Науково-дослідна робота

Київський інститут інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія» здійснює наукову діяльність, пріоритетні напрями, основні завдання й умови організації якої визначаються чинним законодавством України.

Основними завданнями наукової діяльності в Інституті є:

1) отримання високоякісної, конкурентоздатної наукової продукції, яка відповідає потребам розвитку сучасного суспільства;

2) розвиток фундаментальних і прикладних наукових досліджень;

3) забезпечення підтримки і розвитку наукових шкіл, сприяння розбудові нових напрямів наукової діяльності;

4) використання і комерціалізація результатів наукових досліджень та розробок, а також випуск на ринок нової конкурентоздатної наукової продукції;

5) ефективне використання наукового потенціалу Інституту для вирішення актуальних проблем розвитку сучасного суспільства;

6) розвиток різних форм наукової співпраці, у тому числі міжнародної, для розв’язання складних наукових проблем.

Основними формами реалізації наукової діяльності в Інституті є:

1) здійснення наукових досліджень за планами науково-дослідної роботи кафедр;

2) здійснення наукових досліджень за тематичними планами науково-дослідних робіт, в тому числі які фінансуються за рахунок коштів державного бюджету;

3) здійснення наукових досліджень за договорами з підприємствами, установами та організаціями;

4) здійснення індивідуальних наукових досліджень у межах планів підготовки кандидатів (докторів філософії) та докторів наук;

5) здійснення експертних, аналітичних, консультативних робіт та надання наукових висновків на замовлення органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, у тому числі за кошти фізичних та юридичних осіб;

6) участь у підготовці проектів нормативно-правових актів, актів індивідуальної дії та інших правових документів для органів державної влади і органів місцевого самоврядування.

Наукова діяльність в Інституті є невід’ємною складовою освітньої діяльності і здійснюється, у тому числі, з метою інтеграції наукової, навчальної і виробничої діяльності. Інститут провадить інноваційну освітню діяльність шляхом:

1) створення, вдосконалення освітніх, навчальних, виховних, управлінських систем, їх компонентів, через розроблення й використання у сфері освіти результатів наукових досліджень та розробок, які істотно поліпшують результати освітньої діяльності;

2) організації структурних підрозділів Інституту, у тому числі кафедр та лабораторій, у судових і правоохоронних органах, на підприємствах, в установах та організаціях;

3) залучення здобувачів вищої освіти до участі в науковій діяльності, у тому числі у науково-дослідних роботах, що виконуються за рахунок коштів державного бюджету і за договорами із замовниками;

4) проведення наукових конференцій, конкурсів наукових, творчих робіт та інших наукових заходів із залученням до їх участі здобувачів вищої освіти чи серед останніх;

5) залучення провідних вітчизняних та зарубіжних науковців до навчального процесу.

Основними суб’єктами наукової діяльності Інституту є наукові та науково-педагогічні працівники. До проведення наукових досліджень в Інституті залучаються штатні працівники, а також здобувачі вищої освіти і працівники органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій.

Основним осередком наукової діяльності Інституту є кафедра.

З метою оприлюднення та апробації результатів наукових досліджень, поширення наукових знань і їх впровадження у виробництво та навчальний процес в Інституті створюються та діють веб-сайти, публікуються монографії, збірники наукових праць, наукові журнали, інші, у тому числі електронні, видання, проводяться наукові конференції, виставки наукової продукції, інші заходи.

З метою забезпечення якості наукової діяльності, а також якості освітньої діяльності та вищої освіти в Інституті створюється та діє система запобігання та виявлення академічного плагіату в наукових працях працівників Інституту і здобувачів вищої освіти.

В Інституті функціонує Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених, метою діяльності є творення сприятливих умов для науково- дослідної роботи та інноваційної діяльності студентів, аспірантів і молодих вчених Інституту, об’єднання їхніх зусиль для вирішення актуальних проблем сучасної науки.

-представлення інтересів студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених перед адміністрацією Інституту та іншими організаціями з питань наукової роботи та розвитку академічної кар’єри;

  • популяризація наукової діяльності серед студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених, залучення їх до реалізації наукових досліджень, проектів, програм (у т. ч. міжнародних), інноваційної діяльності та академічної мобільності;
  • підвищення якості наукових досліджень та проектної діяльності студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Інституту;
  • розвиток співпраці з українськими та зарубіжними вищими закладами освіти, науковими установами, державними й недержавними організаціями;
  • сприяння в організації діяльності студентських наукових гуртків, лабораторій, центрів тощо;
  • проведення організаційних, наукових та освітніх заходів різних рівнів: конференцій, круглих столів, семінарів, тренінгів, майстер-класів, публічних лекцій та наукових читань відомих вчених тощо;
  • участь у виданні наукових збірників наукових праць і досліджень студентів та молодих вчених;
  • підтримка зв’язків з науковими товариствами студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених українських та зарубіжних закладів вищої освіти;
  • здійснення інших функцій, спрямованих на реалізацію завдань Наукового товариства та не суперечать законодавству України.

