Чернівецький фаховий коледж

Чернівецький фаховий коледж Київського університету інтелектуальної власності і права Національного університету «Одеська юридична академія» є закладом фахової передвищої освіти, який забезпечує реалізацію потреб особистості, суспільства і держави в отриманні вищої освіти із здобуттям ступеня фахового молодшого бакалавра.

Чернівецький фаховий коледж Київського університету інтелектуальної власності і права Національного університету «Одеська юридична академія» відповідно до Стратегії розвитку забезпечує комплексний підхід до вирішення завдань ранньої професійної орієнтації студентів, реалізації принципів ступеневої освіти, забезпечення загальнодержавних і регіональних потреб у кваліфікованих юридичних кадрах, формування нових пріоритетів у підготовці висококваліфікованих юристів до практичної діяльності, що опосередковує входження України в єдиний європейський освітній простір.

Чернівецький фаховий коледж створений на підставі рішення Вченої ради Київського університету інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія» № 6 від 27 квітня 2023 року.

Фаховий коледж проводить освітню діяльність на основі Положення про Чернівецький фаховий коледж Київського університету інтелектуальної власності та права Національного університету "Одеська юридична академія". Коледж здійснює свою діяльність на засадах неприбутковості відповідно до свого штатного розпису та кошторису. Освітній процес забезпечують високо-кваліфіковані педагогічні (науково-педагогічні) працівники, які мають відповідну освітню та/або професійну кваліфікацію Вступ на навчання здійснюється згідно загальноуніверситетських Правил прийому до фахових коледжів Київського університету інтелектуальної власності та права Національного університету "Одеська юридична академія", що розроблені відповідно до Умов прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти. Фінансування підготовки здобувачів освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра здійснюється за кошти фізичних або юридичних осібза кошти фізичних або юридичних осіб:

У Фаховому коледжі можна здобути фахову передвищу освіту за спеціальностями (Ліцензія МОН):

Чернівецький фаховий коледж розміщується в навчальних корпусах за адресою м. Чернівці, вул. Сковороди, 7.

Для тимчасового проживання здобувачів фахової передвищої освіти Чернівецького фахового коледжу Київського університету інтелектуальної власності та права керівництвом університету укладено договір про співпрацю з Чернівецьким кооперативним фаховим коледжем економіки та права. В закладі фахової передвищої освіти для осіб з особливими освітніми потребами забезпечені умови доступності для навчання та до гуртожитку

Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності закладу освіти на рівні фахової передвищої освіти відповідає ліцензійним вимогам. Усі навчальні кабінети забезпечені сучасним обладнанням, технічними засобами, які необхідні для виконання навчальних планів і програм. Навчально-методичні кабінети містять повний комплекс методичного забезпечення дисциплін: наочне приладдя, нормативні документи, посібники, завдання для виконання практичних і лабораторних робіт тощо. Навчально-методичне забезпечення предметів постійно удосконалюється і доповнюється новими методичними напрацюваннями. Функціонує бібліотека з читальним залом, яка постійно оновлюється та охоплює весь цикл як професійно-орієнтованих, так і загальноосвітніх навчальних дисциплін.

Внутрішня система забезпечення якості освіти ЗФПО та моніторинг якості реалізації освітньо-професійних програм дозволяє дозволяють .забезпечити вирішення головного завдання коледжу – підготовки грамотних і впевнених у своїх знаннях фахівців, які завдяки набутій під час навчання професійній підготовці, здатні працювати на благо розвитку держави Україна.

Дія загально-університетських Антикорупційної програми, Положення про уповновадену особу з питань запобігання та виявлення корупції та Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу, Правил поведінки, Правил врегулювання конфліктів та заходи протидії булінгу, поширюється на всіх учасників освітнього процесу Чернівецького фахового коледжу Київського університету інтелектуальної власності і права Національного університету «Одеська юридична академія», у тому числі на науково-педагогічних (педагогічних) працівників, які працюють за договорами підряду, які можуть бути прирівняні до трудових договорів.

Директор Чернівецького фахового коледжу Київського університету інтелектуальної власності та права

МАРЧУК Володимир Васильович

ch.college.kuip@gmail.com

Новини

2024-01-01

Вітаємо ФЕЛИКА В.І.

Вітаємо ФЕЛИКА В.І.

Докладніше

2023-12-31

Новорічне привітання

Новорічне привітання

Докладніше

2023-12-24

ПРИВІТАННЯ З РІЗДВОМ ХРИСТОВИМ від ректора КУІВП ФЕЛИКА Василя Івановича

ПРИВІТАННЯ З РІЗДВОМ ХРИСТОВИМ від ректора КУІВП ФЕЛИКА Василя Івановича

Докладніше

2023-12-24

Привітання з Різдвом Христовим від Президента КУІВП КІВАЛОВА Сергія Васильовича

Привітання з Різдвом Христовим від Президента КУІВП КІВАЛОВА Сергія Васильовича

Докладніше

2023-12-11

Відкрита зустріч робочої групи освітньої програми «Медіажурналістика та паблік релейшнз»

Відкрита зустріч робочої групи освітньої програми «Медіажурналістика та паблік релейшнз»

Докладніше