Договір про співробітництво з Інститутом держави і права ім. В.М. Корецького НАН України

21 грудня 2022 року ректор Київського університету інтелектуальної власності та права, д.ю.н., професор Фелик Василь Іванович та директор Інституту держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України, д.ю.н., професор, академік НАПрН Скрипнюк Олександр Васильович підписали договір про співробітництво.

Даним договором започатковано співпрацю у науковій та освітній діяльності, підвищенні кваліфікації, розвитку інноваційних форм співробітництва, організації спільних наукових та науково-практичних заходів. Зокрема, на підставі даного договору Київський університет інтелектуальної власності та права та Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України створюють сприятливі умови для академічної мобільності учасників освітнього процесу, а також осіб, які мають бажання навчатися на науково-освітніх програмах РhD та докторантурі за спеціальностями 081 "Право", 293 «Міжнародне право», 281 «Публічне управління та адміністрування», 052 «Політологія».

Під час зустрічі професора Фелика В.І. та академіка НАПрН України Скрипнюка О.В. досягнуто домовленостей щодо проведення спільних наукових проектів, науково-дослідних програм та інших наукових заходів.

Новини

2023-07-14

Продовження подання заяв до Фахового коледжу

До 20 липня 2023 року продовжено подання заяв до Фахового коледжу Київського університету інтелектуальної власності та права

Докладніше