Кафедра філософії та психології

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ ТА ПСИХОЛОГІЇ


КИВЛЮК Ольга Петрівна

Посада: завідувач кафедри філософії та психології

Науковий ступінь: доктор філософських наук

Вчене звання: професор

Участь у професійних організаціях: головний редактор наукового фахового видання України «категорії Б» «Освітній дискурс: збірник наукових праць», член редакційних рад наукових фахових видань України «категорії Б»: «Цифрова платформа: інформаційні технології в соціокультурній сфері», «Державна сімейна та молодіжна політика: законодавство, методи та практика», «Вісник НАУ: збірник наукових праць. Серія: філософські науки», член постійно діючої спецради Д 26.053.16 Спеціалізована вчена рада з спеціальностей - 09.00.03; 09.00.04; 09.00.10 в НПУ імені М.П. Драгоманова (2022 р), експерт Національного агентства забезпечення якості освіти відповідно до оновленого реєстра експертів від 13 жовтня 2020 року, член ЕГ-01(соціогуманітарні науки) МОН України, щодо експертної оцінки ефективності діяльності наукових установ відповідно до наказу № 524 від 19.04.2019

Сфера наукових інтересів: філософія інформаційного суспільства, філософія права, філософія освіти, філософія науки, критичне та креативне мислення, Project manager, методологія наукового дослідження

Наукові профілі:

e-mail o.p.kyvliuk@gmail.com


СОЛЯНИК Світлана Федорівна

Посада: доцент кафедри філософії та психології

Науковий ступінь: кандидат філософських наук

Вчене звання: доцент

Сфера наукових інтересів: філософія, філософія туризму, професійна етика, міжкультурні комунікації, релігієзнавство, культурологія, ораторське мистецтво

Наукові профілі:

https://scholar.google.com/citations?user=B7TWEnUAAAAJ&hl=ukr

https://orcid.org/0000-0003-4393-5749

e-mail naykaa@ukr.net


ВІТОМСЬКИЙ Юрій Леонідович

Посада – доцент кафедри філософії та психології

Державні, відомчі нагороди, відзнаки: подяка Міністерства освіти і науки України (№487-к від 02.12.2021)

Сфера наукових інтересів: науковий синтез психологічних та юридичних знань; розуміння юристами об'єкта своєї діяльності - поведінки людини; вдосконалення правового регулювання життя суспільства. Кандидатська дисертація: «Психологічні особливості професійної діяльності охоронників приватних охоронних підприємств України та шляхи їх удосконалення»

Наукові профілі:

https://orcid.org/0000-0003-3094-5104

e-mail: u.vitomskyi@gmail.com


ЧЕРНЯКОВА Олеся Володимирівна

Посада: доцент кафедри філософії та психології

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук

Вчене звання: доцент

Державні нагороди, відзнаки: Диплом за перемогу у конкурсі «Кращій матеріал місяця» у категорії «Психологія» на порталі «Учительський журнал он-лайн» (2014), Диплом лауреата ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів «Новітні технології у новій школі» у номінації «Розвивальні програми» (2021р)

Участь у професійних організаціях: член Української асоціації сімейних психологів, член Громадської організації «Товариство незалежних експертів», член Громадської організації «Українська асоціація корекційних педагогів».

Сфера наукових інтересів: психологічний супровід освітнього процесу в ЗВО, акмеологічний підхід у формуванні професійної культури майбутніх психологів, методи профілактики та подолання конфліктів в галузі освіти, сучасні методи психотерапії та психологічного консультування.

Наукові профілі:

https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=ldz5yZwAAAAJ

http://orcid.org/0000-0002-0384-4829

e-mail: cherniakovaolesia@gmail.com


ПАЛІЙ Алла Миколаївна

Посада: доцент кафедри філософії та психології

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Участь у професійних організаціях: Член ГС «Національна психологічна асоціація»

Сфера наукових інтересів: формування професійної компетентності майбутнього психолога, його професійна самореалізація. Кандидатська дисертація: "Теоретичні засади формування змісту загальнопедагогічної підготовки майбутніх вчителів" (13.00.01)

Наукові профілі: https://scholar.google.com.ua/citations?user=LcKn6AAAAJ&hl=uk

e-mail: korall555577@gmail.com


НАЗАРОВ Олег Анатолійович

Посада: доцент кафедри філософії та психології

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук

Участь у професійних організаціях: член Президії Науково-консультативної та методичної радипроблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України, член міжвідомчої Координаційної ради при Міністерстві юстиції України, головний редактор наукового журналу «Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа і спеціальних знань в юридичній діяльності», атестований Міністерством юстиції України судовий експерт психолог (поліграфолог), полковник поліції у відставці, пенсіонер Національної поліції України.

Сфера наукових інтересів: судово-психологічна експертиза, дослідження на поліграфі, судово-експертна діяльність. Кандидатська дисертація "Гендерні особливості смислової сфери осіб, що вчинили насильницький злочин"

Наукові профілі:

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=BSltZ94AAAA

http://orcid.org/0000-0002-3427-1162

http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0108263

e-mail: info@expert-nazarov.com


БОРОДІН Віктор Олексійович

Посада: старший викладач кафедри філософії та психології

Державні, відомчі нагороди, відзнаки: майстер спорту

Сфера наукових інтересів: фізична культура і спорт, фізичне виховання, фізична реабілітація

Наукові профілі:

https://orcid.org/0000-0002-4258-7562

e-mail viktorborodin2906@gmail.com

Новини

2024-01-01

Вітаємо ФЕЛИКА В.І.

Вітаємо ФЕЛИКА В.І.

Докладніше

2023-12-31

Новорічне привітання

Новорічне привітання

Докладніше

2023-12-24

ПРИВІТАННЯ З РІЗДВОМ ХРИСТОВИМ від ректора КУІВП ФЕЛИКА Василя Івановича

ПРИВІТАННЯ З РІЗДВОМ ХРИСТОВИМ від ректора КУІВП ФЕЛИКА Василя Івановича

Докладніше

2023-12-24

Привітання з Різдвом Христовим від Президента КУІВП КІВАЛОВА Сергія Васильовича

Привітання з Різдвом Христовим від Президента КУІВП КІВАЛОВА Сергія Васильовича

Докладніше

2023-12-11

Відкрита зустріч робочої групи освітньої програми «Медіажурналістика та паблік релейшнз»

Відкрита зустріч робочої групи освітньої програми «Медіажурналістика та паблік релейшнз»

Докладніше