Івано-Франківський навчально-науковий юридичний інститут

Івано-Франківський навчально-науковий юридичний інститут Національного університету «Одеська юридична академія» створений на підставі рішення загальних зборів учасників Київського університету інтелектуальної власності та права Національного університету "Одеська юридична академія" від 16.11.2023 року. Юридична адреса: м. Івано-Франківськ, вул. Максимовича, будинок 13.

Івано-Франківський навчально-науковий юридичний інститут Національного університету «Одеська юридична академія» проводить освітню діяльність на основі свого Статуту, затведженого рішенням загальних зборів засновників від 20.11.2023 року, протокол № 1.

Структура та органи управління закладу вищої освіти:

1. Засновник (учасник) Івано-Франківського навчально-наукового юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія»

2. Наглядова рада Івано-Франківського навчально-наукового юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія»

3. Президент Івано-Франківського навчально-наукового юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія»

4. Вчена рада Івано-Франківського навчально-наукового юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія»

5. Директор

6. Заступник директора з навчальної та виховної роботи

7. Заступник директора з наукової роботи

8. Приймальна комісія

9. Служба охорони праці та цивільного захисту

10. Навчально-методичний відділ

11. Відділ кадрів

12. Центр міжнародних освітніх програм та міжнародного співробітництва

13. Юридичний факультет

– Кафедра кримінального права та кримінології

– Кафедра кримінального процесу та криміналістики

– Кафедра міжнародного, конституційного та адміністративного права

– Кафедра цивільного та господарського права і процесу

- Кафедра загальноправових та гуманітарних дисциплін

14. Бібліотека

15. Бухгалтерія

16. Архів

Інститут самостійно організує ведення оперативного та бухгалтерського обліку, веде статистичну звітність згідно з установленими нормами, подає її в установленому порядку до органів, яким законодавством України надано право контролю за відповідними напрямами діяльності, забезпечуючи своєчасний та повний облік і зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей, що надходять з усіх джерел, їх цільове використання з поданням відповідних звітів, встановлених законом, до відповідних державних органів. Інститут звітує про використання та надходження коштів. Кошторис закладу вищої освіти у 2023 році не розроблявся, у зв'язку із започаткуванням освітньої діяльності.

Кадровий склад закладу освіти становлять висококваліфіковані педагогічні (науково-педагогічні) працівники, які мають відповідну освітню та/або професійну кваліфікацію. Формування кадрового складу закладу освіти та заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників здійснюється відповідно до Положення про порядок проведення конкурсного відбору шляхом розміщення оголошення про конкурсний відбір на офіційному сайті засновника (учасника) Інституту.

Концепція освітньої діяльності закладу освіти передбачає здобуття вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітніми програмами в межах спеціальностей:

а також другого (магістерського) рівня здобуття освіти за освітніми програмами в межах спеціальностей:

Івано-Франківський навчально-науковий юридичний інститут Національного університету «Одеська юридична академія», відповідно до Стратегії розвитку свого засновника - Київського університету інтелектуальної власності та права Національного університету "Одеська юридична академія", забезпечує комплексний підхід до вирішення завдань ранньої професійної орієнтації студентів, реалізації принципів ступеневої освіти, забезпечення загальнодержавних і регіональних потреб у кваліфікованих юридичних кадрах, формування нових пріоритетів у підготовці висококваліфікованих юристів до практичної діяльності, що опосередковує входження України в єдиний європейський освітній простір.

При здійсненні своїх повноважень заклад вищої освіти керується інституційними нормативно-правовими актами Київського університету інтелектуальної власності та права Національного університету "Одеська юридична академія" щодо:

- Напрямів наукової діяльності

- Моніторингу якості освіти

- Правил поведінки та врегулювання конфліктів

Інститут розміщується в навчальних корпусах за адресою Івано-Франківська обл, с. Угринів, вул. Заводська, 2-а. В закладі освіти для осіб з особливими освітніми потребами забезпечені умови доступності як для навчання, так і для тимчасового проживання у гуртожитку.

Матеріально-технічне забезпечення та засоби провадження освітньої діяльності закладу освіти відповідають ліцензійним вимогам. Усі навчальні кабінети забезпечені сучасним обладнанням, технічними засобами, які необхідні для виконання навчальних планів і програм. Навчально-методичні кабінети містять повний комплекс методичного забезпечення освітніх компонентів: наочне приладдя, нормативні документи, посібники, завдання для виконання практичних і лабораторних робіт тощо. Навчально-методичне забезпечення предметів постійно удосконалюється і доповнюється новими методичними напрацюваннями. Функціонує бібліотека з читальним залом, яка постійно оновлюється та охоплює весь цикл здобуття освіти.

Головне спрямування Інституту – підготовка грамотних і впевнених у своїх знаннях фахівців, які завдяки набутій під час навчання професійній підготовці, здатні працювати на благо розвитку держави.В.о. директора Івано-Франківського навчально-наукового юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія»

САВЧУК Роман Михайлович

ivanofrankivsk.institute@gmail.com

Новини

2024-07-11

Закінчується подача електронних заявок до Фахового коледжу

Закінчується подача електронних заявок до Фахового коледжу

Докладніше

2024-07-03

70-річчя Президента університету академіка Сергія Ківалова

70-річчя Президента університету академіка Сергія Ківалова

Докладніше

2024-06-28

Вітаємо з Днем Конституції України!

Вітаємо з Днем Конституції України!

Докладніше

2024-06-28

Вітаємо з Днем Конституції України!

Вітаємо з Днем Конституції України!

Докладніше

2024-06-24

Прийняття до середовища WARN

Прийняття до середовища WARN

Докладніше

2024-06-07

Вручення сертифікатів абітурієнтам

Вручення сертифікатів абітурієнтам

Докладніше

2024-05-30

Відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція

Відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція

Докладніше

2024-05-26

25 травня 2024 року відбувся День відкритих дверей

25 травня 2024 року відбувся День відкритих дверей

Докладніше

2024-05-23

Відкрите засідання студентського наукового гуртка «Ефективний менеджмент»

Відкрите засідання студентського наукового гуртка «Ефективний менеджмент»

Докладніше

2024-05-23

Залучення людей з інвалідністю до процесів прийняття владних рішень

Залучення людей з інвалідністю до процесів прийняття владних рішень

Докладніше

2024-05-19

Наші переможці в конкурсі Творчих розробок

Наші переможці в конкурсі Творчих розробок

Докладніше

2024-05-18

До Університету завітали учні для складання НМТ

До Університету завітали учні для складання НМТ

Докладніше

2024-05-18

День відкритих дверей 25 травня 2024 року о 12:00

День відкритих дверей 25 травня 2024 року о 12:00

Докладніше

2024-05-17

До Університету завітали учні 9-х класів школи 303

До Університету завітали учні 9-х класів школи 303

Докладніше

2024-05-16

Профорієнтаційна зустріч на Вінниччині

Профорієнтаційна зустріч на Вінниччині

Докладніше