Черкаський економіко-правовий інститут

Черкаський економіко-правовий інститут Київського унверситету інтелектуальної власності та права створений на підставі рішення загальних зборів учасників Київського університету інтелектуальної власності та права Національного університету "Одеська юридична академія" від 16.11.2023 року. Юридична адреса: м. Черкаси, вул. Онопрієнка, будинок 10.

Черкаський економіко-правовий інститут Київського унверситету інтелектуальної власності та права проводить освітню діяльність на основі свого Статуту, затведженого рішенням загальних зборів засновників від 20.11.2023 року, протокол № 1.

Структура та органи управління закладу вищої освіти:

1. Засновник (учасник) Черкаського економіко-правового інституту Київського унверситету інтелектуальної власності та права

2. Наглядова рада Черкаського економіко-правового інституту Київського унверситету інтелектуальної власності та права

3. Президент Черкаського економіко-правового інституту Київського унверситету інтелектуальної власності та права

4. Вчена рада Черкаського економіко-правового інституту Київського унверситету інтелектуальної власності та права

5. Директор

6. Заступник директора з навчальної та виховної роботи

7. Заступник директора з наукової роботи

8. Приймальна комісія

9. Служба охорони праці та цивільного захисту

10. Навчально-методичний відділ

11. Відділ кадрів

12. Центр міжнародних освітніх програм та міжнародного співробітництва

13. Юридичний факультет

– Кафедра іноземних мов, економіки та соціально-гуманітарних дисциплін

– Кафедра конституційого, адміністративного та міжнародного права

– Кафедра кримінального права, процесу та криміналістики

- Кафедра цивільного права, процесу та приватно-правових дисциплін

- Кафедра загальноправових дисциплін

14. Бібліотека

15. Бухгалтерія

16. Архів

Інститут самостійно організує ведення оперативного та бухгалтерського обліку, веде статистичну звітність згідно з установленими нормами, подає її в установленому порядку до органів, яким законодавством України надано право контролю за відповідними напрямами діяльності, забезпечуючи своєчасний та повний облік і зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей, що надходять з усіх джерел, їх цільове використання з поданням відповідних звітів, встановлених законом, до відповідних державних органів. Інститут звітує про використання та надходження коштів. Кошторис закладу вищої освіти у 2023 році не розроблявся, у зв'язку із започаткуванням освітньої діяльності.

Кадровий склад закладу освіти становлять висококваліфіковані педагогічні (науково-педагогічні) працівники, які мають відповідну освітню та/або професійну кваліфікацію. Формування кадрового складу закладу освіти та заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників здійснюється відповідно до Положення про порядок проведення конкурсного відбору шляхом розміщення оголошення про конкурсний відбір на офіційному сайті засновника (учасника) Інституту.

Концепція освітньої діяльності Черкаського економіко-правового інституту Київського університету інтелектуальної власності і права передбачено надання освітніх послуг відповідно до наданих Міністерством освіти і науки України Ліцензій (наказ МОН від 22.04.2024 № 265-л) за освітніми програмами в межах спеціальностей

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти:

а також другого (магістерського) рівня вищої освіти:

Черкаський економіко-правовий інститут Київського університету інтелектуальної власності і права, відповідно до Стратегії розвитку свого засновника - Київського університету інтелектуальної власності та права Національного університету "Одеська юридична академія", забезпечує комплексний підхід до вирішення завдань ранньої професійної орієнтації студентів, реалізації принципів ступеневої освіти, забезпечення загальнодержавних і регіональних потреб у кваліфікованих юридичних кадрах, формування нових пріоритетів у підготовці висококваліфікованих юристів до практичної діяльності, що опосередковує входження України в єдиний європейський освітній

При здійсненні своїх повноважень заклад вищої освіти керується інституційними нормативно-правовими актами Київського університету інтелектуальної власності та права Національного університету "Одеська юридична академія" щодо:

- Напрямів наукової діяльності

- Моніторингу якості освіти

- Правил поведінки та врегулювання конфліктів

Інститут розміщується в навчальних корпусах за адресою м. Черкаси, вул. Онопрієнка, 10. В закладі освіти для осіб з особливими освітніми потребами забезпечені умови доступності як до навчальних приміщень, так і до приміщень тимчасового проживання у гуртожитку.

Матеріально-технічне забезпечення та засоби провадження освітньої діяльності закладу освіти відповідають ліцензійним вимогам. Усі навчальні кабінети забезпечені сучасним обладнанням, технічними засобами, які необхідні для виконання навчальних планів і програм. Навчально-методичні кабінети містять повний комплекс методичного забезпечення освітніх компонентів: наочне приладдя, нормативні документи, посібники, завдання для виконання практичних і лабораторних робіт тощо. Навчально-методичне забезпечення предметів постійно удосконалюється і доповнюється новими методичними напрацюваннями. Функціонує бібліотека з читальним залом, яка постійно оновлюється та охоплює весь цикл здобуття освіти.

Головне спрямування Інституту – підготовка грамотних і впевнених у своїх знаннях фахівців, які завдяки набутій під час навчання професійній підготовці, здатні працювати на благо розвитку держави.


В.о. директора Черкаського економіко-правового інституту Київського університету інтелектуальної власності та права, доктор юридичних наук, доцент

МИКОЛЕНКО Віктор Андрійович

Новини

2024-06-07

Вручення сертифікатів абітурієнтам

Вручення сертифікатів абітурієнтам

Докладніше

2024-05-30

Відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція

Відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція

Докладніше

2024-05-26

25 травня 2024 року відбувся День відкритих дверей

25 травня 2024 року відбувся День відкритих дверей

Докладніше

2024-05-23

Відкрите засідання студентського наукового гуртка «Ефективний менеджмент»

Відкрите засідання студентського наукового гуртка «Ефективний менеджмент»

Докладніше

2024-05-23

Залучення людей з інвалідністю до процесів прийняття владних рішень

Залучення людей з інвалідністю до процесів прийняття владних рішень

Докладніше

2024-05-19

Наші переможці в конкурсі Творчих розробок

Наші переможці в конкурсі Творчих розробок

Докладніше

2024-05-18

До Університету завітали учні для складання НМТ

До Університету завітали учні для складання НМТ

Докладніше

2024-05-18

День відкритих дверей 25 травня 2024 року о 12:00

День відкритих дверей 25 травня 2024 року о 12:00

Докладніше

2024-05-17

До Університету завітали учні 9-х класів школи 303

До Університету завітали учні 9-х класів школи 303

Докладніше

2024-05-16

Профорієнтаційна зустріч на Вінниччині

Профорієнтаційна зустріч на Вінниччині

Докладніше

2024-05-14

До нас завітали учні 9-11-тих класів гімназії номер 261

До нас завітали учні 9-11-тих класів гімназії номер 261

Докладніше

2024-05-14

​Весняний філологічний зорепад - 2024

​Весняний філологічний зорепад - 2024

Докладніше

2024-05-10

До Університету завітали учні 9-тих класів Слов‘янського ліцею

До Університету завітали учні 9-тих класів Слов‘янського ліцею

Докладніше

2024-05-09

Студенти відвідали Верховний Суд

Студенти відвідали Верховний Суд

Докладніше

2024-05-09

До нас завітали учні 11-го класу ліцею №303

До нас завітали учні 11-го класу ліцею №303

Докладніше

2024-05-09

Вітаємо наших переможців!

Вітаємо наших переможців!

Докладніше