Науково-дослідна робота

Київський інститут інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія» здійснює наукову діяльність, пріоритетні напрями, основні завдання й умови організації якої визначаються чинним законодавством України.

Основними завданнями наукової діяльності в Інституті є:

1) отримання високоякісної, конкурентоздатної наукової продукції, яка відповідає потребам розвитку сучасного суспільства;

2) розвиток фундаментальних і прикладних наукових досліджень;

3) забезпечення підтримки і розвитку наукових шкіл, сприяння розбудові нових напрямів наукової діяльності;

4) використання і комерціалізація результатів наукових досліджень та розробок, а також випуск на ринок нової конкурентоздатної наукової продукції;

5) ефективне використання наукового потенціалу Інституту для вирішення актуальних проблем розвитку сучасного суспільства;

6) розвиток різних форм наукової співпраці, у тому числі міжнародної, для розв’язання складних наукових проблем.

Основними формами реалізації наукової діяльності в Інституті є:

1) здійснення наукових досліджень за планами науково-дослідної роботи кафедр;

2) здійснення наукових досліджень за тематичними планами науково-дослідних робіт, в тому числі які фінансуються за рахунок коштів державного бюджету;

3) здійснення наукових досліджень за договорами з підприємствами, установами та організаціями;

4) здійснення індивідуальних наукових досліджень у межах планів підготовки кандидатів (докторів філософії) та докторів наук;

5) здійснення експертних, аналітичних, консультативних робіт та надання наукових висновків на замовлення органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, у тому числі за кошти фізичних та юридичних осіб;

6) участь у підготовці проектів нормативно-правових актів, актів індивідуальної дії та інших правових документів для органів державної влади і органів місцевого самоврядування.

Наукова діяльність в Інституті є невід’ємною складовою освітньої діяльності і здійснюється, у тому числі, з метою інтеграції наукової, навчальної і виробничої діяльності. Інститут провадить інноваційну освітню діяльність шляхом:

1) створення, вдосконалення освітніх, навчальних, виховних, управлінських систем, їх компонентів, через розроблення й використання у сфері освіти результатів наукових досліджень та розробок, які істотно поліпшують результати освітньої діяльності;

2) організації структурних підрозділів Інституту, у тому числі кафедр та лабораторій, у судових і правоохоронних органах, на підприємствах, в установах та організаціях;

3) залучення здобувачів вищої освіти до участі в науковій діяльності, у тому числі у науково-дослідних роботах, що виконуються за рахунок коштів державного бюджету і за договорами із замовниками;

4) проведення наукових конференцій, конкурсів наукових, творчих робіт та інших наукових заходів із залученням до їх участі здобувачів вищої освіти чи серед останніх;

5) залучення провідних вітчизняних та зарубіжних науковців до навчального процесу.

Основними суб’єктами наукової діяльності Інституту є наукові та науково-педагогічні працівники. До проведення наукових досліджень в Інституті залучаються штатні працівники, а також здобувачі вищої освіти і працівники органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій.

Основним осередком наукової діяльності Інституту є кафедра.

З метою оприлюднення та апробації результатів наукових досліджень, поширення наукових знань і їх впровадження у виробництво та навчальний процес в Інституті створюються та діють веб-сайти, публікуються монографії, збірники наукових праць, наукові журнали, інші, у тому числі електронні, видання, проводяться наукові конференції, виставки наукової продукції, інші заходи.

З метою забезпечення якості наукової діяльності, а також якості освітньої діяльності та вищої освіти в Інституті створюється та діє система запобігання та виявлення академічного плагіату в наукових працях працівників Інституту і здобувачів вищої освіти.

В Інституті функціонує Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених, метою діяльності є творення сприятливих умов для науково- дослідної роботи та інноваційної діяльності студентів, аспірантів і молодих вчених Інституту, об’єднання їхніх зусиль для вирішення актуальних проблем сучасної науки.

