Опитування

АНКЕТИ ДЛЯ ОПИТУВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

АНКЕТА для опитування здобувачів вищої освіти щодо якості викладання окремої дисципліни

АНКЕТА для опитування здобувачів вищої освіти щодо удосконалення освітньої програми

АНКЕТА для опитування здобувачів вищої освіти щодо виявлення проблем зі створення сприятливого освітнього середовища

АНКЕТА для опитування здобувачів вищої освіти щодо академічної доброчесності

АНКЕТА для опитування здобувачів вищої освіти щодо рівня бібліотечно-інформаційного обслуговування

АНКЕТА для опитування здобувачів вищої освіти щодо вирішення конфліктних ситуацій

АНКЕТА щодо оцінки рівня освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної підтримки здобувачів вищої освіти

АНКЕТА для опитування здобувачів вищої освіти щодо методів навчання

АНКЕТА для опитування здобувачів вищої освіти на початку навчального року

АНКЕТА для опитування здобувачів вищої освіти І курсу (на початку навчального року)

АНКЕТА для опитування здобувачів вищої освіти на завершення навчального року


РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ

Результати опитування здобувачів-першокурсників_2022

Результати опитування здобувачів ОП "Право" бакалаврського рівня вищої освіти (перший семестр 2021-2022н.р.)

Результати опитування здобувачів ОП "Міжнародне право" бакалаврського рівня вищої освіти (перший семестр 2021-2022н.р.))

Результати опитування здобувачів ОП "Міжнародне право" магістерського рівня вищої освіти (2021/2022 н.р)

Результати опитування здобувачів вищої освіти щодо академічної доброчесності ОП Право

Результати опитування здобувачів щодо академічної доброчесності ОП Менеджмент

Результати опитування здобувачів щодо сприятливого освітнього середовища ОП Менеджмент (1 семестр 2022-2023 н.р.)

Результати опитування здобувачів щодо методів навчання ОП Менеджмент (1 семестр 2022-2023 н.р.)

Результати опитування здобувачів щодо удосконалення ОП Менеджмент (грудень 2022 р.)


АНКЕТИ ДЛЯ ОПИТУВАННЯ СТЕЙКХОЛДЕРІВ (РОБОТОДАВЦІВ) ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

АНКЕТА для опитування стейкхолдерів (роботодавців) ОП Право

АНКЕТА для опитування стейкхолдерів (роботодавців) ОП Міжнародне право

АНКЕТА для опитування стейкхолдерів (роботодавців) ОП Психологія

АНКЕТА для опитування стейкхолдерів (роботодавців) ОП Кібербезпека

АНКЕТА для опитування стейкхолдерів (роботодавція) ОП Менеджмент

Результати опитування стейкхолдерів (роботодавців) ОП Менеджмент


Новини

2023-07-14

Продовження подання заяв до Фахового коледжу

До 20 липня 2023 року продовжено подання заяв до Фахового коледжу Київського університету інтелектуальної власності та права

Докладніше