Науково-дослідна робота

Київський інститут інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія» здійснює наукову діяльність, пріоритетні напрями, основні завдання й умови організації якої визначаються чинним законодавством України.

Основними завданнями наукової діяльності в Інституті є:

1) отримання високоякісної, конкурентоздатної наукової продукції, яка відповідає потребам розвитку сучасного суспільства;

2) розвиток фундаментальних і прикладних наукових досліджень;

3) забезпечення підтримки і розвитку наукових шкіл, сприяння розбудові нових напрямів наукової діяльності;

4) використання і комерціалізація результатів наукових досліджень та розробок, а також випуск на ринок нової конкурентоздатної наукової продукції;

5) ефективне використання наукового потенціалу Інституту для вирішення актуальних проблем розвитку сучасного суспільства;

6) розвиток різних форм наукової співпраці, у тому числі міжнародної, для розв’язання складних наукових проблем.

Основними формами реалізації наукової діяльності в Інституті є:

1) здійснення наукових досліджень за планами науково-дослідної роботи кафедр;

2) здійснення наукових досліджень за тематичними планами науково-дослідних робіт, в тому числі які фінансуються за рахунок коштів державного бюджету;

3) здійснення наукових досліджень за договорами з підприємствами, установами та організаціями;

4) здійснення індивідуальних наукових досліджень у межах планів підготовки кандидатів (докторів філософії) та докторів наук;

5) здійснення експертних, аналітичних, консультативних робіт та надання наукових висновків на замовлення органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, у тому числі за кошти фізичних та юридичних осіб;

6) участь у підготовці проектів нормативно-правових актів, актів індивідуальної дії та інших правових документів для органів державної влади і органів місцевого самоврядування.

Наукова діяльність в Інституті є невід’ємною складовою освітньої діяльності і здійснюється, у тому числі, з метою інтеграції наукової, навчальної і виробничої діяльності. Інститут провадить інноваційну освітню діяльність шляхом:

1) створення, вдосконалення освітніх, навчальних, виховних, управлінських систем, їх компонентів, через розроблення й використання у сфері освіти результатів наукових досліджень та розробок, які істотно поліпшують результати освітньої діяльності;

2) організації структурних підрозділів Інституту, у тому числі кафедр та лабораторій, у судових і правоохоронних органах, на підприємствах, в установах та організаціях;

3) залучення здобувачів вищої освіти до участі в науковій діяльності, у тому числі у науково-дослідних роботах, що виконуються за рахунок коштів державного бюджету і за договорами із замовниками;

4) проведення наукових конференцій, конкурсів наукових, творчих робіт та інших наукових заходів із залученням до їх участі здобувачів вищої освіти чи серед останніх;

5) залучення провідних вітчизняних та зарубіжних науковців до навчального процесу.

Основними суб’єктами наукової діяльності Інституту є наукові та науково-педагогічні працівники. До проведення наукових досліджень в Інституті залучаються штатні працівники, а також здобувачі вищої освіти і працівники органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій.

Основним осередком наукової діяльності Інституту є кафедра.

З метою оприлюднення та апробації результатів наукових досліджень, поширення наукових знань і їх впровадження у виробництво та навчальний процес в Інституті створюються та діють веб-сайти, публікуються монографії, збірники наукових праць, наукові журнали, інші, у тому числі електронні, видання, проводяться наукові конференції, виставки наукової продукції, інші заходи.

З метою забезпечення якості наукової діяльності, а також якості освітньої діяльності та вищої освіти в Інституті створюється та діє система запобігання та виявлення академічного плагіату в наукових працях працівників Інституту і здобувачів вищої освіти.

Збірник тез міжвузівського круглого столу: "Адміністративне право України: проблеми теорії та практики"

Новини

2021-09-19

До уваги вступників у магістратуру!

15 вересня 2021 року розпочався прийом заяв для вступу у магістратуру

Докладніше

2021-09-19

Оголошення

Відкрита зустріч ОП Правоохоронна діяльність (другий рівень вищої освіти)

Докладніше

2021-09-19

Оголошення

Відкрита зустріч ОП Міжнародне право (другий рівень вищої освіти)

Докладніше

2021-09-06

Урочистий початок навчального року

6 вересня 2021 року у Київському інституті інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія» відбулися урочистості з нагоди початку навчального року та посвяти у першокурсники.

Докладніше

2021-09-03

Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання і перспективи розвитку судової експертизи і криміналістики»

​3 вересня 2021 року відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання і перспективи розвитку судової експертизи і криміналістики». 

Докладніше

2021-08-26

26 серпня - Збори трудового колективу

26 серпня 2021 року відбулися збори трудового колективу Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету "Одеська юридична академія" з нагоди підготовки до початку навчального процесу

Докладніше

2021-08-24

З Днем Незалежності!

Вітаємо з 30-ю річницею Незалежності України!

Докладніше

2021-08-18

ВІтаємо першокурсників!

Навчальний процес розпочнеться 3 вересня!!!

Докладніше

2021-07-29

Військова підготовку

​Студенти Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету "Одеська юридична академія" маю можливість навчатися за програмою підготовки офіцерів запасу

Докладніше

2021-07-15

Подання електронних заяв для бакалаврів після 11 класів

Подання електронних заяв для бакалаврів після 11 класів до Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету "Одеська юридична академія"

Докладніше

2021-07-10

Реєстрація електронних кабінетів вступників

​1 липня 2021 р. розпочалася реєстрація електронних кабінетів для вступу на бакалавра та магістра

Докладніше

2021-07-09

Випускникам 9-их класів!!!

Набір до Фахового коледжу Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету«Одеська юридична академія»

Докладніше

2021-06-04

Вітання з нагоди Дня народження професора кафедри кримінального права, процесу і криміналістики Матвійчука Валерія Констянтиновича

​4 червня 2021 року директор Київського інституту інтелектуальної власності та права, Заслужений юрист України, професор, д.ю.н. Василь Іванович Фелик, адміністрація Інституту та професорсько-викладацький склад кафедри кримінального права, процесу і криміналістики привітали Заслуженого працівника народної освіти України, Відмінника освіти України, стипендіата державної стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров’я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери, академіка Академії наук вищої освіти України, професора кафедри кримінального права, процесу і криміналістики Матвійчука Валерія Констянтиновича з нагоди Дня народження.

Докладніше

2021-06-01

Коледж Київського Інституту інтелектуальної власності та права НУ «ОЮА» запрошує на підготовчі курси!

Навчання відбувається у вигляді теоретичних занять та тренувальних тестувань, які моделюють вступні випробування до Коледжу та ЗНО. Заняття проводяться за розкладом щосуботи.

Докладніше

2021-05-28

Урочисте відкриття спортивно-оздоровчого комплексу Київського інституту інтелектуальної власності та права НУ "ОЮА"

​Все краще для студентів! Під цим гаслом за підтримки та сприяння Президента НУ ОЮА, Заслуженого юриста України, академіка, професора Сергія Васильовича Ківалова та директора КІІВП, Заслуженого юриста України, професора, д.ю.н. Василя Івановича Фелика 28 травня 2021 року відбулося відкриття спортивно-оздоровчого комплексу Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету "Одеська юридична академія". Це надзвичайно потужній й масштабний проект, який уже сьогодні реалізовано у життя, що доводить - Національний університет "Одеська юридична академія" виступає справжнім еталоном для наслідування. Для нас навчання та здоровий активний відпочинок студентів - є пріоритетом розвитку!

Докладніше