Наука

Київський інститут інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія» здійснює наукову діяльність, пріоритетні напрями, основні завдання й умови організації якої визначаються чинним законодавством України.

Основними завданнями наукової діяльності в Інституті є:

1) отримання високоякісної, конкурентоздатної наукової продукції, яка відповідає потребам розвитку сучасного суспільства;

2) розвиток фундаментальних і прикладних наукових досліджень;

3) забезпечення підтримки і розвитку наукових шкіл, сприяння розбудові нових напрямів наукової діяльності;

4) використання і комерціалізація результатів наукових досліджень та розробок, а також випуск на ринок нової конкурентоздатної наукової продукції;

5) ефективне використання наукового потенціалу Інституту для вирішення актуальних проблем розвитку сучасного суспільства;

6) розвиток різних форм наукової співпраці, у тому числі міжнародної, для розв’язання складних наукових проблем.

Основними формами реалізації наукової діяльності в Інституті є:

1) здійснення наукових досліджень за планами науково-дослідної роботи кафедр;

2) здійснення наукових досліджень за тематичними планами науково-дослідних робіт, в тому числі які фінансуються за рахунок коштів державного бюджету;

3) здійснення наукових досліджень за договорами з підприємствами, установами та організаціями;

4) здійснення індивідуальних наукових досліджень у межах планів підготовки кандидатів (докторів філософії) та докторів наук;

5) здійснення експертних, аналітичних, консультативних робіт та надання наукових висновків на замовлення органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, у тому числі за кошти фізичних та юридичних осіб;

6) участь у підготовці проектів нормативно-правових актів, актів індивідуальної дії та інших правових документів для органів державної влади і органів місцевого самоврядування.

Наукова діяльність в Інституті є невід’ємною складовою освітньої діяльності і здійснюється, у тому числі, з метою інтеграції наукової, навчальної і виробничої діяльності. Інститут провадить інноваційну освітню діяльність шляхом:

1) створення, вдосконалення освітніх, навчальних, виховних, управлінських систем, їх компонентів, через розроблення й використання у сфері освіти результатів наукових досліджень та розробок, які істотно поліпшують результати освітньої діяльності;

2) організації структурних підрозділів Інституту, у тому числі кафедр та лабораторій, у судових і правоохоронних органах, на підприємствах, в установах та організаціях;

3) залучення здобувачів вищої освіти до участі в науковій діяльності, у тому числі у науково-дослідних роботах, що виконуються за рахунок коштів державного бюджету і за договорами із замовниками;

4) проведення наукових конференцій, конкурсів наукових, творчих робіт та інших наукових заходів із залученням до їх участі здобувачів вищої освіти чи серед останніх;

5) залучення провідних вітчизняних та зарубіжних науковців до навчального процесу.

Основними суб’єктами наукової діяльності Інституту є наукові та науково-педагогічні працівники. До проведення наукових досліджень в Інституті залучаються штатні працівники, а також здобувачі вищої освіти і працівники органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій.

Основним осередком наукової діяльності Інституту є кафедра.

З метою оприлюднення та апробації результатів наукових досліджень, поширення наукових знань і їх впровадження у виробництво та навчальний процес в Інституті створюються та діють веб-сайти, публікуються монографії, збірники наукових праць, наукові журнали, інші, у тому числі електронні, видання, проводяться наукові конференції, виставки наукової продукції, інші заходи.

З метою забезпечення якості наукової діяльності, а також якості освітньої діяльності та вищої освіти в Інституті створюється та діє система запобігання та виявлення академічного плагіату в наукових працях працівників Інституту і здобувачів вищої освіти.

В Інституті функціонує Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених, метою діяльності є творення сприятливих умов для науково- дослідної роботи та інноваційної діяльності студентів, аспірантів і молодих вчених Інституту, об’єднання їхніх зусиль для вирішення актуальних проблем сучасної науки.

-представлення інтересів студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених перед адміністрацією Інституту та іншими організаціями з питань наукової роботи та розвитку академічної кар’єри;

  • популяризація наукової діяльності серед студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених, залучення їх до реалізації наукових досліджень, проектів, програм (у т. ч. міжнародних), інноваційної діяльності та академічної мобільності;
  • підвищення якості наукових досліджень та проектної діяльності студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Інституту;
  • розвиток співпраці з українськими та зарубіжними вищими закладами освіти, науковими установами, державними й недержавними організаціями;
  • сприяння в організації діяльності студентських наукових гуртків, лабораторій, центрів тощо;
  • проведення організаційних, наукових та освітніх заходів різних рівнів: конференцій, круглих столів, семінарів, тренінгів, майстер-класів, публічних лекцій та наукових читань відомих вчених тощо;
  • участь у виданні наукових збірників наукових праць і досліджень студентів та молодих вчених;
  • підтримка зв’язків з науковими товариствами студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених українських та зарубіжних закладів вищої освіти;
  • здійснення інших функцій, спрямованих на реалізацію завдань Наукового товариства та не суперечать законодавству України.

-сприяння участі студентів у Всеукраїнських олімпіадах з навчальних дисциплін, напрямів підготовки і спеціальностей;

-поширення результатів наукової діяльності студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених та діяльності Наукового товариства через соціальні мережі та засоби масової інформації;

-прийняття протокольних рішень, що регулюють питання функціонування Наукового товариства;

Положення про Наукове товариство

Положення про науковий гуртокНовини

2024-05-19

Наші переможці в конкурсі Творчих розробок

Наші переможці в конкурсі Творчих розробок

Докладніше

2024-05-18

До Університету завітали учні для складання НМТ

До Університету завітали учні для складання НМТ

Докладніше

2024-05-18

День відкритих дверей 25 травня 2024 року о 12:00

День відкритих дверей 25 травня 2024 року о 12:00

Докладніше

2024-05-17

До Університету завітали учні 9-х класів школи 303

До Університету завітали учні 9-х класів школи 303

Докладніше

2024-05-16

Профорієнтаційна зустріч на Вінниччині

Профорієнтаційна зустріч на Вінниччині

Докладніше

2024-05-14

До нас завітали учні 9-11-тих класів гімназії номер 261

До нас завітали учні 9-11-тих класів гімназії номер 261

Докладніше

2024-05-14

​Весняний філологічний зорепад - 2024

​Весняний філологічний зорепад - 2024

Докладніше

2024-05-10

До Університету завітали учні 9-тих класів Слов‘янського ліцею

До Університету завітали учні 9-тих класів Слов‘янського ліцею

Докладніше

2024-05-09

Студенти відвідали Верховний Суд

Студенти відвідали Верховний Суд

Докладніше

2024-05-09

До нас завітали учні 11-го класу ліцею №303

До нас завітали учні 11-го класу ліцею №303

Докладніше

2024-05-09

Вітаємо наших переможців!

Вітаємо наших переможців!

Докладніше

2024-05-07

До Університету завітали учні 9 класів гімназії номер 318

До Університету завітали учні 9 класів гімназії номер 318

Докладніше

2024-05-07

Участь в акції Кров для військових

Участь в акції Кров для військових

Докладніше

2024-05-03

Прийом до аспірантури

для здобуття ступеня доктора філософії (PhD) за спеціальністю 081 «Право»

Докладніше

2024-05-03

Реєстрація на ЄВІ ЄФВВ

Реєстрація на ЄВІ ЄФВВ

Докладніше

2024-05-03

До Університету завітали учні 9 класів гімназії 261

До Університету завітали учні 9 класів гімназії 261

Докладніше