Івано-Франківський фаховий коледж

Івано-Франківський фаховий коледж Київського університету інтелектуальної власності і права Національного університету «Одеська юридична академія» є закладом фахової передвищої освіти, який забезпечує реалізацію потреб особистості, суспільства і держави в отриманні вищої освіти із здобуттям ступеня фахового молодшого бакалавра на основі повної загальної середньої освіти (профільної середньої освіти) або на основі базової загальної середньої освіти з одночасним виконанням освітньої програми профільної середньої освіти (розпорядження Івано-Франківської обласної адміністрації (Івано-Франківської обласної військової адміністрації) № 196 від 26.05.2023 року "Про ліцензування освітньої діяльності".

Івано-Франківський фаховий коледж Київського університету інтелектуальної власності і права Національного університету «Одеська юридична академія» відповідно до Стратегії розвитку забезпечує комплексний підхід до вирішення завдань ранньої професійної орієнтації студентів, реалізації принципів ступеневої освіти, забезпечення загальнодержавних і регіональних потреб у кваліфікованих юридичних кадрах, формування нових пріоритетів у підготовці висококваліфікованих юристів до практичної діяльності, що опосередковує входження України в єдиний європейський освітній простір.

Івано-Франківський фаховий коледж створений на підставі рішення Вченої ради Київського університету інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія»№ 6 від 27 квітня 2023 року.

Фаховий коледж проводить освітню діяльність на основі Положення про Івано-Франківський фаховий коледж Київського університету інтелектуальної власності та права Національного університету "Одеська юридична академія". Коледж здійснює свою діяльність на засадах неприбутковості відповідно до свого штатного розпису та кошторису. Освітній процес забезпечують високо-кваліфіковані педагогічні (науково-педагогічні) працівники, які мають відповідну освітню та/або професійну кваліфікацію.

Вступ на навчання здійснюється згідно загальноуніверситетських Правил прийому до фахових коледжів Київського університету інтелектуальної власності та права Національного університету "Одеська юридична академія", що розроблені відповідно до Умов прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти. Фінансування підготовки здобувачів освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра здійснюється за кошти фізичних або юридичних осібза кошти фізичних або юридичних осіб:

У Фаховому коледжі можна здобути фахову передвищу освіту за спеціальностями (ліцензія МОН):

Івано-Франківський фаховий коледж розміщується в навчальних корпусах за адресою м. Івано-Франківськ, вул. Максимовича, 13.

Для тимчасового проживання здобувачів фахової передвищої освіти Івано-Франківського фахового коледжу Київського університету інтелектуальної власності та права керівництвом університету укладено договір про співпрацю з Івано-Франківським національним технічним університетом нафти і газу. В закладі фахової передвищої освіти для осіб з особливими освітніми потребами забезпечені умови доступності для навчання та до гуртожитку.

Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності закладу освіти на рівні фахової передвищої освіти відповідає ліцензійним вимогам. Усі навчальні кабінети забезпечені сучасним обладнанням, технічними засобами, які необхідні для виконання навчальних планів і програм. Навчально-методичні кабінети містять повний комплекс методичного забезпечення дисциплін: наочне приладдя, нормативні документи, посібники, завдання для виконання практичних і лабораторних робіт тощо. Навчально-методичне забезпечення предметів постійно удосконалюється і доповнюється новими методичними напрацюваннями.

Функціонує бібліотека з читальним залом, яка постійно оновлюється та охоплює весь цикл як професійно-орієнтованих, так і загальноосвітніх навчальних дисциплін.

Внутрішня система забезпечення якості освіти ЗФПО та моніторинг якості реалізації освітньо-професійних програм дозволяє дозволяють .забезпечити вирішення головного завдання коледжу – підготовки грамотних і впевнених у своїх знаннях фахівців, які завдяки набутій під час навчання професійній підготовці, здатні працювати на благо розвитку держави Україна.

СТРУКТУРА ТА ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Дія загально-університетських Антикорупційної програми, Положення про уповновадену особу з питань запобігання та виявлення корупції та Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу, Правил поведінки, Правил врегулювання конфліктів та заходи протидії булінгу, поширюється на всіх учасників освітнього процесу в Івано-Франківському фахового коледжу Київського університету інтелектуальної власності і права Національного університету «Одеська юридична академія», у тому числі на науково-педагогічних (педагогічних) працівників, які працюють за договорами підряду, які можуть бути прирівняні до трудових договорів.


Директор Івано-Франківського фахового коледжу

Сімків Ігор Володимирович


76006, м. Івано-Франківськ, вул. Максимовича, 13

+ 38 (0342) 72-07-78

if.college.kuip@gmail.com

Новини

2024-07-11

Закінчується подача електронних заявок до Фахового коледжу

Закінчується подача електронних заявок до Фахового коледжу

Докладніше

2024-07-03

70-річчя Президента університету академіка Сергія Ківалова

70-річчя Президента університету академіка Сергія Ківалова

Докладніше

2024-06-28

Вітаємо з Днем Конституції України!

Вітаємо з Днем Конституції України!

Докладніше

2024-06-28

Вітаємо з Днем Конституції України!

Вітаємо з Днем Конституції України!

Докладніше

2024-06-24

Прийняття до середовища WARN

Прийняття до середовища WARN

Докладніше

2024-06-07

Вручення сертифікатів абітурієнтам

Вручення сертифікатів абітурієнтам

Докладніше

2024-05-30

Відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція

Відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція

Докладніше

2024-05-26

25 травня 2024 року відбувся День відкритих дверей

25 травня 2024 року відбувся День відкритих дверей

Докладніше

2024-05-23

Відкрите засідання студентського наукового гуртка «Ефективний менеджмент»

Відкрите засідання студентського наукового гуртка «Ефективний менеджмент»

Докладніше

2024-05-23

Залучення людей з інвалідністю до процесів прийняття владних рішень

Залучення людей з інвалідністю до процесів прийняття владних рішень

Докладніше

2024-05-19

Наші переможці в конкурсі Творчих розробок

Наші переможці в конкурсі Творчих розробок

Докладніше

2024-05-18

До Університету завітали учні для складання НМТ

До Університету завітали учні для складання НМТ

Докладніше

2024-05-18

День відкритих дверей 25 травня 2024 року о 12:00

День відкритих дверей 25 травня 2024 року о 12:00

Докладніше

2024-05-17

До Університету завітали учні 9-х класів школи 303

До Університету завітали учні 9-х класів школи 303

Докладніше

2024-05-16

Профорієнтаційна зустріч на Вінниччині

Профорієнтаційна зустріч на Вінниччині

Докладніше