Академічна мобільність НУ "Одеська юридична акедемія"

В рамках програми академічна мобільність здобувачів вищої освіти між Київським університетом інтелектуальної власності та права і Національним університетом «Одеська юридична академія» студенти факультету цивільної та господарської юстиції НУ «ОЮА» покращили рівень теоретичної та практичної підготовки щодо проблематики цивільного та кримінального права, господарського законодавства, судочинства України.

Здобувачі Національного університету «Одеська юридична академія» відвідали лекційні та семінарські заняття з освітніх компонентів «Кримінальне право», «Цивільне право», «Кримінальне процесуальне право», «Цивільне процесуальне право», «Господарське право», «Адміністративне право», «Судові та правоохоронні органи», «Адміністративне судочинство», «Конституційне право».

Актуальні питання процесуального права та становлення судочинства України здобувачі мали можливість обговорити під час відвідання Верховного Суду.

Новини