Кафедра кримінального права, процесу і криміналістики

Кафедра кримінального права, процесу і криміналістики

Київського університету інтелектуальної власності та права

Національного університету «Одеська юридична академія»

Контактні дані:

Адреса: м. Київ, Харківське шосе, 210 (каб. 108)

Електрона пошта: kaf_kppk@ukr.net

Основна мета роботи кафедри – формування системи знань студентів в сфері кримінального права, процесу і криміналістики, а також суміжних дисциплін, підготовка висококваліфікованих наукових та науково-педагогічних кадрів, а також участь в науково-дослідній роботі інституту.

Науково-педагогічний склад кафедри:

ВОРОБЕЙ Петро Адамович

Посада: завідувач кафедри кримінального права, процесу та криміналістики

Науковий ступінь: доктор юридичних наук

Вчене звання: професор

Державні, відомчі нагороди, відзнаки: подяка Міністерства освіти і науки України (№487-к від 02.12.2021)

Участь у професійних організаціях: член Всеукраїнської асоціації кримінального права; член редколегії «Часопис Київського інституту інтелектуальної власності та права», Віце-президент, академік НАН Вищої освіти України з питань запобігання та протидії корупції

Сфера наукових інтересів: кримінальне право, теорія кваліфікації злочинів, кримінально-правового ставлення в вину. Тема докторської дисертації: «Теорія і практика кримінально-правового ставлення в вину» (12.00.08)

Наукові профілі: https://scholar.google.com/citations?user=3HmZResA...

e-mail: petrvorobey123@gmail.com


ФЕЛИК Василь Іванович

Посада: Ректор Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія», професор кафедри кримінального права, процесу і криміналістики

Науковий ступінь: доктор юридичних наук

Вчене звання: професор

Державні, відомчі нагороди, відзнаки: почесне звання "Заслужений юрист України", генерал-майор міліції

Участь у професійних організаціях: заступник головного ректора, науковий редактор «Часопис Київського інституту інтелектуальної власності та права»

Сфера наукових інтересів: реформування діяльності правоохоронних органів, профілактика злочинності органами внутрішніх справ. Докторська дисертація «Адміністративно-правове забезпечення профілактичної діяльності Національної поліції України» (12.00.07).

Наукові профілі:

https://orcid.org/0000-0002-9326-4317

Web of Science ResearcherID: CPV-2306-2022, ECN-2585-2022

e-mail: vasyl.felyk@gmail.com


МАТВІЙЧУК Валерій Костянтинович

Посада: професор кафедри кримінального права, процесу та криміналістики

Науковий ступінь: доктор юридичних наук

Вчене звання: професор

Державні, відомчі нагороди, відзнаки: заслужений працівник народної освіти України(1996), «Відмінник освіти України» (2013), подяка Міністерства освіти і науки України (2021)

Участь у професійних організаціях: академік Національної академії наук вищої освіти України, член редколегії «Часопис Київського інституту інтелектуальної власності та права», адвокат

Сфера наукових інтересів: кримінально-правова охорона навколишнього природного середовища, кримінальні правопорушення проти довкілля, історія кримінального права на теренах України, кримінальне право, злочини проти основ національної безпеки України, кримінальні правопорушення проти життя та здоров’я особи, кримінальні правопорушення проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина, кримінальні правопорушення в сфері господарської діяльності, кримінальні правопорушення проти правосуддя, кримінальні правопорушення проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, міжнародне кримінальне право. Докторська дисертація: «Кримінально-правова охорона навколишнього природного середовища: проблеми законодавства, теорії та практики».

Наукові профілі:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=ltrEGbIAAAAJ&hl=uk&authuser=1&oi=ao

https://orcid.org/0000-0003-3459-0056

http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0001590

e-mail aleks01932@gmail.com


МІРОШНІЧЕНКО Сергій Сергійович

Посада: професор кафедри кримінального права, процесу та криміналістики

Науковий ступінь: доктор юридичних наук

Вчене звання: професор

Держані нагороди, відзнаки: почесне звання „Заслужений юрист України” (2002), відзнака Президента України „Іменна вогнепальна зброя” (2006), почесна грамота Верховної Ради України (2011), медаль „За працю і звитягу” (2013)

Відомчі відзнаки: нагрудні знаки „Почесний працівник прокуратури України” (1999), „Державність. Справедливість. Сумлінність” II ступеня (2004), "Подяка за сумлінну службу в органах прокуратури” І ступеня (2007), „Подяка за довготривалу бездоганну службу в органах прокуратури” (2008), „Ветеран прокуратури України” (2009).

Участь у професійних організаціях: Член редколегії Міжнародного юридичного вісника «Актуальні проблеми сучасності» (теорія і практика), член редколегії Міжнародного наукового журналу «Влада. Людина. Закон», радник голови Союзу юристів України.

