Вступ до аспірантури

Київський університет інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія»

оголошує прийом до

АСПІРАНТУРИ

для здобуття ступеня доктора філософії (PhD)

за спеціальністю 081 «Право»

Документи для вступу подаються в два етапи:

з 1 березня по 17 березня 2023 р.

3 1 серпня по 18 серпня 2023 року

Вступні випробування:

 • іспит з іноземної мови;
 • іспит з філософії
 • іспит з наукової спеціальності;
 • додаткове вступне випробування (вступ з іншої спеціальності)

Форми і термін підготовки в аспірантурі: денна – 4 роки; заочна – 4 роки.

Необхідні документи:

 • документ, що посвідчує особу;
 • військовий квиток або посвідчення про приписку;
 • документи державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітньо- кваліфікаційний рівень магістра (спеціаліста), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • рекомендацію вченої ради Інституту (за наявності);
 • сертифікат тестів, що підтверджує знання англійської мови - ТОЕFL, або International English Language Тesting System або сертифікат Cambridge English Language Assessment та їх копії (не нижче рівня В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня) (за наявності);
 • протокол співбесіди з майбутнім науковим керівником, який надає згоду здійснювати наукове керівництво аспірантом (на бланку);
 • п’ять кольорових фотокарток розміром 3х4 см;
 • автобіографію;
 • особовий листок з обліку кадрів;
 • дослідницьку пропозицію за темою майбутнього дисертаційного дослідження (вимоги до дослідницької пропозиції);
 • відгук наукового керівника на дослідницьку пропозицію;
 • характеристику-рекомендацію з останнього місця роботи, навчання (на бланку підприємства, установи, організації);
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ;
 • медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086/о;
 • копію трудової книжки.


Новини