Кафедра конституційного, адміністративного та міжнародного права

Кафедра конституційного, адміністративного та міжнародного права
Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія»

Контактні дані:

Адреса: м. Київ, Харківське шосе, 210 (каб. 403, 603)

Електрона пошта: kafedra_ki@onua.edu.ua


КРУСЯН

Анжеліка Романівна
доктор юридичних наук, професор

завідувач кафедри

Кафедрою у навчальному, науково-методичному і дослідницькому напрямках забезпечується викладання таких навчальних дисциплін як

 • Адміністративно – процесуальне право
 • Адміністративно- процесуальне право
 • Адміністрування митних платежів
 • Адміністрування митних платежів
 • Господарське право
 • Економічна безпека
 • Загальнотеоретична юриспруденція
 • Історія вчень про державу та право
 • Історія держави та права зарубіжних країн
 • Історія держави та права України
 • Історія української культури
 • Конституційна юстиція
 • Конституційне гуманітарне право
 • Конституційне право зарубіжних країн
 • Конституційне право України
 • Конституційний процес
 • Концепт приватного права в умовах інтеграційних процесів в України
 • Методологія та організація наукових досліджень з теорії та практики міжнародного права
 • Методологія юриспруденції
 • Митне право
 • Міжнародно – правові стандарти і права людини в Україні
 • Морське та митне право
 • Муніципальне право
 • Основи римського приватного права
 • Основи римського приватного права
 • Особливості судочинства у справах про банкрутство
 • Податкове право
 • Право Європейського Союзу
 • Право Ради Європи
 • Проблеми конституційного права України
 • Проблеми публічного адміністрування
 • Судова бухгалтерія
 • Судові та правоохоронні органи України
 • Сучасний конституціоналізм
 • Фінансове право
 • Фінансове право
 • Церковне право
 • Цивільне право

Кафедра здійснює науково-дослідно роботу за напрямом "Публічне право та інтеграційний розвиток України: науково-практичний вимір". Мета НДР є розробка науково-практичної концепції публічно-правового забезпечення інтеграційного розвитку України.

Персоналії кафедри:

Крусян А. Р. – завідувач кафедри, доктор юридичних наук, професор.

Закінчила Одеський державний університет ім. І.І. Мечникова за спеціальністю «Правознавство» (диплом з відзнакою). Працювала в органах прокуратури Одеської області (1991–1996 рр.). З 1996 року по теперішній час займається науково-педагогічною діяльністю, з 2016 р. по теперішній час - завідувач кафедри конституційного, адміністративного та міжнародного права Київського інституту інтелектуальної власності та права НУ ОЮА.
Дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за темою «Сучасний український конституціоналізм: теорія і практика» за спеціальністю 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право захистила 24 грудня 2010 року в спеціалізованій вченій раді Д 41.086.01 Національного університету «Одеська юридична академія». Вчене звання професора кафедри конституційного права присвоєно 29 березня 2012 року. Основні напрями наукових досліджень: конституційне право, муніципальне право, публічна влада, державне управління та місцеве самоврядування, проблеми теорії і практики сучасного українського конституціоналізму.
Є автором понад 130 наукових, науково-методичних та інших праць.
Є членом Конституційної Комісії (Указ Президента України № 190/2015 від 31 березня 2015 року); була членом Конституційної Асамблеї (відповідно до Указу Президента України «Про Конституційну Асамблею» від 17 травня 2012 р.).
Є членом: редакційної ради альманаху «Проблеми сучасної конституціоналістики» (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації № 21707-11607Р, серія КВ від 12.10.2015 р.); фахового наукового журналу «Конституційно-правові академічні студії» (Наказ МОН України № 820 від 11.07.2016), наукового періодичного видання «Український часопис конституційного права» (засновники – Львівський національний університет ім. І. Франка та ін.).
У 2007 році нагороджена знаком «Відмінник освіти України»; у 2012 році нагороджена Грамотою Верховної Ради України (розпорядження Голови Верховної Ради України № 966 від 29 листопада 2012 р.)

Дисципліни, що викладає: Конституційне право України, Сучасний конституціоналізм в Україні, Конституційний процес, Проблеми конституційного права України, Конституційна юстиція, Проблеми конституційного процесу.

Основні напрями наукових інтересів: конституційне право, муніципальне право, місцеве самоврядування, публічна влада та управління, конституційний процес, проблеми теорії і практики сучасного українського конституціоналізму.

Голосніченко Іван Пантелійович - заступник директора з наукової роботи , доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України


Науково-педагогічна діяльність:

XI.1978 – ад’юнкт Київської вищої школи МВС СРСР

V.1980 – викладач Київської вищої школи МВС СРСР

II.1982 – старший викладач Київської вищої школи МВС СРСР

VI.1986 – доцент Київської вищої школи МВС СРСР

VII.1991 – професор Київської вищої школи МВС СРСР (за сумісництвом – професор Київського міжнародного інституту КГУ ім. Т.Шевченка)

I.1992 – начальник кафедри адміністративного права Національної академії внутрішніх справ України (за сумісництвом - професор кафедри конституційного та адміністративного права Київського національного університету ім. Тараса Шевченка).

IX.1996 – професор юридичного факультету фінансово-економічного інституту (за сумісництвом - професор кафедри конституційного та адміністративного права Київського національного університету ім. Тараса Шевченка).

IX.1997 – в.о. начальника Науково-дослідного центру з проблем оподаткування УФЕІ ДПА України (за сумісництвом - професор кафедри конституційного та адміністративного права Київського національного університету ім. Тараса Шевченка).

IX.1999 – проректор Міжнародного інституту лінгвістики і права(за сумісництвом - професор кафедри конституційного та адміністративного права Київського національного університету ім. Тараса Шевченка).

IX.2000 – професор юридичного факультету Національного університету культури і мистецтв (за сумісництвом - професор кафедри конституційного та адміністративного права Київського національного університету ім. Тараса Шевченка).

ІХ.2002 – професор кафедри конституційного та адміністративного права Національного транспортного університету (за сумісництвом - професор кафедри конституційного та адміністративного права Київського національного університету ім. Тараса Шевченка).

1Х.2002 – 1Х 2006: завідувач кафедри конституційного та адміністративного права Національного транспортного університету (за сумісництвом - професор кафедри конституційного та адміністративного права Київського національного університету ім. Тараса Шевченка).

1Х 2006 – ІХ 2007 завідувач кафедри конституційного та адміністративного права, з 1 09 2007 р. до 31.08. 2008 р. декан юридичного факультету Київського національного університету культури та мистецтв ( за сумісництвом – професор кафедри конституційного та адміністративного права Київського національного університету ім. Тараса Шевченка).

1Х 2008 р. – 18. 09. 2017 р., завідувач кафедри господарського, фінансового та адміністративного права Національного технічного університету України “КПІ”. ( до червня 2015 р. за сумісництвом – професор кафедри конституційного та адміністративного права Київського національного університету ім. Тараса Шевченка).

З 19 вересня 2017 р. дотепер – професор кафедри загальної юриспруденції, конституційного та адміністративного права, заступник директора Київського інституту інтелектуальної власності і права Національного університету «Одеська юридична академія».

Науковий ступінь : доктор юридичних наук, 21 червня 1991 р. захистив дисертацію на тему «Запобігання корисливим правопорушенням засобами адміністративного права» – спеціальність 12.00.02 – державне право і управління; радянське будівництво; адміністративне право; фінансове право.

Вчене звання : професор (з 1993 р.)

Почесне звання : Заслужений юрист України (з 1996 р.)

Дисципліни, що викладає: Адміністративне право України, Проблеми адміністративного права України.

Основні напрями наукових інтересів: адміністративне право, проблеми адміністративного права, публічне право.

Участь в робочих групах з розробки законопроектів та іншої нормотворчої діяльності: 1995 - 1997 р.р. участь в робочих групах Комітету Верховної ради України з питань правової реформи з розробки Концепції адміністративної реформи в Україні, та проекту Закону України “Про місцеві державні адміністрації” (Закон прийнято в 1999 р.), 1997 – 2001 р. участь в робочих групах Кабінету Міністрів України з розробки проекту Концепції реформи адміністративного права, проектів Кодексу адміністративного судочинства (заступник керівника робочої групи, прийнятий у 2005 р.), Адміністративно-процедурного кодексу, кодексу Загальних правил поведінки державного службовця. Нині приймає участь у розробці проекту Кодексу України про адміністративні проступки.

Участь в експертній діяльності: Згідно плану КРЦ АПрУ в 2005 р. проаналізовано стан адміністративної реформи в Україні, розроблені для Кабінету Міністрів України пропозиції щодо прискорення її здійснення. Підготовлена аналітична довідка «Про сучасний стан адміністративних процедур розгляду справ з надання державних управлінських послуг, адміністративного оскарження в органах виконавчої влади і місцевого самоврядування та вдосконалення правового регулювання цього виду діяльності». Проведено науковий аналіз нормативно-правових актів та практики їх застосування і підготовлена аналітична довідка з дослідження проблем розмежування компетенції місцевих органів виконавчої влади та повноважень місцевого самоврядування. У 2007 р. підготовлені пропозиції та зауваження до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо відповідальності за корупційні правопорушення» з урахуванням висновку Головного експертного управління Верховної Ради України та передані керівництву КРЦ АПрНУ .

На виконання Комплексної програми профілактики правопорушень на 2007 – 2009 роки приймав участь разом із МВС України у розробленні проекту Закону України «Про зброю». Були підготовлені пропозиції і зауваження до Закону України «Про зброю в цивільному обігу» та в лютому 2007 р. направлені першому заступникові голови Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.

Підготовлено висновок для Комітету Верховної Ради України з питань правосуддя щодо обґрунтування і доцільності прийняття проекту «Закону України про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо підвідомчості справ про адміністративні правопорушення на транспорті».

Участь в науково-консультативних радах при вищих органах влади міністерствах (відомствах): Член науково-консультативної ради при Вищому адміністративному суді України. Член Методичної комісії Міністерства освіти, науки, молоді та спорту з правознавства (205-2007 р.)

Підготовка наукових кадрів: був членом спеціалізованих вчених рад при Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка, Національній академії внутрішніх справ, Інституті законодавства Верховної Ради України. Нині член спеціалізованої вченої ради при Одеській національній юридичній академії.

Здійснено консультування з 5 докторських дисертацій (Остапенко О.І., Курінний Є.В., Бородін І.Л., Печуляк В.П., Кравчук О.О.), за результатами захисту яких присуджено ступені докторів юридичних наук, та керівництво більше 40 кандидатськими дисертаціями, здобувачам присуджено науковий ступінь кандидата юридичних наук. В даний час здійснює керівництво підготовкою дисертацій 3 аспірантів.

Участь в редколегіях: Головний редактор Вісника національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» «Політологія, соціологія, право», член редколегій: Вісника Вищого адміністративного суду України, науково-просвітницького правничого журналу Інституту виборчого права «Вибори та демократія», наукового журналу «Адміністративне право і процес», (внесений до Інтер Копернікус Інтернатіонал), наукові статті, опубліковані в цих журналах МОН України визнаються фаховими.

Науково-організаційна діяльність та участь в роботі конференцій, семінарах, круглих столах: приймав участь в організації або роботі усіх п’яти науково-теоретичних конференціях «Українське адміністративне право: сучасний стан і перспективи реформування». За останні 5 років прийняв участь більше як в 20 міжнародних і вітчизняних конференціях, у тому числі за кордоном:

У 2012 році: Голосниченко И.П. Формування адміністративних послуг та їх правове регулювання // ІІ Міжнародна науково-практична конференція “Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави» // Національний технічний Університет «КПІ» (м. Київ, 14-15 березня 2012 р.); Голосниченко И.П. «Правове регулювання адміністративних послуг в інфраструктурній (транспортній) сфері» // ІІ Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права Київська державна академія водного транспорту (м. Київ, 12-13 квітня 2012р.):

У 2013 році: Голосниченко И.П. РОЛЬ ТЕХНІЧНОГО ПРОГРЕСУ В РЕФОРМУВАННІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН // Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція (збірник матеріалів). К.: НТТУ «КПІ», 2013 – С. 13-16; І.П.Голосніченко Кодифікація законодавства, що встановлює відповідальність за адміністративні та кримінальні проступки / І.П. Голосніченко, Д.І. Голосніченко // Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного, морського і транспортного права. ІІІ Міжнародна наукова конференція. К.: Київська державна академія водного транспорту. – 2013. – С.11-16.

У 2014 році: Голосніченко І.П. Моделювання ситуації при проектуванні нормативних актів з екологічних питань // Соціальне та правове моделювання: сучасні засоби забезпечення інформаційної безпеки: Матеріали наук.-практ. конф. ([28 листопада 2014 р.]. – К. : НТУУ “КПІ”, 2014; Круглий стіл «Проблемні питання правового регулювання інформаційних відносин в умовах кіберсоціалізації» // ([23 жовтня 2014 р.]. – К. : НТУУ “КПІ”, 2014; Голосніченко І.П. Юридична відповідальність за правопорушення в бюджетній сфері. // Сучасний стан та перспективи розвитку адміністративного права і процесу: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (10-11 жовтня 2014 р. м. Одеса) /– Одеса. : Одеський державний університет внутрішніх справ, 2014.

У 2015 році: Голосніченко І.П. Адміністративно-правове регулювання управління державною власністю: необхідність поглиблення // V міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права»» (Київськпа державна академія водного транспорту ім. Петра Конашевича_Сагайдачного - К.: 16-17 квітня 2015 р.) – С. 350-354; Голосніченко І.П. Проблеми кодифікації вітчизняного адміністративного права // V міжнародна науково-практична конференція «Юридична наука і практика: виклики часу / І.П.Голосніченко, Н.І.Золотарьова - Київ, Національний авіаційний університет, 12 березня 2015 р. – С.132-134; Голосніченко І.П. Про зміни предмету і засобів адміністративно-правового регулювання суспільних відносин в Україні // Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. ([26-27 березня] 2015 р. м. Київ) / Уклад. : І. П. Голосніченко, Т. О. Чепульченко, В. Ю. Пряміцин. – К. : НТУУ “КПІ”, 2015. – С. 12–14. (0,5 др. арк.); Голосніченко І.П. Адміністративна відповідальність як захід запобігання деструктивній пропаганді // Деструктивна пропаганда: щляхи протидії та проблеми відповідальності (21 травня 2015 р.. м. Київ) /– К. : НТУУ “КПІ”, 2015.

У 2016 році: Голосніченко І.П. Золотарьовпа Н.І. Інфраструктура в умовах децентралізації // VІ міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права»» (Київськпа державна академія водного транспорту ім. Петра Конашевича_Сагайдачного - К.: 14-15 квітня 2016 р.) – С. 23-30; Голосніченко І.П. Децентралізація як спосіб підвищення ролі територіальних громад // Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф. ([25-26 травня] 2016 р. м. Київ) / Уклад. : І. П. Голосніченко, Т. О. Чепульченко, В. Ю. Пряміцин. – К. : НТУУ “КПІ”, 2016. – С. 16–19; Голосніченко І.П. Проблема додержання процесуальних строків в адміністративному судочинстві // Міжнародна науково-практична конференція «Захист прав людини в адміністративному судочинстві: сучасний стан і перспективи розвитку в Україні» Київ ,1 – 2 жовтня 2015 року. С. 56-59.

У 2017 році: Голосніченко І.П. Використання спеціальних неюридичних знань при правозастосуванні. // Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави : матеріали VІІ Міжнар. наук.-практ. конф. ([18-19 травня] 2016 р. м. Київ) / Уклад. : І. П. Голосніченко, Т. О. Чепульченко, В. Ю. Пряміцин. – К. : НТУУ “КПІ”, 2017. – С. 16–19. 0.4 д.а. Голосніченко І.П. Про категоріально-понятійний апарат адміністративного права // Круглий стіл: «Розвиток адміністративного законодавства в умовах реформаційних процесів в Україні». Інститут держави та права ім. В.М.Корецького НАН України. К. 27 жовтня 2017 р. Голосніченко І.П. Удосконалення адміністративно-процедурного законодавства. Круглий стіл: «Адміністративно-процесуальне законодавство – перспективи розвитку». Національний авіаційний університет. Київ: 31 жовтня 2017 р.