-сприяння участі студентів у Всеукраїнських олімпіадах з навчальних дисциплін, напрямів підготовки і спеціальностей;

-поширення результатів наукової діяльності студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених та діяльності Наукового товариства через соціальні мережі та засоби масової інформації;

-прийняття протокольних рішень, що регулюють питання функціонування Наукового товариства;

Положення про Наукове товариство

Положення про науковий гурток

Збірник тез міжвузівського круглого столу: "Адміністративне право України: проблеми теорії та практики"

Новини

2021-12-06

VIVAT ACADEMIA! З Днем народження НУ ОЮА

Київський інститут інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія» вітає колектив Національного університету «Одеська юридична академія» з 24-ою річницею від дня заснування Національного університету «Одеська юридична академія»!

Докладніше

2021-12-03

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Соціальний захист осіб з інвалідністю в умовах цифровізації суспільства"

3 грудня 2021 року у Київському інституті інтелектуальної власності та права Національного університету "Одеська юридична академія» відбулася ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Соціальний захист осіб з інвалідністю в умовах цифровізації суспільства" в онлай-режимі.

Докладніше

2021-11-30

Підписання договору про співпрацю з Центром міжнародних відносин "Мир і безпека"

30 листопада 2021 року Київський інститут інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія» підписав договір про співпрацю з Центром міжнародних відносин «Мир і безпека».

Докладніше

2021-11-28

Участь студентів-журналістів у конференції "Сучасна наука: Комунікаційні аспекти XXI століття"

Студенти освітньої програми 061 «Журналістика» Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія» взяли учать у Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції на тему "Сучасна наука: Комунікаційні аспекти XXI століття"

Докладніше

2021-11-28

Запрошуємо на конференцію "Соціальний захист осіб з інвалідністю в умовах цифровізації суспільства"

3 грудня 2021 року в Київському інституті інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія» відбудеться IIІ Всеукраїнська науково-практична конференція"Соціальний захист осіб з інвалідністю в умовах цифровізації суспільства"

Докладніше

2021-11-28

Науково-практична конференція "Безпека у сфері інтелектуальної власності"

​26 листопада 2021 року в Київському інституті інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія» відбулася ІІІ Всеукраїнська науково-практичній конференції «Безпека у сфері інтелектуальної власності».

Докладніше

2021-11-27

День відкритих дверей 27.11.2021року

27 листопада 2021 року у Київському інституті інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія» проведено День відкритих дверей

Докладніше

2021-11-25

Вакцинування здобувачів освіти

COVID-19 - пандемія невакцинованих

Докладніше

2021-11-25

Засідання Вченої ради 25 листопада 2021р.

​25 листопада 2021 року відбулося засідання Вченої ради Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія» під керівництвом голови Вченої ради д.ю.н., професора, академіка Ківалова С.В.

Докладніше

2021-11-19

Вибори Президента і Ректора Інституту

19 листопада 2021 року в Київському інституті інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія» відбулися вибори Президента і Ректора Інститут

Докладніше

2021-11-17

З ДНЕМ СТУДЕНТА

17 листопада - Міжнародний день СТУДЕНТА!!!

Докладніше

2021-10-24

Запрошуємо на Всеукраїнську науково-практичну конференції «Безпека у сфері інтелектуальної власності»

​26 листопада 2021 року у Київському інституті інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія» відбудеться ІІІ Всеукраїнська науково-практичній конференції «Безпека у сфері інтелектуальної власності».

Докладніше

2021-10-24

Відвідання Музею книги і друкарства України

21 жовтня 2021 року студенти Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія» відвідали Музей книги і друкарства України

Докладніше

2021-10-22

Практико-орієнтоване навчання студентів-журналістики

Зустріч студентів із журналістом, шеф-редактором на каналі «Україна» Сергієм Яременком

Докладніше

2021-10-22

Футбольний турнір Фахового коледжу

​8 жовтня 2021 року відбувся футбольний турнір з футболу серед студентів Фахового коледжу Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія» присвячений Дню юриста.

Докладніше

2021-10-22

Практичні навички для студентів-журналістів

Студенти першого курсу спеціальності «Журналістика» занурилась у нейморівний світ телебачення і кіно.

Докладніше