Наука

Київський інститут інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія» здійснює наукову діяльність, пріоритетні напрями, основні завдання й умови організації якої визначаються чинним законодавством України.

Основними завданнями наукової діяльності в Інституті є:

1) отримання високоякісної, конкурентоздатної наукової продукції, яка відповідає потребам розвитку сучасного суспільства;

2) розвиток фундаментальних і прикладних наукових досліджень;

3) забезпечення підтримки і розвитку наукових шкіл, сприяння розбудові нових напрямів наукової діяльності;

4) використання і комерціалізація результатів наукових досліджень та розробок, а також випуск на ринок нової конкурентоздатної наукової продукції;

5) ефективне використання наукового потенціалу Інституту для вирішення актуальних проблем розвитку сучасного суспільства;

6) розвиток різних форм наукової співпраці, у тому числі міжнародної, для розв’язання складних наукових проблем.

Основними формами реалізації наукової діяльності в Інституті є:

1) здійснення наукових досліджень за планами науково-дослідної роботи кафедр;

2) здійснення наукових досліджень за тематичними планами науково-дослідних робіт, в тому числі які фінансуються за рахунок коштів державного бюджету;

3) здійснення наукових досліджень за договорами з підприємствами, установами та організаціями;

4) здійснення індивідуальних наукових досліджень у межах планів підготовки кандидатів (докторів філософії) та докторів наук;

5) здійснення експертних, аналітичних, консультативних робіт та надання наукових висновків на замовлення органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, у тому числі за кошти фізичних та юридичних осіб;

6) участь у підготовці проектів нормативно-правових актів, актів індивідуальної дії та інших правових документів для органів державної влади і органів місцевого самоврядування.

Наукова діяльність в Інституті є невід’ємною складовою освітньої діяльності і здійснюється, у тому числі, з метою інтеграції наукової, навчальної і виробничої діяльності. Інститут провадить інноваційну освітню діяльність шляхом:

1) створення, вдосконалення освітніх, навчальних, виховних, управлінських систем, їх компонентів, через розроблення й використання у сфері освіти результатів наукових досліджень та розробок, які істотно поліпшують результати освітньої діяльності;

2) організації структурних підрозділів Інституту, у тому числі кафедр та лабораторій, у судових і правоохоронних органах, на підприємствах, в установах та організаціях;

3) залучення здобувачів вищої освіти до участі в науковій діяльності, у тому числі у науково-дослідних роботах, що виконуються за рахунок коштів державного бюджету і за договорами із замовниками;

4) проведення наукових конференцій, конкурсів наукових, творчих робіт та інших наукових заходів із залученням до їх участі здобувачів вищої освіти чи серед останніх;

5) залучення провідних вітчизняних та зарубіжних науковців до навчального процесу.

Основними суб’єктами наукової діяльності Інституту є наукові та науково-педагогічні працівники. До проведення наукових досліджень в Інституті залучаються штатні працівники, а також здобувачі вищої освіти і працівники органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій.

Основним осередком наукової діяльності Інституту є кафедра.

З метою оприлюднення та апробації результатів наукових досліджень, поширення наукових знань і їх впровадження у виробництво та навчальний процес в Інституті створюються та діють веб-сайти, публікуються монографії, збірники наукових праць, наукові журнали, інші, у тому числі електронні, видання, проводяться наукові конференції, виставки наукової продукції, інші заходи.

З метою забезпечення якості наукової діяльності, а також якості освітньої діяльності та вищої освіти в Інституті створюється та діє система запобігання та виявлення академічного плагіату в наукових працях працівників Інституту і здобувачів вищої освіти.

В Інституті функціонує Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених, метою діяльності є творення сприятливих умов для науково- дослідної роботи та інноваційної діяльності студентів, аспірантів і молодих вчених Інституту, об’єднання їхніх зусиль для вирішення актуальних проблем сучасної науки.

-представлення інтересів студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених перед адміністрацією Інституту та іншими організаціями з питань наукової роботи та розвитку академічної кар’єри;

  • популяризація наукової діяльності серед студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених, залучення їх до реалізації наукових досліджень, проектів, програм (у т. ч. міжнародних), інноваційної діяльності та академічної мобільності;
  • підвищення якості наукових досліджень та проектної діяльності студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Інституту;
  • розвиток співпраці з українськими та зарубіжними вищими закладами освіти, науковими установами, державними й недержавними організаціями;
  • сприяння в організації діяльності студентських наукових гуртків, лабораторій, центрів тощо;
  • проведення організаційних, наукових та освітніх заходів різних рівнів: конференцій, круглих столів, семінарів, тренінгів, майстер-класів, публічних лекцій та наукових читань відомих вчених тощо;
  • участь у виданні наукових збірників наукових праць і досліджень студентів та молодих вчених;
  • підтримка зв’язків з науковими товариствами студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених українських та зарубіжних закладів вищої освіти;
  • здійснення інших функцій, спрямованих на реалізацію завдань Наукового товариства та не суперечать законодавству України.

-сприяння участі студентів у Всеукраїнських олімпіадах з навчальних дисциплін, напрямів підготовки і спеціальностей;

-поширення результатів наукової діяльності студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених та діяльності Наукового товариства через соціальні мережі та засоби масової інформації;

-прийняття протокольних рішень, що регулюють питання функціонування Наукового товариства;

Положення про Наукове товариство

Положення про науковий гуртокНовини

2022-10-03

Поєднання теорії та практики в освітньому процесі

Бінарні заняття для магістрів освітньої програми "Міжнародне право"

Докладніше

2022-09-20

Студенти обрали голову студентського самоврядування

20 вересня 2022 року в Київському інституті інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія» відбулися вибори голови Студентського самоврядування Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія».

Докладніше

2022-09-17

Вибори голови Студентського самоврядування

Передвиборча програма кандидата на посаду голови Студентського самоврядування Ганни Скрипник

Докладніше

2022-09-10

Підготовчі курси для майбутніх абітурієнтів

​Київський інститут інтелектуальної власності і права Національного університету «Одеська юридична академія» запрошує на підготовчі курси!

Докладніше

2022-09-05

Навчальний рік розпочато

​5 вересня 2022 року в Київському інституті інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія» розпочалося навчання

Докладніше

2022-09-03

Початок 2022/2023 навчального року

5 вересня 2022 року розпочинається навчальний процес у Київському інституті інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія»

Докладніше

2022-08-23

Державний Прапор України - символ нашої України

Державний Прапор України як символ нашої країни є втіленням національної єдності, честі та гідності, традицій державотворення, історії та сьогодення України

Докладніше

2022-08-17

Продовжено прийом заяв до Фахового коледжу

Випускникам 9-х та 11-х класів! Набір вступників до фахового коледжу на базі базової та повної загальної середньої освіти продовжено до 26 серпня 2022 року

Докладніше

2022-08-07

Магістрам 2022!!! Складання МКТ/МТНК

​З 10 по 17 серпня 2022 року відбуватиметься складання магістерського комплексного тесту (МКТ) для вступників на спеціальності 081 «Право» та 293 «Міжнародне право» та магістерського тесту навчальної компетентності (МТНК) на спеціальності 053 «Психологія» та 073 «Менеджмент».

Докладніше

2022-08-04

Подання заяв на навчання у Фаховому коледжі

​Продовжується подання заяв вступників до Фахового коледжу. Термін навчання 3 роки.

Докладніше

2022-07-30

Порядок подання електронних заяв до бакалаврату

29 липня 2022 року розпочато подання електронних заяв на вступ для отримання освітнього ступеня бакалавра у Київському інституті інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія».

Докладніше