Кафедра кримінального права, процесу і криміналістики


ВОРОБЕЙ ПЕТРО АДАМОВИЧ

В.о.завідувача кафедри кримінального права, процесу та криміналістики, доктор юридичних наук, академік академії наук Вищої освіти України.

Проходив строкову військові службу з 1976 по 1978рр. у м. Хабаровську.

Освіта вища юридична, в 1984 році закінчив Волгоградську вищу слідчу школу МВС СРСР (правознавство) – слідчий факультет.
З 1984 по 1991 рік працював у слідчих органах м. Києва.
У 1993 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Кримінальна відповідальність за незаконну торговельну діяльність» зі спеціальності – 12.00.08.
У 1998 році балотувався кандидатом у народні депутати України у 23 виборчому мажоритарному окрузі Волинської області, де посів 2 місце.
У 1999 році захистив докторську дисертацію на тему: «Теорія і практика кримінально-правового ставлення в вину» зі спеціальності – 12.00.08.
Автор понад 150 наукових праць та десяти монографій.
Приймав активну участь у розробці нового Кримінального, Кримінально-процесуального, Земельного, Митного і Господарського кодексів України та інших законодавчих актів.
Приймав участь в написанні та обговоренні Конституції України.
Працює над вдосконаленням Кримінального, Кримінально-процесуального, Адміністративного, Цивільного, Конституційного, Господарського законодавства.
Двічі висувався інститутом Держави і права ім. Корецького НАН України кандидатом в судді Конституційного Суду України.
Керівник авторського колективу з підготовки 10-ти томного видання «Кримінальне право і законодавство України».
Член комісії по реформуванню правоохоронної системи при Президентові України.
Нагороджений 26 орденами та медалями, в тому числі 3 медалі за бездоганну службу І, ІІ та ІІІ ступенів, та 6 церковних нагород.

Коло наукових інтересів: кримінальне право, теорія кваліфікації злочинів, кримінально-правового ставлення в вину.

Дисципліни, які викладає: Адміністративна відповідальність за правопорушення пов`язані з корупцією, Кваліфікація злочинів проти правосуддя, Кваліфікація корупційних злочинів, Кваліфікація майнових злочинів, Класифікація злочинів у сфері економіки, Кримінальне право, Кримінальне право зарубіжних країн, Міжнародне кримінальне право, Повноваження слідчого судді.

Дисципліни, які забезпечуються кафедрою:

