Академічна мобільність здобувачів вищої освіти

З ініціативи Президента Київського університету інтелектуальної власності та права, академіка Сергія Ківалова Університет активно впроваджує програму академічної мобільності здобувачів вищої освіти. В межах цієї програми 19 жовтня 2023 року до Київського університету інтелектуальної власності та права завітали здобувачі 1-4 курсів бакалаврату та магістратури факультету цивільної та господарської юстиції Національного університету «Одеська юридична академія».

Ректор Київського університету інтелектуальної власності та права, професор Василь Фелик на зустрічі з учасниками академічної мобільності відмітив, що академічна мобільність здобувачів сприяє обміну передовими практиками та досвідом у сферах освіти і науки, розвитку професійних навичок, особистісних якостей їх учасників, а також підвищенню рівня теоретичної та практичної підготовки здобувачів.

Учасники академічної мобільності відвідали лекційні, семінарські та практичні заняття, застрілися також зі студентським самоврядування Університету.

Новини