Участь у конференціях закордоном: Голосніченко І.П. Влияние законодательства Европейского Союза на правосознание и правовую культуру в строительстве Украинского государства // Międzynarodowа Konferencji Naukowа nt. «PROBLEMY EUROPEIZACJI – WYBRANE ASPEKTY PRAWNE, ADMINISTRACYJNE I PEDAGOGICZNE». – Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu // Radom 13 kwiecień 2013 r. (Польща); Иван Голосниченко Проблемы борьбы с правонарушениями в бюджетной сфере // FINANSE PUBLICZNE W POLSCE - TEORIA I PRAKTYKA» Radom, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu. – 2014 r. – С. 130-136.; . Ivan Golosnichenko Natalia Zołotariowa. Umowa administracyjna jako forma działań w zakresie zarządzania w prawnym państwie // Międzynarodowа Konferencjа Naukowа «INTEGRACJA A BEZPIECZEŃSTWO - WYBRANE ASPEKTY PRAWNE, ADMINISTRACYJNE, SPOŁECZNE I PEDAGOGICZNE». – Radom: Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu 25 kwietnia 2015 r.

Урядові нагороди:

Заслужений юрист України (1996 р.), Відмінник освіти України (2007), медалі: Ветеран органів внутрішніх справ, За вислугу років І ступеня, За вислугу років ІІ ступеня, За вислугу років ІІІ ступеня. 3 ювілейні медалі.

Сидор Вікторія Дмитрівна - професор кафедри, доктор юридичних наук, професор.


Дисципліни, що викладає: Земельне право України, Аграрне право України, Екологічне право України, Міжнародне право навколишнього середовища, Методологія юриспруденції.

Основні напрями наукових інтересів: земельне право, проблеми удосконалення земельного законодавства, екологічне право, гармонізація екологічного законодавства до вимог ЄС, аграрне право, правове регулювання виробництва якісної та екологобезпечної продукції.

Француз-Яковець Тетяна Анатоліївна - професор кафедри, доктор юридичних наук, професор.

Автор понад 80-и наукових публікацій у вітчизняних та іноземних фахових наукових виданнях, автор та співавтор монографій, науково-методичних та інших праць.

Основні публікації за напрямом:
1. B. Lohvynenko, V. Sezonov, T. Frantsuz-Yakovets Tendencies for the falsification of medical products in Ukraine:general analysis and areas of counteraction. Wiadomosti Lecarskie, 2019. tom LXXII, Nr 12cz. II P. 2478-2483
2. Oksana M. Myronets, Ivan D. Danyliuk, Nataliia M. Dembytska, Tetiana A. Frantsuz, Maryna O. Dei Current Issues and Prospects of Modern Higher Legal Education in Conditions of the Fight against COVID-19. Instituto de Estudios Politicos y Derecho Publico "Dr. Humberto J. La Roche" de la Facultad de Ciencias Juridicas y Politicas de la Universidad del Zulia. Maracaibo, Venezuela/ Cuestiones Politicas. Vol. 37, № 65 Julio Decembre, 2020 P. 438-456
3. Француз-Яковець Т.А. Теорія та практика утвердження бікамералізму в країнах Європейського Союзу. Правничий вісник Університету «КРОК». Вип.22. К. 2016 р., 218с. С. 55-60.
4. Француз-Яковець Т.А. Чому Україна не Швейцарія? Або роль демократії, парламенту та громадянського суспільства у житті держави. Прикарпатський юридичний вісник. №2 (11) 2016., С. 34-38.
5. Француз-Яковець Т.А. Втілення двопалатної моделі організації законодавчого органу влади на теренах пострадянського простору. Правничий вісник Університету «КРОК». Вип.23. К., 2016. 218с. С. 44-49.
6. Француз-Яковець Т.А. Окремі аспекти взаємодії законодавчої і виконавчої гілок влади: досвід Французької республіки. Правничий вісник Університету «КРОК». Вип. 27., К., 2017.С. 52-58.
7. Француз-Яковець Т.А. Окремі аспекти еволюції бікамералізму. Правничий вісник Університету «КРОК». Вип. 28. К., 2017р., С. 32-40.
8. Француз-Яковець Т.А. Окремі аспекти історико-правового осмислення традиції парламентаризму, його бікамеральних інститутів на етапі Середньовіччя. Еволюція власного і запозиченого досвіду у сфері державотворення і правотворення в Україні. Правничий вісник Університету «КРОК». Вип. 29. К., 2017р., С. 43-53.
9. Француз-Яковец Т.А. Бикамерализм как основа демократии. Правничий вісник університету «КРОК». 2018. Вип. 31. С. 49-55.
10. Француз-Яковець Т.А. Парламентаризм в Україні: традиції та виклики сучасності. Наше право. № 2. 2019. С. 5-10.
11. Француз-Яковець Т.А. Тенденції розвитку парламентаризму в контексті сучасних глобалізаційних процесів. Правничий вісник університету «КРОК». 2019. Вип. 35. С. 5-12.;
Участь у конференціях і семінарах:
1. Француз-Яковець Т.А. Функціональні особливості реалізації бікамеральної системи Швейцарії: приклад ефективної взаємодії парламенту та громадянського суспільства в процесі здійснення законодавчих функцій. Правова система України: сучасний стан та актуальні проблеми. Збірник матеріалів п’ятої Всеукраїнської науково-практичної конференції. (Івано-Франківськ, 15 квітня 2016року). Івано-Франківськ., 2016. 220с., С. 63-68.
2. Француз-Яковець Т.А. Основні етапи становлення та розвитку бікамералізму в ЄС. Актуальні наукові дослідження сучасної юридичної науки: теорія та практика. Збірник матеріалів III Науково-практичної конференції. Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». 2016. 308 с., С. 99-102.
3. Француз-Яковець Т.А. Особливості еволюції та функціонування бікамералізму в пострадянських країнах. Матеріали міжнародного науково-практичного круглого столу «Ідея людино центризму в сучасному конституціоналізмі» (Київ, 17 червня 2016року). Вищий навчальний заклад «Університет економіки і права «КРОК», 2016. С. 145-149
4.Француз-Яковець Т.А. Забезпечення прав людини в Україні в контексті застосування рішень Європейського суду з прав людини. Матеріали всеукраїнського науково-практичного круглого столу «Застосування рішень Європейського Суду з прав людини у практиці вітчизняних судів» (м. Івано-Франківськ, 9 грудня 2016р.). Івано-Франківськ. 2016. С. 173-178
5.Француз-Яковець Т.А. Особливості реалізації законодавчої функції парламентом Польської республіки. Матеріали шостої Всеукраїнської науково-практичної конференції «Правова система України: сучасний стан та актуальній проблеми» 25 травня 2018 року. с. 53-57.
6.Tetiana Frantsuz-Yakovets. European political Culture through the prism of Bicameralism existence. I Miedzynarodova konferencja naukova „Pravno-spoleczne aspecty wychowania w dobie XXI wieku, zagrozenia, nadzieje, wyzwania.” 9-10 pazdziernika 2018 r. Centrum Konferencyjno-Widiwiskowym Panstwowej Wyzszej Szkoly Zawodowej im. Witelona w Legnicy.
7.Француз-Яковець Т.А. Окремі аспекти методології дослідження проблем конституційної теорії і практики бікамералізму. Правове життя сучасної України: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 17 травня 2019р.). Одеса: Гельветика, 2019. Т.1, 722 с., С.330-333.
8.Француз-Яковець Т.А. Особливості зародження та сучасні проблеми функціонування парламентаризму в Україні. Правова система України: сучасний стан та актуальні проблеми: матеріали сьомої Всеукр. наук.-практ. конф. (Івано-Франківськ, 6-7 черв. 2019 р.). Івано-Франківськ. 186 с., С. 26-30.
9.Борис Логвиненко, Віктор Сезонов, Тетяна Француз-Яковець Фальсифікація лікарських препаратів в Україні: причини, способи вчинення і напрями протидії. Конституційні засади медичної реформи в Україні. Медико-правовий форум (м. Харків, 6 груд. 2019 р.) Відпов. за вип.. А. В. Калініна Харків, Видавництво «Право» с. 61-62

Дисципліни, що викладає: Міжнародне право, Міжнародний захист прав людини, Конституційне право, Права людини в Україні,Основи міжнародно-правових стандартів прав людини і громадянина.

Основні напрями наукових інтересів: проблеми теорії та історії держави і права, парламентаризм, права та свободи людини і громадянина та механізми їх захисту.


Трофанчук Григорій Іванович – професор кафедри, кандидат юридичних наук, доцент.

Закінчив історичний факультет Київського університету імені Т.Г. Шевченка та Національну академію внутрішніх справ. Багато років викладає навчальні курси: «Історія держави та права України», «Історія держави та права зарубіжних країн», «Основи римського приватного права», «Історія вчень про державу та право». Нині – професор кафедри Київського інституту інтелектуальної власності та права Національної університету «Одеська юридична академія».
Дисципліни, що викладає: Основи римського приватного права, Історія держави та права України, Історія держави та права зарубіжних країн, Історія вчень про державу і право.
Основні напрями наукових інтересів: питання державотворення та розвитку права в Україні: історія та сучасність.


Щербак Надія Олександрівна – професор кафедри, доктор історичних наук.Закінчила Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. Доктор історичних наук з 2007 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка в листопаді 2006 р. на тему: «Особливості національної політики російського уряду на Правобережній Україні наприкінці ХУІІІ – початку ХХ ст.» зі спеціальності 07.00.01 історія України. Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ – ІУ рівня акредитації складає понад 20 років, зокрема, у Національній академії внутрішніх справ - 15 років. Забезпечує навчальний процес з дисциплін: «Історія української культури», «Історія держави та права України» та ін. Є автором навчально-етодичних комплексів з даних курсів.

Дисципліни, що викладає: Історія української культури, Історія держави і права України, Історія суду і судочинства в Україні, Методологія юриспруденції.
Основні напрями наукових інтересів: проблеми етнонаціональної політики, історія місцевого управління, історія місцевих державних установ, історія суду і судочинства в Україні.

Робота з аспірантами та докторантами:
1) Грукач В.О. дисертація на тему: «Інститут генерал-губернаторства у Правобережній Україні: правові засади та особливості функціонування (1832-1914 рр.)» (2015 р., на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.007.04 у Національній академії внутрішніх справ).;
Участь у конференціях і семінарах:
1. Міжнародна науково-практична конференція «Публічне та приватне право у формуванні компетентності юриста та фахівця в галузі інтелектуальної власності», Київ, 15 грудня 2017 р.
2. Міжнародна науково-практична конференція «Правове життя сучасної України», Одеса, 15 трав. 2020 р.
3. Міжнародна науково-практична конференця «Формування стратегії міжнародної комунікації особистості учня в онтогенезі: від методики до методології», Мелітополь, МДПУ, 13 -14 вересня 2018 р. 4. Міжнародна наукова конференція «Консолідація українства в постколоніальну добу: результати та перспективи» м. Київ, КНУ імені Тараса Шевченка, 25 жовтня 2018 р.
5. Міжнародна науково-практична конференція «Інтелектуальна власність і право на шляху до сталого розвитку України», м. Київ, 19 квітня 2019 р.
6. Міжнародна науково-практична конференція «Етнічні спільноти на Волині: історія та сучасність», м. Луцьк, 30-31 травня 2019 р.;
Основні публікації за напрямом:
1. Щербак Надежда Современный кремлевский имперский мессианизм – угроза национально-государственной идентификации граждан Украины.- YERSUS. – Н.А. Щербак, И.Н. Грабовская Науково-теоретичний часопис. 1(8). Мелітополь, 2016. С.57 - 60.
2.Щербак Н.О. Державотворчі погляди М.С. Грушевського. Концепція та методологія історії українського права: збірник матеріалів науково-практичного круглого столу, присвяченого пам’яті професора Олександра Шевченка, м. Київ, 28 квітня 2017 р. К., 2017. С. 51-53.
3. Щербак Н.О. Особливості реформування місцевого управління в українських правобережних губерніях у ХІХ – на початку ХХ ст./ Правове життя сучасної України: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції у 3 т. (15 трав. 2020 р.). Одеса, 2020. Т.1. С.154-156.
4. Щербак Н.О. «Полное собрание законов» як джерело публічного права в українських землях Російської імперії Публічне та приватне право у формуванні компетентності юриста та фахівця в галузі інтелектуальної власності: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. (Київ, 15 грудня 2017р.). К.: ФОП Кандиба Т.П., 2018. С. 410-413.
5. Щербак Н.О. Українці Правобережжя у міжнаціональних стосунках ХІХ ст. (до проблеми консолідації української нації) // Виступи учасників Міжнародної наукової конференції «Консолідація українства в постколоніальну добу: результати та перспективи» м. Київ, КНУ імені Тараса Шевченка, 25 жовтня 2018 р.
6. Щербак Н.О. Правове регулювання у сфері землеволодіння ( з історико-правового досвіду українських правобережних земель ХІХ ст. // Виступи часників Міжнародної науково-практичної конференції «Інтелектуальна власність і право на шляху до сталого розвитку України» м. Київ, 19 квітня 2019 р.
7. Щербак Н.О. Пантелеймон Куліш про польську колонізацію Правобережної України // Виступи учасників Міжнародної науково-практичній конференції, присвяченій 200-річчю з дня народження Пантелеймона Куліша Центр українознавства КНУ імені Тараса Шевченка» м. Київ 2019 р.

Чулінда Людмила Іванівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент.

Закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Національну академію внутрішніх справ України. Автор двох монографій, трьох навчальних посібників (у співавторстві), понад 60 наукових статей. Сфера наукових інтересів: теорія держави і права; верховенство права; права людини; право Європейського Союзу; тлумачення текстів нормативно-правових актів. Викладає навчальні дисципліни: «Право Європейського Союзу»; «Судові та правоохоронні органи України»; «Право Ради Європи»; «Порівняльне правознавство».
Дисципліни, що викладає: Загальнотеоретична юриспруденція, Права людини в Україні.
Основні напрями наукових інтересів: теорія держави і права, верховенство права, права людини, право Європейського Союзу, тлумачення текстів нормативно-правових актів.

Маложон Олена Іванівна – доцент кафедри, кандидат історичних наук, доцент.

Дисципліни, що викладає: Історія української культури, Судові та правоохоронні органи України.
Основні напрями наукових інтересів: актуальні питання сьогодення в сфері судоустрою України.


Панова Наталя Сергіївна– доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент.

З відзнакою закінчила Економіко-правовий факультет Одеської національної юридичної академії за спеціальністю «правознаство», здобула кваліфікацію юрист-спеціаліст. Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. У 2014 році рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки присвоєне вчене звання доцента. Працює в Національному університеті «Одеська юридична академія» з 2001 року. Веде цикл адміністративно-правових дисциплін. Автор понад 40 наукових праць (серед них монографія та навчальний посібник у співавторстві).
Дисципліни, що викладає: Адміністративний процес, Фінансове право України.
Основні напрями наукових інтересів: адміністративне право, адміністративно-процесуальне право, проблеми теорії і практики державної служби.

Рибачек Валентин Кіндратович – старший викладач кафедри, кандидат юридичних наук.

Дисципліни, що викладає:Земельне право України, Екологічне право України, Аграрне право України, Правонормування і мова українського права, Міжнародне право навколишнього середовища, Природоресурсне право України.
Основні напрями наукових інтересів: земельне право, проблеми удосконалення земельного законодавства, екологічне право, гармонізація екологічного законодавства до вимог ЄС, аграрне право, правове регулювання виробництва якісної та екологобезпечної продукції.

Дорогіх О.М. – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент.

Закінчила Українську академію внутрішніх справ, спеціальність – «Правознавство». Кандидат юридичних наук з 1999 року зі спеціальності теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право. Захистила дисертацію на тему: «Організаційно-правові основи діяльності Державної контрольно-ревізійної служби в Україні». Вчене звання доцент присвоєно з 2014 року. Має 31 публікацію, з них 17 наукового та 11 навчально-методичного характеру, у т.ч. 9 публікацій у фахових виданнях, співавтор 1 навчального посібника з грифом МОН України, 2 підручників з грифом МВС. Забезпечує викладання таких дисциплін: «Господарське право», «Податкове право», «Концепт приватного права в умовах інтеграційних пресів в Україні», «Фінансове право», «Цивільне право».
Дисципліни, що викладає:Господарське право України, Адміністративне право України, Фінансове право України, Проблеми публічного адміністрування.
Основні напрями наукових інтересів: публічне право та інтеграційний розвиток України, засади правового регулювання інтеграційного процесу в Україні, класифікація норм у міжнародному праві та механізм їх реалізації у контексті інтеграційних процесів в Україні, формування приватного права в Україні, стратегія інтеграції України до Європейського Союзу, особливості Європейської інтеграції Українив контексті асоціації України з Європейським Союзом.