 • Адміністративна відповідальність за правопорушення пов`язані з корупцією
 • Запобігання і протидія корупції
 • Прокуратура
 • Теорія доказів у кримінальному провадженні
 • Адміністративна юрисдикція поліції.
 • Базові психологічні методи детекції прихованої інформації.
 • Взаємодія поліції з органами публічної влади.
 • Використання практики ЄСПЛ у кримінальному провадженні.
 • Виявлення та розслідування злочинів в сфері ІТ-технологій.
 • Виявлення та розслідування злочинів у сфері економіки.
 • Виявлення та розслідування кіберзлочинів
 • Виявлення та розслідування корупційних злочинів.
 • Виявлення та розслідування корупційної та організованої злочинності.
 • Відповідальність за злочини проти громадської безпеки та громадського порядку.
 • Віктимологічна профілактика злочинів.
 • Досудове розслідування.
 • Запобігання загально кримінальній злочинності.
 • Кваліфікація злочинів проти прав та свобод людини.
 • Кваліфікація злочинів проти правосуддя
 • Кваліфікація злочинів у сфері інтелектуальної власності.
 • Кваліфікація злочинів у сфері ІТ-технологій
 • Кваліфікація корупційних злочинів
 • Кваліфікація майнових злочинів
 • Класифікація злочинів у сфері економіки
 • Криміналістика.
 • Кримінальне право (Заг. частина).
 • Кримінальне право
 • Кримінальне право зарубіжних країн
 • Кримінальний процес
 • Кримінально-виконавче право.
 • Кримінально-правова характеристика злочинів пов’язаних з терористичною діяльністю.
 • Кримінологічна безпека економічної діяльності.
 • Кримінологія.
 • Методика і тактика розслідування злочинів
 • Міжнародне кримінальне право
 • Міжнародне співробітництво у кримінальному провадженні
 • Міжнародно-правова допомога у кримінальному провадженні.
 • Організаційно-правове забезпечення антикорупційної діяльності
 • Організація державної служби в Україні
 • Організація і тактика діяльності кримінальної поліції у протидії злочинам
 • Організація правоохоронної діяльності Національної поліції України.
 • Основи психологічної верифікації свідчень в юридичній діяльності.
 • Основи слідчої та оперативно-розшукової діяльності.
 • Повноваження прокурора у досудовому розслідуванні.
 • Повноваження слідчого судді
 • Поліграфологічні та не інструментальні основи перевірки показів людини
 • Порівняльне правознавство.
 • Права людини у сфері кримінальної юстиції
 • Права людини у сфері правоохоронної діяльності
 • Правоохоронна та правозахисна система України.
 • Прийняття кримінально-процесуальних рішень.
 • Проблеми сучасного кримінального права.
 • Проведення слідчих (розшукових) дій.
 • Протидія організованій та рецидивній злочинності.
 • Протидія транснаціональній злочинності.
 • Професійна етика юриста
 • Процесуальне керівництво у досудовому провадженні.
 • Психологія слідчої та оперативно-розшукової діяльності.
 • Розслідування злочинів «по гарячих слідах»
 • Складання процесуальних документів у досудовому розслідуванні
 • Служба в органах поліції України
 • Соціальні комунікації
 • Соціально-політичні процеси
 • Сторона обвинувачення в кримінальному провадженні
 • Судове провадження
 • Судові екпертизи
 • Судові рішення в кримінальному провадженні
 • Судові та правоохоронні органи України
 • Сучасні методи оцінки достовірності повідомленої інформації.
 • Сучасні проблеми Загальної частини кримінального права УкраїниЮридична психологія

Загальна фотографія:

Історія кафедри:

Керуючись Законом України «Про вищу освіту» та рішенням вченої ради від 20 травня 2017 року, з метою відповідності кафедр Національного університету «Одеська юридична академія» (далі – Університет) Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності закладів освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187, враховуючи необхідність забезпечення навчального процесу, зокрема проведення відповідно до профілю кафедр освітньої, методичної, науково-інноваційної, організаційної та виховної діяльності, забезпечення підготовки та захисту випускних кваліфікаційних робіт, практичної підготовки студентів, атестації здобувачів освітніх послуг,реорганізовано внутрішню структуру Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія» шляхом створення кафедри кримінального права, процесу і криміналістики. Кафедра розпочала свою роботу з першого вересня 2017 року.

Персоналії кафедри

ФЕЛИК ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ

Професор кафедри кримінального права, процесу та криміналістики, директор Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія», Заслужений юрист України, доктор юридичних наук, професор, генерал-майор міліції

У 1999 році закінчив магістратуру Національної академії внутрішніх справ України.

З 2000 по 2003 рік навчався в ад’юнктурі Національної академії внутрішніх справ, після закінчення якої захистив кандидатську дисертацію за спеціальностю 12.00.07. – теорія управління, адміністративне право і процес, фінансове право.

Працював заступником начальника Тисменицького РВ УМВС Івано-Франківської області, очолював міліцію громадської безпеки. У 1999 році призначений начальником Галицького РВ УМВС в Івано-Франківській області. У вересні 2010-го Василя Івановича Фелика призначили заступником начальника УМВС - начальником міліції громадської безпеки УМВС, а в 2011 році - першим заступником начальника УМВС України в Івано-Франківській області. У 2012 році його призначено першим заступником начальника УМВС - начальником слідчого управління УМВС України в Івано-Франківській області. У 2013-2014 роках - начальник УМВС в Івано-Франківській області, присвоєне спеціальне звання генерал-майор міліції.

З 2015 по 2016 рік – директор Івано-Франківського юридичного інституту Національного університету "Одеська юридична академія".

