Документи з адміністративної діяльності

Положення про порядок проведення конкурсного відбору при заміщення вакантних посад

Положення про психологічний консультативно-тренінговий центр

Положення про врегулювання конфліктних ситуацій

Антикорупційна програма

Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції

Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників

Положення про атестацію педагогічних працівників Фахового коледжу

Тематичний план підвищення кваліфікації НПП ОП "Міжнародне право"

Положення про рейтинг науково-педагогічних працівників

Положення про стимулювання та заохочення

Положення про навчально-методичний відділ

Положення про Вчену Раду

Положення про відділ аспірантури та докторантури

Положення про асоціацію випускників

Положення про ради роботодавців

Положення про охорону праці та безпеку життєдіяльності учасників освітнього процесу

Новини