Заболотна Людмила Володимирівна - доцент кафедри, кандидат юридичних наук

У 2013 році закінчила юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченко (диплом із відзнакою). З липня 2008р. по серпень 2010р. - спеціаліст І категорії відділу реєстрації актів цивільного стану Вінницького міського управління юстиції Вінницької області; з грудня 2010р. по листопад 2011р. – головний спеціаліст сектору інформаційно-аналітичної роботи управління організаційного забезпечення діяльності Державної судової адміністрації України; з серпня 2013р. по вересень 2014 р. – начальник юридичного відділу Вінницького національного аграрного університету;з вересня 2014р. по липень 2016р. – слухачка Дипломатичної академії України при Міністерстві закордонних справ України;з листопада 2013р. по вересень 2017р. – аспірант Київського національного університету імені Тараса Шевченка;з жовтня 2017р. - доцент кафедри загальнотеоретичної юриспруденції, конституційного та адміністративного права Київського інституту інтелектуальної власності та права національного університету «Одеська юридична академія».
В 2017 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Дисертація присвячена адміністративно-правовому заезпеченню діяльності державних службовців дипломатичної служби України.
Дисципліни, що викладає: Історія міжнародного права, Міжнародне публічне право, Основи правових досліджень, аналізу та письма, Проблеми міжнародного права, Муніципальне право, Право Європейського Союзу, Конституційне гуманітарне право, Органи місцевого самоврядування, Міжнародні контракти.
Основні напрями наукових інтересів: адміністративне право, муніципальне право, адміністративне процесуальне право, адміністративна юрисдикція в Україні, теоретичні проблеми адміністративного процесу в Україні, адміністративні послуги в Україні, міжнародно-правове забезпечення діяльності українських представництв в міжнародних організаціях, міжнародно-правова діяльність дипломатичних представництв, міжнародне право.

Бойчук Олександр Васильович - старший викладач кафедри, практикуючий адвокат

Дисципліни, що викладає: Церковне право, Розгляд окремих категорій адміністративних справ в судах, Судовий захист корпоративних права, Складання судових рішень

Основні напрями наукових інтересів: проблеми реформування судової системи України.


Панчишин Руслан Ігорович- кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного, адміністративного та міжнародного права

Досвід роботи:
2000-2004 – голова Львівської обласної профспілкової асоціації студентів.
2004-2008 – робота в органах прокуратури Дніпропетровської області на посадах слідчого і прокурора.
2008-2010 – співзасновником адвокатського об’єднання "Адвокатська фірма".
11.2010-2012 – міський голова м.Новодністровськ Чернівецької області.
2013-2014 – помічник депутата Верховної ради України Бурбака М.Ю..
3.2014-10.2014 – радник міністра інфраструктури.
11.2014-4.2015 – заступник голови Херсонської ОДА.
05.2015 – 2017 викладач кафедри теорії держави і права Херсонського державного університету.
З 05.2015 по даний час адвокат.
12.2017 докторант кафедри конституційного права та порівняльного правознавства Ужгородського національного університету.
2018 - старший викладач кафедри теорії, історії права і держави та конституційного права Університету державної фіскальної служби України.

Дисципліни, що викладає: Міжнародні відносини, Конституційне гуманітарне право, Основи міжнародно-правових стандартів прав людини

Основні напрями наукових інтересів: проблеми конституційного права та процесу в Україні, питання децентралізації.

Кручек Олександр Алікович

1983 – закінчив історичний факультет Ленінградського державного університету.
1984 – асистент кафедри історії Київського автомобільно-дорожнього інституту.
1990 – співробітник Інституту історії України НАН України.
1997 – захистив кандидатську дисертацію на тему: «Культура в УСРС в 1920-1923 рр. як об’єкт державної політики.
1998 – директор Інституту післядипломної та професійної освіти МАУП.
2000 – директор Економіко-правового технікуму МАУП.
2004 – заступник директора Інститут соціальних наук МАУП.
2005 – заступник Генерального директора Всеукраїнського університету МАУП.
2007 – заступник декана факультету туризму, готельного та ресторанного бізнесу КУТЕП.
2009 – завідувач відділу науки та аспірантури КУТЕП.
2019 – доцент кафедри конституційного права Інституту інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія».

Список наукових публікацій

 • Кручек О.А., Бачинський Д. Формування ідеологічних підвалин більшовицької національно-культурної політики в УРСР на початку 20-х років //Наукові записки: Збірник наукових статей Національного педагогічного університету. імені М.П.Драгоманова / Укл. В.П.Дмитренко, І.М.Ковчина, Н.М. Скоробагатько. – К.: Логос, 1999. – С.16-26. Фахове видання.
 • Кручек О.А. Пріцак Омелян Йосипович // Українські історики ХХ століття. Бібліографічний довідник. Серія «Українські історики» – Вип.2, частина 1. – Київ, Львів, 2003. – С.270-271.
 • Кручек О.А. Пролог голодомору в Україні 1932-1933 років // Голодомор 1932-1933 років: основні дійові особи і механізми здійснення. Матеріали Другої Міжнародної наукової конференції, Київ, 28 листопада 2003 р. – К., 2004. – С.254-257.
 • Кручек О.А. Українська Автокефальна православна церква на початку 20-х рр. ХХ століття (деякі аспекти взаємодії з владою) // Православні духовні цінності в контексті формування сучасного світу. – Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Київ, 26 березня 2004 р. – К., 2005. – С.260-271.
 • Кручек О.А. Ідеологічне підгрунтя більшовицької культурної політики в Україні в 1920-1923 рр. // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Вип. 17. Серія: Історія : Збірник наукових праць / За заг. ред. проф. П.С.Григорчука – Вінниця, 2009. – С.145-151. Фахове видання.
 • Кручек О.А. Особливості формування освітньої системи в перші роки утвердження радянської влади в Україні // Наукові записки КУТЕП : Збірник наукових праць. Серія : теорія і методика професійної освіти. Вип. 6. / Редкол. Федорченко В.К. (голова). – К.: КУТЕП, 2009. – С.250-260.
 • Кручек О.А. Екологічний туризм як важливий чинник сталого розвитку туристичної галузі (праксеологічний аспект) // Наукові записки КУТЕП : Збірник наукових праць. Серія : філософські науки. Вип. 7 / Редкол. Пазенок ВС. (голова). – К.: КУТЕП, 2010. – С.144-159. Фахове видання.
 • Пазенок В.С., Федорченко В.К., Кручек О.А., Мініч І.М. Туризмологія (Теорія туризму). Навчально-методичний посібник зі спецкурсу. – К.: КУТЕП, 2010. ¬ 70 с.
 • Кручек О.А. Туризмологія : процес формування теорії туризму // Наукові записки КУТЕП. Серія Філософські науки / Редкол. Пазенок В.С. (голова). – К.: КУТЕП, 2010. Вип. 8. – С. 139-167. Фахове видання.
 • Кручек О.А. З історії становлення освітньої системи в україні на початку 20-х років ХХ століття // Гілея : Науковий вісник. Збірник наукових праць раціонального педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Вип. 35. – К., 2010. – С.85-91. Фахове видання.
 • Кручек О.А. Новий стан у розвитку туризмознавства (до виходу монографії «Туризмологія: концептуальні засади теорії туризму») // Наукові записки КУТЕП, 2011. – Вип.11. – С.112-127.
 • Кручек О.А. Цінність історичного знання: зміни пріоритетів у контексті суспільного поступу // Наукові записки КУТЕП, 2012. – Вип.14. – С.63-80.
 • Кручек О.А., Дьорова Т.А. Генеза та еволюція туризмологічного знання // Туризмологія: концептуальні засади теорії туризму: Монографія / [В.К.Федорченко, В.С.Пазенок, О.А.Кручек та ін.]. – К.: ВЦ «Академія», 2013. – 368 с.
 • Кручек О.А. Історичне знання: актуалізація пріоритетів системи цінностей // Ціннісні орієнтації сучасного інформаційного суспільства / Пазенок В.С., Лях В.В., Соболь О.М., Самчук Р.В., Ковадло Г.П., Любивий Я.В., Шевченко С.Л., Федорченко В.К., Фоменко Н.А., Кручек О.А. – К., 2013. – 406 с.
 • Витоки української гостинності: історико-культурний аналіз // Наукові записки КУТЕП, 2014. – Вип.17. – С.302-314.
 • Гостинність у сфері послуг: принципи організації та системи мислення – Наукові записки КУТЕП. – Вип.19. – Серія „Філософські науки. – К., 2015. – С.351-359.
 • Кручек О.А. Гостинність як універсальна форма комунікації: принципи організації та системи мислення // Туризм в умовах глобалізації: виклики часу: Матеріали VI міжнародної наук.-практ. конференції. – 2015. Ч.1. – С.83-86.
 • Цінність історичного знання у системі формування пріоритетів суспільного поступу – Наукові записки КУТЕП. – Вип.20. – Серія „Філософські науки. – К., 2016.
 • Кручек О.А. Концепти «турист», «туризм» у системі туризмологічного знання // Перспективи розвитку туризму в Україні. Збірник статей до ювілею В.К.Федорченко. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2019. – 304 с.
 • Кручек О.А. Туризмологія: особливості формування теоретичного образу туризму // Innovative Educational Technologies: European Experience and its Application in Training in Economics and Management. – Training. – Poland^ WSBiP, 2019. – 148p.

Посмітна Вероніка Володимирівна - асистент кафедри

Дисципліни, що викладає:Адміністративне право, Адміністративне судочинство, Фінансове право.

Основні напрями наукових інтересів: адміністративне право, проблеми адміністративного права, публічне право.


Черняк Оксана Олегівна - викладач кафедри

Дисципліни, що викладає:Міжнародне публічне право, Міжнародно-правове регулювання збройних конфліктів, Захист прав.

Основні напрями наукових інтересів: цивільне право та процес, адвокатура та судоустрій України, адвокатська етика.

Колесник Вікторія Юріївна - доцент, кандидат юридичних наук

Основні публікації за напрямом: 1. Волощук О.Т., Колесник В.Ю. Поняття та юридична сутність екстрадиції у міжнародному праві. Право та державне управління збірник наукових праць. 2019. № 4. С. 5-11. 2. Колесник В. Ю. Основи правового регулювання сфери освіти Європейським Союзом. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія юридичні науки. Херсон. 2016. Вип. 6. Том 3. С. 154-158. 3. Колесник В. Ю. Партикулярний рівень міжнародної кооперації Європейського Союзу у сфері освіти: правові засади та напрями. Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія»: збірник наукових статей. Чернівці, 2019. № 3. С. 189-207. 4. Колесник В. Ю. Правові основи кооперації Європейського Союзу та ЮНЕСКО в освітній сфері. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2018. № 6. Том 2. С. 195-198. 5. Питання однозначності у викладенні кримінальних процесуальних вимог щодо підготовки й проведення негласних (розшукових) дій / В. Колесник // Історико-правовий часопис. - 2017. - № 2. - С. 114-119. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipch_2017_2_25;

Участь у конференціях і семінарах: 1. Колесник В.Ю. Амбітна ціль Європейського Союзу – європейський простір освіти: поняття та правові засади. Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 8–9 квіт. 2020 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв; редкол.: М. М. Поплавський (голова), Костиря І. О. (заст. голови) [та ін]. Київ: Вид. центр КНУКіМ, 2020. С. 179-184. 2. Колесник В. Ю. Загальна характеристика джерел правового регулювання сфери освіти Європейського Союзу. Visegrad Journal on human rights. 2016. No. 2. Part 2. P. 133-139. 3. Колесник В. Ю. До питання про правову природу меморандумів про взаєморозуміння як нормативної основи співпраці Європейського Союзу із міжнародними організаціями щодо освіти. Україна в системі сучасного міжнародного правопорядку та Європейської інтеграції: загальнотеоретичні та практичні проблеми: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 18 грудня 2018 р.). Київ: Таврійський національний університету імені В.І. Вернадського, 2018. С. 190-193. 4. Колесник В. Роль Европейской Комиссии в формировании концептуальных и правовых основ образовательной политики Европейского Союза. Jurnalul juridic national: teorie si practica. 2017. No. 4. С.194-197. 5. Kolesnyk V. Y. Legal instruments of the influence of the European Union on European integration processes in Education. East European Scientific Journal. 2016. No. 14. Part 3. Р. 105-109. 6. Колесник В. Ю. Комунітарний метод як метод впливу ЄЄ на освітню політику держав-членів: правові аспекти застосування. Державне регулювання суспільних відносин: розвиток законодавства та проблеми правозастосування: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 14-15 липня 2017 р.). К.: Центр правових наукових досліджень, 2017. С. 96-100. 7. Колесник В.Ю. Диспозитивність як принцип адміністративного судочинства України». Актуальні питання юридичної науки та практики : тези доп. учасників І Наук.-практ. онлайн-конф. (Київ, 23 квіт. 2020 р.), Квітень, 97-101. https://library.pp-ss.pro/index.php/ndippsn_20200423/article/view/kolesnyk.

Дяченко Валерій Іванович - доцент, кандидат юридичних наук

Участь у конференціях і семінарах: 1. Дяченко В.І. Гумінсть – основний принцип міжнародного гуманітарного права на сучасному етапі правоввого розвитку. / Український щорічник з Європецських Студій. Українська асоціація викладачів і дослідників європейської інтеграції. Вип. IV – К., APREI, 2020. С.. 59-71. 2. Дяченко В.І. Захист журналістів під час збройних конфліктів: проблеми законодавства та правозастосування. / Дотримання прав людини і громадянина під час проведення операції обєднаних сил. Мат. регіонального круглого столу, 12 липня 2019 року. – Донецький юридичний інститут . – Маріупіль, 2019. – С. 43-48. 3. Дяченко В.І. Актуальні питання використання податкових складів та режиму відстрочення сплати акцизних зборів у законодавстві держав-членів Звропейських співтовариств: європейський досвід, проблеми, пошук, перспективи / Фінансова політика України в умовах європейської інтеграції. Збірник тез та наукових доповідей І Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих вчених, 20 лютого 2020, Львівський національний університект імені Івана Франка, 2020. –С. 55-57. 4. Дяченко В.І. Європейський досвід захисту прав мігрантів, осіб без громадянства та внутрішньо-переміщених осіб: проблеми і виклики для України / Теорія і практика адаптації законодавства України до Ззаконодавства ЄС. Збірник Матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, 8 червня 2018. – КНУ ім. Т.Шевченка, 2018. – С. 315-317. 5. Дяченко В.І. Проблеми захисту прав дітей в збройних конфліктах: нові виклики для України / Економіка і культура України в світових глобалізаційних процесах. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 21-22 березня 2018, Ч. 2. – К.: КНУКіМ, 2018. – С. 155-159.;

Основні публікації за напрямом: 1. Дяченко В.І. Соціальний захист осіб, призваних за мобілізацією, та учасників антитерористичної операції / Електронне наукове фахове видання «Науковий часопис Національної академії прокуратури . України». 2016. Вип. 2(10). Ч. 1. – К.: Національна академія прокуратури України.. С. 109-117. 2. Дяченко В.І. Визначення правового статусу внутрішньопереміщених осіб / Електронне наукове фахове видання «Науковий часопис Національної академії прокуратури . України».. 2017. Вип. 1(13).– К.: Національна академія прокуратури України.. С. 89-98. 3. Дяченко В.І. Захист військовим прокурором інтересів держави в умовах сучасних законодавчих змін / Електронне наукове фахове видання «Науковий часопис Національної академії прокуратури . України».. 2017. Вип. 4(16).– К.: Національна академія прокуратури України.. С. 38-57. 4. Дяченко В.І. Упровадження в навчальний процес програми з міжнародного гуманітарного права / Електронне наукове фахове видання «Науковий часопис Національної академії прокуратури . України».. 2018. Вип. 3(55).– К.: Національна академія прокуратури України.. С. 109-119. 5. Дяченко В.І. Представницька діяльність військової прокуратури у сфері додержання законодавства при використанні земель оборони / Електронне наукове фахове видання «Науковий часопис Національної академії прокуратури . України».. 2019. Вип. 2(60).– К.: Національна академія прокуратури України.. С. 97-111.