У лютому 2017 року захистив дисертацію «Адміністративно-правове забезпечення профілактичної діяльності Національної поліції України» на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07. – теорія управління, адміністративне право і процес, фінансове право.

З 2016 року – директор Київського інституту інтелектуальної власності та права національного університету «Одеська юридична академія»

Коло наукових інтересів: реформування діяльності правоохоронних органів, профілактика злочинності органами внутрішніх справ.

Автор і співавтор понад 100 наукових праць, серед яких монографічні дослідження:

1. Фелик В.І. Система функцій профілактичної діяльності Національної поліції України // Порівняльне аналітичне право. – 2016. – № 2. – С. 156–158.

2. Фелик В.И. Усовершенствование административно-правового регулирования профилактической деятельности Национальной полиции Украины // Legea si viаta (Закон и жизнь (Молдова)). – 2016. – № 12/3 (300). – С. 94–97.

3. Фелик В.І.Види нематеріального забезпечення профілактичної діяльності Національної поліції України // Право UA. – 2017. – № 1. – С. 52-56.

4. Фелик В.І. Місце Національної поліції України в системі інших органів та установ, що здійснюють профілактику правопорушень // Наше право. – 2017. – № 1. – С. 62–66.

5. Фелик В.І. Особливості функціональної підготовки працівників поліції як суб’єктів профілактичної діяльності // Європейські перспективи. – 2017. – № 1. С. 60-64.

6. Фелик В.И. Содержание финансового обеспечения профилактической деятельности Национальной полиции Украины // Верховенство права. – 2017. – № 1. – С. 58–63.

7. Фелик В.І. Адміністративно-правове забезпечення профілактичної діяльності Національної поліції України / Монографія / Харків. 2016. – 511 с.

8. Фелик В.І. Структура Національної поліції України як суб’єкта профілактики правопорушень // Чинники розвитку юридичних наук у ХХІ столітті : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпропетровськ, 6–7 листоп. 2015 р.). – Д. : ГО «Правовий світ», 2015. – С. 64–66.


ПАЛІЙ МАКСИМ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Кандидат юридичних наук, доцент

У 1997 р. з відзнакою закінчив Донецький юридичний інститут при Донецькому національному університеті, спеціальність «Правознавство»

У січні 2003 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою: «Злочинність у сфері віросповідання та боротьба з нею» за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.

У травні 2006 року присвоєно вчене звання «доцент» по кафедрі кримінального права. Під його керівництвом захищено чотири дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Підготував три навчальні посібники з грифом МОН. Член президії ВГО «Всеукраїнска асоціація кримінального права».

Загальний педагогічний стаж роботи у вищих навчальних закладах складає 17 років.

Коло наукових інтересів: пенітенціарна кримінологія, пробація та капеланство у протидії злочинності, релігійна профілактика злочинності, вплив християнства на злочинність.

Автор і співавтор понад 70 наукових праць, серед них, зокрема, є такі:

 • Палій М.В. Значення взаємозв’язку релігії та права: філософсько-правовий аспект / М. В. Палій // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. – 2004. – №1. – 2004. – С. 3-11.
 • Палій М.В. Критерії визначення поняття корупції та шляхів боротьби з нею на кримінально-правовому та організаційно-правовому рівнях / М. В. Палій // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. – 2005. – №3. – С. 226-236.
 • Палій М. В. Юридичний вимір поняття «гріх» і його значення для протидії злочинності / М. В. Палій // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. – 2013. – № 3 (54). – С. 163–168.
 • Палій М. В. Пробація та капеланство як нові перспективи взаємодії державних та релігійних інститутів у протидії злочинності в Україні / В. М. Палій // Вісник Асоціації кримінального права України. – 2015. – № 01. – С. 355-367.
 • Палій М.В. Публічність та персоніфікація як біблійні принципи протидії тотальній корупції М. В. Палій // Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції : зб. матеріалів III міжнар. наук.-практ. конф., 3 квіт. 2015 р. / МВС України, ХНУВС, Кримінолог. асоц. України. - Харків : Золота миля, 2015. - С. 152-156.
 • Палій М. В. Релігійна профілактика злочинності у місцях позбавлення волі / М. В. Палій // Роль та місце ОВС у розбудові демократичної правової держави[текст] : матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції (05 березня 2015 року м.Одеса). – Одеса : ОДУВС, 2015. – С. 234–236.
 • Палій М.В., Юрченко Я.Л. Спеціально-кримінологічне запобігання наркозлочинності у місцях позбавлення волі християнськими засобами / М.В. Палій, Я.Л. Юрченко // Проблеми правознавства та правоохороної діяльності. – 2016. – № 3 (57). – С. 95 – 102.КВАША ОКСАНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Професор кафедри кримінального права, процесу та криміналістики доктор юридичних наук, професор