Сфера наукових інтересів: Кримінальне право, кримінологія

Наукові профілі:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=ofHGLZEAAAAJ&hl=uk

https://orcid.org/0000-0002-4215-1603

Scopus ID: IJM_11_04_048

e-mail sermir1708@gmail.com


КВАША Оксана Олександрівна

Посада: професор кафедри кримінального права, процесу та криміналістики

Науковий ступінь: доктор юридичних наук

Вчене звання: професор

Держані нагороди, відзнаки: почесне звання "Заслужений юрист України", грамота Верховної Ради України «За заслуги перед Українським народом», Лауреат премії імені М.П. Василенка НАН України за цикл праць з проблем дослідження кримінології в Україні (2014 р.), відзнака Національної академії наук України «За підготовку наукової зміни»

Участь у професійних організаціях: Член Експертної ради з питань проведення експертизи дисертацій МОН України, член Науково-консультативної ради при Верховному Суді, член Науково-консультативної ради при Голові Верховної Ради України, голова спеціалізованої вченої ради Д 26.236.02 по захисту кандидатських та докторських дисертацій Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України

Членство у редакційних колегіях журналів: «Правова держава» – Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, журнал індексується міжнародною наукометричною базою «Index Copernicus International» (Польща); «Держава і право» – Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, журнал індексується міжнародною наукометричною базою «Index Copernicus International» (Польща); «Альманах права» – Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН, Україна

Сфера наукових інтересів: вдосконалення протидії корупції та організованій злочинності, охорона незалежності суддів кримінально-правовими засобами, проблеми співучасті у кримінальному правопорушенні, забезпечення права людини на самозахист засобами кримінальної юстиції, система інституту обставин, що виключають кримінальну протиправність діяння.

Наукові профілі:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=LR00sD0AAAAJ&hl=uk

https://orcid.org/0000-0002-9832-6070

e-mail ookvasha@gmail.com


ВІЛЬГУШИНСЬКИЙ Михайло Йосипович

Посада: професор кафедри кримінального права, процесу та криміналістики

Науковий ступінь: доктор юридичних наук

Вчене звання: професор

Державні, відомчі нагороди, відзнаки: почесне звання "Заслужений юрист України" (2006)

Участь у професійних організаціях: член спеціалізованої вченої ради Д 26.001.05 Київського національного університету імені Тараса Шевченка, член спеціалізованої вченої ради Д 41.086.03 Національного університету «Одеська юридична академія», член редакційної колегії науково-практичного журналу «Вісник кримінального судочинства», ISSN 2413-5372, суддя-викладач Національної Школи Судів України, член Всеукраїнської громадської організації «Асоціація суддів України»

Сфера наукових інтересів: кримінально-правова характеристика кваліфікації злочинів та особливості призначення покарань; кримінальний процес та особливості його застосування при розгляді кримінальних проваджень в судах першої, апеляційної та касаційної інстанцій; методика проведення судового слідства в системі криміналістики; проблемні питання ролі адміністративного права в процесах судового адміністрування в Україні; розвиток системи судоустрою та проблеми взаємодії судів з суб’єктами владних повноважень

Наукові профілі:

https://orcid.org/0000-0002-0630-9055

e-mail


ВАСИЛЕНКО Юлія Василівна

Посада: доцент кафедри кримінального права, процесу та криміналістики

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Державні нагороди, відзнаки: подяка Міністерства освіти і науки України (№487-к від 02.12.2021)

Участь у професійних організаціях: член Громадської організації «Всеукраїнська асоціація кримінального права», член Національної асоціації адвокатів України

Сфера наукових інтересів: кримінально-правовий захист прав та свобод людини і громадянина

Наукові профілі:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=4Y_DKccAAAAJ&hl=uk

https://orcid.org/0000-0002-4037-8257

e-mail: julie_v@ukr.net


БУКАЧ Володимир Володимирович

Посада: доцент кафедри кримінального права, процесу та криміналістики

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Державні нагороди, відзнаки: подяка Міністерства освіти і науки України (№487-к від 02.12.2021)

Участь у професійних організаціях: Громадська організація «Всеукраїнська асоціація кримінального права»

Сфера наукових інтересів: права та свободи людини і громадянина; конституційне право України та зарубіжних країн; захист прав та свобод людини та громадянина у кримінальному судочинстві; право ЄС.

Наукові профілі:

https://orcid.org/0000-0001-9836-9524

https://scholar.google.com/citations?user=-FO_jfAA...

e-mail: bukvv@ukr.net


МИКИТЧИК Олександр Васильович

Посада: доцент кафедри кримінального права, процесу та криміналістики

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Участь у професійних організаціях: член Громадської організації «Всеукраїнська асоціація кримінального права»

Сфера наукових інтересів: кримінальне право, кваліфікація кримінальних правопорушень. Кандидатська дисертація Злочин як соціальне явище: філософсько-правовий аспект»

Наукові профілі:

https://orcid.org/0000-0002-4973-2670

https://scholar.google.com.ua/citations?user=C8NxlRoAAAAJ&hl=uk&oi=ao

e-mail: mikitchik@bigmir.netРУДЕНКО Михайло Михайлович

Посада: доцент кафедри кримінального права, процесу та криміналістики

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Сфера наукових інтересів: кримінальний процес та криміналістика, судова експертиза, оперативно-розшукова діяльність.
Новини

2024-01-01

Вітаємо ФЕЛИКА В.І.

Вітаємо ФЕЛИКА В.І.

Докладніше

2023-12-31

Новорічне привітання

Новорічне привітання

Докладніше

2023-12-24

ПРИВІТАННЯ З РІЗДВОМ ХРИСТОВИМ від ректора КУІВП ФЕЛИКА Василя Івановича

ПРИВІТАННЯ З РІЗДВОМ ХРИСТОВИМ від ректора КУІВП ФЕЛИКА Василя Івановича

Докладніше

2023-12-24

Привітання з Різдвом Христовим від Президента КУІВП КІВАЛОВА Сергія Васильовича

Привітання з Різдвом Христовим від Президента КУІВП КІВАЛОВА Сергія Васильовича

Докладніше

2023-12-11

Відкрита зустріч робочої групи освітньої програми «Медіажурналістика та паблік релейшнз»

Відкрита зустріч робочої групи освітньої програми «Медіажурналістика та паблік релейшнз»

Докладніше