-представлення інтересів студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених перед адміністрацією Інституту та іншими організаціями з питань наукової роботи та розвитку академічної кар’єри;

  • популяризація наукової діяльності серед студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених, залучення їх до реалізації наукових досліджень, проектів, програм (у т. ч. міжнародних), інноваційної діяльності та академічної мобільності;
  • підвищення якості наукових досліджень та проектної діяльності студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Інституту;
  • розвиток співпраці з українськими та зарубіжними вищими закладами освіти, науковими установами, державними й недержавними організаціями;
  • сприяння в організації діяльності студентських наукових гуртків, лабораторій, центрів тощо;
  • проведення організаційних, наукових та освітніх заходів різних рівнів: конференцій, круглих столів, семінарів, тренінгів, майстер-класів, публічних лекцій та наукових читань відомих вчених тощо;
  • участь у виданні наукових збірників наукових праць і досліджень студентів та молодих вчених;
  • підтримка зв’язків з науковими товариствами студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених українських та зарубіжних закладів вищої освіти;
  • здійснення інших функцій, спрямованих на реалізацію завдань Наукового товариства та не суперечать законодавству України.

-сприяння участі студентів у Всеукраїнських олімпіадах з навчальних дисциплін, напрямів підготовки і спеціальностей;

-поширення результатів наукової діяльності студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених та діяльності Наукового товариства через соціальні мережі та засоби масової інформації;

-прийняття протокольних рішень, що регулюють питання функціонування Наукового товариства;

Положення про Наукове товариство

Положення про науковий гуртокНовини

2022-05-18

Нарада з керівниками структурних підрозділів Інституту

Обговорення питань організації освітнього процесу в Київському інституті інтелектуальної власності та права НУ "ОЮА"

Докладніше

2022-05-11

Участь у Міжнародному фестивалі-конкурсі «Прес-весна на Дніпрових схилах 2022»

​Київський інститут інтелектуальної власності та права НУ "ОЮА" взяв участь у онлайн-заходах Міжнародного фестивалю-конкурсу «Прес-весна на Дніпрових схилах 2022».

Докладніше

2022-05-01

Привітання з Днем народження Сергія Васильовича Ківалова

Науково-педагогічний колектив та студенти Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія» вітають з Днем народження президента Київського інституту інтелектуальної власності та права НУ «ОЮА» професора, академіка, Заслуженого юриста України Сергія Васильовича Ківалова.

Докладніше

2022-04-23

Христос Воскрес!

Христос воскрес Великоднє привітання ректора Київського інституту інтелектуальної власності та права НУ "ОЮА" д.ю.н., проф. Фелика В.І.

Докладніше

2022-04-16

Зміст і структура національного мультипредметного тестування

У межах вступної кампанії 2022 року для вступу на бакалаврат Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія» передбачено проведення національного мультипредметного тестування (НМТ)

Докладніше

2022-04-16

ДО УВАГИ ВИПУСКНИКІВ 11-Х КЛАСІВ! НМТ (БЛОК З МАТЕМАТИКИ)

Зміст, структура й оцінювання блоку з математики національного мультипредметного тестування

Докладніше

2022-04-07

До уваги випускників 11-х класів! НМТ (блок з української мови)

Зміст, структура й оцінювання блоку національного мультипредметного тестування з української мови.

Докладніше

2022-04-06

Освітній процес підтримує емоційний стан та гуртує нас для Перемоги

В Київському інституті інтелектуальної власності та права НУ "ОЮА" освітній процес триває в онлайн-режимі

Докладніше

2022-04-03

До уваги вступників 2022 року!

Шановні друзі, війна змінила наші життя, і певні події складно планувати, однак, здобуття вищої освіти є надважливим правом кожного, тому для реалізації цього права у 2022 році Вам необхідно ознайомитись з інформацією, поданою нижче.

Докладніше

2022-02-19

Другий шаховий турнір Відкритого кубку Києва «Гран-прі 64»

У Київському інституті інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія» проходить другий шаховий турнір Відкритого кубку Києва «Гран-прі 64»

Докладніше

2022-02-16

Акредитація ОП Право бакалаврського рівня вищої освіти

21-23 лютого 2022 року у Київському інституті інтелектуальної власності та права Національного університету "Одеська юридична академія" проходитиме акредитаційна експертиза за спеціальністю 081 "Право" за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти.

Докладніше

2022-01-28

Шаховий турнір "Відкритий Кубок Києва «Гран-прі 64»"

Київський інститут інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія» виступив співорганізатором шахового турніру Відкритий Кубок Києва «Гран-прі 64» (28-30 січня 2022р.)

Докладніше

2022-01-24

Запрошуємно на навчання за державним замовленням

Обсяги державного замовлення для Київського інституту інтелектуальної власності та права НУ "ОЮА"

Докладніше

2022-01-01

З Днем Народження, Василю Івановичу!

1 січня відзначає День Народження ректор Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія» доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України ФЕЛИК Василь Іванович

Докладніше