У 1996 р. з відзнакою закінчила Київський університет ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю «правознавство».

У 1999 р. захистила канд. дис. «Організатор злочину: кримінально-правове та кримінологічне дослідження» зі спец. 12.00.08 «кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право».

У 2013 р. захистила докторську дисертацію на тему: «Співучасть у злочині: сутність, структура та відповідальність» зі спец. 12.00.08 «кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право».

У 2014 р. присвоєно вчене звання «професор» зі спец. 12.00.08 «кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право».

Під її керівництвом захищено 23 кандидата юридичних наук.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 26.236.02 Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. З 2016 р. бере участь в атестації наукових кадрів як член Експертної ради з питань проведення експертизи дисертацій МОН України. Є членом редколегій Віснику Національної академії прокуратури України, Юридичного часопису Національної академії внутрішніх справ. Нагороджена Грамотою Верховної Ради України «За заслуги перед Українським народом» (2009). Лауреат премії імені М.П. Василенка НАН України (2014).

Загальний педагогічний стаж роботи у вищих навчальних закладах складає 18 років.

Коло наукових інтересів: проблеми співучасті у злочині, організованої злочинності, протидії корупції, інституту обставин, що виключають злочинність діяння.

Автор і співавтор більше 150 наукових праць, серед яких монографічні дослідження:

 • «Організатор злочину. Кримінально-правове та кримінологічне дослідження» (2003).
 • «Уявна оборона: кримінально-правова кваліфікація та відповідальність» (2012, у співавт.).
 • «Співучасть у злочині: структура та відповідальність» (2013).
 • «Виконавець злочину у структурі співучасті» (2015, у співавт.).
 • «Необхідна оборона (захист від посягання на статеву свободу та статеву недоторканість особи)» (2016, у співавт.).


МЕЛЬНИК ПЕТРО ВАСИЛЬОВИЧ

Доцент кафедри кримінального права, процесу та криміналістики кандидат юридичних наук, доцент

У 1998 р. закінчив юридичний факультет Прикарпатського університету імені Василя Стефаника: повна вища освіта за спеціальністю «Правознавство», кваліфікація юрист.

У червні 2002 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук «Правова охорона лісів Карпатського регіону».

У квітні 2005 року присвоєно вчене звання «доцент» по кафедрі кримінального права.

Загальний педагогічний стаж роботи у вищих навчальних закладах складає 19 років.

Коло наукових інтересів: кримінально-правова політика, кримінально-правова охорона довкілля.

Автор понад 100 наукових праць, у тому числі однієї монографії та п’ятьох навчальних і навчально-методичних посібники, серед них, зокрема, є такі:

