Органи управління та структура

Органами управління Київського університету інтелектуальної власності та права Національного університету "Одеська юридична академія" є:

- Міністерство освіти і науки України

- Наглядова рада Київського університету інтелектуальної власності та права Національного університету "Одеська юридична академія";

- Президент Київського університету інтелектуальної власності та права Національного університету "Одеська юридична академія";

- Ректор Київського університету інтелектуальної власності та права Національного університету "Одеська юридична академія";

- Вчена рада Київського університету інтелектуальної власності та права Національного університету "Одеська юридична академія";

Основними структурними підрозділами Інституту є: кафедри, Фаховий коледж, бібліотека, відділи, лабораторії інші структурні підрозділи.

Новини