Нормативне забезпечення освітньої діяльності Фахового коледжу

Положення про організацію освітнього процесу у Фаховому коледжі

Положення про освітні (освітньо-професійні програми)

Положення про програми освітніх компонентів

Положення про вільний вибір здобувачами освітніх компонентів

Положення про індивідуальний навчальний план здобувача

Положення про порядок проведення контрольних заходів

Положення про контрольні заходи з використанням комп'ютерних технологій

Положення про атестацію здобувачів

Положення про порядок оскарження процедури та результатів контрольних заходів

Положення про академічну доброчесність

Положення про курсову роботу

Положення про навчання за індивідуальним графіком

Положення про використання технологій дистанційного навчання

Положення про порядок визнання результатів неформальної освіти

Положення про самостійну роботу здобувачів

Положення про проведення практики

Положення про дуальну освіту

Положення про академічну мобільність здобувачів

Положення про врегулювання конфліктних ситуацій

Положення про порядок розгляду випадків булінгу

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти

Положення про опитування щодо якості освітньої діяльності

Положення про атестацію педагогічних працівників

Положення про циклову комісію Фахового коледжу

Положення про навчально-методичний кабінет Фахового коледжу

Положення про школу молодого викладача

Новини

2023-07-14

Продовження подання заяв до Фахового коледжу

До 20 липня 2023 року продовжено подання заяв до Фахового коледжу Київського університету інтелектуальної власності та права

Докладніше