 • Мельник П.В. Охорона довкілля засобами кримінального законодавства відповідно до законодавством Європейського Союзу // Теоретичні та практичні проблеми розвитку кримінального права і процесу : матеріали V Всеукр. наук. семін., (6 груд. 2016 р., м. Івано-Франківськ). – Івано-Франківськ, 2016. – С. 25-29.
 • Мельник П.В. Кримінальна відповідальність юридичних осіб за злочини проти довкілля (на підставі рішень Європейського суду з прав людини) // Застосування рішень Європейського суду з прав людини у практиці вітчизняних судів [текст]: Збірник матеріалів всеукр. наук.-практ. кругл. столу (Івано-Франківськ, 9 грудня 2016 року). – Івано-Франківськ: видавник Голіней О.В., 2016. - С. 112-116.
 • Мельник П.В. Покарання за злочини проти довкілля // Політика в сфері боротьби зі злочинністю : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (9-10 груд. 2016 р., м. Івано-Франківськ). – Івано-Франківськ: Юридичний інститут ПНУ ім. В. Стефаника, 2016.
 • Мельник П.В. Директива 2008/99/ЄС про охорону довкілля засобами кримінального законодавства як джерело права Європейського Союзу // Актуальні проблеми теорії кримінальної законотворчості та практики її застосування : міжнар. наук.-практ. інтернет-конфер. (27 груд. 2016р., м. Одеса) / відп. ред.: В.О. Туляков. – Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія», 2016. – С. 45-49.
 • Мельник П.В. Загальна характеристика законодавства Європейського Союзу та України у сфері туризму // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького: Серія «Право». – Івано-Франківськ: Редакційно-видавничий відділ Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. – 2016. – Вип. (1)13. – C. 140 – 151.
 • Мельник П.В. Право промышленной собственности как объєкт криминально-правовой охраны в Украине // Весник БарГУ: научно-практический журнал. Серия «Исторические науки и археология. Экономические науки. Юридические науки». – Барановичи: Барановичский государственный университет. – 2016. – Вып.4, декабрь 2016. – С. 98-103.
 • Мельник П.В. Пенализация деяний против окружающей среды в Украине и Республике Беларусь // Уголовная политика Республики Беларусь: состояние и пути совершенствования : Сборник материалов ІІІ Междунар. научн.-практ. конф. (11-13 мая 2017 г., г. Барановичи). - Барановичи: БарГУ, 2017.МАТВІЙЧУК ВАЛЕРІЙ КОНСТЯНТИНОВИЧ

Заслужений працівник народної освіти України, Відмінник освіти України, стипендіат державної стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров’я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери, академік Академії наук вищої освіти України.

Освіта вища –у 1977 закінчив юрид. ф-т Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Правознавство». Проходив службу в органах внутрішніх справ з 1977 по 1982 р. слідчим, ст. слідчим Шевченківського РВВС в м. Києві. З 1982 по 1994 навчався в ад’юнктурі Київської вищої школи МВС СРСР, де достроково захистив кандидатську дисертацію на тему: «Уголовно-правовая ответственность за получение незаконного вознаграждения от граждан за выполнение работ в сфере обслуживания населения» за спеціальністю 12. 00.08 ─ кримінальне право, кримінологія; кримінально-виконавче право. Диплом ЮР № 002897 від 24 квітня 1985 року.
. 1984-1992 роки – викладач, старший викладач, заступник начальника кафедри кримінального права Київської вищої школи МВС СРСР. Основними напрямками роботи була розробка теоретичних і прикладних проблем економічної та екологічної злочинності в Україні.
1993 рік - рішенням Вченої ради Української академії внутрішніх справ присвоєно вчене звання доцента по кафедрі кримінального права. Атестат доцента ДЦ № 001012 від 16 червня 1993 року.
1992-1999 роки ─ начальник кафедри кримінального права Національної академії внутрішніх справ. Основними напрямками роботи була розробка теоретичних і прикладних проблем кваліфікації злочинів у сфері довкілля та економічних злочинів.
03. 1999 по 10. 1999 роки – професор кафедри кримінально-правових дисциплін Київського державного університету культури і мистецтв. Основними напрямками роботи була розробка кваліфікації злочинів проти життя та здоров’я особи та екологічних злочинів.
1999-2004 роки ─ завідувач кафедри цивільно-правових та кримінально-правових дисциплін ВНЗ «Національна академія управління».
2004-2010 роки ─ завідувач кафедри цивільного, господарського та кримінального права ВНЗ «Національна академія управління».
2009 рік ─ рішенням Вищої атестаційної комісії України присуджено науковій ступінь доктора юридичних наук за спеціальністю 12. 00.08 ─ кримінальне право, кримінологія; кримінально-виконавче право. Тема «Кримінально-правова охорона навколишнього природного середовища: проблеми законодавства, теорії та практики».
2010-2014 роки ─ професор, перший проректор ВНЗ «Національна академія управління».
. 2013 рік ─ рішенням Атестаційної комісії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту присвоєно вчене звання професора кафедри кримінального права та процесу. Атестат професора 12 ПР № 008654 від 25 квітня 2013 року, протокол №4/01-П.
2014 – по т.ч. ─ перший проректор ВНЗ «Національна академія управління», професор кафедри кримінального права, кримінології, цивільного та господарського права.
Є членом Вченої Ради ВНЗ «Національна академія управління» та Наук.-консультативної Ради Вищого спеціаліз. суду України з розгляду цив. та крим. справ, гол. ред. наук. фахового журналу «Юридична наука».
З 28.12. 2018 р. є Головою вченої спеціалізованої ради К 26.889.02 із захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності – 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія;кримінально-виконавче право