Борденюк Ольга Василівна - доцент, кандидат юридичних наук

Основні публікації за напрямом: 1. Bordeniuk O., Vozniakovska K., Tomash L. Legal sanctions and their political element. Amazonia investiga. 2019, Vol. 8 Num.24 P. 253-259 (Web of science). 2. Борденюк О.В. Аграрна розписка як інструмент для регулювання аграрних договірних відносин // Науково-практичний журнал «Екологічне право України». – 2020. – Вип. 3. – С. 7-10. 3. Борденюк О.В. Перспективи та пріорітетні напрями розвитку галузі картоплярства в Україні // Науково-практичний журнал «Екологічне право України». – 2018. - Вип. 3-4. – С. 20-22. 4. Борденюк О.В. Зони екологічого лиха на тимчасово окупованих територіях / О.В.Борденюк // Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія». – 2018. – № 4. – С.207-212. 5. Борденюк О.В. Європейська практика регулювання земельних відносин в Україні: проблеми та перспективи. / О.В.Борденюк / Науково-практичний журнал «Екологічне право України». – 2019. – Вип. 3. – С.29-33.;

Участь у конференціях і семінарах: 1. Борденюк О.В. Встановлення земельного сервітуту для прокладання трубопроводів / О.В. Борденюк // International Scientific Conference «Law Science and Practice in the Third Century» (Kosice, Slovak Republic; February 27-28, 2015). – Kosice : Universita Pavla Josefa Safarika, 2015. – Р. 62-64. 2. Борденюк О.В. Проблеми землекористування в межах охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів / О.В. Борденюк // Сучасні тенденції та перспективи розвитку аграрного, земельного і екологічного права: Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 90-річчю від народження доктора юридичних наук, професора, академіка НАПрН України В.З. Янчука (м. Київ, 22-23 травня 2015 р.). – К. : Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2015. – С. 263-267. 3. Борденюк О.В. Консолідація земель як головний інструмент для проектів розвитку сільських територій / Борденюк О.В. // New challenges of legal science in Ukraine and EU countries: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Miskolc, Hungary april 19-20, 2019) – Miskole. – Izdevnieciba Baltija Publishing, 2019. – С.182-185. 4. Борденюк О.В. Правове регулювання та перспективи розвитку галузі рослинництва в Україні. / - Правове життя сучасної України: Матеріали міміжнародної науково-практичної конференції. – О. – 2019. с.607-609. 5. Борденюк О. В. Органи державної влади як суб’єкти земельних правовідносин у сфері надання прав на землю / О. В. Борденюк // Правове життя сучасної України : у 3 т. : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 15 трав. 2020 р.) / відп. ред. М. Р. Аракелян. – Одеса : Гельветика, 2020. – Т. 2. – С. 260-263.

Біла-Тюріна Юлія Зиновіївна - доцент, кандидат юридичних наук

Основні публікації за напрямом: 1. Oleg Todoshchak. Oleg Khamkhodera, Roman Savchuk, Yuliia Bila-Tiurina (2019) The police reform through the prism of social partnership: the experience of Ukraine. Eurasian Journal of Bioscience. Vol. 13 Issue 2, pp. 2057-2063. URL: http://www.ejobios.org/article/the-police-reform-t... 2. Біла-Тюріна Ю.З. Персоніфіковані послуги, що надаються Національною поліцією України. Юридичний вісник. 2016. № 2. С. 220–225. 3. Біла-Тюріна Ю.З. До питання теоретико-методологічних засад дослідження послуг, що надаються Національною поліцією України. Держава і регіони. 2016. № 3(53). С. 59–64. 4. Біла-Тюріна Ю.З. Національна поліція України як суб’єкт надання адміністративних послуг. Наше право. 2016. № 5. С. 63–69. 5. Біла-Тюріна Ю.З. Використання сучасних світових тенденцій у процесі становлення Національної поліції України як органу надання послуг. Право та державне управління: зб. наук. праць. 2016. № 4. С. 60–66.;

Участь у конференціях і семінарах: 1. Біла-Тюріна Ю.З. Адміністративно-правовий статус органів національної поліції України як суб’єкта запобігання та протидії корупції в Україні «Наука та суспільне життя України в епоху глобальних викликів людства у цифрову еру». (з нагоди 30-ти річчя проголошення незалежності України та 25-ти річчя прийняття Конституції України), м. Одеса, Національний університет «Одеська юридична академія», 21 травня. 2021 р., 2. Біла-Тюріна Ю.З. Поліцейські послуги – базис формування нової поліції України. Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку держави та права в умовах євроінтеграції: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 20 трав. 2016 р.). Одеса: Юрид. л-ра, 2016. Т. 2. С. 51–53. 17 18 3. Біла-Тюріна Ю.З. Поліцейське піклування як різновид поліцейських послуг. Правовий вимір конституційної, адміністративної та фінансової юрисдикції в умовах європейської парадигми України: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 17 листоп. 2016 р.). Одеса: МГУ, 2016. С. 77–81. 4. Біла-Тюріна Ю.З. Ознаки поліцейських послуг та їх характеристика. Традиції та новації юридичної науки: минуле, сучасне, майбутнє: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 19 трав. 2017 р.): у 2 т. Одеса: Видав. дім «Гельветика», 2017. Т. 2. С. 72–74. 5. Біла-Тюріна Ю. З. Реформування поліції через призму концепції соціального партнерства / Ю. З. Біла-Тюріна // Правове життя сучасної України : у 3 т. : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 15 трав. 2020 р.) / відп. ред. М. Р. Аракелян. – Одеса : Гельветика, 2020. – Т. 2. – С. 76-79.

Наукові гуртки кафедри

1. Науково-дискусійний гурток «Клуб молодого правника».

Напрями діяльності: проведення студентських наукових досліджень у сфері публічного права, дослідження актуальних питань сучасного конституційного, адміністративного та міжнародного права, проведення наукових дискусій та здійснення дослідницької діяльності з метою розвитку творчого мислення, наукової самостійності, підвищення внутрішньої організованості, поглиблення та закріплення отриманих у процесі навчання знань студентів.

Керівник наукового гуртка: Маложон Олена Іванівна, к.і.н., доцент.

Планування роботи гуртка на 2020-2021 н.р.: тематичний тренінг «Транспонування європейських правових принципів охорони здоров’я у вітчизняне законодавство» (орієнтовний термін проведення листопад 2020 р.); лекторій «Створення вищого антикорупційного суду як важливий крок у напрямі здійснення судової реформи в Україні» (орієнтовний термін проведення березень 2021 р.); форум «Забезпечення прав дитини в контексті реалізації правоохоронної діяльності органами Національної поліції України» (орієнтовний термін проведення квітень 2021 р.).

2. Назва гуртків: Науковий гурток «Земельне право» та «Екологічне право».

Напрями діяльності: аналіз земельного та екологічного законодавства членами гуртків ( студенти 3-го курсу коледжу та2 курсу інституту) з метою виявлення та вирішення проблеми у зазначеному законодавстві з наступним їх оформлення у вигляді наукових тез та надсиланням для публікацій у матеріалах відповідних наукових та науково-практичних конференцій.

Періодичність засідання: два рази на місяць.

Керівник гуртків: Рибачек Валентин Кіндратович, к.ю.н.

Наукова та навчально-методична робота кафедри:


Монографії

 • Крусян А.Р., Орзих М.Ф. Конституционное право Украины: пособие. [3-е изд., доп.].Одесса-Кировоград : Ю-Информ, 2006. 212 с.
 • Набуття і реалізація прав на землю в Україні: Навчальний посібник; за ред. Проф. І.І. Каракаша. Одеса: Юридична література, 2016. 332 с. (Розділ 1. Правове забезпечення сучасної земельної реформи в Україні. С. 7-31.).
 • Сидор В.Д. Земельне право України : Навчально-методичний посібник для студентів вищих юридичних навчальних закладів. Міністерство освіти і науки України, Нац. Унів-т «Одеська юрид. академія». Чернівці, 2013. 176 с.
 • Sydor V.D. Topical issues of Ukrainian land legislation and law: Working programme. National University «Odesa Academy of Law». Odesa: Feniks, 2013. 26 с.
 • Сидор В.Д. Аграрне право України. Практикум : Навчально-методичний посібник для студентів вищих юридичних навчальних закладів;Мін-во освіти і науки України, Нац. Унів-т «Одеська юрид. академія». Чернівці, 2014. 116 с.
 • Sydor V.D. Topical issues of Ukrainian land legislation and law: Metodological manual. National University «Odesa Academy of Law». Odesa : Feniks, 2014.112 с.
 • Сидор В.Д. Реалізація прав на землю : Навчально-методичний посібник для студентів вищих юридичних навчальних закладів; Мін-во освіти і науки України; Нац. Унів-т «Одеська юрид. академія». Чернівці, 2014. 104 с.
 • Сидор В.Д. Актуальні питання земельного законодавства і права України: робоча програма спецкурсу; Мін-во освіти і науки України, Нац. Унів-т «Одеська юрид. академія». Чернівці, 2014. 24 с.
 • Сидор В.Д. Управління земельним фондом : Навчально-методичний посібник для студентів вищих юридичних навчальних закладів; Міністерство освіти і науки України, Нац. унів-т «Одеська юрид. академія». Чернівці, 2014. 136 с.
 • Земельне право України : навчальний посібник / За ред. Каракаша І.І. та Харитонової Т.Є. – вид. друге, перероб. і доп. Одеса: Юридична література, 2017. 592 с. (Розділ 2. Джерела земельного права, Розділ 3. Повноваження представницьких та виконавчих органів у галузі земельних відносин, Розділ 14. Правовий режим земель історико-культурного призначення).
 • Аграрне право України: навчальний посібник / за ред. Т.Є. Харитонової,І.І. Каракаша Одеса: Юридична література, 2017. 382 с. (Розділ 2. Джерела аграрного права, Розділ 16. Правове забезпечення імплементації аграрного законодавства Європейського Союзу в Україні).
 • Сидор В.Д. Науково-теоретичний аналіз основних недоліків сучасного земельного законодавства України та шляхів їх усунення.Актуальні проблеми правового регулювання аграрних, земельних, екологічних та природоресурсних відносин в Україні: колективна монографія / відп. ред.: Т.Є. Харитонова, І.І. Каракаш. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2018. 722 с.
 • Сидор В. Д. Правова природа землеустрою.Держава і право: збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки.2013.Вип. 59.С. 325–330.
 • Сидор В. Д. Земельно-правове та адміністративно-правове регулювання земельних відносин. Малий і середній бізнес (право, держава, економіка). 2013. № 1-2 (52-53). С. 71–74.
 • Сидор В. Д. Публічна земельна власність. Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. 2013. Випуск 644. Правознавство. С. 96–100.
 • Сидор В. Д. Поняття та функції науки земельного права України. Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. 2013. № 1. С. 113–118.
 • Сидор В. Д. Критерії ефективності та раціональності використання земель. Бюлетень Міністерства юстиції України. 2013. № 7. С. 27–32.
 • Сидор В. Д. Державне регулювання земельних правовідносин в Україні . Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. 2013. Випуск 660. Правознавство. С. 92–96.
 • Сидор В. Д. Юридичне зміст поняття «обіг земельних ділянок». Підприємництво, господарство і право. 2013. № 7. С. 52–62.
 • Сидор В. Д. Ринок земель сільськогосподарського призначення в Україні: загроза чи необхідність. Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія». 2014. Вип. № 1. С. 115–124.
 • Сидор В. Д. Державний земельний банк: зарубіжний досвід та вітчизняні реалії. Європейські перспективи. 2014. № 2. С. 91–95.
 • Сидор В. Д. Теоретичні підходи до визначення ознак земельної ділянки. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2014. № 27. Т. 2. С. 97–100.
 • Сидор В. Д. Економіко-правовий механізм землекористування в
 • Сидор В. Д. Особливості правового регулювання іпотечного кредитування під заставу землі. Юридичний науковий електронний журнал(електронне фахове видання). 2014. № 3. С. 70–72.
 • Сидор В. Д. Ефективність соціологічного підходу в науці земельного права України. Актуальні проблеми держави і права. 2014. № 73. С. 375-380.
 • Сидор В. Д. Модернізація земельного законодавства України в ринкових умовах. Legea si Viata. 2013. № 9. С. 28 – 31.
 • Сидор В. Д. Экологические проблемы землепользования в Украине. Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2014. № 1 (26). С. 60 – 63.
 • Sydor V. Tendencies of the Ukrainian Land Legislation and Law Development. Evropský politický a právní diskurz. 2015. № 2 р. 229–233.
 • Sydor V. Major Tasks and Principles of Land Legislation and Law. Young Scientist. № 12.1 (27.1). 2015. P. 127-130.
 • Сидор В. Д. Право власності на землю: проблеми реформування. Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія». 2015. Вип. № 2. С. 97–106.
 • Сидор В.Д. Сучасні проблеми правового забезпечення охорони природних рослинних ресурсів. Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія». 2016. Вип. № 1. С. 214–227.
 • Сидор В.Д. Правовий режим новоствореного Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника. Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія». 2017. Вип. № 2. С. 184–192.
 • Сидор В.Д. Вплив реформи децентралізації влади на правове регулювання земельних відносин. Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія». 2017. Вип. № 3. С. 92–99.
 • Сидор В.Д. Концепт вирішення суспільних проблем сталого розвитку в екологічних та земельних відносинах. Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія». 2018. Вип. № 1. С. 130-139.
 • Сидор В.Д. Правове забезпечення наближення аграрних товаровиробників до вимог Європейського Союзу. Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія». 2018. Вип. № 2. С. 48-157.
 • Сидор В.Д. Оцінка впливу на довкілля: закон працює, проблеми залишаються. Підприємництво, господарство і право. 2018. № 6. С. 142-146.
 • Крусян А. Р. Сучасний український конституціоналізм: монографія. Київ: Юрінком Інтер, 2010. 560 с.
 • Проблеми теорії конституційного права України: монографія / За заг. ред. Ю.С. Шемшученка. Київ: Парламентське вид-во, 2013. 616 с. [Крусян А.Р. Ґенеза теорії конституціоналізму. С. 133-151; Сучасний український конституціоналізм: сутність, структура, принципи. С. 151-173].
 • Конституційний процес в Україні та світовий досвід конституціоналізму: монографія / [Шемшученко Ю.С., Батанов О.В., Крусян А.Р. та ін.] ; наук. ред. Ю.С. Шемшученко, від. ред. Н.М. Пархоменко. Київ: Вид-во «Юридична думка», 2014. 262 с.
 • Сидор В. Д. Методологічні засади та історичні передумови формування сучасного земельного законодавства і права України: монографіяЧернівці: Технодрук, 2013. 208 с.
 • Сидор В.Д. Науково-теоретичний аналіз основних недоліків сучасного земельного законодавства України та шляхів їх усунення.Актуальні проблеми правового регулювання аграрних, земельних, екологічних та природоресурсних відносин в Україні: колективна монографія / відп. ред.: Т.Є. Харитонова, І.І. Каракаш. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2018. 722 с.
 • Припинення державної служби як інститут адміністративного права: монографія / Л.Р.Біла-Тіунова, Н.С.Панова, О.В.Тодощак, Ю.Г.Фаєр Одеса: Фенікс, 2015. 236 с.
 • Національне агентство України з питань державної служби як суб’єкт адміністративного права: монографія / Л.Р.Біла-Тіунова, Н.С.Панова,А.Г. Гаркуша.Одеса: Фенікс, 2018. 246 с.
 • Чулінда Л.І. Методологія дослідження особливостей юридико-лінгвістичного тлумачення текстів нормативно-правових актів. Методологія в праві: монографія / [І.Безклубий, І.Гриценко, М.Козюбра та ін.]; за заг. ред. І. Безклубого.Київ: Грамота, 2017. 658 с. (Серія «Про українське право»). С.291-301.

Підручники, посібники та методичні матеріали

 • Крусян А.Р. Взаимодействие местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в Украине: учеб. пособ. Одесса: Юрид. л-ра, 2001. 164 с.

2. Крусян А.Р., Орзих М.Ф. Современный конституционализм в Украине. Введение в украинское право: [учеб.-науч. изд. / под ред. С. В. Кивалова, Ю. Н. Оборотова]. Одесса: Юрид. л-ра, 2005. С. 173–215.

