Чернівецький фаховий коледж

Чернівецький фаховий коледж Київського університету інтелектуальної власності і права Національного університету «Одеська юридична академія» відповідно до Стратегії розвитку забезпечує комплексний підхід до вирішення завдань ранньої професійної орієнтації студентів, реалізації принципів ступеневої освіти, забезпечення загальнодержавних і регіональних потреб у кваліфікованих юридичних кадрах, формування нових пріоритетів у підготовці висококваліфікованих юристів до практичної діяльності, що опосередковує входження України в єдиний європейський освітній.

Чернівецький фаховий коледж створений на підставі рішення Вченої ради Київського університету інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія»№ 6 від 27 квітня 2023 року.

Фаховий коледж проводить освітню діяльність на основі Положення про Чернівецький фаховий коледж Київського університету інтелектуальної власності та права Національного університету "Одеська юридична академія".

У Фаховому коледжі можна здобути фахову передвищу освіту за спеціальностями:

  • 081 "Право",
  • 035 "Філологія" (ОП Романо-германські мови: переклад у юридичній сфері ділових та бізнес комунікаціях)

Головне спрямування коледжу – підготовка грамотних і впевнених у своїх знаннях фахівців, які завдяки набутій під час навчання професійній підготовці, здатні працювати на благо розвитку держави Україна.


Директор Чернівецького фахового коледжу Київського університету інтелектуальної власності та права

МАРЧУК Володимир Васильович

ch.college.kuip@gmail.com

Новини

2023-07-14

Продовження подання заяв до Фахового коледжу

До 20 липня 2023 року продовжено подання заяв до Фахового коледжу Київського університету інтелектуальної власності та права

Докладніше