Дисципліни, що викладає: кримінальне право.ГРЯНКА ГРИГОРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Доцент, кандидат юридичних наук

У 1986 р. закінчив Київську школу МВС СРСР, отримав спеціальність правознавство, кваліфікацію юриста. У 2008 р. закінчив Київський національний університет внутрішніх справ за освітньо-професійною програмою підготовки магістра, отримав спеціальність правознавство, кваліфікацію юриста, диплом магістра. У вересні 2010 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук «Адміністративно-процесуальний примус за Кодексом України про адміністративні правопорушення».
У березні 2013 року присвоєно вчене звання «доцент» по кафедрі адміністративного права і процесу. Загальний педагогічний стаж роботи у вищих навчальних закладах складає 25 років.
Коло наукових інтересів: процесуальний примус, заходи забезпечення провадження.

Дисципліни, які викладає: Взаємодія поліції з органами публічної влади, Виявлення та розслідування злочинів в сфері ІТ-технологій, Виявлення та розслідування злочинів у сфері економіки, Виявлення та розслідування кіберзлочинів, Виявлення та розслідування корупційних злочинів, Запобігання і протидія корупції, Кваліфікація злочинів у сфері ІТ-технологій, Кваліфікація майнових злочинів, Кримінально-правова характеристика злочинів пов’язаних з терористичною діяльністю, Кримінологічна безпека економічної діяльності, Організація і тактика діяльності кримінальної поліції у протидії злочинам, Прийняття кримінально-процесуальних рішень, Прокуратура, Процесуальне керівництво у досудовому провадженні, Складання процесуальних документів у досудовому розслідуванні, Судове провадження

ФЕСЬКОВ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ

Старший викладач кафедри кримінального права, процесу та криміналістики, кандидат юридичних наук

У 1980 році закінчив стаціонар юридичного факультету Львівського державного університету ім. І. Франка.

Загальний педагогічний стаж роботи у вищих навчальних закладах складає 37 років. Викладає таки навчальні дисципліни, як криміналістика та кримінальний процес.

Кандидатську дисертацію за темою «Європейська соціальна хартія (переглянута) і трудове законодавство України: питання адаптації» за спеціальністю 12.00.05 захистив у Харківському Національному університеті внутрішніх справ у 2003 році.

Коло наукових інтересів: інноваційні методики розслідування злочинів, криміналістична тактика.

Автор і співавтор понад 25 наукових праць, серед них, зокрема, є такі:

 • Трудове законодавство України і Європейська соціальна хартія (переглянута): питання адаптації. Монографія. – К.: Знання, 2005. – 276 с.
 • Порядок призначення окремих видів експертиз.: навч. пос./ Азаров Ю.І., Заїка С.О., Орлов Ю.Ю., Феськов М.М./. – К.: Нац. акад.внутр. Справ, 2010.–164 с.
 • Криміналістика. Підручник. К.: «Центр учбової літератури». 2015. – 544 с. (у співавторстві, гл 28).
 • Криміналістика. Мультимедійний підручник. 2016 ( у співавторстві).


