Нормативне забезпечення освітньої діяльності

Стратегія розвитку Інституту на 2021-2030рр._

Концепція освітньої діяльності Інституту_

Положення про організацію освітнього процесу

Положення про порядок підготовки здобувачів освітнього ступеня доктор філософії

Положення про освітні програми

Положення про освітньо-наукові програми підготовки доктора філософії

Методичні рекомендації з розроблення освітніх програм

Положення про гаранта освітньої програми

Положення про програми освітніх компонентів

Положення про силабуси освітніх компонентів

Положення про вільний вибір освітніх компонентів

Положення про порядок визнання результатів неформальної освіти

Положення про дуальну освіту

Положення про проведення практики здобувачів освіти

Положення про дослідницьку практику здобувачів ОС доктор філософії

Положення про навчально-педагогічну практику здобувачів ОС доктор філософії

Положення про кваліфіікаційні роботи здобувачів вищої освіти

Положення про кваліфікаційні роботи 053 Психологія

Положення про кваліфікаційні роботи ОП Менеджмент першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Положення про курсову роботу

Положення про самостійну роботу здобувачів

Методичні рекомендації до змісту та організації самостійної роботи здобувачів

Положення про атестацію здобувачів вищої освіти

Положення про організацію і проведення контрольних заходів

Положення про порядок оскарження результатів контрольних заходів

Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення здобувачів

Положення про порядок перезарахування результатів навчання

Нормативне забезпечення атестації магістр 053 Психологія

Положення про атестацію здобувачів з використанням тестового контролю

Положення про дистанційне навчання

Положення про індивідуальні графіки навчання

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти

Положення про дотримання академічної доброчесності_

Положення про комісію із забезпечення академічної доброчесності_

Положення про порядок проведення конкурсного відбору_

Положення про підвищення кваліфікації_

Положення про стимулювання та заохочення_

Положення про атестацію педагогічних працівників Фахового коледжу_

Положення про опитування

Положення про використанні технологій дистанційного навчання

Положення про Юридичну клініку

Кодекс академічної доброчесності та професійної етики
Новини

2023-07-14

Продовження подання заяв до Фахового коледжу

До 20 липня 2023 року продовжено подання заяв до Фахового коледжу Київського університету інтелектуальної власності та права

Докладніше