Кафедра адміністративного права, інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін

Кафедра адміністративного права, інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін

Київського університету інтелектуальної власності та права НУ «Одеська юридична академія»

Науково-педагогічний колектив кафедри проводить наукові дослідження в межах НДР "Охорона інтелектуальної власності в період глобалізації економіки"

КІВАЛОВ СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Президент Київського університету інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія», академік Академії правових наук України, академік Академії Педагогічних наук України, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, професор кафедри адміністративного права, інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплінХРИСТИНЧЕНКО Надія Петрівна

Посада: завідувач кафедри адміністративного права, інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін

Науковий ступінь: доктор юридичних наук

Вчене звання: професор

Сфера наукових інтересів: адміністративне право і процес, цивільне право, сімейне право, спадкове право

Наукові профілі:

e-mail nkhrist@ukr.net


ШИШКА Роман Богданович

Посада: професор кафедри адміністративного права, інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін

Науковий ступінь: доктор юридичних наук

Вчене звання: професор

Державні, відомчі нагороди, відзнаки: подяка Міністерства освіти і науки України (2021)

Участь у професійних організаціях: академік Національної академії наук вищої освіти України

Сфера наукових інтересів: правове регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності, авторське право, проблеми юридичних осіб корпоративного права, договірне право, загальна теорія деліктів та цивільної відповідальності.

Наукові профілі:

https://orcid.org/0000-0002-0532-1909

e-mail: roman1353@ukr.net

ТИЛЬЧИК В'ячеслав В'ячеславович

Посада: професор кафедри адміністративного права, інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін, проректор з наукової роботи

Науковий ступінь: доктор юридичних наук

Вчене звання: професор

Державні, відомчі нагороди, відзнаки: подяка голови Державної фіскальної служби України (2021р.), подяка Голови Державної фіскальної служби України (2019р.)

Участь у професійних організаціях: експерт Міністерства освіти і науки України, експерт Національного агентства з акредитації України, експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти України, консультант Голови Державної податкової служби України в Рівненській області (на громадських засадах), член редакційних колегій фахових видань з юридичних наук (у різні роки): «Часопис Київського інституту інтелектуальної власності та права», «Правова просвіта», «Правова позиція», «Наукові записки. Серія: Право», «Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія: Право», «Південноукраїнський правничий часопис», «Соціологія права», член постійно діючої спеціалізованої вченої ради Д 17.051.07 в Запорізькому національному університеті

Сфера наукових інтересів: розвиток доктрини адміністративного права і процесу, протидія тінізації економіки та корупції, захист прав, свобод та законних інтересів в публічно-правових відносинах, економічна безпека

Наукові профілі:

e-mail tilchikvv@ukr.net


ГАЛУНЬКО Валентин Васильович

Посада: професор кафедри адміністративного права, інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін

Науковий ступінь: доктор юридичних наук

Вчене звання: професор

Держані нагороди, відзнаки:

Участь у професійних організаціях - голова ГО «Академія адміністративно-правових наук; член спеціалізованої вченої ради ДФ 08.893.03 Університету митної справи та фінансів; Академік академії адміністративно-правових наук, член редколегії «Часопис Київського інституту інтелектуальної власності та права»

Сфера наукових інтересів: Адміністративне право, космічне право, проєктування та будівництво ракетоносіїв

Наукові профілі

e-mail: archm@ukr.net


БОРОДІН Іван Лук'янович

Посада: професор кафедри адміністративного права, інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін

Науковий ступінь: доктор юридичних наук

Вчене звання: професор

Участь у професійних організаціях: член редколегії «Часопис Київського інституту інтелектуальної власності та права»

Сфера наукових інтересів: адміністративно-правові проблеми захисту особи

Наукові профілі:

https://orcid.org/3802-2019 0000-0002-1874-3238

e-mail


ХАРЬ Інна Олексіївна

Посада: доцент кафедри адміністративного права, інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін, завідувачка відділом аспірантури та докторантури