  НАЗАРОВ ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ


  Доцент кафедри кримінального права, процесу та криміналістики Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія», кандидат психологічних наук, доцент, полковник поліції у відставці .

  У 1999 році закінчив Університет внутрішніх справ (м. Харків) за двома спеціальностями «Практична психологія» та «Правознавство». Має кваліфікацію поліграфолога, судового експерта психолога. Провів більше 1000 різноманітних психофізіологічних досліджень із застосуванням поліграфа. З 1994 по 2014 роки проходив службу в органах внутрішніх справ та Національній поліції Україні, в теперішній час є пенсіонером Національній поліції України. Працював начальником центру практичної психології при УМВС України в Миколаївській області, заступником начальників міськрайвідділів по роботі з персоналом, начальником сектору психологічної, мистецтвознавчої, фототехнічної і портретної експертизи в Науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі при ГУМВС України в Одеській області, заступником начальника науково-дослідної лабораторії психологічного супроводження службової діяльності органів внутрішніх справ (на правах управління) Державного науково-дослідного інституту МВС України, головним психологом Департаменту кадрового забезпечення Національній поліції України. Нагороджений відзнакою Президента України. В 2007 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 19.00.06. – юридична психологія на тему: «Гендерні особливості смислової сфери осіб, що вичинили насильницькій злочин». Включений до складу низькі міжнародних та українських професійних організацій: Міжнародного співтовариства поліграфологів (США), "Товариства психологів України" (Україна), Незалежної науково-дослідного експертного союзу (Україна), Технічного комітету Е52 "Судова психофізіологія в галузі стандартизації діяльності поліграфологів" Міжнародної організації ASTM International (США). У грудні 2016 обраний до складу Координаційної ради професійної громадської організації "Колегія поліграфологів України", виступає науковим консультантом секції судово-психологічної експертизи Науково-консультаційного і методичної ради при Міністерстві юстиції України з 2012 року в рамках науково-методичного співробітництва. Включений до складу єдиного державного Реєстру атестованих судових експертів психологів Міністерства юстиції України. Має стаж експертної практики з 2002 року. Засновник і видавець реферативно-наукового online журналу "Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа та спеціальних знань в юридичній практиці" /ISSN: 2521-1463/. Педагогічною діяльністю пов'язаної з викладанням психолого-правових дисциплін займається з 1999 року за сумісництвом, обіймав посади викладача, доцента, професора. З 2012 року э здобувачем на здобуття вченого ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 19.00.06 – юридична психологія по темі дисертаційного дослідження: «Теорія та практика судово-психологічної експертизи в кримінальному судочинстві». Коло наукових інтересів: судово-психологічна експертиза, психофізіологічне дослідження із застосуванням поліграфа, психологічне забезпечення оперативно-службової діяльності в Національній поліції України, судова експертиза. Дисципліни, які викладає: Базові психологічні методи детекції прихованої інформації, Основи психологічної верифікації свідчень в юридичній діяльності, Поліграфологічні та не інструментальні основи перевірки показів людини, Психологія слідчої та оперативно-розшукової діяльності, Судові експертизи, Сучасні методи оцінки достовірності повідомленої інформації, Юридична психологія.


БУКАЧ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

У 1997 році закінчив Національну академію внутрішніх справ України. Кандидат юридичних наук ( 2004 р.) доцент (2010 р.).

Кандидатську дисертацію на тему «Конституційні політичні права та їх забезпечення міліцією» (спеціальність 12.00.02 – конституційне право; муніципальне захистив у 2004 році у Національній академії внутрішніх справ.

Сфера наукових інтересів: права та свободи людини і громадянина; конституційне право України та зарубіжних країн; захист прав та свобод людини та громадянина у кримінальному судочинстві; право ЄС.

Стаж роботи у ВНЗ – 15 років.

