Чернівецький навчально-науковий юридичний інститут

Чернівецький навчально-науковий юридичний інститут Національного університету «Одеська юридична академія» створений на підставі рішення загальних зборів учасників Київського університету інтелектуальної власності та права Національного університету "Одеська юридична академія" від 16.11.2023 року. Юридична адреса: м. Чернівці, вул. Сковороди, 7.

Чернівецький навчально-науковий юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія» проводить освітню діяльність на основі свого Статуту, затведженого рішенням загальних зборів засновників від 20.11.2023 року, протокол № 1.

Структура та органи управління закладу вищої освіти:

1. Засновник (учасник) Чернівецького навчально-наукового юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія»

2. Наглядова рада Чернівецького навчально-наукового юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія»

3. Президент Чернівецького навчально-наукового юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія»

4. Вчена рада Чернівецького навчально-наукового юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія»

5. Директор

6. Заступник директора з навчальної та виховної роботи

7. Заступник директора з наукової роботи

8. Приймальна комісія

9. Служба охорони праці та цивільного захисту

10. Навчально-методичний відділ

11. Відділ кадрів

12. Центр міжнародних освітніх програм та міжнародного співробітництва

13. Юридичний факультет

– кафедра кримінальної юстиції

– кафедра конституційного, адміністративного та фінансового права

– кафедра теорії та історії держави і права

– кафедра цивільно-правових дисциплін

- кафедра міжнародного та митного права

14. Бібліотека

15. Бухгалтерія

16. Архів

Інститут самостійно організує ведення оперативного та бухгалтерського обліку, веде статистичну звітність згідно з установленими нормами, подає її в установленому порядку до органів, яким законодавством України надано право контролю за відповідними напрямами діяльності, забезпечуючи своєчасний та повний облік і зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей, що надходять з усіх джерел, їх цільове використання з поданням відповідних звітів, встановлених законом, до відповідних державних органів. Інститут звітує про використання та надходження коштів. Кошторис закладу вищої освіти у 2023 році не розроблявся, у зв'язку із започаткуванням освітньої діяльності.

Кадровий склад закладу освіти становлять висококваліфіковані педагогічні (науково-педагогічні) працівники, які мають відповідну освітню та/або професійну кваліфікацію. Формування кадрового складу закладу освіти та заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників здійснюється відповідно до Положення про порядок проведення конкурсного відбору шляхом розміщення оголошення про конкурсний відбір на офіційному сайті засновника (учасника) Інституту.

Концепції освітньої діяльності закладу освіти передбачають здобуття вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів за освітніми програмами в межах пеціальностей згідно набутих Чернівецьким навчально-науковим юридичним інститутом ліцензій (наказ МОН від 12.02.2024 р. № 88-л):

Чернівецький навчально-науковий юридичний інститут Національного університету «Одеська юридична академія», відповідно до Стратегії розвитку свого засновника - Київського університету інтелектуальної власності та права Національного університету "Одеська юридична академія", забезпечує комплексний підхід до вирішення завдань ранньої професійної орієнтації студентів, реалізації принципів ступеневої освіти, забезпечення загальнодержавних і регіональних потреб у кваліфікованих юридичних кадрах, формування нових пріоритетів у підготовці висококваліфікованих юристів до практичної діяльності, що опосередковує входження України в єдиний європейський освітній простір.

При здійсненні своїх повноважень заклад вищої освіти керується інституційними нормативно-правовими актами Київського університету інтелектуальної власності та права Національного університету "Одеська юридична академія" щодо:

- Напрямів наукової діяльності

- Моніторингу якості освіти

- Правил поведінки та врегулювання конфліктів

Інститут розміщується в навчальному корпусі за адресою: місто Чернівці, вул. Коломийська, будинок 13б. Для тимчасового проживання здобувачі освіти Чернівецького навчально-наукового юридичного інституту його керівництвом укладено договір про співпрацю з Чернівецьким кооперативним фаховим коледжем економіки та права. В закладі освіти забезпечені умови доступності для осіб з особливими освітніми потребами як для навчання, так і для тимчасового проживання у гуртожитку.

Матеріально-технічне забезпечення та засоби провадження освітньої діяльності закладу освіти відповідають ліцензійним вимогам. Усі навчальні кабінети забезпечені сучасним обладнанням, технічними засобами, які необхідні для виконання навчальних планів і програм. Навчально-методичні кабінети містять повний комплекс методичного забезпечення освітніх компонентів: наочне приладдя, нормативні документи, посібники, завдання для виконання практичних і лабораторних робіт тощо. Навчально-методичне забезпечення предметів постійно удосконалюється і доповнюється новими методичними напрацюваннями. Функціонує бібліотека з читальним залом, яка постійно оновлюється та охоплює весь цикл здобуття освіти.

Головне спрямування Інституту – підготовка грамотних і впевнених у своїх знаннях фахівців, які завдяки набутій під час навчання професійній підготовці, здатні працювати на благо розвитку держави.

В.о. директора Чернівецького навчально-наукового юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія»

МАРЧУК Володимир Васильович

chernivtsi.institute@gmail.com

Новини

2024-01-01

Вітаємо ФЕЛИКА В.І.

Вітаємо ФЕЛИКА В.І.

Докладніше

2023-12-31

Новорічне привітання

Новорічне привітання

Докладніше

2023-12-24

ПРИВІТАННЯ З РІЗДВОМ ХРИСТОВИМ від ректора КУІВП ФЕЛИКА Василя Івановича

ПРИВІТАННЯ З РІЗДВОМ ХРИСТОВИМ від ректора КУІВП ФЕЛИКА Василя Івановича

Докладніше

2023-12-24

Привітання з Різдвом Христовим від Президента КУІВП КІВАЛОВА Сергія Васильовича

Привітання з Різдвом Христовим від Президента КУІВП КІВАЛОВА Сергія Васильовича

Докладніше

2023-12-11

Відкрита зустріч робочої групи освітньої програми «Медіажурналістика та паблік релейшнз»

Відкрита зустріч робочої групи освітньої програми «Медіажурналістика та паблік релейшнз»

Докладніше