Академічна мобільність - це навчання і дозвілля

Академічна мобільність здобувачів Київського університету інтелектуальної власності та права і факультету цивільної та господарської юстиції Національного університету «Одеська юридична академія» сприяє поглибленню співробітництва між закладами вищої освіти.

Студенти факультету цивільної та господарської юстиції НУ «Одеська юридична академія» були залучені до освітнього процесу, відвідували лекційні та семінарські заняття, а також мали можливість цікаво й пізнавальна провести своє дозвілля. Студенти отримали сертифікати учасників програми академічної мобільності.

Ректор Київського університету інтелектуальної власності та права, професор Фелик Василь Іванович, декан факультету цивільної та господарської юстиції НУ «ОЮА», доцент Колодін Денис Олексійович і студенти вдячні Президенту Київського університету інтелектуальної власності та права, академіку Ківалову Сергію Васильовичу за ініціативу та сприяння у розвитку академічної мобільності здобувачів, можливість розвинути професійні навички, особистісні якості та розширювати взаємовідносин та зв’язки.


Новини