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Державні, відомчі нагороди, відзнаки: подяка Міністерства освіти і науки України (2021)

Участь у професійних організаціях: член-кореспондент Національної академії наук вищої освіти України, адвокат

Сфера наукових інтересів: Суб’єкт злочину за кримінальним законодавством України: теоретичні, методологічні та практичні проблеми, кримінально-правова охорона навколишнього природного середовища, кримінальні правопорушення проти довкілля, історія кримінального права на теренах України, злочини проти основ національної безпеки України, кримінальні правопорушення проти життя та здоров’я особи, кримінальні правопорушення проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина, кримінальні правопорушення в сфері господарської діяльності, кримінальні правопорушення проти правосуддя, кримінальні правопорушення проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, міжнародне кримінальне право.

Наукові профілі:

e-mail: har_2008@ukr.netМЕЛЬНИК Ольга Олегівна

Посада: доцент кафедри адміністративного права, інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Участь у професійних організаціях: адвокат, член НААУ, РА м. Києва

Сфера наукових інтересів: проблематика цивільного процесу, сімейного права та цивільного права

Наукові профілі:

e-mail olgamelnik_1987@ukr.net


МУДРИЦЬКА Катерина Олексіївна

Посада: доцент кафедри адміністративного права, інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін

Науковий ступінь: доктор філософії 081 «Право»

Участь у професійних організаціях: Член Київської міської громадської організації «Міжнародна фундація науковців та освітян»

Сфера наукових інтересів: судовий захист прав інтелектуальної власності, проблеми господарського права та господарського процесуального права.

Наукові профілі:

e-mail: mudritckaya@ukr.net


СЕРДЮК Георгій Никандрович

Посада: доцент кафедри адміністративного права, інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Сфера наукових інтересів: сучасні технічні інноваційні системи.

e-mail: george9080234@gmail.com


Новини

2024-05-19

Наші переможці в конкурсі Творчих розробок

Наші переможці в конкурсі Творчих розробок

Докладніше

2024-05-18

До Університету завітали учні для складання НМТ

До Університету завітали учні для складання НМТ

Докладніше

2024-05-18

День відкритих дверей 25 травня 2024 року о 12:00

День відкритих дверей 25 травня 2024 року о 12:00

Докладніше

2024-05-17

До Університету завітали учні 9-х класів школи 303

До Університету завітали учні 9-х класів школи 303

Докладніше

2024-05-16

Профорієнтаційна зустріч на Вінниччині

Профорієнтаційна зустріч на Вінниччині

Докладніше

2024-05-14

До нас завітали учні 9-11-тих класів гімназії номер 261

До нас завітали учні 9-11-тих класів гімназії номер 261

Докладніше

2024-05-14

​Весняний філологічний зорепад - 2024

​Весняний філологічний зорепад - 2024

Докладніше

2024-05-10

До Університету завітали учні 9-тих класів Слов‘янського ліцею

До Університету завітали учні 9-тих класів Слов‘янського ліцею

Докладніше

2024-05-09

Студенти відвідали Верховний Суд

Студенти відвідали Верховний Суд

Докладніше

2024-05-09

До нас завітали учні 11-го класу ліцею №303

До нас завітали учні 11-го класу ліцею №303

Докладніше

2024-05-09

Вітаємо наших переможців!

Вітаємо наших переможців!

Докладніше

2024-05-07

До Університету завітали учні 9 класів гімназії номер 318

До Університету завітали учні 9 класів гімназії номер 318

Докладніше

2024-05-07

Участь в акції Кров для військових

Участь в акції Кров для військових

Докладніше

2024-05-03

Прийом до аспірантури

для здобуття ступеня доктора філософії (PhD) за спеціальністю 081 «Право»

Докладніше

2024-05-03

Реєстрація на ЄВІ ЄФВВ

Реєстрація на ЄВІ ЄФВВ

Докладніше

2024-05-03

До Університету завітали учні 9 класів гімназії 261

До Університету завітали учні 9 класів гімназії 261

Докладніше