; підготовка і видання навчально-методичної та наукової літератури з дисциплін, які викладаються на кафедрі.

  Науково-педагогічний склад кафедри філософії, іноземних мов та соціально-гуманітарних дисциплін:

КИВЛЮК Ольга Петрівна

Посада: завідувач кафедри філософії, іноземних мов та соціально-гуманітарних дисциплін

Науковий ступінь: доктор філософських наук

Вчене звання: професор


 • Участь у професійних організаціях: головний редактор наукового фахового видання України «категорії Б» «Освітній дискурс: збірник наукових праць», член редакційних рад наукових фахових видань України «категорії Б»: «Цифрова платформа: інформаційні технології в соціокультурній сфері», «Державна сімейна та молодіжна політика: законодавство, методи та практика», «Вісник НАУ: збірник наукових праць. Серія: філософські науки», член постійно діючої спецради Д 26.053.16 Спеціалізована вчена рада з спеціальностей - 09.00.03; 09.00.04; 09.00.10 в НПУ імені М.П. Драгоманова (2022 р), експерт Національного агентства забезпечення якості освіти відповідно до оновленого реєстра експертів від 13 жовтня 2020 року, член ЕГ-01(соціогуманітарні науки) МОН України, щодо експертної оцінки ефективності діяльності наукових установ відповідно до наказу № 524 від 19.04.2019.

  КОВАЛЕНКО Наталя Анатоліївна

  Посада: доцент кафедри філософії, іноземних мов та соціально-гуманітарних дисциплін

  Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

  Державні, відомчі нагороди, відзнаки: подяка Міністерства освіти і науки України (2021)

  Сфера наукових інтересів: соціальна інформація, аналітика соціальних мереж, інформаційні війни, обробка природної мови (NLP), великі дані, data science, data mining, бізнес-аналітика, інновації, венчурний бізнес, стартапи, економічна безпека, прогнозування розвитку технологій, інноваційні освітні технології

Наукові профілі:

  ЖОРНОКУЙ Уляна Василівна

  Посада: доцент кафедри філософії, іноземних мов та соціально-гуманітарних дисциплін

  Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

  Державні, відомчі нагороди, відзнаки: подяка Міністерства освіти і науки України (2021)

  Сфера наукових інтересів: Переклад як форма міжлітературних взаємин, queer-студії у контексті сучасного літературознавства, проблеми порівняльного вивчення національних літератур, концепція інтертекстуальності та імагологія в компаративістиці, типи міжтекстової взаємодії та синергетичний підхід до аналізу літературних текстів

  Наукові профілі:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=XFG0WTUAAAAJ&hl=ukr
https://orcid.org/0000-0003-3413-785X

ГОРСЬКИЙ Сергій Віленович

Посада: доцент кафедри філософії, іноземних мов та соціально-гуманітарних дисциплін

Науковий ступінь: кандидат соціологічних наук

Вчене звання: доцент

Сфера наукових інтересів: соціологія, соціологія політики, соціологія туризму

Наукові профілі:

e-mail gorskyys@gmail.com


СОЛЯНИК Світлана Федорівна

Посада: доцент кафедри філософії, іноземних мов та соціально-гуманітарних дисциплін

Науковий ступінь: кандидат філософських наук

Вчене звання: доцент

Сфера наукових інтересів: філософія, філософія туризму, професійна етика, міжкультурні комунікації, релігієзнавство, культурологія, ораторське мистецтво

Наукові профілі:

https://scholar.google.com/citations?user=B7TWEnUAAAAJ&hl=ukr

https://orcid.org/0000-0003-4393-5749

e-mail naykaa@ukr.net

ПОКОТИЛО Лідія Борисівна


Посада: доцент кафедри філософії, іноземних мов та соціально-гуманітарних дисциплін

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Сфера наукових інтересів: порівняльно-історичне та типологічне мовознавство, прикладна лінгвістика, наратологія, психолінгвістика, лінгвокультурологія, етнолінгвістика

Наукові профілі:

https://orcid.org/0000-0002-2331-7954

https://scholar.google.com.ua/citations?user=0_j71uwAAAAJ&hl=uk

e-mail krotenko_lidija@ukr.net


ДАНЬКО-СЛІПЦОВА Анна Анатоліївна

Посада: старший викладач кафедри філософії, іноземних мов та соціально-гуманітарних дисциплін

Науковий ступінь: кандидат політичних наук

Участь у професійних організаціях: член Національної спілки журналістів України, ведуча програм суспільного радіо

Сфера наукових інтересів: соціально-політичні комунікації, інклюзія в комунікативній сфері та маніпуляції у ЗМК

Наукові профілі:

https://orcid.org/0000-0003-2263-2917

https://scholar.google.com.ua/citations?user=1KlgANoAAAAJ&hl=uk

e-mail danko_anna@ukr.net


ОЛІЙНИК Ольга Борисівна


Посада: професор кафедри філософії, іноземних мов та соціально-гуманітарних дисциплін

Науковий ступінь: доктор юридичних наук, доктор філологічних наук

Вчене звання: професор

Державні, відомчі нагороди, відзнаки: відмінник освіти України, Заслужений працівник освіти України, Лауреат нагороди Ярослава Мудрого в галузі науки і техніки, Міжнародна людина року 2000.

Участь у професійних організаціях: член спілки журналістів України, академік Академія вищої освіти України

Сфера наукових інтересів: Юридична риторика, психолінгвістика, ораторське мистецтво

Наукові профілі:

https://orcid.org/0000-0002-4053-3819

e-mail oliynikolga1@gmail.com


КОРЧЕМНА Марина Яківна

Посада: старший викладач кафедри філософії, іноземних мов та соціально-гуманітарних дисциплін

Державні, відомчі нагороди, відзнаки: подяка Міністерства освіти і науки України (2021)

Сфера наукових інтересів: правові аспекти безпеки життєдіяльності

Наукові профілі:

https://orcid.org/0000-0002-9455-8333

e-mail marinka.k@ukr.net


БОРОДІН Віктор Олексійович

Посада: старший викладач кафедри філософії, іноземних мов та соціально-гуманітарних дисциплін

Державні, відомчі нагороди, відзнаки: майстер спорту

Сфера наукових інтересів: фізична культура і спорт, фізичне виховання, фізична реабілітація

Наукові профілі:

https://orcid.org/0000-0002-4258-7562

e-mail viktorborodin2906@gmail.com


МАКСИМОВИЧ Наталія Юріївна

Посада: старший викладач кафедри філософії, іноземних мов та соціально-гуманітарних дисциплін

Сфера наукових інтересів: фізична культура і спорт, фізичне виховання, фізична реабілітація

Наукові профілі:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=NCBPVycAAAAJ&hl=ukr

https://orcid.org/0000-0002-7405-9801

e-mail natalimaximovich@i.ua


Новини

2023-05-14

Круглий стіл на тему: «Забезпечення прав людини в умовах воєнного стану» (12.05.2023)

12 травня 2023 року в Київському університеті інтелектуальної власності та права проведено круглий стіл на тему: «Забезпечення прав людини в умовах воєнного стану».

Докладніше

2023-04-29

Закінчується реєстрація на НМТ

​3 травня 2023 року закінчується термін реєстрації для участі в цьогорічному національному мультипредметному тесті

Докладніше