 • Крусян А. Р., Орзих М.Ф.Современный конституционализм в Украине. Введение в украинское конституционное право: монография. Киев: Алерта, 2006.290 с.

4. Крусян А. Р., Орзих М.Ф.Юридична деонтологія : навч.-метод. посіб. [3-е изд., доп.].Одеса: Юрид. л-ра, 2007.44 с.

5. Крусян А. Р. Содержание современного украинского конституционализма. Введение в украинское право: [2-е изд., перераб. и доп. / под общ. Ред. С. В. Кивалова, Ю. Н. Оборотова]. Одеса: Юрид. л-ра, 2009. С. 228–244.

6. Krusyan A. R . Content of Modern Ukrainian Constitutionalism. Fundamentals of Ukrainian law / edited: Academician S.V. Kivalov, Professor Yu.N. Oborotov, Professor V.A. Tulyakov. 2-nd edition, revised and supplemented. Odessa: Yurydychna literature, 2010. P. 184-196.

7. Крусян А. Р. Юридическая деонтология: учебно-методическое пособие.[4-е изд., перераб. И доп.]Одеса: Юрид. л-ра, 2011. 52с.

8. Крусян А. Р. Юридична деонтологія : навч.-метод. посіб. [5-те вид., доп.]. Одеса: Юрид. л-ра, 2011.48 с.

9. Крусян А. Р. Конституционное право Украины : учебно-методическоепособие.[4-е изд.,перераб. и доп.]. Одесса: Фенікс, 2011. 226 с.

10. Крусян А.Р. Конституция и конституционное законодательство Украины. Проблемы современной конституционалистики: учеб. пособ. / М. Ф. Орзих, А. Р. Крусян [и др.] ; под ред. М. Ф. Орзиха.Київ: Юринком Интер, 2012. С. 133- 169.

11. Генезис конституційних ідей та інститутів в Україні. Проблеми сучасної конституціоналістики. Випуск 2: Конституційні перетворення в Україні: навч. посіб. / М.П. Орзіх, В.М. Шаповал, А.Р. Крусян та ін. : за ред. М.П. Орзіх. Київ: Юрінком Інтер, 2012. 432 с. (Серія «Проблеми сучасної конституціоналістики». Випуск 2). С. 7-31.

12. Крусян А.Р. Модернізація системи публічної влади. Проблеми сучасної конституціоналістики. Випуск 2: Конституційні перетворення в Україні: навч. Посіб. / М.П. Орзіх, В.М. Шаповал, А.Р. Крусян та ін. : за ред. М.П. Орзіх. Київ: Юрінком Інтер, 2012. 432 с. (Серія «Проблеми сучасної конституціоналістики». Випуск 2). С. 282-307.

 • Крусян А. Р.Вступ до сучасного конституціоналізму в зарубіжних країнах. Конституційне право зарубіжних країн. Том 1: Загальна частина.Дніпропетровськ «Середняк Т.К.», 2014.С. 6-34.
 • Конституционное право зарубежных стран: учебник / Н.В. Мишина, А.Р. Крусян, Д.Я. Гараджаев и др.Харьков: Право, 2015. 848 с.
 • Крусян А.Р. Сучасний український конституціоналізм: теоретичні основи. Проблеми сучасної конституціоналістики: навч. посіб. / [М.В. Афанасьєва, О.В. Батанов, А.А. Єзеров та ін.] ; за ред. А.Р. Крусян. Одеса: Фенікс, 2015. Вип. 3 : Сучасний український конституціоналізм. 526 с. (серія: Проблеми сучасної конституціоналістики).С. 9-36.
 • Крусян А.Р. Конституційно-правова свобода людини як мета сучасного українського конституціоналізму. Проблеми сучасної конституціоналістики : навч. посіб. / [М.В. Афанасьєва, О.В. Батанов, А.А. Єзеров та ін.] ; за ред. А.Р. Крусян. Одеса: Фенікс, 2015. Вип. 3 : Сучасний український конституціоналізм. 526 с. (серія: Проблеми сучасної конституціоналістики). С. 36-60.
 • Крусян А.Р. Сприйняття та втілення принципів європейського конституціоналізму на сучасному етапі конституційних перетворень в Україні. Проблеми сучасної конституціоналістики : навч. посіб. / [М.В. Афанасьєва, О.В. Батанов, А.А. Єзеров та ін.] ; за ред. А.Р. Крусян.Одеса: Фенікс, 2015.Вип. 3 : Сучасний український конституціоналізм.526 с. (серія: Проблеми сучасної конституціоналістики).С. 80-113.
 • Крусян А.Р. Поняття, структура та принципи методології сучасного українського конституціоналізму. Проблеми сучасної конституціоналістики: навч. посіб. / [М.В. Афанасьєва, О.В. Батанов, А.А. Єзеров та ін.] ; за ред. А.Р. Крусян. Одеса: Фенікс, 2015. Вип. 3 : Сучасний український конституціоналізм. 526 с. (серія: Проблеми сучасної конституціоналістики). С. 114-140.
 • Крусян А.Р. Поняття та зміст функціонального механізму сучасного українського конституціоналізму. Проблеми сучасної конституціоналістики : навч. посіб. / [М.В. Афанасьєва, О.В. Батанов, А.А. Єзеров та ін.] ; за ред. А.Р. Крусян. Одеса: Фенікс, 2015.Вип. 3: Сучасний український конституціоналізм.526 с. (серія: Проблеми сучасної конституціоналістики).С. 386-411.
 • Крусян А.Р. Навчальна програма спеціального курсу «Сучасний український конституціоналізм». Проблеми сучасної конституціоналістики: навч. посіб. / [М.В. Афанасьєва, О.В. Батанов, А.А. Єзеров та ін.] ; за ред. А.Р. Крусян. Одеса: Фенікс, 2015. Вип. 3: Сучасний український конституціоналізм.526 с. (серія: Проблеми сучасної конституціоналістики).С. 489-510.
 • Крусян А.Р. Конституційне право України : навч.-метод. посіб. Одеса: Фенікс, 2015.138 с.
 • Крусян А.Р. Лекція професора А. Крусян «Верховна Рада України». Право України. 2015. № 5. С. 124-136.
 • Constitutional Law. Part one: working programme on the course of lectures / N. Mishyna, A.Krusyan, R.Kovalenko, V.Vitkova. Odessa : Feniks, 2017. 111 p.
 • Крусян А.Р. Сучасний український конституціоналізм. Конституційне право України : прагматичний курс: навч. посіб. / М.В. Афанасьєва, Ю.Ю. Бальцій, Ю.Д. Батан [та ін.] ; за заг. ред. М.В. Афанасьєвої, А.А. Єзерова. Одеса: Юридична література, 2017. С. 5-16.
 • Крусян А.Р. Природа конституційного гуманітарного права України: концептуальний аспект. Проблеми сучасної конституціоналістики : навч. посіб. / Н.В. Аніщук, Н.М. Бакаянова там ін.; за заг. ред. А.Р. Крусян, А.А. Єзерова. Київ. Юрінком Інтер, 2018. С. 8-21.
 • Маложон О.І. Історія держави і права України: навч. посібник. Київ:ТОВ "Видавничий будинок "Аванпост-Прим", 2014. 184с.
 • Курс адміністративного права України: підручник; 2-ге вид. перероб. і допов. Юрінком Інтер-2013 (у складі авторського колективу).
 • Набуття і реалізація прав на землю в Україні: навчальний посібник; за ред. проф. І.І. Каракаша. Одеса: Юридична література, 2016. 332 с. (Сидор В.Д. Розділ 1. Правове забезпечення сучасної земельної реформи в Україні. С. 7-31.).
 • Сидор В.Д. Земельне право України: навчально-методичний посібник для студентів вищих юридичних навчальних закладів. Міністерство освіти і науки України, Нац. Унів-т «Одеська юрид. академія». Чернівці, 2013. 176 с.
 • Сидор В.Д. Реалізація прав на землю : навчально-методичний посібник для студентів вищих юридичних навчальних закладів; Мін-во освіти і науки України; Нац. Унів-т «Одеська юрид. академія». Чернівці, 2014. 104 с.
 • Сидор В.Д. Управління земельним фондом : навчально-методичний посібник для студентів вищих юридичних навчальних закладів; Міністерство освіти і науки України, Нац. унів-т «Одеська юрид. академія». Чернівці, 2014. 136 с.
 • Земельне право України : навчальний посібник / За ред. Каракаша І.І. та Харитонової Т.Є. – вид. друге, перероб. і доп. Одеса: Юридична література, 2017. 592 с. (Сидор В.Д. Розділ 2. Джерела земельного права, Розділ 3. Повноваження представницьких та виконавчих органів у галузі земельних відносин, Розділ 14. Правовий режим земель історико-культурного призначення).
 • Аграрне право України: навчальний посібник / за ред. Т.Є. Харитонової,І.І. Каракаша Одеса: Юридична література, 2017. 382 с. (Сидор В.Д. Розділ 2. Джерела аграрного права; Розділ 16. Правове забезпечення імплементації аграрного законодавства Європейського Союзу в Україні).
 • Панова Н.С., Корнута Л.М. Запобігання і протидія корупції: навчально-методичний посібник. Одеса:Фенікс, 2016.122с.
 • Трофанчук Г.І. Історія держави і права зарубіжних країн: навч. посіб. 2-ге вид., перероб. та доп. Київ: Юрінком Інтер, 2013. 448 с.
 • Трофанчук Г.І. Історія держави і права України: навч. посіб. 2-ге вид., перероб. та доп. Київ: Юрінком Інтер, 2016. 448 с.
 • Трофанчук Г.І. Історія держави і права України: навч. посіб. 2-ге вид., перероб. та доп. Київ: Юрінком Інтер, 2017. 568 с.
 • Чулінда Л.І. Правознавство: посібник з грифом МОНУ. Київ: Цент навчальної літератури, 2014. 184 с.
 • Чулінда Л.І. Конституційні права, свободи та обов’язки: посібник з грифом МОНУ. Київ: Центр навчальної літератури, 2014. 206 с.
 • Чулінда Л.І. Верховенство права: навч. посібник. Харків: Факт, 2015. 224 с.
 • Чулінда Л.І. Соціальні права людини. Актуальні проблеми соціального права. Випуск 2: науково-практичний посібник/ /За заг ред М.І.Іншина, В.Л.Костюка, В.П. Мельника.Київ: ПВГОІ «ІР СТ Україна», 2016.С.44-47.

Бібліографія кафедри

Бібліографія А.Р. Крусян за 2013-2018 рр.

