Кафедра адміністративного права, інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін

Кафедра адміністративного права, інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін

Київського університету інтелектуальної власності та права НУ «Одеська юридична академія»

Науково-педагогічний колектив кафедри проводить наукові дослідження в межах НДР "Охорона інтелектуальної власності в період глобалізації економіки"

КІВАЛОВ СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Президент Київського університету інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія», академік Академії правових наук України, академік Академії Педагогічних наук України, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, професор кафедри адміністративного права, інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплінХРИСТИНЧЕНКО Надія Петрівна

Посада: завідувач кафедри адміністративного права, інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін

Науковий ступінь: доктор юридичних наук

Вчене звання: професор

Сфера наукових інтересів: адміністративне право і процес, цивільне право, сімейне право, спадкове право

Наукові профілі:

e-mail nkhrist@ukr.net


ШИШКА Роман Богданович

Посада: професор кафедри адміністративного права, інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін

Науковий ступінь: доктор юридичних наук

Вчене звання: професор

Державні, відомчі нагороди, відзнаки: подяка Міністерства освіти і науки України (2021)

Участь у професійних організаціях: академік Національної академії наук вищої освіти України

Сфера наукових інтересів: правове регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності, авторське право, проблеми юридичних осіб корпоративного права, договірне право, загальна теорія деліктів та цивільної відповідальності.

Наукові профілі:

https://orcid.org/0000-0002-0532-1909

e-mail: roman1353@ukr.net

ТИЛЬЧИК В'ячеслав В'ячеславович

Посада: професор кафедри адміністративного права, інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін, проректор з наукової роботи

Науковий ступінь: доктор юридичних наук

Вчене звання: професор

Державні, відомчі нагороди, відзнаки: подяка голови Державної фіскальної служби України (2021р.), подяка Голови Державної фіскальної служби України (2019р.)

Участь у професійних організаціях: експерт Міністерства освіти і науки України, експерт Національного агентства з акредитації України, експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти України, консультант Голови Державної податкової служби України в Рівненській області (на громадських засадах), член редакційних колегій фахових видань з юридичних наук (у різні роки): «Часопис Київського інституту інтелектуальної власності та права», «Правова просвіта», «Правова позиція», «Наукові записки. Серія: Право», «Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія: Право», «Південноукраїнський правничий часопис», «Соціологія права», член постійно діючої спеціалізованої вченої ради Д 17.051.07 в Запорізькому національному університеті

Сфера наукових інтересів: розвиток доктрини адміністративного права і процесу, протидія тінізації економіки та корупції, захист прав, свобод та законних інтересів в публічно-правових відносинах, економічна безпека

Наукові профілі:

e-mail tilchikvv@ukr.net


ГАЛУНЬКО Валентин Васильович

Посада: професор кафедри адміністративного права, інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін

Науковий ступінь: доктор юридичних наук

Вчене звання: професор

Держані нагороди, відзнаки:

Участь у професійних організаціях - голова ГО «Академія адміністративно-правових наук; член спеціалізованої вченої ради ДФ 08.893.03 Університету митної справи та фінансів; Академік академії адміністративно-правових наук, член редколегії «Часопис Київського інституту інтелектуальної власності та права»

Сфера наукових інтересів: Адміністративне право, космічне право, проєктування та будівництво ракетоносіїв

Наукові профілі

e-mail: archm@ukr.net


БОРОДІН Іван Лук'янович

Посада: професор кафедри адміністративного права, інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін

Науковий ступінь: доктор юридичних наук

Вчене звання: професор

Участь у професійних організаціях: член редколегії «Часопис Київського інституту інтелектуальної власності та права»

Сфера наукових інтересів: адміністративно-правові проблеми захисту особи

Наукові профілі:

https://orcid.org/3802-2019 0000-0002-1874-3238

e-mail


ХАРЬ Інна Олексіївна

Посада: доцент кафедри адміністративного права, інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін, завідувачка відділом аспірантури та докторантури

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Державні, відомчі нагороди, відзнаки: подяка Міністерства освіти і науки України (2021)

Участь у професійних організаціях: член-кореспондент Національної академії наук вищої освіти України, адвокат

Сфера наукових інтересів: Суб’єкт злочину за кримінальним законодавством України: теоретичні, методологічні та практичні проблеми, кримінально-правова охорона навколишнього природного середовища, кримінальні правопорушення проти довкілля, історія кримінального права на теренах України, злочини проти основ національної безпеки України, кримінальні правопорушення проти життя та здоров’я особи, кримінальні правопорушення проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина, кримінальні правопорушення в сфері господарської діяльності, кримінальні правопорушення проти правосуддя, кримінальні правопорушення проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, міжнародне кримінальне право.

Наукові профілі:

e-mail: har_2008@ukr.netМЕЛЬНИК Ольга Олегівна

Посада: доцент кафедри адміністративного права, інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Участь у професійних організаціях: адвокат, член НААУ, РА м. Києва

Сфера наукових інтересів: проблематика цивільного процесу, сімейного права та цивільного права

Наукові профілі:

e-mail olgamelnik_1987@ukr.net


МУДРИЦЬКА Катерина Олексіївна

Посада: доцент кафедри адміністративного права, інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін

Науковий ступінь: доктор філософії 081 «Право»

Участь у професійних організаціях: Член Київської міської громадської організації «Міжнародна фундація науковців та освітян»

Сфера наукових інтересів: судовий захист прав інтелектуальної власності, проблеми господарського права та господарського процесуального права.

Наукові профілі:

e-mail: mudritckaya@ukr.net


СЕРДЮК Георгій Никандрович

Посада: доцент кафедри адміністративного права, інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Сфера наукових інтересів: інноваційна політика у сфері інтелектуальної власності, сучасні інноваційні системи.

e-mail: george9080234@gmail.com


ПЕЧЕРОВА Ніна Григорівна

Посада: доцент кафедри адміністративного права, інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Сфера наукових інтересів: цивільне право, право інтелектуальної власності, авторське право і суміжні права, розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності та їх захист, медіація, міжнародний комерційний арбітраж, правове регулювання інтернету речей.

Наукові профілі:

https://orcid.org/0000-0001-9750-1693

e-mail: mrs.pecherova@gmail.com

Новини