Автор і співавтор понад 50 наукових праць, серед них, зокрема, є такі:

1. Букач В.В., Олійник А.Ю. Конституційні політичні права та свободи людини і громадянина в Україні: Монографія. – Д.: Дніпроп. Держ. Ун-т внутр. Справ, 2006. – 172 с.;

2. Букач В.В. Програмний продукт «Посібник «Конституційне право України» Зареєстрований патент МОН Державним департаментом інтелектуальної власності // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №23810 від 05.03.2008 р.;

3. Актуальні проблеми конституційного права України (текст): підручник Авторський колектив: Букач В.В. – к.ю.н., доцент кафедри; Кулик Т.О. – викладач кафедри; Лазаренко Л.А. – старший викладач кафедри, к.ю.н.; Олійник А.Ю. – професор кафедри, к.ю.н., професор, Юрковська Л.Г. – викладач кафедри та ін./за заг. ред. проф. Олійника А.Ю.:-К.:2013.- 554 с. Затверджено Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

ВАСИЛЕНКО ЮЛІЯ ВАСИЛІВНА

Доцент кафедри кримінального права, процесу та криміналістики, кандидат юридичних наук

У 2005 році закінчила факультет правничих наук Національного університету «Києво-Могилянська академія».

Кандидатську дисертацію на тему “Організаційно-правові аспекти санації банківської установи” ( спеціальність 12.00.07 – адміністративне право і процес, фінансове право, інформаційне право) захистила у 2013 році у Інституті держави і права імені В.М. Корецького НАН України.

Напрям наукових інтересів: заходи кримінально-правового впливу; медіація в кримінальних справах; пробація засуджених.

Автор і співавтор понад 13 наукових праць, серед них, зокрема, є такі:

 • До питання про пробацію неповнолітніх правопорушників в Канаді//Актуальні проблеми соціального права: Збірник матеріалів учасників всеукраїнських соціальних програм (заходів) ВГОІ “Інститут реабілітації та соціальних технологій” у 2017 р./За загальною редакцією М.І.Іншина, В.Л.Костюка, В.О.Попелюшка. – К.: ПВГОІ “ІР СТ Україна”, 2017. – С.85-90.

 • Відповідальність керівників банку за результати його діяльності як захід забезпечення захисту інтересів вкладників та кредиторів банку//Актуальні проблеми соціального права: Збірник матеріалів учасників всеукраїнських соціальних програм (заходів) ВГОІ “Інститут реабілітації та соціальних технологій” у 2014 р./За загальною редакцією М.І.Іншина, В.Л.Костюка, В.О.Попелюшка. – К.: ПВГОІ “ІР СТ Україна”, 2015. – С.74-81.


ВІТОМСЬКИЙ ЮРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ

К.пс.н., доцент.

Навчальні дисципліни, які викладає: «Загальна психологія», «Історія психології», «Психологія особистості», «Психологія управління», «Основи біології та генетики людини», «Соціальна психологія», «Екстремальна та кризова психологія», «Психологічні аспекти політичної діяльності», «Екзистенціальна психологія», «Психофізіологія».

Сфера наукових інтересів: формування професійної компетентності майбутнього психолога, його професійна самореалізація.

КОРЕНЬ АЛЛА МИКОЛАЇВНА

К.пед.н., викладач.

Навчальні дисципліни, які викладає: «Основи психіатрії», « Нейропсихологія», «Порівняльна психологія і зоопсихологія» .«Основи психотерапії», «Практикум з загальної психології», «Експериментальна психологія», «Обробка і аналіз результатів психологічного дослідження» «Основи науково-дослідної роботи в галузі психології».

Сфера наукових інтересів: формування професійної компетентності майбутнього психолога, його професійна самореалізація.

АБРАМЯН ВОЛОДИМИР ЦОЛАКОВИЧ

К. пед.н., викладач.

Навчальні дисципліни, які викладає: загальна психологія, етнопсихологія,

Сфера наукових інтересів: кримінальна психологія, особистість викладача, професійна майстерність викладача.