 • Крусян А. Р. Конституційно-правові засади діяльності Вищої ради юстиції.Вища рада юстиції – 15 років діяльності. Київ: Вид-во ЛОГОС Україна, 2013. 200 с. С. 127-130.
 • Крусян А. Р. Методологічні питання оновлення Конституції України.Вісник Конституційної Асамблеї (журнал засновано як додаток до юридичного журналу «Право України»). 2013.№1. С. 94-102.
 • Крусян А. Р. Доктринальна концепція оновлення (модернізації) конституційних положень щодо засад конституційного ладу України.Правове життя сучасної України:матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (16-17 травня 2013 р.).Т. 1./ відп. ред.д.ю.д., проф. В. М. Дрьомін; Націон. Ун-т «Одеська юридична академія». Одеса: Фенікс, 2013. С. 270-272.
 • Крусян А. Р. Концептуально-методологічні засади модернізації Конституції України.Законодавство України: проблеми та перспективи розвитку:матер.XIVВсеукр. наук-практ. конф. (Київ, 2 квітня 2013 р.). Київ: Київський університет права Національної академії наук України, 2013.
 • Крусян А. Р. Доктринальна концепція модернізації конституційних положень щодо засад конституційного ладу України.Юридичний вісник України. 2013.№ 2. С. 21-30.
 • Крусян А. Р. Концепт демократії в науково-практичній парадигмі сучасного українського конституціоналізму.Право України. 2013. № 8. С. 72-81.
 • Крусян А. Конституционное право Украины: динамика в 2012 году и тенденцииразвития.Europeanreviewofpubliclaw. EPLO.Vol. 25.3/2013. P. 1323-1351.
 • Громадянське суспільство в Україні як передумова сучасного українського конституціоналізму: поняття і тенденції розвитку.Право України.2014. № 4. С. 17-25.
 • Крусян А.Р. Мішина Н.В. Конституційний процес в Україні: втілення принципів європейського конституціоналізму.Вісник Конституційного Суду України. 2014. № 3. С. 72-80.
 • Крусян А. Р.Вступ до сучасного конституціоналізму в зарубіжних країнах.Конституційне право зарубіжних країн. Том 1: Загальна частина. – Дніпропетровськ «Середняк Т.К.», 2014. С. 6-34.
 • Крусян А. Р. Конституційний Суд України: питання удосконалення конституційно-правового регулювання. Юридичний вісник. 2014. № 2. С. 29 – 35.
 • Крусян А. Р. Круглий стіл «Зміни до Конституції України: доктринальні підходи та обговорення концепції проекту Закону України «Про внесення змін до Конституції України», запропонованого Українською морською партією. Митна справа. 2014. № 4. С. 1, 101, 1–4.
 • Крусян А. Р. Інститут Президента України: становлення та розвиток.Інститут Президента України в системі державної влади України : Матер. наукової конференції (Київ, 17 січня 2014 р.). URL: www.univ.kiev.ua
 • Крусян А. Р. Конституціоналізм і демократія: концепція співвідношення.Правове життя сучасної України: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (16–17 травня 2014 р.): у 2 т. Т. 1./ відп. за вип. д.ю.д., проф. В. М. Дрьомін ; Націон. Ун-т «Одеська юридична академія». Одеса: Юридична література, 2014. С. 120–122.
 • Конституционное право зарубежныхстран: учебник / Н.В. Мишина, А.Р. Крусян, Д.Я. Гараджаев и др. Харьков: Право, 2015. 848 с.
 • Крусян А.Р. Фактори конституційного процесу в сучасній Україні: в пошуках стабільності та демократичного розвитку.Право України. 2014. № 7. С. 167-174.
 • Крусян А. Р. Сучасні конституційні перетворення в умовах європейської інтеграції України.Правові та інституційні механізми забезпечення сталого розвитку України: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (16 травня 2015 р., м. Одеса) : у 2 т. Т.1 /відп. ред. М.В. Афанасьєва. Одеса : Юридична література, 2015. С. 242-244.
 • Крусян А.Р. Сучасний український конституціоналізм: теоретичні основи. Проблеми сучасної конституціоналістики : навч. посіб. / [М.В. Афанасьєва, О.В. Батанов, А.А. Єзеров та ін.] ; за ред. А.Р. Крусян. Одеса: Фенікс, 2015. Вип. 3 : Сучасний український конституціоналізм. 526 с. (серія: Проблеми сучасної конституціоналістики). С. 9-36.
 • Крусян А.Р. Конституційно-правова свобода людини як мета сучасного українського конституціоналізму.Проблеми сучасної конституціоналістики : навч. посіб. / [М.В. Афанасьєва, О.В. Батанов, А.А. Єзеров та ін.] ; за ред. А.Р. Крусян. Одеса: Фенікс, 2015. Вип. 3 : Сучасний український конституціоналізм. 526 с. (серія: Проблеми сучасної конституціоналістики). С. 36-60.
 • Крусян А.Р. Сприйняття та втілення принципів європейського конституціоналізму на сучасному етапі конституційних перетворень в Україні.Проблеми сучасної конституціоналістики : навч. посіб. / [М.В. Афанасьєва, О.В. Батанов, А.А. Єзеров та ін.] ; за ред. А.Р. Крусян. Одеса: Фенікс, 2015. Вип. 3 : Сучасний український конституціоналізм. 526 с. (серія: Проблеми сучасної конституціоналістики). С. 80-113.
 • Крусян А.Р. Поняття, структура та принципи методології сучасного українського конституціоналізму.Проблеми сучасної конституціоналістики : навч. посіб. / [М.В. Афанасьєва, О.В. Батанов, А.А. Єзеров та ін.] ; за ред. А.Р. Крусян. Одеса: Фенікс, 2015. Вип. 3 : Сучасний український конституціоналізм. 526 с. (серія: Проблеми сучасної конституціоналістики). С. 114-140.
 • Крусян А.Р. Поняття та зміст функціонального механізму сучасного українського конституціоналізму.Проблеми сучасної конституціоналістики : навч. посіб. / [М.В. Афанасьєва, О.В. Батанов, А.А. Єзеров та ін.] ; за ред. А.Р. Крусян. Одеса: Фенікс, 2015. Вип. 3 : Сучасний український конституціоналізм. 526 с. (серія: Проблеми сучасної конституціоналістики). С. 386-411.
 • Крусян А.Р. Навчальна програма спеціального курсу «Сучасний український конституціоналізм».Проблеми сучасної конституціоналістики : навч. Посіб. / [М.В. Афанасьєва, О.В. Батанов, А.А. Єзеров та ін.] ; за ред. А.Р. Крусян. Одеса: Фенікс, 2015. Вип. 3 : Сучасний український конституціоналізм. 526 с. (серія: Проблеми сучасної конституціоналістики). С. 489-510.
 • Крусян А.Р. Конституційне право України : навч.- метод. посіб. /А.Р. Крусян.Одеса: Фенікс, 2015. 138 с.
 • Крусян А.Р. Лекція професора А. Крусян «Верховна Рада України».Право України. 2015. № 5. С. 124-136.
 • Крусян А.Р. «Конституція України діє, конституційна реформа триває» (децентралізація публічної влади як напрям сучасного етапу конституційної реформи в Україні).Юридичний вісник. 2015. № 3. С. 113-120.
 • Крусян А.Р. Формування та розвиток громадянського суспільства в Україні.Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. 2015. № 5. С. 36-45.
 • Крусян А.Р. Відповідь учасника Всеукраїнського форуму учених-правознавців «Новітній конституційний процес в Україні: питання децентралізації влади» на запитання журналу «Право України».Право України. 2015. № 11. С. 36-41.
 • KrusyanA. R. BasicPrinciplesofUkrainianConstitutionalismintheEuropeanDimension.Молодий вчений. 2015. №12.1 (27.1). С. 84-88.
 • Крусян А.Р. Реформування Конституційного Суду України: реалії, проблеми та перспективи.Юридичний вісник. 2016. № 2.
 • Крусян А.Р. Мета та зміст сучасного етапу конституційної реформи в умовах євроінтеграції України.Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку держави та права в умовах євроінтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2016 р., м. Одеса) : у 2 т. Т.1 /відп. ред. М.В. Афанасьєва. Одеса : Юридична література, 2016. С. 243-245.
 • Крусян А.Р. Конституція в науково-практичній парадигмі сучасного українського конституціоналізму (у контексті актуальних питань конституційних перетворень).Право України. 2016. № 6. С. 70-78.
 • Крусян А.Р. Конституційно-правові засади запровадження конституційної скарги в Україні як форми захисту прав і свобод людини та громадянина.Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції з питань запровадження конституційної скарги в Україні: збірка тез, м. Київ, 18 грудня 2015, Конституційний Суд України; за ред. Ю.В. Бауліна. Київ: ВАІТЕ, 2016. С. 31-37
 • Крусян А.Р. Конституція України та новітні політико-правові перетворення.Юридичний вісник. 2016. № 2. С. 21-25.
 • Крусян А.Р. Конституційна юстиція таперетворення в Україні.Український часопис конституційного права. 2016.№1.С. 31-36.
 • Конституційний контроль та процеси політико-правових перетворень в сучасній Україні. Конституційний контроль і процеси демократичної трансформації у сучасному суспільстві: збірка матеріалів міжнародної конференції, присвяченої 20-річчю Конституційної Суду України. Київ: ВАІТЕ, 2016. С. 68-74.
 • Крусян А.Р. Конституційне гуманітарне право: правова природа, поняття та зміст.Традиції та новації юридичної науки: минуле, сучасність, майбутнє (до 20-річчя НУ ОЮА та 180-річчя Одеської школи права) : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (травень 2017 р., м. Одеса) :у 2 т. Т.1 /відп. ред. Г.О. Ульянова. Одеса: Юридична література, 2017. С. 243-245.
 • Krusyan А.ConstitutionalLaw. Partone: workingprogrammeonthecourseoflectures / N. Mishyna, A.Krusyan,R.Kovalenko, V.Vitkova. Odessa: Feniks, 2017. 111 p.
 • Крусян А.Р. Конституційне гуманітарне право: основи концептуальної парадигми.Journal «ScienceRise: Juridical Science». №2(2).2017. С. 31-36.
 • Крусян А.Р.Конституційне гуманітарне право: до постановки питання про зміст та поняття.Юридичний вісник. 2017. № 3.
 • Крусян А.Р. Сучасний український конституціоналізм. Конституційне право України : прагматичний курс: навч. посіб. / М.В. Афанасьєва, Ю.Ю. Бальцій, Ю.Д. Батан [та ін.] ; за заг. ред. М.В. Афанасьєвої, А.А. Єзерова. Одеса: Юридична література, 2017. С. 5-16.
 • Крусян А.Р. Гуманізація та гуманістична функція (роль) конституційного права в правовій системі України. Правові та інституціональні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції:матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (18 травня 2018 р., м. Одеса):у 2 т. Т.1 /відп. ред. Г.О. Ульянова. Одеса :Видавничий дім «Гельветика», 2018. С. 276-279.
 • Крусян А.Р. Сучасний стан конституційно-правового забезпечення децентралізації публічної влади в Україні: Проблеми правового забезпечення децентралізації в Україні: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Одеса, 5 квітня 2018 р.Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія», 2018.С. 29-32.
 • Крусян А. Р.Публічне та приватне в конституційному праві України. Публічне та приватне право у формуванні компетентності юриста та фахівця в галузі інтелектуальної власності: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 15 грудня 2017 року).Київ: ФОП Кандиба Т. П. 2018. С. 24-27.
 • Крусян А.Р.Конституційно-правові засади децентралізації публічної влади в Україні: проект та очікування.Проблеми реалізації норм публічних галузей права в контексті реформування державної влади : збірникнаукових праць за матеріалами Міжнародного круглого столу, присвяченого 20-річчю Національного університету «Одеська юридична академія» та 170-річчю Одеської школи права. (м. Чернівці, 30 листоп. 2017 р.). Чернівці, 2018. С. 47-52.
 • Крусян А.Р. Правові основи та особливості діяльності адвоката у конституційному провадженні.Юридичний вісник.2018. № 1. С. 15-22.
 • Крусян А.Р. Природа конституційного гуманітарного права України: концептуальний аспект. Проблеми сучасної конституціоналістики: навч. посіб. / Н.В. Аніщук, Н.М. Бакаянова там ін. ; за заг. ред. А.Р. Крусян, А.А. Єзерова. Київ: Юрінком Інтер, 2018. С. 8- 21.

Бібліографія Голосніченко І.П. за 2013-2018 рр.

 • Голосніченко І.П. Роль технічного прогресу в реформуванні правового регулювання суспільних відносин. Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави: ІІІ Міжнародна науково-практична конференція (збірник матеріалів). Київ: НТТУ «КПІ», 2013. С. 13-16.
 • Голосніченко І.П. Кодифікація законодавства, що встановлює відповідальність за адміністративні та кримінальні проступки.Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного, морського і транспортного права:ІІІ Міжнародна наукова конференція. Київ: Київська державна академія водного транспорту.2013. С.11-16.
 • Голосніченко І.П. Влияние законодательства Европейского Союза направосознание и правовую культуру в строительстве Украинского государства. Międzynarodowа Konferencji Naukowа nt. «Problemyeuropezacjiwybraneaspektyprawne, administracujneipedagogizczne». Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu: Radom 13 kwiecień 2013 r. (Польща);
 • Иван Голосниченко.Проблемы борьбы с правонарушениями в бюджетной сфере. FinansepublicznewPolsceteoriaipraktyka» Radom,Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu.2014 r. С. 130-136.
 • Голосніченко І.П. Моделювання ситуації при проектуванні нормативних актів з екологічних питань. Соціальне та правове моделювання: сучасні засоби забезпечення інформаційної безпеки: Матеріалинаук.-практ. конф. [28 листопада 2014 р.].Київ: НТУУ “КПІ”, 2014.
 • Голосніченко І.П. Юридична відповідальність за правопорушення в
 • Голосніченко І.П. Адміністративно-правове регулювання управління державною власністю: необхідність поглиблення // V міжнародна науково-практична конференція«Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права» (Київська державна академія водного транспорту ім. Петра Конашевича Сагайдачного. Київ: 16-17 квітня 2015 р.) С. 350-354.
 • Голосніченко І.П. Проблеми кодифікації вітчизняного адміністративного права.V міжнародна науково-практична конференція «Юридична наука і практика: виклики часу. Київ, Національний авіаційний університет, 12 березня 2015 р. С.132-134.
 • Голосніченко І.П. Розводовський В.Й. Реформування місцевого самоврядування як фактор наближення публічного управління до людини. Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Політологія. Соціологія. Прав: Зб. наук. праць. Київ: НТУУ “КПІ”, 2015. № ¾ (27/28). С. 108–113.
 • Голосніченко І.П. Про зміни предмету і засобів адміністративно-правового регулювання суспільних відносин в Україні. Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави : матеріали ІV Міжнар. Наук.-практ. Конф. ([26-27 березня] 2015 р. м. Київ). Київ: НТУУ “КПІ”, 2015. С. 12–14.
 • Голосніченко І.П. До питання функціонального обстеження органів
 • Голосніченко І.П. Золотарьовпа Н.І. Інфраструктура в умовах децентралізації.VІ міжнародна науково-практична конференція«Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права»: Київська державна академія водного транспорту ім. Петра Конашевича_Сагайдачного Київ: 14-15 квітня 2016 р. С. 23-30.
 • Голосніченко І.П. Децентралізація як спосіб підвищення ролі територіальних громад. Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф. ([25-26 травня] 2016 р. м. Київ) Київ: НТУУ “КПІ”, 2016. С. 16–19.
 • Голосніченко І.П.Проблема додержання процесуальних строків в
 • Голосніченко І.П. Використання спеціальних неюридичних знань при правозастосуванні. Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави: матеріали VІІ Міжнар. наук.-практ. конф. ([18-19 травня] 2016 р. м. Київ) Київ: НТУУ “КПІ”, 2017. С. 16–19.
 • Голосніченко І.П., Розводовський В.Й, Голосніченко Д.І.Адміністративно-процедурний кодекс – необхідна правова основа надання державних послуг поліцією. Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Політологія. Соціологія. Право: Зб. наук. праць. Київ: НТУУ “КПІ”, 2016. № ½ (29/30). С. 158–163.
 • Голосніченко І.П. Використання спеціальних неюридичних знань при правозастосуванні. Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави: матеріали VІІ Міжнар. наук.-практ. конф. ([18-19 травня] 2016 р. м. Київ) Київ: НТУУ “КПІ”, 2017. С. 16–19.
 • Голосніченко І.П. Про категоріально-понятійний апарат адміністративного права. Розвиток адміністративного законодавства в умовах реформаційних процесів в Україні: матеріали Всеукраїнського круглого столу. м. Київ, 27 жовтня 2017 р. Інститут держави та права НАН України. С.19-24.
 • Голосніченко І.П. Оптимізація системи органів виконавчої влади у сфері інтелектуальної власності.Публічне та приватне право у формуванні компетентності юриста та фахівця в галузі інтелектуальної власності: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 15 грудня 2017 року). С. 17-21.

Бібліографія Сидор В.Д. за 2013-2018 рр.

1.Сидор В. Д. Методологічні засади та історичні передумови формування сучасного земельного законодавства і права України: монографіяЧернівці: Технодрук, 2013. 208 с.

 • Набуття і реалізація прав на землю в Україні: Навчальний посібник; за ред. Проф. І.І. Каракаша. Одеса: Юридична література, 2016. 332 с. (Розділ 1. Правове забезпечення сучасної земельної реформи в Україні. С. 7-31.).
 • Сидор В.Д. Земельне право України : Навчально-методичний посібник для студентів вищих юридичних навчальних закладів. Міністерство освіти і науки України, Нац. Унів-т «Одеська юрид. академія». Чернівці, 2013. 176 с.
 • Sydor V.D. Topical issues of Ukrainian land legislation and law: Working programme. National University «Odesa Academy of Law». Odesa: Feniks, 2013. 26 с.
 • Сидор В.Д. Аграрне право України. Практикум : Навчально-методичний посібник для студентів вищих юридичних навчальних закладів; Мін-во освіти і науки України, Нац. Унів-т «Одеська юрид. академія». Чернівці, 2014. 116 с.
 • Sydor V.D. Topical issues of Ukrainian land legislation and law: Metodological manual. National University «Odesa Academy of Law». Odesa : Feniks, 2014.112 с.
 • Сидор В.Д. Реалізація прав на землю : Навчально-методичний посібник для студентів вищих юридичних навчальних закладів; Мін-во освіти і науки України; Нац. Унів-т «Одеська юрид. академія». Чернівці, 2014. 104 с.
 • Сидор В.Д. Актуальні питання земельного законодавства і права України: робоча програма спецкурсу; Мін-во освіти і науки України, Нац. Унів-т «Одеська юрид. академія». Чернівці, 2014. 24 с.
 • Сидор В.Д. Управління земельним фондом : Навчально-методичний посібник для студентів вищих юридичних навчальних закладів; Міністерство освіти і науки України, Нац. унів-т «Одеська юрид. академія». Чернівці, 2014. 136 с.
 • Земельне право України : навчальний посібник / За ред. Каракаша І.І. та Харитонової Т.Є. – вид. друге, перероб. і доп. Одеса: Юридична література, 2017. 592 с. (Розділ 2. Джерела земельного права, Розділ 3. Повноваження представницьких та виконавчих органів у галузі земельних відносин, Розділ 14. Правовий режим земель історико-культурного призначення).
 • Аграрне право України: навчальний посібник / за ред. Т.Є. Харитонової, І.І. Каракаша Одеса: Юридична література, 2017. 382 с. (Розділ 2. Джерела аграрного права, Розділ 16. Правове забезпечення імплементації аграрного законодавства Європейського Союзу в Україні).
 • Сидор В.Д. Науково-теоретичний аналіз основних недоліків сучасного земельного законодавства України та шляхів їх усунення.Актуальні проблеми правового регулювання аграрних, земельних, екологічних та природоресурсних відносин в Україні: колективна монографія / відп. ред.: Т.Є. Харитонова, І.І. Каракаш. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2018. 722 с.
 • Сидор В. Д. Правова природа землеустрою.Держава і право: збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. 2013. Вип. 59. С. 325–330.
 • Сидор В. Д. Земельно-правове та адміністративно-правове регулювання земельних відносин. Малий і середній бізнес (право, держава, економіка). 2013. № 1-2 (52-53). С. 71–74.
 • Сидор В. Д. Публічна земельна власність. Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. 2013. Випуск 644. Правознавство. С. 96–100.
 • Сидор В. Д. Поняття та функції науки земельного права України. Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. 2013. № 1. С. 113–118.
 • Сидор В. Д. Критерії ефективності та раціональності використання земель. Бюлетень Міністерства юстиції України. 2013. № 7. С. 27–32.
 • Сидор В. Д. Державне регулювання земельних правовідносин в Україні . Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. 2013. Випуск 660. Правознавство. С. 92–96.
 • Сидор В. Д. Юридичне зміст поняття «обіг земельних ділянок». Підприємництво, господарство і право. 2013. № 7. С. 52–62.
 • Сидор В. Д. Ринок земель сільськогосподарського призначення в Україні: загроза чи необхідність. Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія». 2014. Вип. № 1. С. 115–124.
 • Сидор В. Д. Державний земельний банк: зарубіжний досвід та вітчизняні реалії. Європейські перспективи. 2014. № 2. С. 91–95.
 • Сидор В. Д. Теоретичні підходи до визначення ознак земельної ділянки. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2014. № 27. Т. 2. С. 97–100.
 • Сидор В. Д. Економіко-правовий механізм землекористування в
 • Сидор В. Д. Особливості правового регулювання іпотечного кредитування під заставу землі. Юридичний науковий електронний журнал (електронне фахове видання). 2014. № 3. С. 70–72.
 • Сидор В. Д. Ефективність соціологічного підходу в науці земельного права України. Актуальні проблеми держави і права. 2014. № 73. С. 375-380.
 • Сидор В. Д. Модернізація земельного законодавства України в ринкових умовах. Legea si Viata. 2013. № 9. С. 28 – 31.
 • Сидор В. Д. Экологические проблемы землепользования в Украине. Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2014. № 1 (26). С. 60 – 63.
 • Sydor V. Tendencies of the Ukrainian Land Legislation and Law Development. Evropský politický a právní diskurz. 2015. № 2 р. 229–233.
 • Sydor V. Major Tasks and Principles of Land Legislation and Law. Young Scientist. № 12.1 (27.1). 2015. P. 127-130.
 • Сидор В. Д. Право власності на землю: проблеми реформування. Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія». 2015. Вип. № 2. С. 97–106.
 • Сидор В.Д. Сучасні проблеми правового забезпечення охорони природних рослинних ресурсів. Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія». 2016. Вип. № 1. С. 214–227.
 • Сидор В.Д. Правовий режим новоствореного Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника. Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія». 2017. Вип. № 2. С. 184–192.
 • Сидор В.Д. Вплив реформи децентралізації влади на правове регулювання земельних відносин. Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія». 2017. Вип. № 3. С. 92–99.
 • Сидор В.Д. Концепт вирішення суспільних проблем сталого розвитку в екологічних та земельних відносинах. Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія». 2018. Вип. № 1. С. 130-139.
 • Сидор В.Д. Правове забезпечення наближення аграрних товаровиробників до вимог Європейського Союзу. Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія». 2018. Вип. № 2. С. 48-157.

