Бакалаври

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА - ПРАВО, спеціальність 081 "ПРАВО"

Робочі програми освітніх компонентів ОП Право

Програми освітніх компонентів ОП Право


ОСВІТНЯ ПРОГРАМА - МІЖНАРОДНЕ ПРАВО, спеціальність 293 "МІЖНАРОДНЕ ПРАВО"

Робочі програми ОК_ОП Міжнародне право_2022

Програми ОК_ОП Міжнародне право_2022

Силабуси ОК_ОП Міжнародне право_2022

Робочі програми ОК_ОП Міжнародне право_2021

Програми ОК_ОП Міжнародне право_2021


ОСВІТНЯ ПРОГРАМА - МЕНЕДЖМЕНТ, спеціальність 073 "Менеджмент"

Програми освітніх компонентів ОП Менеджмент

Робочі програми освітніх компонентів ОП Менеджмент

Силабуси освітніх компонентів ОП Менеджмент


ОСВІТНЯ ПРОГРАМА - ПСИХОЛОГІЯ, спеціальність 053 "Психологія"

Програми освітніх компонентів ОП Психологія

Робочі програми освітніх компонентів ОП Психологія

Силабуси освітніх компонентів ОП Психологія


ОСВІТНЯ ПРОГРАМА - МЕДІА-ЖУРНАЛІСТИКА ТА ПАБЛІК РИЛЕЙШНЗ, спеціальність 061 "Журналістика"

Програми освітніх компонентів ОП Медія-журналістика та паблік рилейшенз

Робочі програми освітніх компонентів ОП Медіа-журналістика та паблік рилейшенз

Силабуси освітніх компонентів ОП Медія-журналістика та паблік рилейшенз


ОСВІТНЯ ПРОГРАМА - УПРАВЛІННЯ СИСТЕМАМИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ ТА КІБЕРНЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ, спеціальність 125 "Кібербезпека"

Програми освітніх компонентів ОП Управління системами захисту інформації та кібернетичної безпеки

Робочі програми освітніх компонентів ОП Управління системами захисту інформації та кібернетичної безпеки

Силабуси освітніх компонентів ОП Управління системами захисту інформації та кібернетичної безпеки


ОСВІТНЯ ПРОГРАМА - РОМАНО-ГЕРМАНСЬКІ МОВИ: ПЕРЕКЛАД У ЮРИДИЧНІЙ СФЕРІ, ДІЛОВИХ ТА БІЗНЕС-КОМУНІКАЦІЯХ, спеціальність 035 "ФІЛОЛОГІЯ"

Силабуси ОК_ОП Романо-германські мови: переклад у юридичній сфері, ділових та бізнес-комунікаціях


ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

Каталог вибіркових освітніх компонентів ОП Право

Каталог вибіркових освітніх компонентів ОП Міжнародне право_2023

Каталог вибіркових освітніх компонентів ОП Міжнародне право_2022

Каталог вибіркових освітніх компонентів ОП Міжнародне право_2021

Каталог вибіркових освітніх компонентів ОП Психологія_2023

Каталог вибіркових освітніх компонентів ОП Психологія_2022

Каталог вибіркових освітніх компонентів ОП Менеджмент_2023

Каталог вибіркових освітніх компонентів ОП Менеджмент_2022

Каталог вибіркових освітніх компонентів ОП Мадіа-журналістика та паблік рилейшнз_2023

Каталог вибіркових освітніх компонентів ОП Медіа-журналістика та паблік рилейшенз_2022

Каталог вибіркових освітніх компонентів ОП Управління системами захисту інформації та кібернетичної безпекиНАПИСАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ

Методичні рекомендації для написання курсових робіт_ОП Право

Методичні рекомендації для написання курсових робіт_ОП Міжнародне право

Методичні рекомендації для написання курсових робіт_ОП Психологія

Методичні рекомендації для написання курсових робіт ОП Менеджмент

Методичні рекомендації для написання курсових робіт ОП Медіа-журналістика та паблік рилейшенз

Методичні рекомендації для написання курсових робіт ОП Управління системами захисту інформації та кібернетичної безпеки


ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА ЗДОБУВАЧІВ

Практична підготовка здобувачів ОП Право

Практична підготовка здобувачів ОП Міжнародне право

Практична підготовка здобувачів ОП Психологія

Практична підготовка здобувачів ОП Менеджмент

Практична підготовка здобувачів ОП Медіа-журналістика та паблік релейшенз

Практична підготовка здобувачів ОП Управління системами захисту інформації та кібернетичної безпеки


АТЕСТАЦІЯ ЗДОБУВАЧІВ

Атестація здобувачів_Атестаційний екзамен_Право

Атестація здобувачів ОП Міжнародне право

Атестація здобувачів_Матеріали для самокотролю знань

Атестація здобувачів ОП Психологія

Атестація здобувачів ОП Менеджмент

Атестація здобувачів ОП Медіа-журналістика та паблік рилейшенз

Атестація здобувачів ОП Управління системами захисту інформації та кібернетичної безпеки


А Р Х І В


Новини

2024-04-19

До Університету завітали учні 9-х класів школи №160

До Університету завітали учні 9-х класів школи №160

Докладніше

2024-04-19

Відвідування зі студентами Верховного Суду

Відвідування зі студентами Верховного Суду

Докладніше

2024-04-17

17 квітня 2024 року проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Теоретичні та праксеологічні аспекти реалізації психолого-педагогічних наукових досліджень в умовах воєнного стану»

17 квітня 2024 року проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Теоретичні та праксеологічні аспекти реалізації психолого-педагогічних наукових досліджень в умовах воєнного стану»

Докладніше

2024-04-16

До Університету завітали учні 11 класу школи №160

До Університету завітали учні 11 класу школи №160

Докладніше

2024-04-15

Проведено бінарне заняття в рамках навчальної дисципліни «Кримінально-виконавче право»

Проведено бінарне заняття в рамках навчальної дисципліни «Кримінально-виконавче право»

Докладніше

2024-04-05

До нас завітали учні 11 класів

До нас завітали учні 11 класів

Докладніше