Захист докторської дисертації Савчука Р.М.

29 вересня 2023 року у Київському університеті інтелектуальної власності та права на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.150.01 відбувся захист дисертаційного дослідження Савчука Романа Михайловича на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук «Адміністративно-правові засади діяльності правоохоронних органів у контексті реформування правоохоронної системи України».

Ректор Університету, голова спеціалізованої вченої ради, професор Фелик Василь Іванович розпочав роботу ради із привітання від Президента Київського університету інтелектуальної власності та права, академіка Ківалова Сергія Васильовича.

На засіданні спеціалізованої вченої ради відбулося обговорення результатів наукового дослідження Савчука Р.М.. Офіційні опоненти: професор Дрозд Олексій Юрійович, професор Віхляєв Михайло Юрійович, професор Легеза Євген Олександрович відмітили, що дисертація є самостійною, завершеною науковою працею, в якій автором розв'язано конкретне наукове завдання, що має істотне значення для науки адміністративного права.

За результатами публічного обговорення спеціалізована вчена рада Д 26.150.01 прийняла рішення про присудження Савчуку Р.М. наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

Новини