Бібліографія Щербак Н.О. за 2013-2018 рр.

 • Щербак Н.О. Європейський вплив на процеси українського відродження ХІХ ст. Українознавчий альманах.Вип.11. Київ, 2013. С.70-73.
 • Щербак Н.О. Історичний досвід реформування цензурного відомства у складі Міністерства внутрішніх справ Російської Імперії та взаємодії його з органами місцевої влади. Правові реформи в Україні: проблеми та перспективи: матеріали V Всеукраїнської науково-теоретичної конференції : у 2 ч. Ч.1. Київ:НАВС, 2013. С.124-125.
 • Щербак Н.О.Законодавчі ініціативи генерал-губернаторів Південно-Західного краю у другій половині ХІХ ст. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ.№2(87). Київ, 2013. С.349-355.
 • Щербак Н.О. Процес позбавлення шляхетських прав у Київському генерал-губернаторстві у другій половині ХІХ ст. Проблемні питання стану дотримання захисту прав людини в Україні: збірник матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції: у 2 ч. (Київ, 5 груд. 2013 р.). Частина 1. Київ:Нац. Акад. внутр. Справ, 2013. С.115 – 117.
 • Щербак Н.О. Теорія і практика інституту генерал-губернаторства в Україні. Держава і право сучасної України: досвід комплексного аналізу: матеріали круглого столу, присвяченого90-літтюакадеміка В.В.Копейчикова.(19 листопада 2013 року). К.ТОВ «НВП «Інтерсервіс». Київ, 2014. С.175 – 179.
 • Щербак Н.О.Цензурування творів Т.Г.Шевченка напередодні видання Валуєвського циркуляру. Збірник тез ІV Всеукраїнської науково-теоретичної конференції «Мовна ситуація та мовна політика в Україні», присвяченої 200-річчю з дня народження Тараса Шевченка та Міжнародному дню рідної мови.Київ, 2014. С.81-83.
 • Щербак Н.О.ЗаконодавствоРосійської імперіїяк джерело дослідження діяльності уряду наПравобережжі Україниу ХІХ ст. Правова доктрина та юридична практика: досвід і перспективи розвитку: матеріали постійно діючого науково-теоретичного семінару (25 березня 2014 р.:): Випуск 3, Київ:НАВС,2014. С.117-119.
 • Щербак Н.О.Історіографія «польського питання» у Правобережній
 • Щербак Н.О. Цензурна політика Російської імперії щодо українства на початку ХХ ст. Європейське право і європейська правова освіта – пріоритетні напрями підготовки вітчизняних фахівців права: матеріали постійно діючогонауково-теоретичного семінару (14 травня 2014 р.).Випуск 4. Київ:НАВС, 2014. С.21-23.
 • Щербак Н.О. Цензура і творчість Т.Г.Шевченка. ІІ Міждисциплінарні гуманітарні читання: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. 26 лютого 2014 року. Київ, 2014.С.9-13.
 • Щербак Н.О.Українці в Російській імперії у контексті етнополітичних та політико-правових процесів початку ХХ ст. ІІІ Міждисциплінарні гуманітарні читання: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції. 6-7 червня 2014 року, м. Київ, 2014. С.43-45.
 • Щербак Н.О. Особливості становлення українського історичного процесу першої половини ХІХ ст. Актуальні питання історико-правової науки. До 20-річчя кафедри історії держави та права Національної академії внутрішніх справ: збірник наукових праць, Київ:Фенікс, 2014. С.34-43.
 • Щербак Н.О. Цензурне відомство і українське слово у ХІХ – на поч. ХХ ст. «Українська мова в юриспруденції: стан, проблеми, перспективи”. Х Міжвузівська науково-практична конференція з проблем розвитку та функціонування державної мови, присвячена Дню української писемності та мови. Київ, 2014. С.24-27.
 • Щербак Н.О. Петро Валуєв: слід в історії.Українознавчий альманах. Вип.16. Київ, Мелітополь, 2014. С.70-74.
 • Щербак Н.О. Особливості діяльності царської адміністрації на
 • Щербак Н.О. Національна політика царизму в Україні у ХІХ – поч. ХХ ст. очима російських чиновників.Збірник наукових праць «Pomiedzy» Вроцлавського університету (Польща). 2015. S. 15-24
 • Щербак Надежда.Современныйкремлевский имперский мессианизм – угроза национально-государственной идентификации граждан Украины.YERSUS. Науково-теоретичний часопис.1(8). Мелітополь, 2016. С.57 – 60.
 • Щербак Н.О. Реформування місцевого управління на українських землях наприкінці ХVIII ст. в Російській імперії. Публічне право №1. 2018. С.186-197.
 • Щербак Н.О. Правобережна Україна в державно-правовій структурі Російської імперії у ХIХ ст. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ.№1, 2017. С.153-155.

Бібліографія Трофанчука Г.І. за 2013-2018 рр.

 • Трофанчук Г.І. Історія держави і права зарубіжних країн: навч. посіб.2-ге вид., перероб. та доп. Київ:Юрінком Інтер, 2013. 448 с.
 • Трофанчук Г.І. Канонічне право: курс лекцій. К.: Юрінком Інтер, 2014. 226 с.
 • Трофанчук Г.І. Історія держави і права України: навч. посіб. 2-ге вид., перероб. та доп. Київ: Юрінком Інтер, 2016. 448 с.
 • Трофанчук Г.І. Історія держави і права України: навч. посіб. 2-ге вид., перероб. та доп. Київ: Юрінком Інтер, 2017. 568 с.

Бібліографія Бурми С.К. за 2013-2018 рр.

1. Бурма С. К. Правовые основы и особенности применения процедуры дружественного урегулирования по жалобам против Украины в Европейском суде по правам человека. Альманах міжнародного права. 2014.Випуск 5. С. 59–68.

2.Бурма С. К. Пілотне дружнє врегулювання в ЄСПЛ. Central and Eastern European Legal Studies. Issue 2/2014. Р. 257–268.

3.Бурма С. К. Процедура схвалення умов односторонньої декларації в Європейському суді з прав людини. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного ун-ту. Сер. «Юриспруденція». 2014. № 12. Том 2. С. 198–200.

4.Бурма С. К. Співвідношення понять «примирливі процедури» і «дружнє врегулювання» у міжнародному праві. Науковий вісник Ужгородськ. нац. ун-ту. Сер. «Право». 2015. № 32. С. 168–171.

5.Бурма С. К. Інститут дружнього врегулювання у доктрині міжнародного права. Форум права : електронне наукове видання. 2015. № 1. С. 32–37. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2015_1_7.pdf

6.Бурма С. К. Дружнє врегулювання в практиці органів міжамериканської системи захисту прав людини. Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. 2015. № 3. С. 168–175.

7.Burma S. Aspekty moralne i etyczne instytutu polubownego załatwienia sprawy do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Studenckie Zeszyty Naukowe (ISSN 1506–8285). 2015. URL: http://journals.umcs.pl/szn/index

8. Mińko M., Barańska A., Religioni U., Religioni M., Mińko M., Burma S. Edukacja seksualna jako element kreowania polityki zdrowotnej w Europie. Hygeia Public Health. 2014; 49(2): 348–352.

9.Бурма С.К. О понятии «примирительная процедура». Європейська інтеграція України: правовий вимір : зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. конф., м. Запоріжжя, 27–28 вересня 2012 р. Запоріжжя, 2012.

10.Бурма С.К. Інститут примирення у міжнародному праві. Сучасні тенденції розвитку юридичної освіти та науки в Україні : зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 12–13 лютого 2013 р. Київ, 2013.

11.Бурма С.К. Принцип сприяння примиренню сторін спору favor conciliationis у міжнародному праві. Національні механізми забезпечення прав людини в Україні : зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 15 листопада 2013 р. Київ, 2013.

12.Бурма С. К., Анцупова Т. О. Перспективи розвитку процедури дружнього врегулювання в Європейському суді з прав людини. Правове забезпечення ефективного виконання рішень і застосування практики Європейського суду з прав людини : матер. третьої міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 19–20 вересня 2014 р. Одеса, 2014. С. 69–77.

13.Бурма С. К. Розвиток інституту дружнього врегулювання в Європейському суді з прав людини. Міжнародне право: de lege praeterita, instante, future : матер. Четвертої Всеукр. наук.-практ. конф. студ., аспірант. та молод. вчених, м. Одеса, 21 листопада 2014 р. Запоріжжя, 2014. Т. 2. С. 9–13.

14.Бурма С. К. Дружественное урегулирование в Европейском суде по правам человека: законодательные реалии Украины. Правові проблеми цивілізаційного вибору України : матер. круглого столу, присвяч. 10-річчю кафедри права Європейського Союзу та порівняльного правознавства, м. Одеса, 28 листопада 2014 р. Одеса, 2014. С. 177–181.

15.Бурма С. К. Морально-етичний аспект інституту дружнього врегулювання в Європейському суді з прав людини. Міжнародний правопорядок: сучасні проблеми та їх вирішення: до 125-річчя від дня народження Володимира Михайловича Корецького : збірник матеріалів конференції, м. Київ, 19 лютого 2015 р. Київ, 2015.

16.Бурма С. К. До питання про передумови створення Арабського суду з прав людини. Правові та інституційні механізми забезпечення сталого розвитку України : матер. міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 15–16 травня 2015 р. Одеса, 2015. Т. 2. С. 384–386.

17.Бурма С. К. Морально-етичні імперативи інституту дружнього врегулювання в Європейському суді з прав людини. Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави : матер. V міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 20–21 травня 2015 р. Київ, 2015. С. 51–53.

18.Бурма С. К. Окремі аспекти виконання судових рішень в Україні відповідно до законопроекту «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» (щодо забезпечення виконання судових рішень) № 0913. Міжнародне право: de lege praeterita, instante, futura : матер. V Міжнародної наук.-практ. конф. студ., аспірант. та молод. вчених, м. Одеса, 13–15 листопада 2015 р. Одеса, 2015. С. 73–75.

19.Burma S. K. To the issue of discretionary powers on of the executive authorities in the governance In the area of higher education in Ukraine. Традиції та нові наукові стратегії у Центральній та Східній Європі : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 29–30 червня 2018 р., Київ, 2018. С. 101–103.

Бібліографія Маложон О.І. за 2013-2018 рр.

 • Маложон О.І. Історія держави і права України : навч. посібник. Київ: ТОВ "Видавничий будинок "Аванпост-Прим", 2014. 184с.
 • Маложон О.І. Соціально-правові відносини на етнічних українських землях: XIV – перша половина XVI ст. Вісник державної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 2014. ( №4). 228 с.
 • Маложон О.І. Соціально-культурні відносини в литовсько-польський період історії України XIV – XVI ст. Наукові праці Національного авіаційного університету. 2014. (№ 1). 168 с.
 • Маложон О.І. Свобода віросповідання в історії України. Наука і освіта – 2014 : матеріали X міжнародної науково-практичної конференції (м. Прага, 2014 р.). Прага, 2014. 96 с.
 • Маложон О.І. Шляхи формування правової держави в Україні. Фундаментальна і прикладна наука : матеріали X Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 2014 р.). Київ, 2014. 104 с.
 • Маложон О.І. Генезис прав людини в історії політико-правової думки світу та України. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 2015. (№ 3). 100 с.
 • Маложон О.І. Тенденції розвитку сучасної української правової думки»: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. «Становлення сучасного українського суспільства: політичні, управлінські, економічніта правові аспекти» (м. Київ, 27 березня 2015 р.). Київ, 2015. с.177-182.
 • Маложон О.І. Становлення, формування і розвиток держави і права Київської Русі. Приднепровский научный вестник. 2016. (№ 8-1). 80 с.
 • Маложон О.І. Юриспруденція в Давньому Римі. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2016. (№6). 152 с.
 • Маложон О.І. Тенденції розвитку сучасної української правової думки. Конституція України: історія, сучасність та перспективи розвитку: матеріали наук.-практ. семінару (Київ, 24 черв. 2016 р.). Київ, 2016. 138 с.
 • Маложон О.І. Права людини як фундаментальна цінність громадянського суспільства. Правові, управлінські та економічні аспекти трансформації сучасного громадянського суспільства: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 25 березня 2016 р.). Київ, 2016. С. 455-457.
 • Маложон О.І. Виникнення прав людини в історії розвитку політико-правової думки світу та України. Наука і іновація — 2016 : матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Перемишль, 2016 р.). Перемишль, 2016. 82 с.
 • Маложон О.І. Історія виникнення і розвитку митної справи в Україні. Науковий вісник публічного та приватного права. 2017. (№2). С.143-174.
 • Маложон О.І. Історія виникнення і розвитку житлового права в Україні. Науковий вісник публічного та приватного права. 2017. (№4). С. 74-78.
 • Маложон О.І. Судове красномовство: навички оратора. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2018. (№1). С.19-22.
 • Маложон О.І. Актуальні питання становлення держави і права україни після проголошення незалежності. Порівняльно-аналітичне право. 2018. (№2). С.33-36.
 • Маложон О.І. Розвиток звичаєвого права як основи законодавчої бази “Руської Правди” та литовських статутів. Вісник Чернівецького факультету НУ “Одеська юридичина академія”. 2018. (№4).
 • Маложон О.І. Нормативно-правове забезпечення державних органів у сфері культури в Україні. Економіка і культура України в світових глобалізаційних процесах: позиціонування і реалії : матеріали IІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 21–22 берез., 2018 р.). Київ, 2018. С.172-175.
 • Маложон О.І. Систематизація матеріалів і письмова підготовка судової промови. Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та праві : матеріали IІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 19–20 квітня, 2018 р.). Київ, 2018. С.372-374.
 • Маложон О.І. Проблеми підвищення професійного рівня суддів. Правові засоби забезпечення та захисту прав людини: вітчизняний та зарубіжний досвід: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 16-17 листопада 2018 р.). Харків, 2018. С.23-26.
 • Маложон О.І. Правове регулювання нагляду за дотриманням етичних та дисциплінарних норм при здійсненні професійної діяльності суддею. 70 років Декларації прав людини: здобутки та перспективи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 6 грудня 2018 р.). Київ, 2018. С.21-24.

Бібліографія Панової Н.С. за 2013-2018 рр.

1.Припинення державної служби як інститут адміністративного права:монографія / Л.Р.Біла-Тіунова, Н.С.Панова, О.В.Тодощак, Ю.Г.Фаєр Одеса: Фенікс, 2015. 236 с.

2.Панова Н.С., Корнута Л.М. Запобігання і протидія корупції: навчально-методичний посібник. Одеса: Фенікс, 2016. 122с.

3.Національне агентство України з питань державної служби як суб’єкт адміністративного права: монографія / Л.Р.Біла-Тіунова, Н.С.Панова,А.Г. Гаркуша.Одеса: Фенікс, 2018. 246 с.

Бібліографія Чулінди Л.І. за 2013-2018 рр.

 • Чулінда Л.І. Конституційні права, свободи та обов’язки: посібник з грифом МОНУ. Київ: Центр навчальної літератури, 2014. 206 с.
 • Чулінда Л.І. Правознавство: посібник з грифом МОНУ. Київ: Центр навчальної літератури, 2014. 184 с.
 • Чулінда Л.І. Герменевтичний метод дослідження юридико-лінгвістичних властивостей текстів нормативно-правових актів. Науковий вісник КНЛУ. Серія «Право». Випуск 1. Київ: КНЛУ, 2014.С.24 – 30.
 • Чулінда Л.І. Верховенство права: навч. посібник. Харків: Факт, 2015.
 • Чулінда Л.І. Соціальні права людини. Актуальні проблеми соціального права. Випуск ІІ: науково-практичний посібник /За заг. ред. М.І.Іншина, В.Л.Костюка, В.П. Мельника. Київ: ПВГОІ «ІР СТ Україна, 2016. С.44-47.
 • Чулінда Л.І. Методологія дослідження особливостей юридико-лінгвістичного тлумачення текстів нормативно-правових актів. Методологія в праві: монографія / [І.Безклубий, І.Гриценко, М.Козюбра та ін.]; за заг. ред. І.Безклубого. Київ: Грамота, 2017. 658 с. (Серія «Про українське право»).С.291-301.

Бібліографія Заболотної Л.В. за 2013-2018 рр.

1. Заболотна Л. В. Сучасні проблеми адміністративного судочинства та шляхи їх подолання. Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Ужгород, 15-16 листопада 2013 р.Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2013. С. 139- 141.

2.Заболотна Л.В. Історичні передумови становлення та розвитку адміністративної юстиції в Україні. Адміністративний процес: сучасний стан та шляхи вдосконалення: матеріали круглого столу. Запоріжжя: КПУ, 2013. С. 46-48.

3.Zabolotna L. Administrative justice in Ukraine and foreign countries: comparative studu. Nationallawjournal: theoryandpractice. 2014. № 5(9). С. 49-53.

4.Заболотна Л.В. Деякі правові засади діяльності працівника дипломатичної служби України. Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського факультету – 2015». Київ: ВПЦ «Київськийуніверситет», 2013. Ч. 10. С. 146-149.

5.ЗаболотнаЛ.В. Політичнийекстремізмяквикликсучаснійдипломатії. Зовнішня політика і дипломатія: український і світовий досвід: збірник тез доповідей. Київ: ДАУ при МЗС України, 2015. С. 75-77.

6.Заболотна Л.В. Деякі питання про притягнення до відповідальності працівників дипломатичної служби за польською моделлю гарантування максимальної прозорості діяльності державних органів. Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського факультету – 2016». Київ: ВПЦ «Київський університет», 2016. Ч. 10. С. 117-119.

7.Заболотна Л.В. Інституціональний вимір діяльності державних службовців дипломатичної служби. Право і суспільство.2016.№ 5(2). С. 87-95.

8.Заболотна Л.В. Адміністративно-правові засоби діяльності державних службовців дипломатичної служби. Nationallawjournal: theoryandpractice.2016.№ 6(22). С. 44-48.

9.Заболотна Л.В. До питання співвідношення повноважень працівників дипломатичної служби із суміжними юридичними категоріями.Історія вітчизняного та європейського адміністративного права і процесу:І Міжнародна науково-практична конференція(м. Київ, 6 жовтня 2016 року; м. Львів 11 листопада 2016 року): тези виступів – Харків:ФОП Панов А.М.,2017. С. 95-97.

10.Заболотна Л.В. Окремі питання класифікації адміністративно-правових засобів діяльності працівників державної служби. Правовий вимір конституційної, адміністративної та фінансової юрисдикції в умовах європейської парадигми України: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Одеса 17 листопада 2016 року. Одеса: Міжнародний гуманітарний університет, 2016. С. 110-112

11.Заболотна Л.В. Зарубіжний досвід вдосконалення адміністративно-правового забезпечення діяльності працівників державної служби. Правові системи суспільства: сучасні проблеми та перспективи розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 18-19 листопада 2016 р. Львів: Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2016.С. 75-78.

12.Заболотна Л.В. Правове регулювання дипломатичної служби в Україні. Адміністративне право і процес.2016.№3 (17). С. 75-87.

13. Заболотна Л.В. Перспективи вдосконалення діяльності державних службовців дипломатичної служби. Науковий журнал: Право і суспільство. – 2016.№ 6(2).С. 94-99.

14.Заболотна Л.В. Повноваження державних службовців дипломатичної служби. Право та державне управління. 2016.№ 4.С. 185-192.

15.Заболотна Л.В. Проблеми оптимізації організаційної структури дипломатичної служби України.Пріоритетні напрямки розвитку правової системи України: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 26-27 січня 2018 р.Львів: Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2018.С. 53-56.

16.Заболотна Л.В. До питання нормативно-правового забезпечення діяльності державного службовця дипломатичної служби України. Актуальні проблеми реформування системи законодавства України: матеріали міжнародної науково-практичної конференції,м. Запоріжжя, 26-27 січня 2018 р. Запоріжжя: Запорізька міська громадська організація «Істина», 2018.С. 49-53.

17.Заболотна Л.В. До питання встановлення сутності адміністративно-правового статусу державного службовця дипломатичної служби України. Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції: матеріали міжнародної науково-практичної конференції,м. Одеса, 18 травня 2018 р. у 2-х т. Т. 2.Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2018. С. 72-74.

18.Заболотна Л.В. До питанняпроблематики класифікації завдань державних службовців дипломатичної служби України. Актуальні проблеми соціального права. Випуск IV: науково-практичний посібник :збірник матеріалів учасників Всеукраїнських соціальних програм (заходів) ВГОІ «Інститут реабілітації та соціальних технологій» у 2017 р. / за заг.ред. Іншина М.І., Костюка В.Л., Мельника В.П. К.: ПВГОІ «ІР СТ Україна», 2018.С.50-52.

Бібліографія Рибачека В.К. за 2013-2018 рр.

1.Рибачек В.К. До питання майнових прав автора на літературний твір. Правові засоби забезпечення та захисту прав людини: вітчизняний та зарубіжний досвід:матеріали міжнародної науково-практичної конференції, (м.Харків, 18-19листопада2016року).Харків: ГО «Асоціація аспірантів –юристів», 2016. С.122-123.

2.Рибачек В.К. Щодо вдосконалення нормативно- правової бази з питань охорони праці в фермерських господарствах. Актуальні проблеми реформування системи законодавства України: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м.Запоріжжя, 27-28січня 2017року. Запоріжжя: Запорізька міська громадська організація «Істина», 2017. 108с. С. 29-32.

3.Рибачек В.К., Апухтіна М.В. Співвідношення земельного права з іншими галузями права. Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 26-27травня 2017року у 2-х частинах. Запоріжжя: Запорізька міська громадська організація «Істина», 2017. С. 24-26.

4.Рибачек В. К., Бухольська Т. Ю.Раціональне використання земель сільськогосподарського призначення – міф чи реальність. Проблеми правової реформи та розбудови громадянського суспільства в Україні: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 20–21 жовтня 2017 року). Харків: ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 2017. С.104-107.

5. Рибачек В. К., Кур’янська С. П. Деякі проблеми законодавства про Червону Книгу України та перспективи його реформування. Проблеми правової реформи та розбудови громадянського суспільства в Україні: матеріали міжнародної науково-практичної конференції(м. Харків, 20–21 жовтня 2017 року). Харків: ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 2017. С. 107-111.

6. Рибачек В. К., Марчук М. В. Право на одержання екологічної інформації. Проблеми правової реформи та розбудови громадянського суспільства в Україні: матеріали міжнародної науково-практичної конференції(м. Харків, 20–21 жовтня 2017 року). Харків: ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 2017. С. 111-114.

7. Рибачек В. К., Мельник Ю. О. Кліматична угода – антивуглецева кампанія чи світові економічні протистояння. Проблеми правової реформи та розбудови громадянського суспільства в Україні: матеріали міжнародної науково-практичної конференції(м. Харків, 20–21 жовтня 2017 року). Харків: ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 2017. С. 115-118.

8. Рибачек В. К., Ревенко А. В. Сміттєзвалища в Україні –вина громадян чи не доопрацювання законотворців. Проблеми правової реформи та розбудови громадянського суспільства в Україні: матеріали міжнародної науково-практичної конференції(м. Харків, 20–21 жовтня 2017 року). Харків: ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 2017. С. 118-122.

9. Рибачек В. К. Проблеми відчуження земельних ділянок державної, комунальної та приватної власності на землю. Публічне та приватне право у формуванні компетентності юриста та фахівця в галузі інтелектуальної власності: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 15 грудня 2017 року). Київ: ФОП Кандиба Т. П.2018. С.441-444.

Новини

2021-06-04

Вітання з нагоди Дня народження професора кафедри кримінального права, процесу і криміналістики Матвійчука Валерія Констянтиновича

​4 червня 2021 року директор Київського інституту інтелектуальної власності та права, Заслужений юрист України, професор, д.ю.н. Василь Іванович Фелик, адміністрація Інституту та професорсько-викладацький склад кафедри кримінального права, процесу і криміналістики привітали Заслуженого працівника народної освіти України, Відмінника освіти України, стипендіата державної стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров’я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери, академіка Академії наук вищої освіти України, професора кафедри кримінального права, процесу і криміналістики Матвійчука Валерія Констянтиновича з нагоди Дня народження.

Докладніше

2021-06-01

Коледж Київського Інституту інтелектуальної власності та права НУ «ОЮА» запрошує на підготовчі курси!

Навчання відбувається у вигляді теоретичних занять та тренувальних тестувань, які моделюють вступні випробування до Коледжу та ЗНО. Заняття проводяться за розкладом щосуботи.

Докладніше

2021-05-28

Урочисте відкриття спортивно-оздоровчого комплексу Київського інституту інтелектуальної власності та права НУ "ОЮА"

​Все краще для студентів! Під цим гаслом за підтримки та сприяння Президента НУ ОЮА, Заслуженого юриста України, академіка, професора Сергія Васильовича Ківалова та директора КІІВП, Заслуженого юриста України, професора, д.ю.н. Василя Івановича Фелика 28 травня 2021 року відбулося відкриття спортивно-оздоровчого комплексу Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету "Одеська юридична академія". Це надзвичайно потужній й масштабний проект, який уже сьогодні реалізовано у життя, що доводить - Національний університет "Одеська юридична академія" виступає справжнім еталоном для наслідування. Для нас навчання та здоровий активний відпочинок студентів - є пріоритетом розвитку!

Докладніше

2021-05-17

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми діяльності психолога в сучасних умовах: професійні вимоги і завдання»

​13 травня 2021 року за підтримки Директора Київського інституту інтелектуальної власності та права НУ «ОЮА», доктора юридичних наук, професора, Заслуженого юриста України Фелика Василя Івановича відбулась знакова подія для нашого інституту: проведення ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми діяльності психолога в сучасних умовах: професійні вимоги і завдання», участь в якій прийняли практичні психологи, експерти, висококваліфіковані знавці своєї непростої, але досить серйозної та надважливої для всього суспільства професії – психології, а також юристи.

Докладніше

2021-05-15

Вітання із Днем науки

Директор Київського інституту інтелектуальної власності та права, Заслужений юрист України, професор, д.ю.н. Василь Іванович Фелик висловлює найщиріші вітання професорсько-викладацькому складу з нагоди свята.

Докладніше

2021-05-08

З нагоди Дня пам'яті та примирення й Дня перемоги над нацизмом

​8–9 травня Україна відзначає День пам’яті та примирення і День перемоги над нацизмом. Не зникне з людської пам’яті великий подвиг і велика трагедія українського народу – його битва, його перемога над нацизмом!

Докладніше

2021-05-02

Христос воскрес! Воістину воскрес! Вітання з нагоди Великодня!

​У ці весняні дні мільйони людей у всьому світі святкують найбільше свято – Світле Христове Воскресіння! У житті кожного з нас Великдень особливо шанується, тому що ми відкриваємо серця один одному.

Докладніше

2021-05-01

Київський інститут інтелектуальної власності та права висловлює щирі вітання з нагоди Дня народження Президенту НУ ОЮА Сергію Васильовичу Ківалову

Сьогодні свій День народження святкує дуже дорога для усіх нас людина - Президент Національного університету «Одеська юридична академія», Заслужений юрист України, академік і почесний громадянин міста Одеси та Одеської області Сергій Васильович Ківалов. Народна мудрість говорить, що навесні народжуються найдобріші і найчуйніші люди, і наш вельмишановний Сергій Васильович тому найкраще підтвердження.

Докладніше

2021-04-26

Директор КІІВП НУ ОЮА Василь Іванович Фелик відзначив ліквідатора ЧАЕС Тимощенка Віктора Васильовича

​26 квiтня — це найтрагiчнiша дата в iсторії нашої держави. Адже цього дня 1986 року сталася жахлива трагедія — вибух атомного реактора на Чорнобильськiй АЕС. Пам’ять знову і знову повертається до тієї страшної дати. Через десятки років ми згадуємо про страшну подію, яка залишила похмурий слід на нашому календарі - Чорнобильську трагедію.

Докладніше

2021-04-24

24 квітня 2021 року відбувся День відкритих дверей в online режимі

​24 квітня 2021 року за підтримки та сприяння Президента НУ «Одеська юридична академія» професора, академіка, Заслуженого юриста України Сергія Васильовича Ківалова та директора КІІВП НУ ОЮА, Заслуженого юриста України, професора, д.ю.н. Василя Івановича Фелика Київський інститут інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія» організував ​День відкритих дверей​, який пройшов у online режимі.

Докладніше

2021-04-23

ІІІ​ Міжнародна науково-практична конференція «Інтелектуальна власність і право на шляху до сталого розвитку України» в online режимі

​23 квітня 2021 року за підтримки та сприяння Президента НУ ОЮА, Заслуженого юриста України, академіка, професора Сергія Васильовича Ківалова та директора КІІВП, Заслуженого юриста України, професора, д.ю.н. Василя Івановича Фелика​ відбулася ІІІ​ Міжнародна науково-практична конференція «Інтелектуальна власність і право на шляху до сталого розвитку України» в online режимі.

Докладніше

2021-04-20

Директор КІІВП НУ ОЮА Василь Іванович Фелик привітав студентів Фахового Коледжу із отриманням призових місць у Всеукраїнській Олімпіаді з Екології «Всеосвіта Весна-2021»

20 квітня 2021 року директор Київського інституту інтелектуальної власності та права НУ ОЮА, Заслужений юрист України, професор, д.ю.н. Василь Іванович Фелик особисто привітав студентів першого курсу Фахового Коледжу із отриманням призових місць у Всеукраїнській Олімпіаді з Екології «Всеосвіта Весна-2021», вручивши іменні подяки.

Докладніше

2021-04-20

Круглий стіл на тему: «Адміністративне право України: проблеми теорії і практики»

​17 квітня 2021 року відбувся Міжвузівський круглий стіл на тему: «Адміністративне право України: проблеми теорії і практики», у якому прийняли участь вчені Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» та Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія».

Докладніше

2021-04-19

Будівництво спортивно-оздоровчого комплексу

За підтримки та сприяння Президента НУ ОЮА, Заслуженого юриста України, академіка, професора Сергія Васильовича Ківалова та директора КІІВП, Заслуженого юриста України, професора, д.ю.н. Василя Івановича Фелика на території інституту відбувається будівництво надзвичайно потужнього й масштабного проекту –спортивно-оздоровчого комплексу, який включатиме у себе велике професійне футбольне поле, чудові глядацькі трибуни, просторі передягальні, фітнес і тренажерні зали.

Докладніше

2021-04-17

Запрошуємо на День відкритих дверей ONLINE, що відбудеться 24 квітня 2021 року

​Через введення заходів по боротьбі з коронавірусом багато хто не може відвідати свій майбутній вуз особисто, тому Київський інститут інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія» 24 квітня 2021 року о 12:00 год. проводить свій День відкритих дверей ONLINE!

Докладніше

2021-04-12

12 квітня 2021 року відбулася онлайн-лекція судді Вищого антикорупційного суду Кравчука Олексія Олеговича

​12 квітня 2021 року відбулася онлайн-лекція судді Вищого антикорупційного суду Кравчука Олексія Олеговича для студентів Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету "Одеська юридична академія"на тему: " Процесуальна позиція сторін в справі ​" та " Прийняття й написання судових рішень​". Варто зазначити, що у рамках співпраці між Київським інститутом інтелектуальної власності та права й Вищим антикорупційним судом проводиться цілий курс онлайн-лекцій для студентської молоді.

Докладніше